Hård kritik af at afskrive D-vitamin

Der er langt fra tilstrækkelige beviser til at afskrive, at D-vitamin kan forebygge visse former for kræft.

Det fastslår professor og overlæge Leif Mosekilde, Aarhus Universitet, efter at Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse torsdag afskrev D-vitamin i kæmpen mod kræft.

Så sent som i sidste uge udsendte DTU Fødevareinstituttet en rapport om D-vitamin, der blandt andet konkluderer, at der ikke er bevis for, at D-vitamin forebygger kræft. Den udelukker derimod ikke, at det kan være tilfældet, idet nogle undersøgelser tyder på det.

Der er imidlertid tale om undersøgelser, der omfatter store befolkningsgrupper. De bliver inddelt efter, hvor meget D-vitamin de skønnes at spise eller efter niveauet af D-vitamin i deres blod.

Den slags undersøgelser ville arbejdsgruppen bag rapporten om D-vitamin ikke lægge vægt på. Konklusioner ville gruppen kun tage ud fra studier, hvor forsøgspersonerne får D-vitamin og en kontrolgruppe ikke får.

»Endvidere er der lagt vægt på undersøgelser, der ser på indtagelsen af D-vitamin, typisk i form af D-vitamintilskud, frem for D-vitaminstatus,« hedder det i indledningen til rapporten fra DTU.

»Heller ikke D-vitamin er nøglen til at forebygge kræft«

Kræftens Bekæmpelse havde selv sæde i arbejdsgruppen. Alligevel udsendte organisationen torsdag pressemeddelelsen om D-vitamin på baggrund af netop et befolkningsstudium, som vurderer D-vitamin ud fra status målt i blodet og ikke D-vitamin-tilskud, altså stik modsat retningslinjerne i DTU-undersøgelsen.

Studiet er udført af blandt andet det amerikanske National Cancer Institute og omfatter 368.000 personer i USA, Finland og Kina. Det viser, at kræftrisikoen intet har at gøre med D-vitamin-niveauet i blodet, når det gælder kræft i spiserør, mavesæk, bugspytkirtel, nyre, livmoder, æggestok og non-Hodgkins-lymfom. De er hver for sig ret små kræftsygdomme, men tilsammen står de for omkring en fjerdedel af alle kræftdødsfald herhjemme.

»Så ligesom det er set med andre vitaminer, må vi nok konstatere, at heller ikke D-vitamin er nøglen til at forebygge kræft,« lyder det fra afdelingsleder Anne Tjønneland i Kræftens Bekæmpelses pressemeddelelse.

Pressemeddelelsen er af Ritzaus Bureau gengivet i en række danske medier, mens en Google-søgning afslører, at National Cancer Institutes 14 dage gamle pressemeddelelse om studiet stort set ikke har kastet omtale i engelsksprogede medier af sig.

»Denne undersøgelse er så stor og så godt skruet sammen, at man godt kan konkludere, at der ikke er nogen sammenhæng mellem lave niveauer af D-vitamin og risikoen for de her kræftsygdomme,« siger Anne Tjønneland.

Professor: Masser af studier viser det modsatte

Nej, lyder det fra professor Leif Mosekilde, som også var med i DTU's arbejdsgruppe bag D-vitamin-rapporten.

»Et enkelt studium afgør altså ikke den sag. Der findes masser af andre studier viser det modsatte,« fremhæver han.

»Vi skal alle sammen holde fast i, at det, der skal til, er randomiserede undersøgelser i tilstrækkelig størrelsen, ligesom det er konklusionen i rapporten fra Fødevareinstituttet,« tilføjer han. I randomiserede studier får én gruppe det stof, som ønskes undersøgt, mens en anden får placebo.

De fleste dør i sengen: Hvad kan vi konkludere af det?

Han understreger, at den type studier, som Kræftens Bekæmpelse nu fremhæver, kan vise en sammenhæng, men ikke forklare, hvorfor den er der.

»Sådan en undersøgelse kan for eksempel vise, at de fleste dør i deres seng,« lyder et eksempel fra Leif Mosekilde. Det betyder naturligvis ikke, at det er farligt at ligge i sengen, ligesom det D-vitamin ikke nødvendigvis er kilden til de resultater, som National Cancer Institute har foretaget.

»Anne Tjønneland er selv medforfatter til en stor undersøgelse, der viser, at der er en fin sammenhæng mellem D-vitamin og mindsket risiko for tyktarmskræft,« siger århus-professoren efter at have søgt i sin videnskabelige database.

D-vitamin-formand: Ikke det ultimative bevis

Formanden for arbejdsgruppen bag den danske D-vitamin-rapport var seniorforsker Lone Banke Rasmussen, DTU Fødevareinstituttet. Ingeniøren har spurgt hende, hvordan det er at være formand for en arbejdsgruppe, der vedtager, at en bestemt type undersøgelser ikke kan bruges til at drage konklusioner, når et af gruppens medlemmer seks dage senere drager konklusioner på baggrund af netop den type undersøgelser.

Efter nogen betænkningstid svarer hun.

»Sådan en undersøgelse er ikke det ultimative bevis.«

»Hvis man ikke vil gå den ene vej og sige, at den slags undersøgelser kan bevise noget, så kan man heller ikke gå den anden vej og sige, at de kan afkræfte noget,« tilføjer Lone Banke Rasmussen.

Hun understreger dog, at netop den type undersøgelser, som Kræftens Bekæmpelse henviser til, burde levere indicierne for, at D-vitamin kan forebygge kræft - de indicier, som senere skal efterprøves i andre typer af undersøgelser.

Når det nu ikke ser ud til, at der er en sammenhæng mellem D-vitamin og de syv kræftformer, så er det ifølge Lone Banke Rasmussen fint nok at skrive, at håbet om at forebygge kræft med vitaminet svinder ind.

Brystkræft er en anden af de kræftformer, hvor befolkningsundersøgelser tyder på, at D-vitamin kan have en forebyggende effekt. Det er den mest udbredte kræftform blandt kvinder.

Hovedkonklusionen fra arbejdsgruppen var, at vi i Danmark bør tilsætte D-vitamin i små mængder til brød og mælk for at sikre udvalgte grupper mod mangelsygdomme.

Dokumentation

Pressemeddelelse fra Kræftens Bekæmpelse
Pressemeddelelse fra National Cancer Institute
Rapporten fra DTU om DTU-vitamin

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Lone Banke Rasmussens udtalelse om at det er fint nok at skrive, "at håbet om at forebygge kræft med vitaminet svinder ind" på baggrund af den amerikanske undersøgelse er simpelthen stærkt kritisabelt. Den undersøgelse som Kræftens Bekæmpelse har draget sin konklusion ud fra ifm. kræft i bugspytkirtlen viste en dobbelt så stor risiko for dem med de højeste værdier i blodet >100 nmol/l . Men en anden undersøgelse af samme type fra marts måned 2010 viser det modsatte. Undersøgelsen omfatter 118.597 personer. Studiet viste at dem med det højeste D-vitamin niveau havde 35 % lavere risiko for udvikling af kræft i bugspytkirtlen ift. dem med det laveste niveau. Det er simpelthen amatøragtig og viser at Kræftens Bekæmpelse har en eller anden form for interesse i at nedtone debatten om D-vitamin. Men sandheden skal nu nok komme frem, når beviserne fra store randomiserede kontrollerede dobbelt-blind forsøg viser sig.

  • 0
  • 0

Hej.

Der mangler åbenbart mere forskning, førend man kan "finde sandheden" om D-vitamin. Det tager tid.

Indtil at man - om flere år - ved noget mere, synes jeg, at det er en god ide at tage et tilskud af D-vitamin på ca. 15 mikrogram pr. dag året rundt. Det er det, som jeg stræber efter, i "Den Gyldne Middelvej".

Livol Multi Total 50+, som er den multi-vitamin/mineral-pille, som jeg anbefaler, indeholder hele 25 mikrogram pr. 2 tabletter.

God weekend

Venlig hilsen Jan Hervig Nielsen Ideudvikler Projekt Smørhul (og Projekt Trafiksikkerhed)

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten