Harmløs papirtiger: Nationale forbud mod genmodificering er ubrugelige i praksis

USA har en stor produktion af GM-majs og kan tænkes at føre sag mod EU-lande, som forbyder import. Illustration: Lindsay Eyink

Danmark og EU’s øvrige medlemslande får mere end svært ved at forbyde genmodificerede afgrøder, sådan som nye regler ellers lægger op til.

Tidligere har EU bestemt, hvilke genmodificerede afgrøder der kan importeres og/eller dyrkes. Allerede sidste år lykkedes det dog den afgående EU-Kommission at komme igennem med et forslag om, at landene selv skal kunne forbyde dyrkning af afgrøder, som EU har godkendt.

Nu er et nyt forslag på vej igennem EU’s lovmølle, som også vil gøre det muligt for hvert enkelt land at forbyde import af fødevarer og foder.

Læs også: Genmodificeret foder kan snart stoppes - og så bliver grisen dyrere

At dømme ud fra Fødevareministeriets notat er der dog tale om en papirtiger.

’Det vurderes, at det kan blive vanskeligt for medlemsstater, der måtte ønske at indføre nationale forbud, at opfylde kravene hertil,’ nåede ministeriet at skrive i et notat til Folketingets fødevareudvalg inden valget.

Årsagen er, at nationale forbud ikke må være i strid med de videnskabelige vurderinger fra EU’s fødevareagentur, EFSA. Både dyrkning og import af GMO bliver kun godkendt, hvis EFSA har vurderet, at det er uden risiko for mennesker, dyr og miljø.

Derfor er det i praksis umuligt at få godkendt en anden miljø- og/eller sundhedsvurdering, end EFSA er nået frem til, mener politisk rådgiver Jan Søndergaard fra miljøorganisationen Greenpeace.

Samtidig står landene alene og uden opbakning fra EU, hvis de bliver indklaget for verdenshandelsorganisationen WTO. Det bekymrede allerede flere medlemslande, da forslaget om nationale forbud mod dyrkning blev vedtaget sidste år, om de kan finde argumenter, der holder i WTO.

Læs også: Nu bliver det endnu lettere at afvise genmodicerede afgrøder på markerne

’Dette må i endnu større omfang vurderes at gøre sig gældende i forhold til muligheden for nationale forbud mod import af GMO-fødevarer og foder,’ skriver Fødevareministeriet.

Samlet konkluderer Greenpeace, der er imod GMO og derfor gerne ser nationale forbud, at det bliver meget svært at indføre i praksis.

»Kommissionen har solgt sine forslag, som om at landene nu frit kan vælge GMO fra, og det er ikke reelt. Jeg siger ikke, at der ikke kan laves noget voodoo, som går, at det kan lade sig gøre at komme igennem med et forbud. Men medlemslandene kommer til at stå enormt svagt,« siger Jan Søndergaard.

Læs også: Nu kan Danmark sige nej til genmodificerede majs og kartofler

Også Landbrug & Fødevarer vurderer, at et nationalt forbud mod GMO bliver meget vanskeligt at indføre. Chefkonsulent Bruno Sander påpeger, at det heller ikke må stride mod det indre marked, og at foder bliver handlet på kryds og tværs af medlemslandene.

»Hvis et medlemsland forbyder en ingrediens i foder, vil det have enorm indflydelse på markedet,« siger han.

Ikke desto mindre er landbrugsorganisationen, som kæmper for at bevare de eksisterende regler for GMO, stærkt bekymret over det nye forslag.

»Det er overflødigt og decideret farligt,« mener Bruno Sander Nielsen.

Læs også: Omstridt GM-majs glider gennem EU's ministerråd

Han påpeger, at selv om et land står til at tabe en sag om et nationalt forbud, så vil det være i kraft i de år – eller årtier – sagen varer. Samtidig risikerer landet og måske hele EU at blive ramt af modsanktioner fra USA og de lande i Sydamerika, som står bag de fleste gensplejsede afgrøder.

Bruno Sander Nielsen vil ikke gætte på, om nogle EU-lande i praksis har tænkt sig at forbyde GMO, som EU har erklæret sikre.

Emner : Genteknologi