Grundfos holder fokus på pumperne: Ikke alt skal digitaliseres

Illustration: Lars Bech

Mads Nipper har en god fortælling, der handler om konkret at kunne gøre noget for verdens miljø. Det er ikke bare marketing-designet ‘storytelling’, som skal gøre kunderne interesserede og aktionærerne glade. Det er en fortælling om, at vi faktisk kan gøre noget helt konkret for at hjælpe den verden, som nogle steder er ved at gå til i klimaforandringer, forurening og vandmangel. Og jo, selvfølgelig handler den om Grundfos-pumper, men den handler også om, at medarbejderne helt konkret kan gøre en forskel:

»Jeg tror, at vi som mennesker har mere og mere lyst til at være en del af noget, der er større end os selv. Det oplevede jeg for nylig, da jeg holdt et oplæg for studerende fra hele verden. For dem var det ikke noget problem overhovedet, at Grundfos lå i Bjerringbro i Danmark. De ville gerne arbejde for en virksomhed med spændende udfordringer og en reel global rækkevidde, når det gælder noget af det, der virkelig betyder noget i verden,« fortæller Grundfos’ adm. direktør.

Den fortælling, Mads Nipper kan diske op med, er samtidig til at forstå, for den handler om noget så konkret som at flytte vand. Derfor kan der sættes nogle helt konkrete tal på, hvad der kan opnås ved at gøre teknologien endnu bedre: Pumper tegner sig for en tiendedel af verdens elforbrug, men cirka 90 procent af alle pumper er ineffektive. Hvis de blev skiftet ud med de mest effektive pumper, kunne der spares energi svarende til forbruget for én mia. mennesker.

At gøre det rigtige er i virkeligheden det mål, som pumpevirksomheden Grundfos har forfulgt i alle de mere end 70 år, virksomheden har eksisteret; løsningen har været bedre og mere effektive pumper.

Men for ikke så mange år siden var virksomheden på vej i den forkerte retning. Overskuddet skrumpede med 2-300 millioner kroner årligt, og et underskud nærmede sig, hvis ikke der blev gjort noget.

Illustration: Lars Bech

Da bestyrelsen i 2014 besluttede at sætte en ny mand i spidsen, hentede de Mads Nipper fra Lego, hvor har havde tilbragt de første 23 år af sin erhvervskarriere. Han var manden, der skulle bringe Grundfos ind i en ny æra, hvor markederne havde ændret sig, og teknologien ikke længere ‘bare’ var en effektiv pumpe. Nu skulle udviklingen i Grundfos vendes.

Hvad var det for en virksomhed, du mødte dengang?

»På trods af de udfordringer, vi stod over for, så var det jo en fantastisk virksomhed. Vi er de største og dygtigste på vores felt. Men jeg kunne også se, at når noget måske gik den forkerte vej, så var vi heller ikke de allerhurtigste til at dreje om, og det havde udhulet vores evne til at tjene penge,« fortæller Mads Nipper.

Den vigtigste opgave på kort sigt var at få vendt nedgangen i indtjeningen, hvilket krævede vanskelige beslutninger og hårdt arbejde. I dag er der igen kommet gang i væksten, og nu er det produktudviklingen, der står for tur. Hos Grundfos har man gennem hele historien været vant til at udvikle et produkt til perfektion og finjustere det ned til mindste detalje. Sådan havde man altid gjort, og kunderne fik noget, som bare kørte fra dag ét:

»Men fremover skal vi ud over at udvikle de bedste og mest innovative pumper også tænke helt anderledes i vores innovation af nye løsninger. Vi skal i flere tilfælde tage løsninger til markedet, som ikke er ‘helt færdige’, når vi sælger dem – for med et digitalt lag vil det være muligt at opdatere og forbedre dem løbende.«

Derfor tog han fat på tre afgørende områder, hvor overskriften i den grad lyste af tidens trend: digitalisering. Det første var værdikæden, hvor arbejdsgange og blanketter skulle skiftes ud med digitale løsninger. Det næste var selve produkterne, som skulle have et ‘digitalt lag’, sådan at man kunne tilbyde kunderne nye serviceløsninger, og endelig skulle interfacet med kunderne gøres langt mere moderne og nemt.

I dag kan man jo nærmest ikke købe en kop kaffe, uden at nogen taler om digitalisering og disruption, og vi kunne nemt sprøjte markedet til med pumper, som kunne kommunikere via en smartphone.Mads Nipper, adm. direktør, Grundfos

Digitalisering kan være overkill

Mads Nipper hører dog til dem, som lige skruer en anelse ned for koret af digitaliseringstilbedere og lægger en lille dæmper på, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der egentlig er nødvendigt:

»I dag kan man jo nærmest ikke købe en kop kaffe, uden at nogen taler om digitalisering og disruption, og vi kunne nemt sprøjte markedet til med pumper, som kunne kommunikere via en smartphone. Udfordringen er, hvilken rolle digitaliseringen skal spille, og her er vi stadig i gang med en afklaring i forhold til kunderne,« siger han og peger netop på cirkulationspumpen som et sted, hvor det helt sikkert vil være overkill at proppe en masse kommunikationsteknologi i.

Men der er masser af steder, hvor det vil give god mening. For eksempel har Grundfos udviklet en løsning, der kan fastslå, mellem hvilke to pumper en vandstrøm er blevet forurenet i et rørsystem.

»Der spiller vores grej en stor rolle, og der er ingen grund til, at vi ikke skulle spille en mere aktiv rolle i forhold til digitalisering sådanne steder. Men vi skal også arbejde mere sammen med de andre leverandører til sådanne systemer og indgå i deres økosystemer,« siger han og slår fast, at Grundfos ikke deltager i et våbenkapløb inden for digitalisering bare for at kunne sige, at de er med.

Hvert år producerer Grundfos mere end 16 millioner pumper på fabrikker flere steder i verden. Men der holdes stadig fast i at producere i Bjerringbro, hvor man konstant arbejder med nye tiltag til at forbedre produktionen. Illustration: Lars Bech

Men der er masser af steder, hvor digitaliseringen giver rigtig god mening. For eksempel når det gælder forebyggende vedlige­hold, hvor pumperne selv holder øje med, i hvor god tilstand de er, og når pumperne indgår i større systemer. For eksempel bruges Grundfos-pumper i ubemandede vaskehaller i Tyskland. Her er det doseringspumper, som selv bestiller opfyldning af vaskemidler.

I Cambodia og Thailand er der projekter i gang med overvågning af spildevand på hoteller, og i en lang række udviklingslande har Grundfos vandleveringsprojekter i gang, hvor det ikke bare er pumpen, som sælges, men selve det at sælge vand, hvor kunderne kan betale med en smartphone.

Samtidig skal Grundfos også indstille sig på et nyt verdensmarked, hvor konkurrenterne, især de kinesiske, vil være i stand til at fremstille pumper, som kvalitetsmæssigt er lige så gode:

»I dag producerer de gode pumper til meget konkurrencedygtige priser, og vi ved, at kvaliteten vil gå op. Men når kineserne står og klør sig i nakken over, at kunderne alligevel vælger en Grundfos-pumpe, så skal det være, fordi vi kan levere så meget mere, når det for eksempel gælder rådgivning, nye forretningsmodeller, overvågning, og hvor nemt det er at lave forretning med os,« siger Mads Nipper og understreger, at kernen i forretningen altid vil være en energirigtig pumpe af højeste kvalitet.

Derfor bliver det heller ikke ham, som hopper med på bølgen af virksomheder, der redefinerer sig selv som softwarevirksomheder:

»Vi er en virksomhed, som bidrager til at løse verdens vand- og klimaproblemer. Og vi er stolte over at producere pumpeløsninger – så selvom nogle måske synes, at det virker lidt gammeldags, så har vi en stor passion for skidtet,« siger han.

Illustration: MI Grafik

VR og smartwatches

Mens digitaliseringen af produkterne undergår grundige overvejelser, er det måske mere ligetil, når det handler om den egentlige produktion.

Robotter og strømme af data har været kernen i pumpeproduktionen i årevis, for det er, som Mads Nipper siger, den eneste måde, det er muligt at gøre produktion i Danmark konkurrencedygtig. Men Grundfos er nu også begyndt at tage nogle af de andre muligheder i brug.

For eksempel bruges virtual reality i oplæring af nye produktionsmedarbejdere. Det sker på testfabrikken, som er blevet udnævnt til ‘Factory of the Future’. Her er der konstant omkring 30 projekter i gang, og de ting, som virker, kan senere opskaleres til resten af virksomhedens produktionsfaciliteter. Med VR er det for eksempel muligt at skære den tid, det tager at oplære nye medarbejdere til nye produktionsceller, ned fra seks uger til omkring en enkelt uge. Ud over at det er hurtigere tidsmæssigt, så kan træningen også foregå, uden at man behøver at sætte tempoet ned i det virkelige produktionsapparat.

Et andet projekt går ud på, at de fabriksarbejdere, som har ansvaret for ved­ligehold, er udstyret med et smartwatch, som giver besked, når der er brug for assistance:

»Det betyder både, at der hurtigere bliver gjort noget ved problemerne, og at vi får registreret det,« forklarer Mads Nipper.

Silicon Valley i Bjerringbro

Da Mads Nipper trådte til i 2014, skulle der tages et par hårde beslutninger. Der blev skåret ned, flyttet ud og nedlagt arbejdspladser i Bjerringbro. Det var naturligvis teamet med Mads Nipper i spidsen, som tog beslutningen om, hvordan skuden skulle vendes. Her var kommunikation en helt afgørende faktor:

»Den største usikkerhed hos medarbejderne opstår på grund af mangel på kommunikation – og det er ligegyldigt, om du har været ansat i 1 eller 40 år. Så det var vigtigt at få sagt, at vi er virksomhed med en stolt historie, der har sat standarder på det globale marked og været dygtigst på sit felt,« siger han.

Og så er vi igen ovre i noget, som Mads Nipper kommer ind på flere gange i løbet af interviewet: Det handler om nogle grundlæggende værdier, som gennemstrømmer virksomheden: Grundfos bliver aldrig en virksomhed, der er sat i verden alene for at tjene så mange penge som muligt til aktionærerne. Samtidig er det selvfølgelig nødvendigt at drive en profitabel forretning for at kunne investere i fremtiden.

Og investeret er der blevet. For hvor andre danske industrivirksomheder har valgt at lægge udviklingsafdelinger i udlandet, så holder Grundfos fast i Bjerringbro. På den ældste fabrik har Grundfos skabt noget, Mads Nipper kalder 'Silicon Valley i Bjerringbro'. Den er blevet lavet om til et superfleksibelt digitalt arbejdsområde, hvor der både er Grundfos-medarbejdere, partnere og universitetsfolk. Her er der plads til at boltre sig, og med Aarhus og andre midtjyske byer inden for en fornuftig pendlertid er Grundfos-chefen ikke i tvivl om, at selv Bjerringbro kan tiltrække unge ambitiøse mennesker, som både sætter pris på storbyens tilbud og en spændende arbejdsplads:

»Så i stedet for at åbne i Berlin eller Californien, så tror jeg fuldt og fast på, at det potentiale, medarbejderne har i en virksomhed, kan være med til at genskabe kerneforretningen indefra. Jeg ved godt, at der er mange, som advarer imod det, men vi tror på, at det kan lade sig gøre,« siger han med overbevisning og erkender samtidig, at det godt kan give nogle blå mærker og måske også tage længere tid.

Så Bjerringbro skal være meget mere end et sted for midaldrende chefingeniører og gråhårede koncernchefer. Der skal være plads til hele paletten af medarbejdere – lige der midt i Jylland:

»Folk skal sige: ‘Hold kæft, det vil vi gerne være en del af!’«

Læs magasinet Profil 2018

Profil 2018

Se listen over de 111 største ingeniørvirksomheders image HER

Læs også: Tabletter mod diabetes åbner helt ny æra for Novo Nordisk