Grøn protest mod GMO-forsøg på Amager

Skov- og Naturstyrelsen har godkendt forsøg på Amager med en genmodificeret plante, der reagerer på sprængstof i fx. miner ved at skifte farve.

Det er dog ikke uden modstand, at Aresa Biodetection Aps fik halet godkendelsen af den genmodificerede gåsemad i hus trods det humane formål om at lokalisere miner og sprængstoffer.

Greenpeace, NOAH og Risø frarådede at godkende ansøgningen om forsøgsudsætning af planten med farvestoffet anthocyanin, der aktiveres af sprængstof.

Greenpeace frygter, at mere af gåseplantens DNA er blevet slettet utilsigtet, og desuden opponerer organisationen stærkt mod den tekniske såmetode, som øger risikoen for spredning.

NOAH er imod genetisk forurening er et overgreb mod naturen og truer de naturlige planter.

Risø havede flere ubesvarede spørgsmål og efterlyste i sit høringssvar flere undersøgelser om genplantens »større fitness« end vild planter.
Skov- og Naturstyrelsen mener, at sandsynligheden for spredning af pollen til vilde gåsemadsplanter er meget lille, da gåsemad er en overvejende selvbestøvende plante.

Desuden destrueres de genetisk modificerede planter i begyndende blomstring, fremgår det af Miljøministeriets notat til miljøudvalget.

Efter forsøget skal GMO-mineplanterne fjernes, og det indhegende militære forsøgsareal skal være fri for planten i to år i træk, før sagen sluttes.