Havnetunnel i København er skrevet ud af trafikaftale

Regeringen har lukket et hul i skatteloven, der gjorde det yderst fordelagtigt at lease biler.

Det skulle give 600 mio. kr. i statskassen, og ifølge Enhedslisten vil de mange millioner gå til blandt andet udbygningen af den kollektive trafik.

Udmeldingen om flere penge til den kollektive trafik kommer mindre end en uge efter, at regeringen bebudede, at netop den kollektive trafik skal styrkes med én mia. kroner årligt.

De 600 mio. kroner er en ekstra 'bonus' til området, som der ikke var planlagt yderligere penge til før 2013.

Aftalen om 'leasing-millionerne' forventes indgået i morgen af regeringen samt Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Selvom det ikke er endeligt afgjort, hvordan pengene skal bruges, så afviser trafikordfører Henning Hyllested (Ø), at de vil blive brugt på en havnetunnel i København.

»Vi har fået skrevet ind i aftalen, at pengene ikke skal bruges på en havnetunnel. Det var der ellers nogle, der godt kunne argumentere for vil hjælpe på trængselsproblemerne i København,« siger Henning Hyllested til Berlingske.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"»Vi har fået skrevet ind i aftalen, at pengene ikke skal bruges på en havnetunnel. Det var der ellers nogle, der godt kunne argumentere for vil hjælpe på trængselsproblemerne i København,« siger Henning Hyllested til Berlingske."

Hvis man gerne vil have en havnetunnel kan man jo gøre den til en betalingstunnel som økonomisk hviler i sig selv.

 • 0
 • 0

Hvis man gerne vil have en havnetunnel kan man jo gøre den til en betalingstunnel som økonomisk hviler i sig selv.

De to forslag til havnetunnel, http://www.havnetunnel.dk/Servicemenu/Over... og http://www.kobenhavnertunnelen.dk/ er begge betalingstunneler. Der er langt fra offentlige penge nok til gratis tunnel. De private betalingstunneler er så dyre at anlægge at de knap kan betale sig for ejerne, men den vil have væsentlig samfundsværdi især for trafikken i midtbyen. Det er værd at bruge offentlige midler på at sætte havnetunnelen igang.

Det er ærgerligt at Ø ikke ønsker dette redskab til at forbedre trafikken i bycentrum, til gavn for alle. Nu går der 10-20 år mere med trafikal overbelastning før flertallet indser nødvendigheden i en østlig trafikåre. Omvendt kan ventetiden gøre at man så lægger sig fast på 3 fremfor 2 spor. To spor er ikke nok mellem Hellerup og Amager.

En havnetunnel ville være et nødvendigt skridt til at befri København for den tværgående trafik, især hvis tunnelen blev forbundet direkte med M3 både i nord og syd på denne måde - en ægte MotorRing3 uden forhindringer : Oversigt : http://maps.google.dk/maps/ms?msa=0&msid=2... Detaljer : http://maps.google.dk/maps/ms?msa=0&msid=2...

 • 0
 • 0

Enhedslisten vil formodentlig kun støtte en havnetunnel der er forbeholdt cyklister og eldrevne busser, og kun hvis der samtidig spærres for bilkørsel i hele byen.

 • 0
 • 0

Jeg hører Henning Hyllested (Ø) sige at han godt ved at en havnetunnel vil nedsætte trængslen. Problemet er blot at den strider mod Enhedslistens ideologi hvor man ikke må udbygge motorvejsnettet. Heller ikke hvis det leder den tunge, traffikfarlige og forurenende transport uden om indre by.

Men lad os ikke fortvivle. Lukningen af leasinghullet fører til et langt større provenu end regeringens budget-pessimister tør tro på. Og som en anden skribent skriver kan Havnetunnelen sagtens gøres rentabel ved ren brugerbetaling. Man skal huske at når Havnetunnelen står færdig tidligst i 2020 så er roadpricing på det øvrige vejnet forlængst indført og så vil det til den tid ikke være nogen fristelse at køre uden om!

 • 0
 • 0

Hvis København vil have en havnetunnel, hvorfor bygger de den så ikke? Staten skal vel ikke betale samtlige lokalveje i København?

Og som Enhedslisten rigtigt siger, så kan den jo financieres ved bompenge, men så er det selvfølgeligt ikke interessant.

.

 • 0
 • 0

...giver som tommelfingerregel altid mere trafik.

Så EL kan måske ha' en pointe - set fra deres side i salen vel at mærke.

Med fare for selv at blive sat i bås med dem er det min holdning, at den vej (udvidelsen af Gittervej) aldrig burde have været bygget; vandet er afskåret nok i forvejen for dem der bor der. Dem som blot vil have en hurtigere vej til lufthavnen eller centrum kan køre udenom!

 • 0
 • 0

Enhedslisten går ikke efter bolden i den her sag.

Gik de efter at sænke trængselsproblemerne, så byggede de havnetunnellen og i tilknytning underjordiske parkeringsanlæg med adgang til metroen og de store togstationer.

Det vil reducere forurening og støj fra biler og ville sagtens kunne fungere som gratis transit tunnel med betalt parkering og betaling for at køre ind og udaf tunnellen i bymidten.

Rigtigt meget trafik ville blive ledt udenom og under København og vi kunne få øget væksten i landet.

Det er korrekt at bedre forhold for bilister vil øge bilismen, men hvis for en gang skylds kunne holde bilerne ude af byen på en intelligent måde som f.eks. Singapore har haft stor succes med, så burde det være vigtigere for Ø end forstenet ideologi.

Fremtidens biler vil formentlig forurene i mindre omfang end dagens biler.

Grunden til at der skal statslige penge i projektet er at det er motorveje og at det drejer sig om en trafik løsning for 1/3 del af befolkningen samt at der skal statslig deltagelse til for at sikre den optimale finansiering.

 • 0
 • 0

Enhedslisten går ikke efter bolden i den her sag.

Gik de efter at sænke trængselsproblemerne, så byggede de havnetunnellen og i tilknytning underjordiske parkeringsanlæg med adgang til metroen og de store togstationer.

Det vil reducere forurening og støj fra biler og ville sagtens kunne fungere som gratis transit tunnel med betalt parkering og betaling for at køre ind og udaf tunnellen i bymidten.

Rigtigt meget trafik ville blive ledt udenom og under København og vi kunne få øget væksten i landet. zip

Jeg skal passe på ikke at gøre mig til talsmand for hvad lise Ø mener, da jeg kun ved meget lidt om det (sic!)

Men - det handler vel om hvordan trængsel anskues - og især løses: Deres tilgang er færre biler - din (som jeg læser den ovenfor) lyder til at være mere plads til bilerne (kapacitetstilgangen).

Længere er den vel ikke?

Hvad der er bedst for samfundet vil jeg ikke spå om her, men det er ikke nogen naturlov, at mere (glidende) trafik per se ... vil "kunne få øget væksten i landet".

 • 0
 • 0

Først vil jeg informere om, at det er nogen år siden jeg har haft en bil og jeg elsker mine cykler.

Når jeg alligevel går ind for, at man skal bruge mindst mulig tid på transport, så er det ikke alene væksthensyn. Jeg mener at de mange pendler familier får bedre livskvalitet, hvis de får formindsket deres transporttid. Støj fra biler er meget belastende og der er ikke meget godt at sige om trængsel. Derfor ser jeg en kapacitetsudvidelse som tillader høj glidende hastighed ind til hjertet af København som en positiv ting.

 • 0
 • 0

Først vil jeg informere om, at det er nogen år siden jeg har haft en bil og jeg elsker mine cykler. zip

Det skal du kun være glad for - har lovet mig selv at jeg til sommer begynder at cykle til arbejde igen (det er dog et spring fra s-toget).

Men hvor lang tid tror du en kapacitetsudvidelse, "som tillader høj glidende hastighed ind til hjertet af København" forbliver netop som du skriver?

Den eneste trafikregulering som pt. finder sted i Kbh er netop kapacitet - styret af det overordnede vejnet, indskrænkninger i (bl.a. visse af forstadskommunerne - sic!) nogle hovedfærdselsårer samt i nok langt mindre grad: Regulering af p-pladser. Sidstnævnte er under pres: Hver gang der bygges nyt kontorbyggeri, etableres der også ofte store p-kældre.

Al erfaring viser at så snart du åbner for hurtigere forbindelser, giver det mere trafik (a la "nu kan vi bo i et billigere hus ude på landet og stadigvæk arbejde i centrum").

Derfor kan havnetunnellen blive en dyr fornøjelse.

 • 0
 • 0

store p-kældre. Al erfaring viser at så snart du åbner for hurtigere forbindelser, giver det mere trafik (a la "nu kan vi bo i et billigere hus ude på landet og stadigvæk arbejde i centrum"). Derfor kan havnetunnellen blive en dyr fornøjelse.

Der er i forvejen trængsel på motorvejene Køge Bugt, Roskilde og Helsingør, så de fungerer som primær flaskehals. En havnetunnel vil derfor ikke forøge denne trafik væsentligt i myldretiden. Derimod vil den aflaste Indre By med 18%, og halvere trafikken på Knippelsbro - se Tetraplans beregninger side 14 og 12 : http://www.havnetunnel.dk/Menu/Indledende+... (forudsætningerne er allerede næsten gennemført) Og det er kun 2x2 spor, mens http://www.kobenhavnertunnelen.dk/ foreslår 2x3 spor!

Når man ser på det overordnede vejnet i Storkøbenhavn er det klart at der ikke er en østlig gren, men at trafikken ender blindt i centrum. Det kan en havnetunnel hjælpe på så trafikken flyttes væk fra de trange gader og ud hvor den hører hjemme; på de store veje.

 • 0
 • 0

Thomas: Du glemmer: Trafikvækst som funktion af tid.

Bilister nordfra er blandt de mest velstillede i landet; en svær gruppe at få til at ændre trafikvaner. Nu vil de også ha en hurtigere vej ud til lufthavnen betalt.

Den tunnel løser intet og er endnu en pind til den ligkiste, der hedder at tage vandet fra borgerne.

 • 0
 • 0

Bilister nordfra er blandt de mest velstillede i landet; en svær gruppe at få til at ændre trafikvaner. Nu vil de også ha en hurtigere vej ud til lufthavnen betalt.

Jamen du har da så ganske ret - alle de 100 tusindevis af millonærer/millardærer der bor der oppe nordpå skal selvfølgelig ikke have det nemt med at komme ud til deres privatfly i Kastrup.

Jeg tror at der er noget du har misforstået - nok lever der mange rige "deroppe", men der er altså endnu flere ganske normale hvoraf mange også har helt legale grunde til at tage til Amager (ud over at fange privatflyet). Problemet er jo at der ikke er nogen fornuftig måde at rejse på den strækning udover bilen selv om det inkluderer en tur igennem Kbh's centrum.

M

 • 0
 • 0

...er det stadigvæk ikke en menneskeret at skulle gennem Kbh i bil - lige som finansieringen af evt. tunnelalternativer bør diskuteres.

Det handler heller ikke om legaliteten af ærinder på Amager, men om hvilke krav specifikke grupper kan stille andre for at forbedre deres levevilkår, uden at det i større grad forringer andres.

København er - selv om det ofte her på siderne ikke just virker som nogen selvfølge - trods alt først til for beboernes skyld; dernæst for resten af landet.

Jeg bor selv i det nordlige reservat - så spring personfnidderet over og vis lidt intelligent ;-)

 • 0
 • 0

...er det stadigvæk ikke en menneskeret at skulle gennem Kbh i bil

Nemlig, bilerne skal UDENOM København. Østpå kan det kun ske i en havnetunnel.

 • lige som finansieringen af evt. tunnelalternativer bør diskuteres.

Man kan sagtens diskutere om staten skal finansiere en havnetunnel, men at bruge offentlige penge på gratis bilisme mener jeg ikke er rimeligt i dette tilfælde - bilisterne bør selv betale for havnetunnel. Evt. kan den noget billigere løsning med Amager Strandvej vælges.

Og ovennævnte trafiktal er fremskrevet til år 2045, så der ER taget højde for "Trafikvækst som funktion af tid".

 • 0
 • 0

Problemet er jo at der ikke er nogen fornuftig måde at rejse på den strækning udover bilen selv om det inkluderer en tur igennem Kbh's centrum.

Der er da både regionaltog og S-tog-Metro. Nødvendig omstigning kan foretages på Nørreport og på Hovedbanegården for regionaltog.

 • 0
 • 0

...zip ... vis lidt intelligen[b]t[/b] ;-)

Og jeg er så åbenbart ikke intelligent nok til at beherske den danske grammatik :-)

 • 0
 • 0

Nemlig, bilerne skal UDENOM København. Østpå kan det kun ske i en havnetunnel.

Til en pris af små 18mia. kr. vil jeg nok mene at de penge var bedre anvendt andet sted - især hvis det er en pris beboere i Københavns Kommune skal aflevere alene for at sikre en øget trafikvækst på Gittervej.

På tide at der investeres langt kraftigere i gode offentlige transportmuligheder, så København kan komme lidt frem i tiden.

Klip klip. Og ovennævnte trafiktal er fremskrevet til år 2045, så der ER taget højde for "Trafikvækst som funktion af tid".

Og hvorfor er det lige, at trafikvækst skal mødes med udvidelsen af kapacitet?

 • 0
 • 0

Til en pris af små 18mia. kr. vil jeg nok mene at de penge var bedre anvendt andet sted - især hvis det er en pris beboere i Københavns Kommune skal aflevere alene for at sikre en øget trafikvækst på Gittervej.

Jeg går bestemt også ind for betalingsring, men den giver ikke indtægter nok til at øge offentlig trafik væsentligt. Borgerne i Københavns Kommune bor jo i byen i forvejen, og får næppe ofte brug for havnetunnelen - de har jo 2 metroer til den tid. Tunnelafgiften betragter jeg som prisen for at leve i en storby, ligesom de oppustede boligpriser. Tunnelafgiften skal jo heller ikke sættes så højt at folk foretrækker køventetiden i midtbyen.

Den pris kan pendlerne betale for at få lov at komme nær byen. Men den største brugergruppe er formentlig erhverskørsel og lokalpendlerne der skal mellem Amager, Indre by og resten af Storkøbenhavn med ting der ikke kan medbringes i tog og bus.

Bilismen har vokset sig selv over hovedet, og sejret sig halvt ihjel. Der skal investeres mere i offentlig trafik, og bilismen skal begrænses hvor den generer. Men den skal også forbedres hvor der er brug for det.

Jeg ved ikke lige hvorfor du nævner Gittervej igen; det er en lokalvej som ender ved Unicef. Havnetunnelen går derimod mellem Hellerup og Nordhavn (se kort på http://www.havnetunnel.dk/Servicemenu/Over... , senere til Sjællandsbroen) og leder dermed trafikken væk fra Ring2 ved Gittervej.

Og hvorfor er det lige, at trafikvækst skal mødes med udvidelsen af kapacitet?

Fordi der er brug for det til at få samfundet til at glide. Ligesom med metro, S-tog og Ringstedbane, som du jo også går ind for.

 • 0
 • 0

Havnetunnelen går derimod mellem Hellerup og Nordhavn (se kort på http://www.havnetunnel.dk/Servicemenu/Over... , senere til Sjællandsbroen) og leder dermed trafikken væk fra Ring2 ved Gittervej.

Korrektion: Nordhavnstunnelen er vedtaget som 2x2 spor mellem Hellerup og Nordhavn, som vej til et byudviklingsområde. Men jeg kan ikke lige se om den er vedtaget til at gå under vandet ved Svaneknoppen eller syd over land ved PFA/Sundkrogsgade.

Havnetunnelen er derimod strækningen fra Nordhavn til Sjællandsbroen.

 • 0
 • 0

Havnetunnelen vil ikke mindste trængselen, men blot flytte den et andet sted hen. Desuden var pengene bestemt til forbedring for den kollektive trafik, hvordan vil havnetunnellen forbedre den?

 • 0
 • 0

Man kan sagtens diskutere om staten skal finansiere en havnetunnel, men at bruge offentlige penge på gratis bilisme mener jeg ikke er rimeligt

Det er egentlig lidt pudsigt. Hvis etableringen af nødvendige trafikårer er beregnet til massetransport, så er det helt fint at det offentlige betaler og at det er gratis for brugerne. Det er ikke en gang brugerne af disse massetransportmidler der skal betale, nej det er skam hele landets befolkning selv om 2/3 nok aldrig vil få nogen glæde af det.

Hvis en havnetunnel blev etableret som en betalingsrute, ville du vel også kræve at busser skulle køre gratis ?

Det irriterer mig lidt at massetransport bliver kaldt "offentlig" transport, for det er jo i virkeligheden privat transport financieret af ganske almindelige mennesker der ofte ikke har glæde af det.

M

PS Blot for en ordens skyld - jeg har ikke nogen problemer med etablering af metro i Kbh, letbane i Århus eller den nye bane til Ringsted - det er nødvendige infrastrukturinvesteringer, men det er f.eks. en havnetunnel også.

 • 0
 • 0

citat fra letbaner.dk Hvis Staten bidrager med 200 mio.kr. om året til letbaner i København, vil byen om 20 år have et letbanenet på 80 km.

Mon ikke der ville være mere ide i at se den vej - F.eks. en letbane Herlev - Amager (evt. lufthavn/sundbyvesterplads/Dragør) Linie 5A er Danmarks mest benyttede busrute - tænk på, hvor mange busser, der kan stilles i garage, hvis man får massetransport på den strækning. For ikke at tale om forbedringen i nærmiljøet - De busser, som kører nu forurener, selv om de jo også er offentlige .transportmidler. Undervejs vil der være forbindelse til S tog i Herlev,Nørrebro station-og port., - plus Metroforbindelser. Jeg synes, det er ret oplagt at her får man mest for pengene.

 • 0
 • 0

..... Fordi der er brug for det til at få samfundet til at glide. Ligesom med metro, S-tog og Ringstedbane, som du jo også går ind for.

Kan vil lige blive enige om, at jeg udtrykker mine egne holdninger, tak.

Gittervej nævnt, fordi den indgik i Kbh.'s havns første ideer om en havnetunnel; jeg havde den i tankerne. Havde ikke ulejliget mig med at nærlæse de seneste mastodont-planer (oh rædsel).

Hvis du i ramme alvor holder fast ved, at en havnetunnel vil ..."få samfundet til at glide" - har vi nok ikke ret meget mere at nå hinanden med.

Den vil flytte trafik. For en tid. Og så vil det gå som det har gjort altid: Det vil stoppe til igen.

Mon lidt udsyn (til fx. amerikanske byer) ikke snart blev på mode her i landet?

 • 0
 • 0

På tide at der investeres langt kraftigere i gode offentlige transportmuligheder[quote] med metro, S-tog og Ringstedbane, som du jo også går ind for.

[/quote] Er din holdning at metro og S-tog skal have bedre vilkår, eller har jeg overfortolket det ? Busser er også en mulighed ?

Mon lidt udsyn (til fx. amerikanske byer) ikke snart blev på mode her i landet?

Fx Big Dig i Boston, hvor motorvejen blev gravet ned under en park. Glimrende, men dyrt projekt - så er havnen meget nemmere at arbejde med. San Fransisco med sine el-busser er også en glimrende løsning.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten