Håndbygget filterkasse fjerner 93 procent af partiklerne fra Ærøfærgen

En reduktionen af partikelforureningen på op til 93 procent, hvor især udslippet, når motoren kører i tomgang, er bragt markant ned - og så i bedste Georg Gearløs-stil.

Det er konklusionen, efter at Teknologisk Institut har sat et hjemmebygget partikelfilter på Ærøfærgen, der sejler mellem Svendborg og Ærøskøbing, og testet, hvor meget det nedbringer færgens udslip af ultrafine partikler.

Selve filtret er bygget af instituttets egne folk med støtte af Miljøstyrelsen. Projektet er kommet i stand, fordi udenlandske studier viser, at skibstrafik tæt på kyster og helt ind i havneområder bidrager med 70 procent af den ultrafine partikelforurening i det specifikke område.

I Ærøfærgenes tilfælde er antallet af partikler, når motoren kører i tomgang, nedbragt fra 16 millioner pr. cm3 til under 2 millioner. Det kommer passagerer og beboere ved Svendborg Havn til gode, fortæller sektionsleder Henrik Tarp fra Teknologisk Institut.

Her den filterkasse, som folkene fra Teknologisk Institut fremstillede til Ærøfærgen. Samlet pris lyder på godt 1 million kroner. Illustration: Teknologisk Institut

»Vi har med projektet på Ærøfærgen bevist, at filtret i skorstenen på skibet vil kunne bidrage meget positivt til at reducere antallet af partikler, som sviner og er farlige for mennesker,« siger han.

Han bakkes op af Morten Køcks, der har stået for partikelmålingerne på projektet.

»Projektet her viser, at partikelfiltre til danske færger giver rigtig god mening. Især når de ligger i havn og læsser lastbiler og passagerer om bord. Her forurener færger ganske betydeligt,« fortæller Morten Køcks.

Manglende lovgivninger bremser

Men det har sin pris. Filtre af den type, som Teknologisk Institut i samarbejde med Ærøfærgerne, Dinex A/S (som har udviklet et nyt røggassystem til færgens skorsten) og Miljøstyrelsen har sat op, koster godt 1 million kroner.

Den høje pris skyldes for det første, at filterkassen, et særligt rensningssystem til filtret og forskellige ventiler til at styre røggassen (restproduktet ud af skorstenen), er håndbygget specielt til den sydfynske færge.

Der er ingen lov om, at der skal være partikelfilter på færger. Derfor er der heller ingen kommerciel masseproduktion af filtrene, som man eksempelvis ser i bil-, bus- og lastbilbranchen. Eksempelvis træder den nye såkaldte Euro 6-norm til busser i kraft i 2014.

»Ingen lovgivning - ingen standardfiltre til skibe. Sådan ligger landet desværre, selvom vi med projektet for Ærøfærgen viser, at det virkelig batter i forhold til forurening,« siger Henrik Tarp.

Problemer med røggas

Filtret sidder stadig på Ærøfærgen, selvom projektet blev afsluttet i november 2012, men projektgruppen stødte dog hurtigt ind i problemer med en lav røggastemperatur (restproduktet ud af skorsten) på færgen.

Temperaturen af røggassen var for lav til, at filtrene automatisk kunne regenerere. Derfor måtte holdet montere et elektrisk varmelegeme og efterfølgende konstruere et rensningssystem, fordi modtrykket på grund af røggassen steg for hurtigt efter tomgang. I sidste instans kunne det resultere i, at turboladerens modtryk blev for stort, og det kan medføre skade på motoren.

Det betød også, at man ikke manuelt kunne rense og sodblæse filterkernene på færgen.

Henrik Tarp og holdet fra Teknologisk Institut er ikke færdig med at teste Ærøfærgen. Næste projekt bliver at bygge videre på filtret, så også udledningen af NOx nedbringes markant ved hjælp af en SCR-katalysator.

Projektet med Ærøfærgen blev gennemført med støtte fra Miljøstyrelsen under den handlingsplanen 'Miljøeffektiv teknologi'.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er der virkelig tale om 16 millioner partikler pr kubikcentimeter? Det er godt nok mange! Et andet problem med skibsfartens udledninger er det store svovlindhold i brændstoffet. Ofte kan man ligefrem se en gullig tåge efter et skib. Lovgivning ville kunne booste udvikling og implementering af kendt (dansk) teknologi til røggasrensning til søs! Her ville man kunne opnå store miljøforbedringer, men da forureningen jo er grænseløs, ligesom indregistreringen af fartøjer, behøves international lovgivning! Bjørn Rasmussen, Samsø

 • 0
 • 0

Jeg ville have gættet på omkring 10^14 /Nm3 - så 1.6x10^13 /Nm3 skal jo nok være rigtigt! Den gullige tåge er NOx dannet ved forbrændingen, så det problem skal løses vha SCR/DeNOx - SOx ville give en hvid fane hvis der var så meget at du kunne se den.

 • 0
 • 0

1 million... Det er hvad 1000 diesel billister, uden filter, betaler i ekstra strafafgift hvert år. Man kunne jo bruge den ekstra skat målrettet...

 • 0
 • 0

Hej Det er rigtigt flot, det skal indtalleres på tungt brandbart fuel maskine forsæt med den udvikling, så det også rammer let fuel fedt

 • 0
 • 0

Saab havde engang en benzinmotor hvor udstødningen blev ledt tilbage til motorens indsugning. Påstanden var at den gas der kom ud af udstødningsrøret var renere end den byluft motoren sugede ind, og at bilen derfor var en mobil luftrenser! Efter start gik der noget tid inden der overhovedet kom noget ud af udstødningsrøret, fordi det meste gik tilbage til indsugningen.

Kunne man ikke lave noget lignende på færgens dieselmotor, især i tomgang? Det ville formentlig også hæve temperaturen i filteret til det ønskede niveau.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten