Hård kritik af World Trade Center forslag

Kontorer eller kirkegård? Motorvej eller mindesmærke? Finansielle hensyn eller respekt for de omkomne efter terrorangrebet på World Trade Center? Det er blot nogle af spørgsmålene, der præger diskussionen om det fremtidige byggeri på WTC-grunden.

Seks konceptuelle skitseforslag, der viser mulige gade- og karréstrukturer, bygningsvoluminer og placeringen af disse, blev fremlagt i sidste uge, og debatten om områdets fremtid fik hermed sin ilddåb.

I weekenden blev der afholdt et borgermøde i New York - 'Listening to the City' - hvor 5.000 mennesker kommenterede forslagene og fremlagde deres ønsker til en fremtidig bebyggelse. De var ikke begejstrede for, hvad de så.

Skyskrabere er blevet upopulære

Alle seks forslag opererer med fra fire til seks tårne, fra 32 til 85 etager. Et lavere byggeri end de oprindelige tvillingetårne, som var 110 etager og 417 meter høje. Efter terrorangrebet 11. september er newyorkerne forståeligt nok ikke længere så begejstrede for at arbejde i ekstremt høje skyskrabere.

De manglende etager i højden erstattes i alle projekterne af et eller to såkaldte 'skyline' elementer med en højde på 457 meter. Det lidt kunstige udtryk dækker over antennelignende bygningsspir, der skal fungere som erstatning for den tv-transmissionsantenne, man mistede på det nordlige tårn.

Fire af projekterne har helt undladt at opføre noget i tomterne eller i fodaftrykket, hvor de tidligere tårne stod. Det er en beslutning, som vækker begejstring hos de omkomnes familier, der betragter tomterne som hellig grund. Ikke mindst fordi man endnu mangler at identificere omkring halvdelen af ofrene.

Forslag er tænkt som inspiration

Det 6,5 hektar store område, der i daglig tale kaldes Ground Zero, ejes af de halvstatslige havnemyndigheder, Port Authority of New York and New Jersey. De er dog ikke ene om at beslutte, hvad der skal bygges på World Trade Center-arealerne.

I kølvandet på terrorangrebet dannede staten New Yorks guvernør, George Pataki, og den daværende borgmester, Rudy Giuliani, en særlig organisation, der skal koordinere og hjælpe med genopbygning og opblomstring af det sydlige Manhattan.

Organisationen, Lower Manhattan Development Corporation (LMDC), styres af 16 bestyrelsesmedlemmer med den tidligere nationalbankdirektør for staten New York og viceudenrigsminister i Ronald Reagan-regeringen, John C. Whitehead, i spidsen.

I fællesskab udpegede LMDC og Port Authority tidligere i år arkitektfirmaet Beyer Blinder Belle til at bistå med rådgivning for genopbygning af området. Firmaet er især kendt for renoveringen af Grand Central Station i New York og det kommende Muhammad Ali Center i Louisville, Kentucky.

Beyer Blinder Belle og samarbejdspartnere understreger, at forslagene ikke er definitive, at de mest er tænkt som inspiration til en diskussion om områdets muligheder.

Ingeniører, arkitekter, investorer og entreprenører arbejder nu ivrigt for at få del i kæmpeprojektet, der sandsynligvis løber op i mere end 30 milliarder kroner og ikke forventes færdigt før om tidligst 10 år.