Guldåre fundet dybt inde i grønlandsk fjeld

Nye guldfund på Storø 40 kilometer nordøst for Nuuk kan vise sig at være et afgørende skridt mod en ny stor guldmine i Grønland.

Det grønlandske efterforskningsselskab Nunaminerals har i løbet af sommeren foretaget 12 dybe boringer ind i fjeldet Qingaaq. Alle tolv boringer ramte en guldførende zone, der løber som en kile op til flere hundrede meter under fjeldets overflade. I seks af boringerne var der synligt guld.

»Det er første gang, at vi kan se så meget synligt guld i vores prøver. Det bekræfter, at vi har fundet frem til en meget lovende forekomst. Og da den løber over en strækning på cirka en kilometer, er der potentiale for, at forekomsten er meget stor,« siger direktøren for Nunaminerals, Ole Christiansen, der selv er geolog.

Direktør Ole Christiansen foran Qingaaq-fjeldet, hvor de lovende guldfund er gjort. [fotos: Jørgen Chemnitz Illustration: Jørgen Chemnitz

]

Prøverne fra boringerne skal nu analyseres på laboratorium for at fastslå, hvor meget guld der er, og hvorvidt der også er guld i de seks boringer, hvor man ikke umiddelbart har kunne se guldet med det blotte øje.

Seks gram guld per ton

Siden 2002 har Nunaminerals ledt efter guld på Storø. I løbet af de seneste år har firmaet konstateret en guldzone tæt på overfladen af klippen i cirka 500 meters højde over havet. Med sommerens dybdeboringer op til 260 meter ind i fjeldet har geologerne fået bekræftet deres antagelser om en langt større forekomst inde i bjerget.

»På basis af efterforskningen i de foregående år ved vi, at de guldførende strukturer på Storø følger ca. 20 meter brede korridorer, hvor det meste af guldet synes at være koncentreret i op til 10 meter brede centre med lødigheder i niveauet 6 gram guld pr. ton,« siger Ole Christiansen.

I Grønlands eneste eksisterende Guldmine, Nalunaq Gold Mine, er lødigheden cirka dobbelt så høj, men til gengæld er forekomsten markant mindre.

På trods af de lovende fund på Storø kan en mine tidligst realiseres om fem år, vurderer Ole Christensen. Og det er kun, hvis kommende prøver viser samme positive resultater.

Ujævnt fordelt

Et af problemerne er, at guldet er ujævnt fordelt i fjeldet. Derfor skal der udtages såkaldte bulk-prøver, hvor store udsnit af fjeldet bliver analyseret. Foreløbig har Nunaminerals udtaget mikro-bulkprøver på ca. 700 kilo, som skal analyseres i løbet af vinteren.

»Ved traditionelle analyser for guld udtages der en delprøve på 30 gram, som danner grundlaget for vurdering af guldindholdet. Når guldet er ujævnt fordelt som på Storø, er vi nødt til at udtage større prøver og processere disse udelt, hvorved hele guldindholdet kan måles,« siger Ole Christiansen.

En prøve på 700 kilo guldmalm vil bl.a. give Nuaminerals oplysninger om kornstørrelsesfordelingen for guldet og et estimat af guldindholdet.

Resultatet af mikro-bulkprøverne forventes at ligge klar i begyndelsen af 2008, men allerede om en cirka en måned har Nunaminerals analyseresultaterne for de 12 dybdeboringerne. Herefter har selskabet brug for en international partner, der kan finansiere de næste meget dyre skridt mod en ny guldmine.