Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Grundvands-oversvømmelser skal nu tackles landspolitisk

PLUS.
Lea Wermelin lover, at der kommer en god løsning - om ikke i morgen, så i 2022. Illustration: Keld Navntoft

»Der er tale om helt almindelige mennesker rundt om i hele landet, som svigtes. Ikke mindst fordi der faktisk findes kollektive og helhedsorienterede løsninger, som vandforsyningsselskaber hurtigt kan iværksætte, i stedet for at overlade hele problemet til de enkelte boligejere. Lad os nu få lovgivningen lavet om, så vi kan komme i gang med arbejdet.«

Læs også: Otte meter højere: Grundvandsstigning er et ‘herreløst’ problem

Sådan sagde Herlevs S-borgmester Thomas Gyldal Petersen i slutningen af august til WaterTech om problemet med det højtstående grundvand - og miljøminister Lea Wermelin (S) bliver på dette område også presset af landspolitikere. SF’s klimaordfører i Folketinget Signe Munk har gentagne gange givet udtryk for, at det haster med at få løsninger for det højtstående grundvand, hun støtter forslagene fra KL og Danva og vil tage dem op med ministeren.

Et led i at ruste Danmark til fremtiden

WaterTech har bedt miljøminister Lea Wermelin (S) forholde sig til problemerne i bl.a. Herlev og hendes arbejdsgruppes rapport, der jo konkluderer, at reglerne bør laves om.

Ministeren fremhæver i en skriftlig udtalelse, at »vi står over for en fremtid med havvandsstigninger, voldsommere stormfloder, flere oversvømmelser og højere grundvand«, og henviser igen til, at hun »med bred opbakning fra Folketinget har sat arbejdet med en national klimatilpasningsplan i gang.«

»I vores nationale klimatilpasningsplan skal vi se samlet på alle oversvømmelseskilder, bl.a. spørgsmålet om højtstående grundvand. For at få flere erfaringer med problemet satte vi et fast-track projekt i gang sidste år. Lige før sommeren kom så en rapport på baggrund af projektet, der netop ser nærmere på årsager til og konsekvenser af højtstående grundvand, de data kommunerne har til kortlægning, samfundsøkonomiske konsekvenser og forskellige forslag til en ny og bedre regulering. De resultater og forslag kommer vi nu til at dykke mere konkret ned i som en del af at ruste Danmark til fremtiden,« skriver miljøminister Lea Wermelin.

Ministerium: Individuelle løsninger er ikke robuste

Miljøministeriet oplyser, at projektgruppen bag rapporten om højtstående grundvand i byerne har været i dialog med flere kommuner og deres respektive spildevandsselskaber om de udfordringer og løsninger, de ser i forhold til at kunne håndtere højtstående grundvand.

Ministeriet bekræfter, at »den generelle tilbagemelding fra alle interviewede er, at der mangler en klar hjemmel, der placerer ansvaret for håndtering af det højtstående grundvand i byområder. Det fremgår, at individuelle løsninger (grundejerløsninger) sjældent er samfundsøkonomisk robuste. Det tager vi med i arbejdet med den nationale klimatilpasningsplan,« skriver ministeriet.

Politiske forhandlinger i 2022

Ministeriet oplyser videre, at Miljøstyrelsen har opdateret et digitalt klimatilpasnings-værktøj med data for grundvand, så kommuner og grundejere kan se, hvor stigende grundvand kan give problemer.

»Miljøministeriet har modtaget input fra 17 interesseorganisationer om, hvad de ser af udfordringer med at gennemføre klimatilpasning i Danmark. En række ministerier er i gang med at forholde sig til de mange input og hvilke analyser og løsningsforslag, der kan forberedes til brug for en national klimatilpasningsplan. En samlet klimatilpasningsplan forberedes til politiske forhandlinger i 2022,« skriver ministeriet.

Læs mere her: Højtstående grundvand køres væk i lastbiler.