Grønt lys for Danmarks dyreste projekt med at fjerne elmaster

Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) mener det alvorligt, når han siger, at han ikke agter at forsøge at spare på at grave højspændingsledninger ned i den danske muld.

Et notat fra Energistyrelsen viste i sidste uge, at der er 9 milliarder kroner at hente ved at lade masterne være, og en række kritikere har krævet stop for projekterne.

Læs også: Her er beviset: Ni milliarder at spare på at droppe at grave kabler ned

Men nu, inden forhandlingerne om en ny energistrategi er afsluttet, har Martin Lidegaard sagt god for, at Energinet.dk kan gå i gang med det dyreste af de såkaldte forskønnelsesprojekter af 400 kV-nettet. Det gælder kabellægning af 12 kilometer højspændingsmaster ved Lillebælt.

Læs også: Energiforhandlinger lammet af skæv talkrig

Der er tale om det dyreste af de seks forskønnelsesprojekter. Over de 12 kilometer vil 82 master, som i dag står i to rækker, blive fjernet og erstattet med fem kilometer landkabler og syv kilometer søkabler. Hovedparten af masterne, 68, står på Fyn. De højeste master er 112 meter høje og ses tydeligt i landskabet omkring bæltet.

Læs også: Regning for at fjerne elmaster ved Lillebælt: 491 millioner kroner

Energinet.dk har opdateret sin information om forskønnelsen af Lillebælt. Nu lyder prisen for hele projektet på 373,3 millioner kroner, hvilket svarer til 4,5 millioner kroner pr. mast, der forsvinder.

»Den elektriske forbindelse over Lillebælt er en del af rygraden i det danske elsystem, så derfor kan vi først fjerne ledningerne, når vi har erstattet master og ledninger med en kabelforbindelse mellem Dronningens Kvarter i Fredericia og Skrillinge ved Middelfart. Det arbejde regner vi med at gå i gang med i begyndelsen af 2013, så vi kan fjerne master og ledninger i 2014,« siger projektleder Søren Juul Larsen fra Energinet.dk i en pressemeddelelse.

Energinet.dk er statens transmissionsselskab, som ejer og driver højspændingsnettet og har ansvaret for at fjerne masterne.

Martin Lidegaard (R) begrundede i november udgiften til at pille masterne ved Lillebælt ned med landskabelige hensyn.

'Området omkring højspændingslinjerne ved Lillebælt er valgt, fordi der er en høj grad af bymæssig bebyggelse, og fordi området dagligt benyttes af mange mennesker, som bor der, transporterer sig, arbejder der eller udnytter landskabet rekreativt eller som turister. Landskabet er udpeget som værdifuldt, og dertil er en stor del af Lillebælt-området udpeget som Natura 2000-område', skrev han i et svar til Enhedslistens Per Clausen.

Netop landskabelige hensyn ligger bag udvælgelsen af alle de seks projekter til at forskønne 400 kV-nettet. Samlet har de et budget på knap 1,5 milliarder kroner. Kun ét andet af de i alt seks projekter til at forskønne 400 kV-nettet har indtil videre fået ministerens blå stempel. Det bliver gennemført ved Aggersund.

Læs også: Skør forskønnelse? Grimme elmaster i Roskilde Fjord bliver erstattet af bro

Lillebælt-projektet blev på grund af sin høje pris også nævnt af den tidligere chefkonsulent i Energinet.dk Jørgen Munk Hansen, som med en kronik her på ing.dk forsøgte at starte en debat om de mange milliarder, der skal bruges på at grave kabler ned.

Langt hovedparten af de 9 milliarder kroner kan dog spares ved at undlade at kabellægge de såkaldte regionale net med spændinger på henholdsvis 132 kilovolt (øst for Storebælt) og 150 kV (vest for Storebælt). De net er Energinet.dk ved at købe af elselskaberne for 5,7 milliarder kroner.

Læs også: Kronik: Kabelhandlings-planen var en klar fejltagelse

Dokumentation

Pressemeddelelse fra Energinet.dk

Emner : El
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Danmark er ifølge regeringen landet der svømmer i mælk og honning. Savnes der penge finder man blot på nye kreative afgifter og er man i tvivl om borgerne vil spise afgifterne kalder man dem blot grønne afgifter eller noget med CO2, så hopper de naive dansker på limpinden.

Befolkningen er blot nogle fjolser, der kan malkes for penge. Fremfor at spare og reducere statens størrelse, som vi andre gør i krisetider når der fattes penge på budgettet.

Længe leve vores socialistiske regering...

 • 0
 • 0

Det er godt nyt for de mange mennesker, som lige nu frygter for at folketinget vil satse på, at der skal opstilles tusindvis af grimme kæmpevindmøller i deres nabolag overalt i Danmark. De er sikkert glade for at høre, at regeringen er parat til at bruge store beløb på at undgå og ligefrem vil fjerne de grimme og u-æstetiske tårne, master og møller rundt i landet. Det er nyt, men godt nyt, at energipolitikken i Danmark nu får indstiftet et princip om, at de æstetiske værdier har en forret fremfor økonomien.

Når æstetikken i form af landskabsforskønnelse mm. nu har fået forrang fremfor økonomiske hensyn, falder argumenterne om at opføre vindmøller på landjorden helt væk. Selvom argumentet er tvivlsomt, har Dansk vindmølleforening, som repræsenterer mange af de små vindkraftproducenter, argumenteteret meget for, at man skal rejse de store grimme kæmpevindmøller på landjorden, gerne midt i skønne landskaber, som værdsættes af mange mennesker. Bare de små vindkraftproducenter kan gøre det billigt og opnå en pæn fortjeneste, så gør det ikke noget, at landskaber ødelægges, at naboer får freden spoleleret osv. Men nu viser regeringen vejen frem. Det gør ikke noget, at det kan blive en smule dyrere at placere anderledes, bare æstetikken højnes væsentligt. Det princip kan jo ikke kun gælde for højspændingsledningerne overfor deres naboer. Det må jo også gælde for de meget grimmere, større, larmende og skyggekastende kæmpevindmøller.

Nu kan man ikke grave vindmøller ned i jorden, men de kan placeres ude på havet i stedet for. På havet ødelægger de ikke nogen æstetiske værdier med deres grimhed, støj og skyggekast. Det påstås at være lidt dyrere at installere på havet, men det kan vise sig, at den kraftigere vindressource på havet, faktisk gør en kWh billigere fra havmøller, når alt regnes med. For det første kan vi nøjes med at opstille langt færre møller på havet og alligevel opnå mere EL osv. Men der spares en del i det resterende system, fordi kapaciteten belægges bedre og mere hensigtsmæssigt.

For 500 mio kr., som det koster at grave de 84 højspændingsmaster ned ved Lillebælt, kan man rundt regne betale den direkte merpris til fundamenterne (mono piles) til 100 vindmøller på havet på hver 3 MW, som kan spare mindst 150 3MW vindmøller på landjorden. Jeg regner med, at det koster 5 mio kr. mere i anlægsudgift pr. mølle end et fundament og pladsen (jordlejen på ca 2 mio) vil koste på landjorden. Besparelsen ved at man ydermere kan spare 50 fundamenter og jordlejer på landjorden, fordi 100 havmøller kan erstatte 150 landmøller, er ikke medregnet. Den kan bruges til at installere møllerne på mono pælene. Det betyder, at man kan betale ekstraprisen for at installere 300 MW vindmølleeffekt på havet, som kan erstatte mindst 450 MW installeret på landjorden for det samme beløb, som det koster at fjerne 84 elmaster for at opnå æstetiske forskønnelser ved Lillebælt.

Hvor meget æstetisk værdi vil 150 kæmpe landmøller på 150 meter i højden i 37 vindmølleparker rundt i landet ødelægge?

Jeg er næsten sikker på, at regeringen og Martin Lidegaard kommer frem til, at når 84 EL-master omkring Lillebælt ødelægger for mindst 500 mio kr. æstetisk værdi, så vil 150 kæmpevindmøller nok ødelægge for mindst det dobbelte eller det tredobbelte.

Derfor er der slet ingen tvivl mere, vindmøller skal kun rejses på havet i Danmark. For det første bliver den EL, som de fremstiller billigere på længere sigt end ved at stille dem op på landet (vinden er mere intens og kapaciteten kan indfases billigere). For det andet har regeringen et princip om at æstetikken går forud for omkostningerne i vores energipolitik. Det princip har været savnet længe. Godt det kom nu.

 • 0
 • 0

Vindmøller er da smukke...

Det afhænger jo helt af øjnene der ser.

For mange år siden skulle jeg lave en styring af fermenteringen af hestemøg til champignonproduktion. Bygherren viser rundt og bøjer sig pludselig ned, tar en håndfuld møg op og snuser til det og udbryder: det lugter jo som det rene guld.

Jeg har ikke længere andele i vindmøller, men da jeg havde, syntes jeg de var lidt smukkere end i dag... ;-)

 • 0
 • 0

Hvorfor kan man ikke montere kablerne på en af broerne, det burde være muligt uden at bygge ensretter/vekselretter stationer.

 • 0
 • 0

Hvorfor kan man ikke montere kablerne på en af broerne, det burde være muligt uden at bygge ensretter/vekselretter stationer.

der er kabler hængt på siden af den gamle bro,men skal det være kabler af samme kapacitet,bliver de nok for tunge

 • 0
 • 0

Det er grønt og godt, og vi skal alle vende os til den nye udvikling.

Det er i det mindste kønnere end atomkraftværker...

 • 0
 • 0

Martin Lidegaard (R) begrundede i november udgiften til at pille masterne ved Lillebælt ned landskabelige hensyn.

Lidegaards forbrug af andre menneskers penge nærmer sig en perversion. Det er desværre alt for let for dagens politikere (af begge farver) at have en sådan skandaløs omgang med borgernes penge. De stilles ikke til regnskab for deres misbrug, og rider kritikken af med forblommede udtalelser - helst noget med "miljø", for det er let at få danskerne til at hoppe på.

Det store problem er, at en sådan tilfældig omgang med vore penge er et tydeligt signal til befolkningen om, at hvis man vil have sine penge brugt fornuftigt, skal man gøre alt for at holde på dem selv.

 • 0
 • 0

Der må gemme sig MANGE penge i skrot af metallet og de eksisterende kabler. Formentlig adskillige millioner af kroner. Det håber jeg bliver modregnet i prisen, som iøvrigt virker absurd høj.

Hvordan kan det koste 4.500.000 kroner at lægge hver af de master ned og grave beton mv. op? Det er en gåde!

Mvh

 • 0
 • 0

En af begrundelserne er sikkert at de skal ud og købe den jord som kablerne skal ligge i, for at sikre sig at de ikke bliver tvunget til at flytte kablerne hvis der i fremtiden f.eks. skal anlægges en vej. Der er en del krav til hvad der må placeres oven på kablerne da Energinet.dk, ved en fejl skal kablerne kunne graves op uden at der kompenseres for hvad der er bygget/sået oven på kablerne.

Energinet.dk ejer sikkert også de områder som masterne står på i dag. Jeg ved ikke om "salg" af disse grunde ligeledes er modregnet, eller om landmanden får det retur som en gave...

 • 0
 • 0

[quote]Længe leve vores socialistiske regering...

Projektet blev fremført af og vedtaget under den borgerlige regering i 2009 med en konservativ klima- og energiminister.

[/quote]

Ja og gæt engang hvorfor det ikke blev ført ud i livet -. hvis du ikke kender svaret er det lige til, fordi der kom en global finans krise og dermed mente man at pengene kunne bruges mere fornuftigt på andre opgaver, blandt andet at få Danmark sikkert igennem krisen.

 • 0
 • 0

[quote][quote]Længe leve vores socialistiske regering...

Projektet blev fremført af og vedtaget under den borgerlige regering i 2009 med en konservativ klima- og energiminister.

[/quote]

Ja og gæt engang hvorfor det ikke blev ført ud i livet -. hvis du ikke kender svaret er det lige til, fordi der kom en global finans krise og dermed mente man at pengene kunne bruges mere fornuftigt på andre opgaver, blandt andet at få Danmark sikkert igennem krisen.[/quote]

Ovenstående udsagn illustrerer kun et mangel på indsigt i hvor lang tid sådanne beslutningssager er undervejs - og hvor lidt vi reelt ved om den aktuelle beslutningsproces på tværs af fløjene; det kan så passende bruges til at pisse territoriet af på den sædvanlige ubegavede måde, det så ofte sker her på ing.dk.

Det fritager dog ingenlunde den nuværende regering for ansvar for at videreføre projektet.

 • 0
 • 0

Desværre fritager regeringen sig alt ansvar for en anstændig økonomisk politik og bruger blot løs af lånte midler som ikke eksisterer eller som kunne bruges meget mere fornuftigt. Kender nu ikke nogle familier som har ondt i økonomien og som på trods af dette hyrer en anlægs gartner til at forskønne haven - det er jo præcis dette regeringen gør...

 • 0
 • 0

Jeg kan ikke lade være med at påpege at det er selve kablerne, der koster klart mest når der sker kabellægning. Dette medfører at 70-80 % af omkostningerne til forskønnelsen ved Lillebælt og hele kabelhandlingsplanen til 15 mia. kr. ender i udlandet, da der ikke fremstilles 132-400 kV højspændingskabler i Danmark.

Svenskere, nordmænd, tyskere og franskmænd m.fl. må naturligvis være glade for at Danmark "kickstarter" deres økonomi. Man må glædes over generøsiteten over for omverden, når Danmarks økonomi er så god ("vi svømmer i mælk og honning").

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten