Halsnæs Kommune sagsøger Cowi for dårlig rådgivning

Halsnæs Kommune kræver tre millioner kroner af Cowi for at have leveret dårlig rådgivning i forbindelse med oprydningen på stålværksgrunden i Frederiksværk, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Cowi var ansat af kommunen til at vurdere, hvor meget affald der skulle fjernes fra stålværksgrunden, efter stålværket gik konkurs og efterlod et enormt affaldsdepot, populært kaldet 'møgbunken'.

Og her regnede Cowi altså forkert. Rådgiveren vurderede, at der var omkring 100.000 ton farligt affald på grunden, men der viste sig i stedet at være helt op mod 140.000 ton.

»Vi bad Cowi om at tage højde for, at der var en vis usikkerhed omkring affaldsmængden, og den usikkerhed beregnede de til 19 procent. Der viste sig dog at være 40 procent mere affald, end de skønnede,« siger vicekommunaldirektør i Halsnæs Kommune Finn Gaarskjær.

Og den regnefejl har kostet kommunen dyrt. De brugte Cowis skøn, da de skulle forhandle med konkursboet efter stålværket og Miljøministeriet om regningen, og det betyder, at kommunen nu sidder med udgifter for godt syv millioner kroner mere end forventet. Millionkravet fra Halsnæs Kommune til Cowi sker derfor i forsøg på at dække kommunes tab.

I Cowi ser man anderledes på sagen.

»Vi er ikke enige i kravet fra Halsnæs Kommune, der er mange faktorer, der spiller ind i denne forbindelse. Men vi er på nuværende tidspunkt ikke parate til at gå yderligere ind i sagen,« siger pressekonsulent hos Cowi Charlotte Holm med henvisning til, at de ikke udtaler sig om verserende sager.

Ifølge Halsnæs Kommune udgør Cowis honorar for arbejdet lige under en million kroner, og Cowi bliver dermed sagsøgt for tre gange det beløb, de fik for opgaven, skriver Frederiksborg Amts Avis. Den samlede regning efter oprydningsarbejdet beløber sig til cirka 65 millioner kroner.