Havne: Rederier fravælger landstrøm og fortsætter forurening

Illustration: Tore Stensvold

Selvom de europæiske havne etablerer landstrømsanlæg, så betyder det ikke nødvendigvis, at skibene tilslutter sig dem, lyder det fra organisationen ESPO, der varetager de europæiske havnes interesser i EU herunder brancheorganisationen Danske Havne.

Ifølge ESPO tilbyder mere end halvdelen af de europæiske havne allerede landstrøm, mens flere planlægger at etablere et anlæg.

»Med de tilbagemeldinger vi får fra vores medlemmer, så må vi konstatere, at selvom landstrøm tilbydes, så bliver det ofte ikke brugt på grund af prisforskellen på el og fossile brændstoffer. Det er en af de største barrierer for, at skibene tilslutter sig landstrøm,« siger Sotiris Raptis, der er seniorkonsulent for miljø og sikkerhed i organisationen ESPO.

ESPO foreslår derfor, at man indfører permanent skattefritagelse og færre afgifter på landstrøm, så priserne kan konkurrere med fossile brændstoffer.

Svarer til 3500-5000 biler

I Københavns havne bidrager krydstogtskibene med en væsentlig del af luftforureningen i byen. Bilerne er langt den største synder, men en rapport fra COWI viser, at krydstogtskibenes udledning af NOx svarer til 26 procent af biltrafikkens.

Læs også: Landstrøm til krydstogtskibe kan halvere NOx-forurening i København

De gennemsnitlige udledninger fra et krydstogtskib, der ligger til kaj tæt op ad bebyggede områder, svarer ifølge Det Økologiske Råd til 3500-5000 biler. Det Økologiske Råd påviste sidste år, at udledningen på dage med pålandsvind medførte en forureningsgrad på Langelinie på niveau med den trafikerede H.C. Andersens Boulevard midt i myldretidstrafikken.

Der er endnu ikke etableret landstrømsanlæg i de københavnske havne, og en del af forklaringen hertil har været, at der har manglet en god business case for havnenes investeringer i landstrømsanlæg, heriblandt manglende økonomiske incitamenter for at få krydstogtskibene til at vælge landstrøm.

Læs også: Skadelige partikler rammer byboere og naboer til krydstogtskibe lige hårdt

Men ifølge Kåre Press-Kristensen, der er seniorrådgiver i Det Økologiske Råd, så kræver det ikke nødvendigvis en lavere pris på strøm for at få krydstogtskibene til at tilslutte sig landstrøm.

Tænker ikke kun på økonomi

Kåre Press-Kristensen foreslår, at havnene tager en højere havneafgift for de skibe, som vælger at holde deres egne strømgeneratorer kørende, når de anløber havnene.

Men efter møder med repræsentanter fra flere norske havne, hvor der allerede er etableret landstrøm, mener han, at økonomiske incitamenter kan vise sig at være overflødige.

»Jeg troede, at krydstogtskibene kun tænkte på økonomien, men efter at have talt med repræsentanter fra de norske havne, så er jeg nået dertil, hvor jeg tænker, at krydstogtskibene af sig selv tilslutter sig landstrøm. Mange krydstogtselskaber vil gerne opføre sig miljørigtigt - uden at spørge om prisen,« siger Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Det Økologiske Råd.

»De norske repræsentanter har sagt til mig, at vi i Danmark graver os ned i en håbløs diskussion om økonomiske incitamenter og derfor ikke kommer ingen vegne. Hvis vi får etableret landstrømsanlæg, så vil krydstogtskibene også bruge dem.«

Læs også: Krydstogtskibe i Norge forurener fem gange mere end resten af landets skibe

Flere krydstogtskibe i København

EU besluttede i 2014, at centrale europæiske havne, herunder København, fra 31. december 2025 skal tilbyde landstrøm, medmindre der ikke er efterspørgsel, og omkostningerne ikke står i et rimeligt forhold til fordelene, herunder de miljømæssige fordele.

I en rapport fra Københavns Kommune fremgår det, at der i de kommende 10 år forventes flere krydstogtturister, og at partikel- og CO2-emissionerne fra skibene hermed forventes at stige. NOx-emissionerne forventes at falde grundet skærpede internationale krav til skibenes motorer.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

...hvis de vil lade motoren køre så skal de betale en passende høj afgift som (sjovt nok) får prisen på landstrøm til at være billig. Hvis de ikke skal have afgiften så vil eneste alternativ til landstrøm være et rensningsanlæg til udstødningen så der kun udledes vanddamp - det kan være at det sidste vil på sigt være billigere end landstrøm men i så fald har vi jo faktisk rigtigt skudt papegøjen for så fourener skibene slet ikke uanset hvor de så er.

 • 40
 • 3

... for hvorfor er det overhovedet tilladt at svine så voldsomt, blot fordi det er ude på havene?

Kender du slet ikke til faget "lobbyvirksomhed".. ;) Vi har da mange tusinde personer, der har det som deres levevej.

Du må også se at få læst op på de eksterne "forståelse- og sympatigaver", der modtages fra leverandører, samarbejdspartnere og tilmed store gode kunder.

Danmark er ikke korrupte... sådan da, og er selvf'ølgelig kun go' ved hinanden ;)

 • 12
 • 2

I princippet er det jo helt ligegyldigt om de bruger landstrøm , istedet bør man jo fokusere på, at stoppe udledningen fra skibene....

Klimamæssigt er det naturligvis den samlede udledning, der tæller.

Men der er imidlertid også et meget stort element af lokal og skadelig forurening, der naturligvis i høj grad bør udgå ved brug af landstrøm.

Man kan ikke - og slet ikke endnu - erstatte dieselmotorer i store skibe til havs, men teknisk meget let gøre det i havn.

Lars :)

 • 13
 • 3

@Lars F. Jensen

Den er jeg med på, at man ikke kan erstatte tingene fra den ene dag til den anden, og jeg går skam heller ikke ind for Greta panikhandlinger, men man kunne måske starte med at sætte nogle filtre og katalysatorer på udstødningen.

 • 7
 • 13

Når man kører ind i den by jeg bor i, står der et skilt med “Tomgang max 1 minut”. Og det gælder så for alle biler uanset motorstørrelse. Men sådan et krydstogtskib forurener helt sikkert mere end alle bilerne tilsammen i min by med et par tusind husstande. Godt man ikke bor i København...

 • 19
 • 0

jeg går skam heller ikke ind for Greta panikhandlinger,

Hvad er "Gretapanikhandlinger", Per?

Hvis der hentydes til, at gøre noget, i modsætning til intet, bør man måske ofre 17 minutter af sit liv, på at se nedenstående video. Hvis dét reelt er alt, alt for lang tid af dit liv, at bruge på sådan noget? Så se, i det mindste, de første 2 minutter 10 sekunder: https://youtu.be/rXJKfOdyT3Q Se alle de glade og enige verdensledere! ?

 • 12
 • 4

Jeg savner lidt en udregning for hvor "rent" landstrøm skal være før det er en bedre ide at bruge det, kontra skibenes egne generatorer.

Har skibene gas turbiner, og landstrøm kommer fra brunkul, så er det vel ikke givet at det er smartere at bruge landstrøm? igen, en skat på den faktiske forurening ville gøre det hele meget enklere. Så vil det ske helt automatisk for at spare penge, og man får rent faktisk stoppet forureningen andre steder end på havnen.

 • 3
 • 11

Kåre Press-Kristensen foreslår, at havnene tager en højere havneafgift for de skibe [...]

NEJ! Ikke flere afgifter som staten kan indkassere på skadelig virksomhed.

Når et skib anløber en havn, så skal det tilsluttes landstrøm. Punktum.

Skriv det i loven, og lad os så komme videre. Alt dét fedteri med flere og større afgifter fjerner fuldstændig statens fokus og interesse fra hvad der skal gøres.

 • 16
 • 3

Så må man jo bare forbyde dem som ikke bruger ladestrøm, at lægge til i danske havne? Kan ikke se problemet

Det er nok, fordi du ikke er i nærheden af en branche, som direkte nyder godt af alle krydstogtturister, der lægger masser af penge i København. Der skal ikke så meget til, før krydstogtskibene bare sejler et andet sted hen. Iøvrigt kommer det os alle til gode via skatter og afgifter.

 • 1
 • 9

Jeg savner lidt en udregning for hvor "rent" landstrøm skal være før det er en bedre ide at bruge det, kontra skibenes egne generatorer.

Har skibene gas turbiner, og landstrøm kommer fra brunkul, så er det vel ikke givet at det er smartere at bruge landstrøm?

Jo.

Om det så kom fra den bruneste brune østtyske brunkul ville det være bedre end at poste NOx, partikler o.a. i høje koncentrationer direkte ind over 76000 borgere på Østerbro.

 • 11
 • 0

Ved ikke hvor mange civile havene der kan levere pt. men ved at i Frederikshavn på flådestationen for mange år siden satte anlæg op da amerikanerne ville at deres skibe skulle kunne forsynes fra land hvilket gav lidt hovedpine da det hele skulle laves om til 60Hz.. så findes og har skam været i drift længe så hvis man lovgav og sagde om 5 år så skal skibene der lægger til kaj i DK forsynes fra land så skulle der nok komme anlæg op

 • 2
 • 0

Man forstår jo godt, at en interesseorganisation søger at skaffe sig favorable vilkår, som f.ex. permanet fritagelse for afgifter. Men er det nødvendigt? ESPO anfører, at selvom der er landstrøm tilgængelig bliver det ofte ikke brugt. Kåre Press rapporter fra Norge, at krydstogtskibe tilslutter sig landstrøm, hvis det findes, også selvom det måske er dyrere end at brænde olie af. Det kunne derfor være godt at vide, hvad der ligger i ESPO's udsagn. Hvor ofte fravælges tilgængelig landstrøm? Er der forskelle fra havn til havn?

 • 3
 • 0

Det er nok, fordi du ikke er i nærheden af en branche, som direkte nyder godt af alle krydstogtturister, der lægger masser af penge i København.

Så må du gerne komme med hvor stort et beløb en krydstogt turist bruger i gennemsnit.

Der skal ikke så meget til, før krydstogtskibene bare sejler et andet sted hen.

Der er ikke mange andre steder de kan sejle til i Europa, for generelt bliver krydstogtskibene mere og mere uønsket i en del europæiske havne.

 • 4
 • 1

Så må du gerne komme med hvor stort et beløb en krydstogt turist bruger i gennemsnit.

€311 pro persona i Kbh i 2016. Men jeg synes nu deres totale forbrug på €92 mio. (i 2016) er mere relevant; det gav fx. job til over 1300 personer i DK. (Fra https://www.visitcopenhagen.com/cruisecope...)

Der er ikke mange andre steder de kan sejle til i Europa, for generelt bliver krydstogtskibene mere og mere uønsket i en del europæiske havne.

Det må du så til gengæld gerne dokumentere?

 • 3
 • 0

For det første synes jeg bare at der skal lukkes ned for at det er lovligt at ligge og tonse partikler ud over byen, når der er et meget let tilgængeligt alternativ.

Men udover det, hvor dyrt er det så egentligt for de stakkels cruise skibe/gæster at få strøm fra havnen?

I min søgen efter hvor meget strøm et cruise skib bruger fandt frem til si enheden 1500-2000 "lejligheder strøm" i en artikkel på ing.dk.

Hvis vi siger der er 2000 gæster på skibet, svarer det til 1 lejligheds strømforbrug pr. gæst

I følge ørsted bruger en gennemsnitslejlighed med 2 personer 3750kWh pr. år. (vi ignorerer det med at det er en 2 personers lejlighed, da det også må antages at i si enheden "lejligheders strøm", som ing.dk benytter, ikke kun regnes med 1 personers lejligheder).

3750kWh pr. år * 2,3kr/kWh = 8625 kr/år 8625kr / 365 dage = 24kr.

Så 24 kr. pr. gæst pr. overnatning i strøm. Det må da kunne findes i budgettet ved skibene uden de går nedenom og hjem, sådan en cruise ticket er vel ikke helt billig?

 • 3
 • 0

Så 24 kr. pr. gæst pr. overnatning i strøm. Det må da kunne findes i budgettet ved skibene uden de går nedenom og hjem, sådan en cruise ticket er vel ikke helt billig?

- og med i den beregning er så ikke medregnet den olie, de sparer til generatorerne, så JA: De skulle selvfølgelig forbydes at køre med generatorer, når de ligger i land.

**MEN: ** Oven i regnestykket med forureningen skal selvfølgelig lægges de (forhåbentlig) mange kroner, turisterne spenderer i København - og her er der nok en stærk lobby, der trykker den anden vej :o(

 • 3
 • 0

"De gennemsnitlige udledninger fra et krydstogtskib, der ligger til kaj tæt op ad bebyggede områder, svarer ifølge Det Økologiske Råd til 3500-5000 biler."

Er udledningen så højere eller lavere hvis det ligger til kaj langt væk fra bebyggede områder???

 • 2
 • 1

Krydstogtskibene skal bare tilslutte sig landstrøm, nemlig!

Hvor i Københavns Havn finder vi så et anlæg, de kan tilslutte sig?

Intetsteds.

For mig forekommer forslag om tilslutning til landstrøm latterlige, når muligheden ikke eksisterer. Som et forslag om at bygge en fyrretræsbro til Månen.

 • 4
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten