Havmøller ramt af driftstop

Fejl på indtil videre to koblingsenheder giver driftsproblemer for landets største vindmøllepark, Middelgrunden på Øresund.

Den første fejl blev opdaget den 17. juli i mølle nr. 14 af parkens 20 vindmøller, og det satte nr. 14 og de syv følgende møller ud af spillet i knap to uger, indtil enheden var skiftet. I mandags blev den samme fejl konstateret i mølle 15, men møllelauget valgte alligevel at lade vindmøllerne køre videre og nøje overvåge den defekte koblingsenhed, som sidder i bunden af mølletårnet.

De fejlramte møller - nr. 11-20 - ejes af Middelgrundens vindmøllelaug, mens møllerne 1-10 ejes af forsyningsselskabet Københavns Energi. Også her har man haft længerevarende driftsproblemer med en enkelt mølle, hvor fejlen dog ligger et andet sted, idet møllens transformer er brændt af.

Når defekten i møllerne 14 og 15 fik så stor betydning, hænger det sammen med, at vindmøllerne på Middelgrunden er koblet i serie. Det betyder, at alle de følgende vindmøller også må stoppes, når den fejlramte mølle må gøres spændingsløs. Fejlen består i en utæthed i koblingsenheden, som derfor lækker den SFC-gas, som koblingsfeltet er pakket ind i.

Vindmøllelauget er ked af fejlen og det lange driftsstop. Sammen med lav vindstyrke i juli har det reduceret produktionen med 33 pct. i forhold til budgettet.

»Seriekobling af vindmøllerne er billigere end en ringkobling, hvor hver vindmølle kan kobles ud uafhængigt - også ved kabelbrud. Men ovenpå det lange driftsstop overvejer vi nu at få lavet en midlertidig udkobling af mølle 15, så de andre kan køre videre under reparationen af mølle 15,« forklarer civilingeniør Jens Larsen, sekretariatsleder for Middelgrundens Vindmøllelaug. Møllelaugets medlemmer får dækket produktionstabet.

Følger møllerne tæt

Københavns Energi regner med, at mølle 10 - som ekstraordinært er koblet ud af serien- vil være ude af produktion i et par måneder, indtil man kan skaffe en ny transformer. Ligesom mølle 3 i øjeblikket er stoppet på grund af en defekt oliepumpe:

»Bonusmøllerne på 2 MW er en ny type og som sådan må man regne med småfejl i en længere periode end ved ældre modeller. Så vi følger stadig møllerne tæt,« siger lederen af Københavns Energis Vindafdeling, Jörgen Edström.

Det er Siemens, som har leveret de pågældende koblingsenheder, og her bekræfter man, at der har været utætheder i anlægget i både mølle 14 og nu 15, men at man endnu ikke har klarlagt årsagen til utætheden:

Store parker uafhængige

Ifølge projektfolkene på den kommende store havmøllepark ved Rødsand på Lolland har man her sikret sig, at hver enkelt vindmølle kan tages ud til reparation, uden at de andre berøres. Ved Elsams møllepark på Horns Rev deles de 80 vindmøller op i fem grupper, som hver forbindes med transformerstationen med ét kabel.