Halvdelen af energien forsvinder på vej til stikkontakten

Selvom Danmark er et meget energieffektivt land, så går omkring en fjerdedel af energien stadig til spilde på vej hen imod forbrugerne - enten det er benzin til bilen, strøm i stikkontakten eller fjernvarme på radiatoren.
 
I 2005 lå det årlige spild på 23 procent af bruttoenergiforbruget.
 
Hos Energistyrelsen bekræfter civilingeniør Peter Bach det store tab og forklarer, at det især stammer fra elsektoren. Her forsvinder 57 procent af energien undervejs - fra brændslet læsses ind i kraftværket og til strømmen kommer ud til forbrugerne.

»Det store tab skyldes især, at en betydelig del af elektriciteten fortsat produceres, uden at man anvender overskudsvarmen til fjernvarme,« siger Peter Bach.

Man skal dog retfærdigvis modregne gevinsten ved den del af elproduktionen - 64 pct. - hvor der også fremstilles fjernvarme. Totalt set er energi-tabet ved el- og varmeproduktion i Danmark på 49 procent.

De store tab af energi ­fremgår af Energistyrelsens statistik over henholdsvis brutto- og endeligt forbrug. Bruttoforbruget var i 2005 på 845 PetaJoule (PJ), mens det endelige forbrug ude i husholdningerne, industrien og servicesektoren ligger på 660. Altså et tab på omkring 185 PJ.

Ifølge Peter Bach kan man godt gøre noget ved tabet:

»Etablering af vindmøller, som ikke har noget tab samt mere effektive kraftværker vil nedsætte bruttoenergiforbruget. Derimod er mulighederne for at øge udnyttelsen af overskudsvarme til fjernvarme med videre nok begrænset,« siger han.

For lidt opmærksomhed

Hos elsektorens branchefor-ening, Dansk Energi, siger kon­sulent Camilla Rosenha-gen, at sektoren hele tiden ­bruger penge på at udvikle mere effektiv teknologi til kraftværkerne, men at det først vil slå igennem på nye værker. Et moderne kulkraftværk i Danmark kan producere strøm med en virkningsgrad på 47 procent - og på 90 procent, hvis værket også producerer varme:

»Der er bestemt en besparelse at hente på brændselssiden ved mere effektive kraftværker, men tabet kan også mindskes ved, at man udnytter spildvarmen som proces­varme i nærliggende industrier,« siger hun.

Energitabet ligger ikke kun på elsiden. Også på fjernvarme forsvinder cirka 20 procent af energien undervejs i ledningerne. Det ved fjernvarmeselskaberne udmærket:

»Vi arbejder på at minimere spildet, som blandt andet kan reduceres ved bedre isolerede rør og lavere fremløbstemperaturer,« siger direktør Jørgen G. Jørgensen fra Dansk Fjernvarme.

I regeringens nye oplæg til energiplan er der ingen konkrete initiativer om reduk­tion i bruttoenergiforbruget. Det finder SF's energipolitiske ord­fører Anne Grete Holmsgaard helt forkert.

»Det er helt vanvittigt, at man ikke går i kødet på bruttoenergiforbruget og stiller­ krav til sektoren både omkring transmissionstab og om udfasning af de ældste og mindst effektive kulkraftværker,« siger hun.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Brancheforeningen Dansk Energi angiver en række nøgletal om elproduktion og elforbrug etc. i den årlige statistik, der kan findes på internettet: http://www.danskenergi.dk/upload/statistik... fremgår også den samlede virkningsgrad for brændselsforbruget til de elværksejede værker. I de seneste år har den se således ud:2002   62,3%2003   60,2%2004   63,1%2005   64,2% Med andre ord har tabene i elsektoren ifølge Dansk Energi ligget under 40% de seneste 4 år. Der må således være forskel på den måde der regnes på i Energistyrelsen og den måde Dansk Energi opgør tallene på.  

  • 0
  • 0

Den energi, der går til at lave og transportere el kan nemt skaffes tilbage.Der er varmepumper, der ganger den tilførte el-energi med 4,2, og der er store varmepumper, der egner sig til fjernvarmeværker fordi de arbejder med CO2 som medie.Hvis Energiministeren kan ændre opfattelse omkring intelligente el-målere og regeringen (incl. Finansministeren) mener noget med at spare på energien, lagre vind-el, når der produceres dobbelt så meget vind-el som Danmark kan bruge med det system vi har på elmarkedet. Hvis de vil fortrænge fossilt brændsel, så er løsningen lige for: Huse med oliefyr eller naturgasfyr får en intelligent el-måler, indsætter en el-patron i vandflowet, flytter den gamle el-måler over som bi-måler på forbruget af el på el-patronen. Den intelligente måler registrerer så hvornår der er billig el på markedet og starter så el-patronen. Så længe el-patronen sørger for varmen bliver olien liggende i tanken. Det vil sige fortrængning af fossilt brænsel, når det bæser og lagring af el-overløb. Er man så indstillet på også at fire lidt på el-afgiften på præcis den el, der bruges målrettet på særlige tidspunkter til præcis at fortrænge fossilt brænsel vil mange gerne indvestere i den instalation. Det kan formodentlig gøres under 10.000kr.Men denne løsning er kun første skridt på vejen. Der findes også varmepumper, der kører luft/vand og de er naturligvis væsentlig bedre til denne trafik. Men de er ind til videre lidt for dyre. de koster nemt 30.000kr. at indstallere på samme måde, men gav man den en særlig favorabel el-pris ville de sikkert hurtigt brede sig.Og så kunne vi virkerlig få 4 doblet energien i f. eks. vindmølle-el. Mogens BülowTalsmand for Sammensluttede Danske Energiforbrugere SDEwww. energiforbrugeren.dk   

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten