Grundfos-million til 35-årig professor

Grundfosprisen på en million kroner fik Ole Sigmund overrakt i dag sammen med en bronze-statue. Prisen får han ifølge en pressemeddelelse fra Grundfos for sin trendsættende forskning inden for form og topologi-optimering af mekaniske systemer. Ole Sigmund, der på trods af sin alder både er civilingeniør, Ph. d og dr. techn., var i konkurrence med 19 andre om prisen.

Hans arbejde med topologioptimering, som har ført til 28 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter, har samtidig medført, at komponenter nu kan udformes ud fra kravene om bæreevne og ikke ud fra tekniske vanetænkning, lyder det i begrundelsen fra dommerkomiteen bag Grundfosprisen

Født i Tyskland

Ole Sigmund er født i Tyskland i 1966 og er dansk statsborger. Han er uddannet på Danmarks Tekniske Højskole og har siden 1995 været ansat på DTU. Fra september 2001 har han været ansat som professor på Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion. Desuden har han ledet et 5-årigt forskningsprojekt med titlen Design of MicroElectroMechanical Systems (MEMS) og har fået flere internationale priser for sit forskningsarbejde.