Havarirapport: Eksplosion kunne være undgået

Det var forudsigeligt, da SAS-flyet Bodvar Viking 26. april sidste år måtte nødlande i Kastrup efter en voldsom eksplosion i den højre motor. Tydelige faresignaler og afgørende anvisninger fra motorproducenten var gennem lang tid slået hen.Kun med heldets hjælp undgik de 110 ombordværende katastrofen.

Havarikommissionen for Civil Luftfart retter i havarirapporten en hård kritik mod SAS' vedligeholdelse og giver et klart billede af gentagne fejl på SAS-værksteder i en periode på ni år inden uheldet.

Allerede i 1992 kom den første advarsel i en såkaldt »Service Bulletin nr. 6101« fra motorproducenten Pratt & Whitney. Den blev ikke fulgt.

To år senere kom en alvorlig advarsel - en såkaldt »Alert Service Bulletin nr. A6196« - der havde klare anbefalinger til konstruktionsændringer i motoren. Baggrunden var talrige motoreksplosioner på grund af et svagt leje. Heller ikke denne vigtige anbefaling blev fulgt.

Til dato er 43 motorer af denne type eksploderet på grund af en og samme fejl.

Ud af de i alt 55 Service Bulletins SAS gennem tiden har fået i forbindelse med vedligeholdelsen af den havarerede motor, er kun ti blevet fulgt. Og ingen af de fire vigtige Alert Service Bulletins (ASB) er blandt de ti, selvom den ene - A6196 udsendt i 1994 - netop har til formål at forhindre motorbrande, som den der opstod 26. april 2000 .