Hastig ny Kattegat-plan: Vejdirektoratet fik to uger til ny analyse

Illustration: Gottlieb Paludan Architects
Linjeføringen, som den er tegnet i den fulde rapport, der omfatter både jernbaneforbindelse og motorvej. Illustration: Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen

Det grundlag, som blå blok bygger sit ønske om to vejbroer på hhv. 19 og 18 km over Kattegat på, blev til i huj og hast.

Vejdirektoratet havde sammen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en rapport om en forbindelse med en kombination af jernbane og motorvej. Den blev færdig for et par uger siden og viste næsten nøjagtig det samme som de to myndigheders undersøgelse fra udgangen af 2015: Nemlig at den kombinerede forbindelse vil koste 124 mia. kr., når omkostningerne til nye veje og jernbaner på Sjælland, i Jylland og på Samsø medregnes.

Læs også: Blå blok vil bygge Kattegat-broer uden tog: Bilisterne kan betale dem på 32 år

Men efter at have afleveret rapporten til Transportministeriet – og før den blev offentliggjort – fik Vejdirektoratet en ny opgave fra ministeriet. Nu ville ministeriet gerne have en beregning af økonomien i at holde togene væk fra forbindelsen og udelukkende bygge en vejbro.

Blev ikke bedt om at tage hensyn til prisfald på Storebælt

Det endte med et godt tre sider langt notat, som skønnede, at vejbroerne kan betales af bilisterne på 32 år. Men beregningen tog, som Ingeniøren allerede har beskrevet, ikke hensyn til, at blå blok med årets finanslov vedtog at sænke prisen for at passere Storebælt med 25 procent frem til 2023.

Læs også: Nyt Kattegat-regnestykke bygger på misvisende tal

»Genberegningen af en fast Kattegatforbindelse blev igangsat inden beslutningen om at sænke taksterne på Storebælt, og vi var ikke blevet bedt om at ændre taksten,« forklarer afdelingschef Andreas Egense fra Vejdirektoratet.

Han tilføjer, at hvis alene notatet om vejbroen medtog prisfaldet, ville det ikke være sammenligneligt med rapporten om den kombinerede forbindelse.

Beregninger af, hvor mange biler, der ventes at passere Kattegatforbindelsen, bygger på den såkaldte Landstrafikmodel udarbejdet af DTU. Hvis prisfaldet på Storebælt skal medregnes, skal de forudsætninger lægges ind i nye beregninger.

»Det er noget af det, der skal ses på i det videre analysearbejde,« siger Andreas Egense med henvisning, at transportministeren har bestilt en grundige analyse af bilbroerne. Den skal være færdig til december.

Greb knoglen og ringede til Niras

Hverken Vejdirektoratet eller Trafikstyrelsen har regnet igennem, hvad det koster at bygge broerne. I stedet har de taget udgangspunkt i den første såkaldte screeningsrapport om forbindelsen, som rådgiverfirmaet Niras udarbejdede for ti år siden.

»Vi har i Vejdirektoratet ikke nærstuderet den rapport, for vi har fået at vide, at den indeholder det anlægsoverslag, som vi skulle tage udgangspunkt i,« siger afdelingslederen.

Læs også: ANALYSE: Med en Kattegatbro bliver der ikke noget med at køre gratis over Storebælt

Niras-rapporten indeholder imidlertid ingen beregninger af, hvad det koster at nøjes med at bygge vejbroer, fordi den idé først kom på dagsorden for 14 dage siden.

»Anlægsoverslaget blev skønnet på meget, meget kort tid,« som Andreas Egense udtrykker det.

I praksis greb Andreas Egenses kolleger knoglen og ringede til Niras.

»Vi bad dem om at komme med et overslag over, hvad det ville koste, hvis broerne kun bliver til biler,« fortæller han.

Jernbane lægger 86 procent oven i prisen for vejbroer

Svaret var 58 milliarder kroner, heraf de 51 milliarder kroner til broerne. Det er overraskende billigt, fordi f.eks. Femern-tunnelen koster 52 milliarder kroner, men den er kun knap halvt så lang som forbindelsen over Kattegat.

Læs også: Reaktioner på Kattegatbro: Hvad nu med alle de andre vejprojekter?

Transportministeriet endte med at offentliggøre Vejdirektoratets notat om en bilforbindelse samtidig med rapporten om den kombinerede forbindelse til tog og veje og et faktaark, som stillede data fra hhv. notat og rapport over for hinanden. Hverken ministeriet eller direktoratet har gjort opmærksom på, hvor hurtigt notatet om bilforbindelsen er udarbejdet, eller at anlægsoverslaget fremkom ved at ringe til Niras.

I rapporten fra december 2015 er det specificeret, at de to broer til både biler og jernbane sammen med motorvejen over Samsø vil koste 95,2 milliarder kroner. Det betyder, at det ifølge Niras' overslagsberegning koster ekstra 44 milliarder kroner – eller 86 procent – hvis tog også skal kunne køre over broerne.

Se de omtalte rapporter og analyser i deres helhed herunder:

Vejdirektoratets såkaldte skønsmæssige vurdering af en motorvej over Kattegat by Ingenioeren on Scribd

Kattegat Rapport 2018 fra Vejdirektoratet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen by Ingenioeren on Scribd

Transportministeriets faktaark om en fast forbindelse over Kattegat by Ingenioeren on Scribd

Vejdirektoratets og Trafik- og Byggestyrelsens strategiske analyse om Kattegatforbindelsen fra 2015 by Ingenioeren on Scribd

Niras' screeningsrapport om en fast forbindelse over Kattegat fra 2008 by Ingenioeren on Scribd

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Uden tog ingen bro - og så er det vist en god ide, at spørge folk på Samsø hvad de siger til at få deres smukke ø skåret midt over.

 • 11
 • 3

Er jeg den eneste, der er seriøst bekymret over, at et projekt til 58mia (eller 10.300kr pr. dansker) er beskrevet på, hvad der svarer til bagsiden af en konvolut??!!

 • 26
 • 3

Der er forskel på et politisk ønske og et reelt beslutningsgrundlag. Der er ingen der har påstået ( bortset fra ing.dk) at første udspil er andet end et slag på tasken, tværtimod er dette slag på tasken ledsaget af trafikministerens bemærkning om, at nu skal vi have en nærmere undersøgelse.

 • 9
 • 5

At Vejdirektoratet ringer til Niras, viser hvor useriøst projektet er, samt at man i VD ikke ved hvordan Niras blamerede sig da Fl. Hansen var transportminister. Også han havde bestilt et partsindlæg mhp. at kunne jorde en Kattegatforbindelse. Niras, og fandt frem til, at en bilist skulle af med 1.500 kr. for at komme over. Med det tal som påskud kunne Fl. Hansen - der var valgt i vejle - skrotte forbindelsen, for det var de da ingen bilist, der ville betale. Så bliv endelig ved på den måde, for så meget desto lettere bliver det, at skyde Ole Birk Olesens nye hvide elefant ned.

 • 9
 • 2

skyldes man vil "udflytte" endnu flere statslige arbejdspladser til Jylland.

Med en kattagatbro til biler, kan man bibeholde skattegrundlaget på Sjælland, og samtidigt opretholde illusionen om at det tilgodeser provinsen.

Endvideret kan man sikre sig at de fleste medarbejdere i styrelser og ministerier lever i samme osteklokke som de fleste politikere.

K

 • 3
 • 5

Rolig nu. Der er ikke lang tid til næste valg og LA står til en halvering. OBO er ikke just den mest populære minister og slet ikke hos DF.

 • 11
 • 1

Mon ikke kattegatforbindelsen er et udslag af feberdrømme under influenzaepidermien hos en liberal alliance-politiker?

 • 10
 • 2

Jeg vil gerne have en beregning for en kombineret bro over Kattegat , med tunel under Samsø.

Jeg er sikker på at sådan en løsning vil kunne få bred opbakning i folketinget og på Samsø, da den ikke vil spolere miljøet på Samsø - så meget.

 • 10
 • 2

Når vi nu er i gang, så ville jeg gerne se en beregning på en forbindelse fra Aalborg til Gøteborg (Jylland - Sverige) over Læsø, det ville være en langt mere interessant forbindelse end en Kattegatforbindelse.

Der planer om en forbindelse imellem Finland og Estland (Helsinki & Tallinn), og når de kan, så kan vi vel også her i DK.

https://en.wikipedia.org/wiki/Helsinki_to_...

 • 4
 • 1

Vejdirektoratets analyse opererer med et tab af jernbanepassagerer på Storebælt på 0% det første år. Det er næppe sandsynligt. Det mest sandsynlige er, at en stor del af passagerne vil overgå til busdrift. Det tab for DSB er ikke kvantificeret endsige indregnet. Derved afkobles det danske nationale jernbanenet og jernnanen ender som en del "blå" politikere tilsyneladende ønsker som en ikke rentabel transportform, dyr og dårlig.

Samfundsøkonomisk er det langt fra sikkert en bilbro er ønskelig. Jeg savner en analyse af en ren togforbindelse á la kanaltunnelen, hvor man kan starte en ren togløsning inkluderende biltog fra vest for Roskilde til syd for Skanderborg. i alt ca. 140 km, heraf 60 km under Kattegat. Et 200 km/h tog kan tilbagelægge den strækning på 65 minutter incl. 20 minutter til rangering m.v. Det er 5 minutter hurtigere end en bil ved en hastighed på 120 km/t i gennemsnit og 40 minutter hurtigere for en lastbil med 80 km/t.

 • 5
 • 4

Det er med blandet førelse, men hvis der skal være en bro så skal vi på Samsø kunne bruge den. Andet vil være dumt.

Tænker at det tidligere forslag alternativ C1, der går syd om Samsø er bedste for os der bor på Øen. Undgår at komme for tæt natura 2000 området. En tre sporet motor, som skær igennem øen fra Ballen til Sælvig, virker nok lidt for voldsom.

 • 1
 • 1

Overskriften på notatet er “Skønsmæssig vurdering”. Sidst jeg tjekkede ordbogen var definitionen på et skøn:

“omtrentlig eller subjektiv beregning af nogets størrelse, omfang eller antal”.

Men sådan er der så meget...

 • 3
 • 0

Det mest sandsynlige er, at en stor del af passagerne vil overgå til busdrift.

Det virker meget sandsynligt.

Tur: København H til Århus Rutebilstation

Flixbus tager 4 timer og koster 200 kr.

DSB tager 3 timer og koster 400 kr.

Jeg ved ikke hvor lang det kommer til at tage med Flixbus over en Kattegatforbindelse, men det er vel i nærheden af 3 timer. Dernæst vil komforten i tog, være det eneste DSB kan tilbyde.

Sporvognene er sendt hen hvor de hører hjemme. Lad det samme ske med tog.

 • 4
 • 8

Jeg mener prisen er alt for høj. Fx, sønderjyske motorvej kostede 50 millioner pr. kilometer incl. broer, tunneller, tilslutningsanlæg osv. Broerne burde kunne bygges for ca. 1 milliard pr. kilometer. Hvis man vælger en boret tunnel på 15 meter med plads til fire spor i to etager ligger prisen på 500 millioner til 1 milliard på kilometer. Sidstnævnte priser har jeg fra artikler og ekstrapolering fra bl.a. tunnel-talk.com Jeg tror kun disse priser kan opnås hvis byggeriet køres som et OOP hvor betaling falder ved aflevering, det fjerne jo også behovet for den 'sikkerhed' man normalt lægger ind i offentlige projekter.

 • 4
 • 1

Overskriften på notatet er “Skønsmæssig vurdering”. Sidst jeg tjekkede ordbogen var definitionen på et skøn:

“omtrentlig eller subjektiv beregning af nogets størrelse, omfang eller antal”.

Men sådan er der så meget...

100% af mine erfaringer siger mig, at lige så snart en person har et skønsmæssigt tal (f.eks. 58 eller 51 mia), så står der 51mia på budgettet. Og når man så efterfølgende siger, "ja, men det var jo et hurtigt skøn", fordi man har glemt en eller anden detalje/uforudset, så har man en satans palaver, fordi folk ikke forstår at et skøn ikke er en fast pris.

Hvis man nu sagde at broen skulle koste 116 mia (100% uforudsete, ca. 20.700kr pr. dansker), så er det ikke attraktivt at bygge den.

 • 3
 • 0

Hvis du kan få Norge og Sverige til at betale og bygge halvdelen af strækningen - så betaler og bygger Danmark gerne den anden halvdel - (ud til østpunktet at Læsø) ;-)

 • 2
 • 0

Kan man ikke placere motorvejen i en korridor af en slags, som ligger på landjorden? Det er vel billigere end at lave bore en tunnel? En lukket eller halvåben korridor med solceller som tag, og beplantning til at skjule den. Kan I samsingere mon acceptere det?

Hvis I vil have en til- og afkørsel, så vær lige opmærksom på Samsøs geografiske placering - det bliver nok hurtigt nødvendigt med en turist-skat :-)

 • 2
 • 0

Man kunne jo også undersøge hvad en forbindelse ville koste, hvis man helt droppede bilerne, indså at traditionelle tog er en langsom gammeldags transportform, og istedet satsede på noget der kunne være fremtiden. Maglev med 600 km/t eller hyperloop med 1200 km/t. Kbh-Århus på 15-25 min. De tider kan bilerne alligevel aldrig konkurrere med.

 • 2
 • 5

De har haft 14 dage til at lave overslaget. Der bygges motorveje mange steder i verden, og i Danmark, Sønderborgmotorvejen kostede 1,3 milliard for 26 kilometer med alle tunneller broer tilslutninger osv. altså 50 millioner pr. kilometer. Der bygges også broer og tunneler mange steder i verden, priserne ligger på 500 millioner til 1 milliard pr. kilometer, måske lidt mere for broer med stort spand. Hvor svært skulle det være at måle længderne op på et kort og gange med kilometerpriserne?

 • 1
 • 3

Herregud: 2 uger skulle vel være alt rigeligt for at opdatere en tidligere ret grundig analyse. Formålet var dog kun at demonstrere rent politisk, at der er god grund til at gå mere seriøst i gang med en ren bilforbindelse over Kattegat.

Der er jo slet ikke brug for noget mere detaljeret før der er et politisk flertal for at gå i gang med en detailplanlægning.

Så tak til trafikministeren for at han ikke smide rom sig med penge til unødvendige rådgivningsarbejder i utide, når der allerede foreligger noget der er validt nok til formålet.

 • 2
 • 4

Tur: København H til Århus Rutebilstation

Flixbus tager 4 timer og koster 200 kr.

DSB tager 3 timer og koster 400 kr.

Det regnestykke fortæller jo blot at regional- og intercitybusser ikke betaler fem flade ører for lån af infrastrukturen (busser i rute betaler ikke vægtafgift og har fine muligheder for at skrue på skatten). Derudover kører de på de lukrative tidspunkter. Konkurrerer de banen ihjel vil det muligvis glæde nogle, men der vil ikke længere være et attraktivt kollektivt transportmiddel. Resultatet kender vi alt for godt. Personligt er jeg ved at være træt af busserne, særligt på E20 hvor de af og til mener at vejen helt er deres.

 • 3
 • 0

Det er snart længe siden at infrastrukturen vej og jernbane, blev ligestillet. Så tog betaler heller ikke specielt til infrastrukturen, ligesom biler og busser heller ikke gør. Her går alle afgifterne jo bare i statskassen, og veje bygges og vedligeholdes for en lille del af dette beløb.

Så lær det: Busser med noget vej præference visse steder er grundstammen i den kollektive trafik, og det er den transportform der gør det bedst og billigst, allerede nu.

 • 0
 • 3

Ifølge Vejdirektoratets seneste rapport om Kattegatbroen (side 25) falder pendlervilligheden markant, når man kommer over en times transportid. Rapporten lægger til grund, at hele 45 % af de togrejsende vil være pendlere og kun 21 % vil være pendlere på vejdelen. Rapporten (og landstrafikmodellen) lægger dermed til grund, at hver 5. bilist/buspendler over Kattegat pendler i alt 2 timer og 15 minutter hver vej. I så fald er de 21 % nok temmelig optimistiske. Mht. togdelens andel på 45 % pendlere er dette vel et noget konservativt skøn. Forestil jer at man kan pendle i tog mellem Kbh. og Aarhus på 0:58. Til sammenligning tager det 1:15 i dag at pendle i tog mellem Odense og Kbh. H. Ergo må pendlergrundlaget for en Kattegatforbindelse være langt større med tog og væsentlig mindre med bil. Med en forbindelse kun med vej vil det stort set kun være håndværkere, dagligvarelastbiler og fritidsrejsende, der vil skulle tjene broen hjem. Næppe realistisk.

Og hvad vil man fx gøre hvis man to personer skal en smuttur til Kbh. el. Aarhus og en tur i teateret? 4:30 i bil eller 1:56 i tog?

 • 0
 • 0

Jeg synes det er lidt for simpelt, bare at skære togdriften væk - så kommer busserne virkelig til at hugge kunder fra DSB. Der er mange andre muligheder end de skitserede: - Forbindelsen kan laves som en tunnel - enten på begge sider af Samsø eller på strækningen Samsø-Sjælland og en lavbro på strækningen Samsø-Jylland. I forb. med Femern forbindelsen, bliver der lavet et produktionsanlæg til tunnelelementer - her kan elementerne til Kattegat også blive produceret. - Et alternativ er at lave en ren togforbindelse, men satse på en højere hastighed - f.eks. 250km/t - Århus-København på 1 time:-). Biler kan komme med som RO-RO, containere kan skubbes over om natten og lastbiler må køre over Fyn. Togforbindelsen kan delvis køre i jorden over Samsø, så dele af øen ikke bliver ødelagt i et støjhelvede! Jeg er godt klar over at en bilforbindelse er nemt at "smøre" af på bilisterne, hvor en togforbindelse skal betales anderledes, men alle løsninger skal frem, før der bliver taget en beslutning!

 • 0
 • 0

Pendling til job er afhængig af mange ting, ikke mindst prisen. Hvis en Kattegatbro belægges med høje afgifter = lav pendling og lave afgifter = større pendling. Og om der vælges tog eller busser eller egen bil afgøres primært af om afgangssted og ankomststed passer med togstationer eller ej.

Men trafikken over en Kattegatbro uden tog vil jo være en meget stor del af den trafik der i dag trænges på motorvejen imellem Korsør og Århus, hvorfor en Kattegatbro i sig selv er et alternativ til en udbygning af denne strækning, og et alternativ til etablering af en helt ny nord-syd-motorvej op igennem Midtjylland.

Så: En Kattegatbro alene til biler vil på grund af den dermed lave pris, være et attraktivt alternativ til en masse andet motorvejsbyggeri. Og så vil det for resten også være et kolossalt løft til hele den Nord-vest-sjællandske industriregion.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten