Haldor Topsøes forskningsdirektør: Sådan vil vi seksdoble vores omsætning

Populært sagt mestrer virksomheden Haldor Topsøe teknologier og knowhow til at omdanne hvad som helst til noget helt andet – i hvert fald i kemiens verden.

Og netop denne evne – baseret på højt avancerede konverteringsteknologier og de katalyse-processer, som udgør virksomhedens knoglemarv – får nu Topsøe til at melde ud, at virksomheden forventer at kunne seksdoble sin omsætning på bare 12 år; fra godt 5 milliarder kroner i dag til 30 milliarder kroner i 2025.

»Vi kan se, at vores palet af teknologier passer rigtig godt ind i en stadigt mere kompleks og omskiftelig verden – for eksempel hvad angår ressourcer og energiforsyning. Vi har rigtig mange æg i kurven, og det ser vi som en klar styrke,« forklarer forskningsdirektør Jesper Nerlov fra Haldor Topsøe.

Som et eksempel på omskifteligheden peger han på USA, hvor man indtil for få år siden satsede på at omdanne kul til naturgas, og også Topsøe havde teknologier til den slags.

Men så kom skifergassen ind i billedet, og nu er det teknologi til omdannelse af naturgas til syntetisk benzin og diesel, til gødning eller til byggesten i den kemiske industri, der hitter i USA. Fremstilling af syntetisk benzin fra naturgas er en proces, som Topsøe allerede har demonstreret i Houston i USA.

»Der bliver ikke tale om, at én teknologi kommer til at give hele denne vækst, for behovene i de forskellige dele af verden er meget forskellige. I USA gælder det som nævnt de gasbaserede teknologier, i Kina vil det stadig være meget kulbaseret, i Afrika vil man nok bruge naturgas som råvare, mens man i Europa har fokus på miljøløsninger i form af rensningsteknologi til kraftværker og biludstødning samt raffinering af olie. På længere sigt forventer vi også en stor omsætning fra biomassebaserede teknologier, hvor vi både har store udviklings- og demonstrationsaktiviteter og en ledende position kommercielt,« siger han og tilføjer, at knap halvdelen af omsætningen i 2025 forventes at komme fra forretningsområder, som virksomheden ikke arbejder med i dag.

Hvorfor kommer vækststrategien lige nu – I har jo arbejdet med de her teknologier gennem mange år?

»At investere langsigtet i teknologiudvikling og satse på nye anvendelser af katalyseteknologierne har i virkeligheden altid været Haldor Topsøes strategi, men det har først været muligt at føre den ud i livet, efter at den italienske partner, som havde en anden strategi, blev købt ud af firmaet i 2007. Og så har de seneste års gode resultater givet de økonomiske muskler, der også skal til sådan en satsning,« forklarer Jesper Nerlov, der har været i virksomheden siden 1998.

Ny struktur skal sikre fokus

Som nævnt kan Topsøes katalyseteknologier anvendes til rigtig mange formål. Fra produktion af kunstgødning og andre kemikalier over miljøteknologier til biler og kraftværker til en hel række raffineringsprocesser, hvor man på molekyleniveau neddeler for eksempel råolie, naturgas, biogas, kul eller forgasningsgas og derpå bruger byggestenene til at opbygge nye, syntetiske stoffer – som for eksempel syntetisk benzin og diesel eller nye typer af brændstoffer.

For eksempel er Topsøe meget involveret i produktion af det miljøvenlige, diesellignende brændstof DME på basis af såvel kul som biomasse. Også effektiv elektrolyse – eksempelvis produktion af brint via spaltning af vand i ilt og brint – arbejder Topsøe på at udvikle, og så er der selvfølgelig brændselscellerne, som via Topsøe Fuel Cell er virksomhedens største isolerede satsningsområde.

Med så mange teknologier til så mange anvendelser i spil, hvordan undgår I så at sprede jer for over for mange forskellige områder?

»Vi har netop omstruktureret virksomheden for i højere grad at kunne målrette teknologierne og udvikling af dem til kunderne og markedet. Vi har nu tre business units, som er Chemicals, Environment og Refinery. En fjerde unit er New and Emerging Business, hvor vi skal identificere, udvikle og kommercialisere nye teknologier og etablere nye forretningsområder – og kan gøre det, uden at det påvirker den eksisterende forretning,« forklarer Jesper Nerlov.

Hvis du selv skulle pege på en lovende teknologi, som I arbejder med – hvad skulle det så være?

»Det kunne være Tigas-processen, som er fremstilling af syntetisk benzin på basis af naturgas, kul eller biomasse som for eksempel træflis. Vi har netop – i samarbejde med det amerikanske energiministerium – bygget et biomassebaseret demonstrationsanlæg i Chicago, og når det snart kommer op at køre, så tror jeg virkelig, at det vil give genlyd, fordi det viser, at netop biosporet er en teknologisk realistisk vej,« vurderer han.

Jesper Nerlov forklarer, at Tigas-demonstrationsanlægget er bygget i USA, fordi vi ikke har tilstrækkelig gode rammevilkår for disse bioenergiprojekter i Danmark.

Nu er der vel andre virksomheder, som har fået øje på de samme markeder. Hvad er det, der gør, at I tror, at netop Haldor Topsøe har de løsninger, som kan slå de andres af banen og skabe den store vækst?

»Vi er den eneste virksomhed, der kombinerer katalysator-produktion og -knowhow med udvikling og projektering af anlæg til kunden. Og på grund af et indgående kendskab til og en forståelse af designet af katalysatorerne på atomart niveau kan vi sikre, at de bliver brugt optimalt, og at processerne dermed bliver så effektive som muligt. Samtidig giver indsigt og erfaring med katalysatorernes avancerede virkemåde nogle muligheder for at bruge denne viden i helt andre sammenhænge. For eksempel inden for materialer til batterier,« siger han og tilføjer:

»Vi har kun lige kradset i overfladen, når det gælder mulige anvendelser af vores teknologier og knowhow.«

Fakta: Sagen kort
Teknologivirksomheden Haldor Topsøe, som i 2012 omsatte for 5,2 mia. kroner og beskæftigede 2.200 personer, har lanceret en yderst ambitiøs vækstplan, kaldet ‘30 i 25’.

Strategien skal føre til en omsætning på hele 30 milliarder kroner i 2025, takket være virksomhedens unikke katalysator-teknologier, som skal indtage nye markeder.

Haldor Topsøes forskningsdirektør, Jesper Nerlov, fortæller her om den teknologiske baggrund for vækstplanen.