Halvdelen af energien forsvinder på vej til stikkontakten

12. februar 2007 kl. 09:50
Elsektoren er et problembarn, der pletter Danmarks totale energiregnskab. 57 procent af energien går tabt undervejs fra råvare til forbruger. Hovedparten af tabet skyldes, at vi ikke udnytter spildvarmen.
Artiklen er ældre end 30 dage

Selvom Danmark er et meget energieffektivt land, så går omkring en fjerdedel af energien stadig til spilde på vej hen imod forbrugerne - enten det er benzin til bilen, strøm i stikkontakten eller fjernvarme på radiatoren.
 
I 2005 lå det årlige spild på 23 procent af bruttoenergiforbruget.
 
Hos Energistyrelsen bekræfter civilingeniør Peter Bach det store tab og forklarer, at det især stammer fra elsektoren. Her forsvinder 57 procent af energien undervejs - fra brændslet læsses ind i kraftværket og til strømmen kommer ud til forbrugerne.

»Det store tab skyldes især, at en betydelig del af elektriciteten fortsat produceres, uden at man anvender overskudsvarmen til fjernvarme,« siger Peter Bach.

Man skal dog retfærdigvis modregne gevinsten ved den del af elproduktionen - 64 pct. - hvor der også fremstilles fjernvarme. Totalt set er energi-tabet ved el- og varmeproduktion i Danmark på 49 procent.

De store tab af energi ­fremgår af Energistyrelsens statistik over henholdsvis brutto- og endeligt forbrug. Bruttoforbruget var i 2005 på 845 PetaJoule (PJ), mens det endelige forbrug ude i husholdningerne, industrien og servicesektoren ligger på 660. Altså et tab på omkring 185 PJ.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge Peter Bach kan man godt gøre noget ved tabet:

»Etablering af vindmøller, som ikke har noget tab samt mere effektive kraftværker vil nedsætte bruttoenergiforbruget. Derimod er mulighederne for at øge udnyttelsen af overskudsvarme til fjernvarme med videre nok begrænset,« siger han.

For lidt opmærksomhed

Hos elsektorens branchefor-ening, Dansk Energi, siger kon­sulent Camilla Rosenha-gen, at sektoren hele tiden ­bruger penge på at udvikle mere effektiv teknologi til kraftværkerne, men at det først vil slå igennem på nye værker. Et moderne kulkraftværk i Danmark kan producere strøm med en virkningsgrad på 47 procent - og på 90 procent, hvis værket også producerer varme:

»Der er bestemt en besparelse at hente på brændselssiden ved mere effektive kraftværker, men tabet kan også mindskes ved, at man udnytter spildvarmen som proces­varme i nærliggende industrier,« siger hun.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Energitabet ligger ikke kun på elsiden. Også på fjernvarme forsvinder cirka 20 procent af energien undervejs i ledningerne. Det ved fjernvarmeselskaberne udmærket:

»Vi arbejder på at minimere spildet, som blandt andet kan reduceres ved bedre isolerede rør og lavere fremløbstemperaturer,« siger direktør Jørgen G. Jørgensen fra Dansk Fjernvarme.

I regeringens nye oplæg til energiplan er der ingen konkrete initiativer om reduk­tion i bruttoenergiforbruget. Det finder SF's energipolitiske ord­fører Anne Grete Holmsgaard helt forkert.

»Det er helt vanvittigt, at man ikke går i kødet på bruttoenergiforbruget og stiller­ krav til sektoren både omkring transmissionstab og om udfasning af de ældste og mindst effektive kulkraftværker,« siger hun.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger