Haves: Fejl og budgetskred. Ønskes: Erfarne entreprenørtyper

Store byggesager har aldrig været lette at overskue, men over de seneste år er de er blevet endnu mere komplicerede som følge af digitalisering, og fordi flere underleverandører har overtaget en del af projekteringsansvaret.

Men samtidig har konkurrencen mellem arkitekter og rådgivere betydet, at der bliver brugt færre og færre penge på den projekteringsledelse, som både skulle kunne granske projekterne og koordinere og lede de mange parter. Det er et kæmpe problem, konkluderer rapporten ‘Byggeriets veje til fremtidens rådgivningsydelser’, som Bygherreforeningen offentliggjorde tirsdag.

Bygherrernes tilfredshed med rådgivernes evne til at opstille realistiske budgetter er faldet kraftigt de senere år, viser statistik fra Byggeriets Evalueringscenter Illustration: Byggeriets Evalueringscenter (BEC)

‘Tidligere afsatte rådgiverne 6 procent af honoraret til projekteringsledelse, mens der nu er meget der tyder på, at de taber penge, hvis de har sat den til 10 procent. Projekteringsledelsen er dog samtidig af så væsentlig betydning for byggeprojektets fokus, at der sideløbende er kommet en tendens til, at rådgiverne konkurrerer om at få ydelsen – udelukkende for at kunne bestemme projektets faglige toning. Konkurrencen betyder dog, at rådgiverne byder ind med bare 6-8 procent, hvilket med stor sandsynlighed er alt for lavt i forhold til de ressourcer og den grundighed, ydelsen forudsætter’, står der i rapporten.

Rådgiver enig i kritik

Bygherreforeningens medlemmer har ligesom entreprenørerne længe kritiseret kvaliteten af rådgivernes projektering, men også blandt rådgiverne kan man genkende budskabet om, at projekteringsledelse er underprioriteret.

»Byggeriet er blevet mere kompliceret. Blandt andet betyder digitalisering og nye samarbejdsformer, at kompleksiteten i byggeriet øges, og grænsefladerne flytter sig. Aftalerne bliver mere komplicerede. I sidste ende kan der opstå flere fejl mellem rådgiver og entreprenører, fordi aftalerne ikke er klare,« siger Eva Boch, områdechef for projektering og digitalisering hos Alectia, således i en pressemeddelelse fra Bygherreforeningen.

Svensk løsning lokker

Hun ser ikke overraskende den lave prissætning som det primære problem, men mener også, at bygherrerne bør blive bedre til at stille krav til projekteringsledelsens kompetencer. Hun opfordrer derfor til at se mod Sverige, hvor flere bygherrer ifølge rapporten enten hyrer en erfaren projekteringsleder ind i deres egne organisationer eller hyrer et eksternt firma til at stå for denne særlige ydelse.

»En løsning kunne være, at projekteringsledelse løftes ud som en selvstændig ydelse i byggeriet, hvor der så kan konkurreres på kompetence frem for pris. Så er bygherren sikker på, at området prioriteres,« fortsætter Eva Boch således i pressemeddelelsen.

Selv om prisen er rigtig, mangler vi projekteringsledere

Men spørgsmålet er, om der overhovedet findes nok mennesker i den boomende danske byggebranche, der både har entreprenørerfaring og ledelsesevner til at stå for projekteringsledelsen på de stadigt flere store byggerier. Ifølge rapporten kræver det ‘en stor kompetencemæssig bredde at kunne håndtere projekteringsledelsen. Der er mange delområder, der skal balanceres. I de tidlige faser er det brugerinddragelsen, der er i centrum. Senere er det eksempelvis energi, konstruktioner, teknik, bygbarhed, bæredygtighed og IKT-ydelser.’

Ifølge rapporten er der enkelte danske rådgivningsfirmaer og enkeltpersoner, der har specialiseret sig i projekteringsledelse, men der mangler flere. Derfor opfordres rådgiverne til at synliggøre rollen og vise, at der er en attraktiv karrierevej her.