Haldor Topsøe rider på den grønne bølge

Miljørensning og fremstilling af syntetisk brændstof ved hjælp af katalysatorer.

Haldor Topsøe lurede tidsånden efter årtusindskiftet allerede tilbage i 1980'erne. Det kommer nu den dansk-italiensk-ejede virksomhed til gode trods en væsentlig hårdere international konkurrence på miljøområdet.

»Den øgede opmærksomhed på miljøet har hjulpet os til at udvikle forretninger, der er delvist baseret på teknologier, som vi arbejdede med for årtier siden. Den store opmærksomhed på de globale energiproblemer og behovet for at reducere afhængigheden af olie- og gasleverancer har været gunstigt for os,« skriver Haldor Topsøe i årsberetningen ifølge Erhvervsbladet.

Virksomheden beskriver sit samlede resultatet for 2006 som en tilfredsstillede. Det er muligvis en yderst beskeden udmelding.

Ifølge Erhvervsbladet var ordreindgangen rekordhøj med mere end fire milliarder kroner, og der stod ved regnskabets udgang med 2.867 millioner kroner i ordrebeholdning.

Drifts- og indtjeningsmæssigt ligger virksomheden lidt dårligere end i 2005 med et fald fra 4555 millioner kroner i 2005 til 389 millioner kroner i 2006.