Havmølle opstilles ved Tjæreborg

Den nye mølle vil give Elsam mulighed for at teste de nye tekniske aspekter ved mølletypen samt give teknikere og servicepersonale mulighed for at indøve service-, vedligeholdelses- og driftsrutiner på en offshore-mølle på land.

Offshore-møller adskiller sig på en lang række punkter fra de landbaserede udgaver. Flere af ændringerne er begrundet i, at
reparation og vedligeholdelse er væsentlig vanskeligere og dyrere for en offshore mølle end for en landbaseret mølle. Det gælder f.eks øget teknisk overvågning, kransystemer, helikopterplatform, forbedret korrosionsbeskyttelse samt andre typer hjælpemidler, der muliggør reparation på stedet. Også nødopholdsfaciliteter samt mulighed for nedfiring af servicepersonel er del af offshore-konceptet. Endelig skal offshoremøllerne afmærkes med lys for luft- og skibsfart. Afmærkningslysene vil blive afprøvet på Tjæreborg møllen, men vil herefter blive demonteret.