Halvdelen af landets oliefyr er forsvundet

Energipolitikerne vil gerne have udfaset oliefyrene og erstatte dem med grønne alternativer som fjernvarme, varmepumper, biomasse og solenergi. For eksempel har de afsat 42 mio. kroner til at få gang i denne udvikling.

Læs også: Skrot dit oliefyr og få støtte til en ny varmepumpe

Nu ser det imidlertid ud til, at høje oliepriser og fraflytning fra udkantsområderne allerede har fjernet godt halvdelen af de oliefyr, som man ifølge de officielle tal troede, man skulle erstatte med grønne teknologier.

Det viser en ny opgørelse fra energi- og olieselskabernes brancheorganisation, Energi- og olieforum (EOF).

Her har man opgjort hvor mange oliefyr-ejere, der rent faktisk fik leveret olie i 2014. Det blev til 87.000 oliefyr, mens de officielle tal fra Danmarks Statistik angiver, at der fandtes 231.000 boliger med oliefyr i 2014.

Energistyrelsens 2013-statistik opererer med 328.000 oliefyr-installationer i danske boliger, men energipolitisk chef i EOF, Jacob Stahl Otte, forklarer, at branchen ikke kunne få Danmarks Statistiks tal til at passe med sine egne og derfor selv gik i gang med at registrere:

»Vores opgørelse er selvfølgelig heller ikke helt præcis og tager ikke højde for oliefyr med så lavt forbrug, at de ikke havde brug for olie hvert år. Men vores bedste gæt er, at der findes cirka 100.000 aktive oliefyr i Danmark,« siger han og tilføjer, at BBR-meddelelser åbenbart ikke er det mest effektive redskab til at opgøre antallet af oliefyr med.

Omstilling bliver lettere

Civilingeniør Søren Dyck-Madsen fra Det Økologiske Råd kalder tallene fra Energi- og olieforum for meget overraskende i forhold til bestræbelserne på at udfase oliefyrene:

»Man kan godt sige, at den grønne omstilling bliver lettere, fordi oliefyrene forsvinder af sig selv. Men tallene viser også, at det i høj grad er i udkantsområderne, at oliefyrene forsvinder. Enten fordi folk bare flytter væk, eller fordi de bruger brændeovn og pillefyr og ikke melder oliefyret fra,« siger han.

Søren Dyck-Madsen tilføjer, at det derfor er ’de sværeste’ boliger, der forsvinder, hvor alternativer ville have svært ved at betale sig på grund af for dårlige bygninger og ringe økonomi hos ejerne.

Han peger også på, at de nye tal betyder, at markedspotentialet for oliefyrenes afløser, væske-vand-varmepumper, falder markant.

Læs også: Salget af varmepumper halter 20 år efter planerne

Til gengæld vil mange af de tilbageværende oliefyr befinde sig i områder med god økonomi og høj kvalitet af bygninger, hvor varmepumperne vil være det rigtige valg og derfor vil stå stærkere.

Ud over opgørelsen af den langt lavere mængde oliefyr end officielt antaget, har EOF også analyseret, hvor tætheden af de tilbageværende oliefyr er størst – set som oliefyrenes andel af det totale antal boliger.

Stadig flest oliefyr i yderområder

Her kommer EOF frem til, at det stadig er i yderområderne, at koncentrationen af oliefyr er i overtal.

»Opgørelsen bekræfter, at koncentrationen er størst i det, vi kalder udkantsdanmark, hvor der er helt særlige økonomiske udfordringer at tage hensyn til, hvis man vil udfase oliefyrene,« siger Jacob Stahl Otte.

Han anbefaler derfor – ikke overraskende - at politikerne bør lader folk i yderområderne selv vælge opvarmningsløsninger efter livssituation og formueforhold:

»Et nyt oliefyr i kombination med for eksempel en lille varmepumpe kan sagtens vise sig at være den bedste løsning i yderområderne,« siger han og tilføjer, at isolering af utidssvarende huse også er et vigtigt håndtag.

Ifølge en opgørelse fra 2014 fra Boligøkonomisk Videncenter var 812 ud af 1.970 ubeboede huse i Lolland, Vordingborg og Guldborgsund kommuner efterladt med et oliefyr.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg bruger vel ca 700-800 liter olie om året. og noget brænde for at holde varmen, samt mit gamle hus fra 1941 er nu ganske godt efterisoleret.

Jeg kan ikke finde en økonomisk fornuftigt model der angiver at jeg skal skrotte mit oliefyr, når jeg nu har en olie-varme udgift på under kr 10.000 årligt. Det jeg skal skifte til skal mindst give mig en besparelse på kr 5.000, ellers vil et evt gasfyr/fjernvarme/pillerfyr investering være u-økonomisk for mig at skifte til...

Oliekedlen en pladekedel fra HS-Tarm og er fra 1972, og jeg har 1-streng anlæg, hvilket betyder jeg ikke har kondens, og derved tæring af kedlen. selve oliebrænderen er Riello model. Ja kedlen efterisoleret med masser af rockwool, så der er også minimalt varmetab fra den :-)

Gas vil jeg ikke have, så jeg er sikker på jeg IKKE kommer til at støtte Putin. Fjernvarme er ikke smart pga 1-strengs anlæg, da jeg derved kommer til at komme "for varmt" vand tilbage til værket og derved sakl betale strafafgift. Pillefyr, ja jeg er for doven til at gide fylde piller på og tømme aske. Brændeovnen er dermed flittigt i brug for at få billig varme :-) enten skover jeg selv, eller også køber jeg gerne fra noget kommunalt der har "ansatte" der dermed har fået et meningsfyldt arbejde, da de har svært ved at få andet arbejde

 • 5
 • 1

Det kommer jo an på forbrugsvanerne, husstørrelse, hvordan olien forbruges i forhold til brændet.

Der skal formodentligt være brugsvand til bad og opvask hver dag, og det skal være 60 grader varmt, og så er der jo direkte penge at hente og olie at spare, ved at varme koldt vand op om foråret og sommeren med vacuum-solfangerrør i stedet for at bruge oliefyret, og det er energi, der skal forbruges samme dag, og det kan man sagtens holde varmt.

Måske kan oliefyret så holdes slukket 90-120 dage om året, og køre på halv kraft yderligere 60-90 dage, da vacuum-solfangerrør også virker lidt i skyet vejr.

På en solrig dag som idag kunne det sagtens lade sig gøre at slukke oliefyret.

Et lille anlæg med varmtvandsbeholder kan skaffes for omkring 18.000 kr hos Hedestoker.dk, men det kan formodentligt gøres billigere. Antaget at olieprisen ikke stiger, hvilket der jo ikke er nogen garanti for, kan det måske tjene sig selv hjem igen på under 10 år.

 • 6
 • 0

Jeg bruger vel ca 700-800 liter olie om året. og noget brænde for at holde varmen, samt mit gamle hus fra 1941 er nu ganske godt efterisoleret.

Hvem siger at lige netop du skal udskifte dit oliefyr før det er slidt op? Når selve fyret eller måske olietanken trænger til udskiftning så kan du overveje om du skal skifte det... I mellemtiden kan du støtte Mellemøstens olieproduktion i stedet for den russiske gas ;)

 • 1
 • 0

Man skal da være ret kold overfor æstetiske værdier for at klistre en vacuumsolfanger på sit tag. Have plads og tid nok til at opsætte og servicere systemet. Og acceptere en tvivlsom rentabilitet.

Vacuum-solfangere står udemærket på jorden på stativ, og det er også generelt anbefalet med ældre huse, og så skal man ikke op og kravle, hvis man skal servicere dem eller gøre dem rent.

Hvis man gerne vil vende og dreje det sådan, at rentabiliteten er dårlig, så er der stadig risikoen for en meget stigende oliepris i fremtiden. Prisen på sollys stiger ikke foreløbigt.

 • 1
 • 0

Jeg bruger om sommeren mellem 0,7 - 1 liter olie om dagen. 1 person og jeg er ikke hjemme alle dagene. Så lavt forbrug af varmt vand. God ide med solfangere, men det kan jo ikke økonomisk betale sig. Så jeg har fundet nogle brugte pladefangere, men jeg for det ikke opsat da jeg har sat huset til salg, for at bo sammen med min kone.

Jeg købte for et par år siden en brugt men godkendt olietank, kan ikke huske om de er godkendt i 20år før den bliver udskiftet igen

Og så flytter vi over og skal bruge kernekraft, der er elvarme i huset i Sverige

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten