Har du passeret 60? Så bliver du fyret uden godtgørelse

En 62-årig ingeniør er gået glip af den normale kompensation på 100.000 kroner ved fyring på grund af sin alder.

Ingeniøren havde været 18 år i sin virksomhed, da han blev opsagt. Virksomheden henviste til funktionærlovens bestemmelse om, at hvis en medarbejder på afskedigelsestidspunktet kan få aldersbetinget pension fra sin arbejdsgiver, så skal han ikke have nogen godtgørelse

Men det mener IDA strider mod forskelsbehandlingsloven, skriver Jyllands-Posten. For havde medarbejderen været under 60 år, da fyresedlen kom, så havde han fået de 100.000 kroner i hånden, påpeger IDA's advokat, Kim Schioldann.

»Efter vores bedste overbevisning, så er det klokkeklart i uoverensstemmelse med forskelsbehandlingsloven,« fastslår Kim Schioldann over for Jyllands-Posten.

Godtgørelsen blev indført, fordi det typisk er sværere for ældre medarbejdere med lang anciennitet at finde nyt job efter fyring. Men hvis medarbejderen alligevel er pensionsmoden, så slipper arbejdsgiveren for at betale.

»I praksis får man ikke sin godtgørelse, hvis man er fyldt 60 år med den begrundelse, at så er det naturligt, at man forlader arbejdsmarkedet. Men det er det jo på ingen måde,« fremhæver Kim Schioldann.

Arbejdsgiveren: Det holder ikke vand

Arbejdsgiverens advokat, Morten Ulrich fra Bech-Bruun, hæfter sig ved at undtagelsen i funktionærloven om, at man ikke får godtgørelse, hvis man oppebærer alderspension.

Det ændrer forskelsbehandlingsloven ikke ved, mener han.

»Det er en overfortolkning af forskelsbehandlingsloven,« siger Morten Ulrich til Jyllands-Posten.

Han begrunder det med, at lovgiverne ikke har fundet anledning til at ændre funktionærloven, selv om aldersdiskriminering er blevet tilføjet forskelsbehandlingsloven.

Professor i ansættelsesret ved Aarhus Universitet, Ole Hasselbach, vurderer umiddelbart, at IDA har en svær sag, fordi der netop er hjemmel i funktionærloven til at undgå at betale godtgørelse. Hvis IDA skal vinde sagen, skal det være med henvisning til EU-direktivet om, at man ikke må forskelsbehandle, mener han.

Sagen bliver i første omgang ført i byretten eller ved Sø- og Handelsretten. Ifølge advokat Kim Schioldann agter IDA at køre sagen hele vejen til Højesteret og EF-Domstolen.

Og den 62-årige ingeniør? Han søger i dag nyt job.

Emner : Løn