Havgudens ø bevidner risiko for danske jordskælv.

(Uddrag)
Geologen Jens Morten Hansen, Forskningssekretariatet, siger som konklusion på en sammenfatning af flere geologiske undersøgelser på Læsø, at danske ingeniører for fremtiden bør tage risikoen for jordskælv med i deres beregninger.

Læsø har en usædvanlig geologisk struktur, der er forårsaget både af lokale jordskælv og af knap så kraftige underjordiske forskydninger, som også forekommer andre steder i Danmark.For 3000 år siden blev øen ramt af et voldsomt jordskælv, og senere
er der fulgt syv andre efter, svarende til et hver 300-400 år.
Jens Morten Hansen mener at jordskælvene på Læsø stammer fra lodrette bevægelser i forbindelse med en hævning af det skandinaviske grundfjeld 800-1000 meter under øen.Læsø er særligt udsat for denne type rystelse, men også Vendsyssel og Øresundsregionen
kan rammes, da de ligger i samme geologiske strøg som Læsø.
Snakken om jordskælvsfare i Danmark tages alvorligt efter to rystelser under Kattegat i juni 1985 og april 1986.Disse rystelser skyldes formentligt sidelæns bevægelser i dybtliggende geologiske strukturer.