Grønlands indlandsis vil sætte ny smelterekord i dette århundrede

30. september 2020 kl. 18:30175
Grønlands indlandsis vil sætte ny smelterekord i dette århundrede
Illustration: Jason Briner.
Simulering viser, at afsmeltningen fra Indlandsisen i dette århundrede vil være markant større end nogensinde tidligere i en hundredårsperiode de seneste 12.000 år.
Artiklen er ældre end 30 dage

At den grønlandske indlandsis smelter, har vi hørt og fået fortalt mange gange. Og at afsmeltningen vil fortsætte i dette århundrede er sikkert og vist. Spørgsmålet er kun med hvor meget, og det er der stadig usikkerhed om.

En ny simulering foretaget af en en international forskergruppe under ledelse af Jason Briner fra University of Buffalo i USA og med deltagelse af bl.a. Ole Bennike fra Geus vurderer i denne uge i Nature, at afsmeltningen i dette århundrede fra den vest-sydvestlige del af iskappen (se figur nederst i denne artikel) vil blive mellem 8.800 gigaton og 35.900 gigaton.

Spændet er bestemt af de forskellige scenarier for koncentrationen af drivhusgasser. Det vil give en stigning i verdenshavene mellem 2 og 10 cm i 2100.

De lave værdier er knyttet til det såkaldte RCP2.6-scenario beskrevet i IPCC’s klimarapporter, der holder den globale temperaturstigning på 2 grader, mens den høje værdi er knyttet til RCP8.5-scenariet, hvor emissionerne af drivhusgasser fortsætter uændret – en situation som ingen forestiller sig i dag.

Isen smeltede også hurtigt 10.000 år siden

Det er ikke første gang, at iskappen trækker sig tilbage. I perioden, fra vi kom ud af sidste istid for ca. 12.000 år siden og til for ca. 7.000 år siden, var der også stor afsmeltning i Grønland, ikke mindst den vest-sydvestlige del af iskappen, men afsmeltningen nåede dog aldrig over 6.000 gigaton pr. århundrede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

At det 21. århundrede vil blive det nye rekordårhundrede, er hovedkonklusionen i den nye videnskabelige artikel.

De historiske data for temperaturudviklingen i Grønland henter Jason Briner og Co. fra en artikel i tidsskriftet Climate of the Past fra juli i år med Jessica Badgeley fra University of Washington i USA som hovedforfatter. Sammen med de to øvrige forfattere til artiklen er hun også medforfatter på den nye Nature-artikel.

Men kan vi stole på undersøgelsen?

Men som det også gælder alle andre simuleringer er det store spørgsmål, om de er til at stole på. Der indgår mange usikkerheder og approximationer i alle modeller – det er jo hensigten med i det hele taget at lave modeller.

Andy Aschwanden fra University of Alaska Fairbanks, der har været en af peer-reviewerne på den nye videnskabelige artikel, skriver i en kommentar ligeledes i Nature, at en af de bedste måder til at bedømme dette er ved at teste på historiske data,

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det sker ved at bruge kendte eller meget godt estimerede historiske data og se, hvordan disse så vil matche observationer. Denne test har Briner beskrevet i en tidligere artikel i Geophysical Research Letters med godt resultat.

At modellen har klaret denne test, er der dog ingen garanti for, at den også vil være lige så god til at estimere udviklingen i fremtiden, noterer Andy Aschwanden.

»Men takket være Briner og hans kollegers arbejde er vi nu et skridt videre målet at bestemme massetabet fra indlandsisen med stor nøjagtighed og sikkerhed, og vi er er i stigende grad sikre på, at vi vil opleve hidtil usete istab fra Grønland, medmindre udledninger af drivhusgasser reduceres kraftigt,« skriver han.

Undersøgelsens resultater kan opsummeres i denne illustration.

Illustration: Bob Wilder / University at Buffalo.

175 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
178
18. januar 2021 kl. 22:52

Hvorhen.. tja bum bum. I planter, træer og i havet....ganske som det plejer.

Problemet er bare at der produceres mere CO2 end der kan optages af naturen.

176
18. januar 2021 kl. 21:54

Hverken Dan eller andre kan pege på nogle stoffer, der indirekte kan banke metans klimaeffekt op på 23-82 gange større end for CO2!

Jeg kan faktisk nævne et forhold der kan øge netans effekt (eller energi).

GWP udregningen forudsætter at 1kg CO2 udledt bliver i luften næsten til evig tid. For metan regner man med en nedbrydning, men energien den har samlet op bliver ved med at være der selvom der i de sidste mange år ikke samles noget op. CO2's levetid i atmosfæren er ret kort, da det målte indhold kun vokser med halvdelen af det vi ved vi udleder, og tages det i betragtning må metans GWP blive større. Fordi 1kg CO2 efter relativt kort tid er blevet til 0,5kg. Over 100 år kan man godt regne med at den opsamlede energi fra 1 kg udledt CO2, egentlig skal regnes som energi opsamlet af 0,5kg CO2. Ret skal være ret, selvom jeg er skeptisk.

CO2 nedbrydes ikke som metan, men det forsvinder alligevel ud af atmosfæren.

174
18. januar 2021 kl. 21:20

Ifølge Dans forklaring erstatter man blot det hengangne metanmolekyle med et andet.

Nej. Men regner på det ene molekyle og kommer frem til en GWP(100) på 28 (tallet fra AR5)

Hverken Dan eller andre kan pege på nogle stoffer, der indirekte kan banke metans klimaeffekt op på 23-82 gange større end for CO2!

Ligesom vi heller ikke forsøger at inddrage spagettimonstre eller usynlige lyserøde flyvende enhjørninger: De er ikke nødvendige: Se ovenfor.

D.v.s. at man over 100 år i en GWP-beregning faktisk benytter omkring 10 metanmolekyler,

Nej, man benytter eet. Hverken mere eller mindre.[1]

[1] Definitionen på GWP kræver at man benytter 1 kg af stoffet, men det er ren semantik og påvirker blot beregningen med en faktor 2,7[2][3]

[2] CO2 molær vægt/CH4 molær vægt: 44,01g/mol / 16,04g/mol = 2,7437

[3] Så det er ovenfor faktisk mere korrekt at sige at GWP(100) for eet molekyle CH4 er 10,2. Regn selv efter.

173
18. januar 2021 kl. 13:02

Faktacheck:

Ifølge Dans forklaring erstatter man blot det hengangne metanmolekyle med et andet.

Dette er decideret usandt. Det Dan og mange andre har forklaret, er, at selvom CH4 har en halveringstid på ca. otte år, giver det fysisk og matematisk mening at beregne en GWP(100). De afledte klimagasser der opstår som følge af nedbrydningen af CH4 fylder stort set intet i det regnestykke - og ingen har påstået det.

Jeg undrer mig også over, at ingen tilsyneladende kender til "Hiatusperioden",

Dette er decideret usandt. Alle kender vel til det faktum, at hvis man bruger 1998 som (cherrypicked) udgangspunkt for en global temperaturkurve og derfra kigger ca 14 (cherrypickede) år frem, kan man få det til at se ud som om, temperaturstigningen er gået i stå. Kigger man derimod på data, der ikke er cherrypickede (som f.eks. Berkeley , ser man tydeligt, at al snak om "hiatus" kun er en våd drøm blandt folk uden forståelse for dataanalyse.

Men måske har du alligevel lidt forståelse Per - du havde trods alt pli nok til at sætte "Hiatusperioden" i citationstegn ;o)

172
18. januar 2021 kl. 12:22

ad 2. Du ville foretrække GWP20 frem for GWP100. Fair nok. Og så fortsætter du med at vrøvle om atomisering af molekyler. Og at methan slet ikke er en klimagas af betydning i vores atmosfære pga vanddamp. INGEN påstår at methan lever længere end det gør. GWP100 er en regnemetode, der bruges til at holde metan, CO2 mfl. inden for det samme regnestykke. Er det overhovedet GWP100 du angriber igen og igen, eller er det noget andet du ikke har nævnt?

@Mogens Undskyld forsinkelsen, du stiller et par spørgsmål, som jeg gerne vil besvare. Mit udgangspunkt er klimafysikken, ikke klimamatematikken. Atomisering betyder jo, at metan ikke kan optræde som klimagas, der skal have mindst 2 atomer i molekylet. Når metan er splittet ophører dens klimagaseffekt totalt. Ifølge Dans forklaring erstatter man blot det hengangne metanmolekyle med et andet. Hverken Dan eller andre kan pege på nogle stoffer, der indirekte kan banke metans klimaeffekt op på 23-82 gange større end for CO2! Dan nævnte en række stoffer, som intet har med denne omdannelse at gøre.

D.v.s. at man over 100 år i en GWP-beregning faktisk benytter omkring 10 metanmolekyler, så den gns. effekt skal vel fordeles over de 10 stk? Bla. derfor mener jeg at GWP-100 er ubrugelig. Hvad metan i virkeligheden gør som klimagas er egentlig lidt diffust. Den returnerer lidt stråling tilbage til jorden, som så sender energien opad med varmebølger med længere bølgelængder, ikke? Klodens opvarmning sker jo fordi der returneres mindre stråling gennem "vinduet", end der kommer ind af solstråling.

Men hvad sker der med denne stråling, hvis metan forsvinder i atmosfæren? Altså den stråling, der returneres opad mod verdensrummet? Ingenting, de ligger jo udenfor det optiske vindue og kan ikke forlade Jorden, de returneres mod jordoverfladen, hvor de så udsendes som varmebølger, hvoraf nogle kan. Altså ikke nogen nettoeffekt, der sker det samme enten kloden selv returnerer varmebølgerne fra metans absorbtionsspektrum eller man lander metan gøre arbejdet, og vanddampen klarer sig fint uden metanet, der dog hjælper lidt til . Det undrer mig særdeles meget, at man selt ikke tager klimafysikken ind i debatten, det handler kun om de matematiske modeller, som har vist sig at være upålidelige. Det har mere end 30.000 forskere også fundet ud af, se "Oregonpetition". De har forresten også udgivet en artikel om metan. Læs den.

Jeg undrer mig også over, at ingen tilsyneladende kender til "Hiatusperioden", den benægtes selv om den er nævnt i en AR-udgave, men tilsyneladende fjernet igen af den altid vågne B. Santer, der ændrer i forfatternes bidrag til AR-rapporterne. Det klagede en hel række over engang for mange år siden, et ret interessant stykke litteratur at læse, den dør er forlængst lukket. Jeg undrer mig også over at man i dette forum tillægger mig forskernes tal for havstrømmenes størrelse, den ære tilfalder "Eksperemitarium". Min andel er at nævne CO2s optagelse i vandmiljøet og dens transport. At nogle mener den blæser over ækvator, ja den viden må de så gå til meteorologerne med. Og tak for en række gode indlæg, men jeg køber ikke lige de matematiske formler der anvendes uanset om klimagasserne er tilstede eller ej.

171
8. december 2020 kl. 09:11

Hvad synes du nu, Per? G1. iver det mening at konvertere til CO2 ækvivalenter? Hvad er dit alternativ, hvis ikke? 2. Hvilken af de andre metrikker i artiklen foretrækker du? Kan pøblen forstå de rå, individuelle data? 3. Kan politikerne? 4. Husk lige at de klimamodeller, som er blevet fremstillet hen over de sidste 40+ år, faktisk viser sig at være nogenlunde korrekte, så måske er det vi har, faktisk ok.</p>
<p>Nu kan du simpelt hen ikke længere være bekendt at påstå, at der ikke er nogen som har forklaret dig det med de 100 år.</p>
<p>Det er en stråmand, du længe har brugt til at miskreditere IPCC og klimaforskning generelt. Det er på tide, at du stopper dig selv. Find i det mindste en ny.</p>
<p>@Kære Mogens, jeg havde egentlig ikke ment det var spørgsmål, du ville afkræve et svar, men jeg skal gerne kommentere det, jeg har nummereret dem. Ad 1. Ja, men ikke ud over de enkelte klimagassers levetid. Lburde ikke benytte GWP100, men måske 10 eller 20 år. Ad 2. ?. Hverken pøblen eller mange klimaaktive kan forstå hvad der kan optræde som klimagas efter at gassen er atomiseret. For metans vedkommende er der den hage, at dets absorptionsspekrum ligger udenfor det optiske vindue, altså enten metan er tilstede eller ej, så vil de tilhørende stråling ikke kunne passere ud i verdensrummet! Ad 3. Nej. Politikerne tænker i stemmer, ikke i klima. Ad 4. Du har ikke ret. Dr. Christy har gennemtestet over 100 klimamodeller, alle viste ret end, alle viste forkert, d.v.s. de overdrev de beregnede stigninger ganske meget. her er der plads til forbedring. 5. Ingen har kunne forklare hvilke klimagsser der kan klare metans atomisring så den samlede effekt over 100 år er 23-82 gange så stor, som for CO2. Du har leveret en gedigen artikel, hvor det fremgår, at man over 100 år åbenbart tilfører et metanmolekyle i takt med at de forscinder. Tilsammen giver det dog ikke hverken 23 eller 82 gange sp meget som CO2. Så GWP-værdierne kan ikke beregnes over så lange tidsrum på videnskabeligt plan. Ingen kar givet forklaring på metans henfaldsprodukter, EPS henviser til ozon, hvilket må være en vittighed eller mangel på viden, for ozons levetid er ca. 1 måned.</p>
<p>Ad 6. Nej, jeg har ikke miskrediteret IPCC, men derimod har jeg kritiseret klimamodellørerne og deres fejlbehæftede integrationsformel. En af de første var den nu afdøde geni, Freman Dyson, der fandt fejl i klimamodellerne bl.a. med metan! Han læste kildekoden som andre læser andre løser et Anders And-blad. Der var intet om overlapning eller metan i kildekoden.</p>
<p>Jeg kan konstatere at over 30.000 videnskabsfolk indenfor Oregon Petition er meget skeptiske overfor dele af IPCCs rapporter. Der er plads tl forbedring. I øvrigt har de, der nu arbejder indenfor IPCC, ikke ansvar for disse spørgsmål længere, de har andre opgaver end de rent fysiske.</p>
<p>Håber det dækker, og tak igen for en god henvisning, der fortsætter med et nyt metan når det "gamle" er atomiseret.

Beklager at jeg quoter hele indlægget, men det bliver svært at finde rund ellers.

ad 1. Men hvis ikke man strækker de enkelte klimagassers levetid ud over et gennemsnit, så giver det ingen mening at konvertere til en enheds-ækvivalent. Det er jo hele pointen ved de metoder der er beskrevet i artiklen. Det giver en mulighed for at sammenligne æbler og bananer. Alle ved at det ikke er 100% præcist, men de fleste (undtagen dig, tydeligvis) er enige om at det er ”godt nok” til de modelleringer og præsentationer, hvor det benyttes.

ad 2. Du ville foretrække GWP20 frem for GWP100. Fair nok. Og så fortsætter du med at vrøvle om atomisering af molekyler. Og at methan slet ikke er en klimagas af betydning i vores atmosfære pga vanddamp. INGEN påstår at methan lever længere end det gør. GWP100 er en regnemetode, der bruges til at holde metan, CO2 mfl. inden for det samme regnestykke. Er det overhovedet GWP100 du angriber igen og igen, eller er det noget andet du ikke har nævnt?

ad 3. Se 2.

ad 4. Kilde? Min kilde siger at modellerne generelt viser rigtigt. Især når de korrigeres for at udledningerne har varieret i forhold til det projicerede. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2019GL085378?referrer_access_token=WnxUKk-s_wYxf2Bujqck9MOuACxIJX3yJRZRu4P4erveSGydNoNbpSTNSZ5Z1aDAU1Xs2rIU3Le9v9UWpLY537Rl4_4NUuN3NIo1jJM3ut_fnDt270Q0hYXiXODmoFScs-89APthc0bDmsUaxehrNQ%3D%3D (tygget af videnskab.dk: https://videnskab.dk/naturvidenskab/klimamodeller-har-vaeret-praecise-de-sidste-50-aar )

ad 5. Igen. Det er en beregningsmodel. Det er fløjtende ligegyldigt hvor længe molekylerne faktisk lever. Vi kan godt blive enige om at GWP100 ikke er optimal for metans vedkommende. Men det er det kompromis man har valgt, vægtet efter de forskellige gassers betydning.

ad 6. Jo. Du bruger småpilleri i detaljer som denne og andre (som f.eks. hvordan CO2 flytter sig rundt på jorden) til at fremstille det som om menneskabte klimaændringer er negligerbare. En af klimabenægternes vigtigste taktikker: flyt fokus. Og jeg må indrømme at du er superdygtig til netop dette.

PS. Jesus kristus, ing.dk's formattering lugter fælt.

170
7. december 2020 kl. 16:34

Lige for at understrege: Det er selvfølgelig ikke de kurver over holocæne temperaturer, Per A linker til, jeg stiller spørgsmålstegn ved - det er Per A's (og andre benægteres) enten bevidste misbrug af dem, eller totalt manglende forståelse for, hvad de viser.

168
7. december 2020 kl. 12:57

Hvilken tidshorisont synes du så vi skal koncentrere os om?

Lige et par opklarfende bemærkninger inden svaret: mener du stadig, at Dansgaard målte fejl?https://www.dropbox.com/s/sqtmo42t01encpe/varmeperioder.jpg?dl=0Mener du stadig, at CO2 blæser over Ækvator?https://da.wikipedia.org/wiki/Golfstr%C3%B8mmenMener du at denne klimaekspert tager fejl?https://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2020/02/Klimanytt270.pdf

OK, måske skulle et panel se på den ca. 20 år gamle formel igen? Det kan ikke være rigtig at man regner løs på et forlængst demontere klimagasmolekyle. Desuden klarer vanddampen dette arbejde.

Du har forresten svaret i det link, som du omhyggeligt undgår at kommentere:https://www.dropbox.com/s/46qwtkyxta9et0t/methanklima.jpg?dl=0Her ses ganske klart, at metan ikke er en stærk klimagas. Men hvorfor er der ingen, der kigger lidt på drtoptiske vindue, som ses på grafikken? Ingen af de bølgelængder som metan kan absorbere, kan passere ud i verdensrummet, vel? Der er ingene mellem 8-12 my, vel? Hvis metan helt fjernes vil der ikke forsvinde nogle af disse bølgelængder ud i verdensrummet! Hvad er forskellen om metan er væk eller ikke? Det er et punkt jeg synes får lige så lidt opmærksomhed.

At forskerne er vildt uenige har vores indlæg vel vist med al ønskelig tydelighed, men geologernes forskning mener du og flere andre altså ikke man rigtig kan bruge til noget? Altså at der har være 4-5 varmeperioder siden sidste istid, hvor klimaet var varmere end nu? jeg ser en del protester, hvorfor ikke gå til geologerne at fortælle dem, at de tager fejl? Jeg kan sagtens tåle at få kritik, men ret dem dog til de ansvarlige, læs i øvrigt hvad Ole Humlum mener om sagen.

167
7. december 2020 kl. 12:30

Hvad synes du nu, Per?
G1. iver det mening at konvertere til CO2 ækvivalenter?
Hvad er dit alternativ, hvis ikke?
2. Hvilken af de andre metrikker i artiklen foretrækker du? Kan pøblen forstå de rå, individuelle data?
3. Kan politikerne?
4. Husk lige at de klimamodeller, som er blevet fremstillet hen over de sidste 40+ år, faktisk viser sig at være nogenlunde korrekte, så måske er det vi har, faktisk ok.</p>
<ol start="5"><li>
<p>Nu kan du simpelt hen ikke længere være bekendt at påstå, at der ikke er nogen som har forklaret dig det med de 100 år.</p>
</li>
<li>
<p>Det er en stråmand, du længe har brugt til at miskreditere IPCC og klimaforskning generelt. Det er på tide, at du stopper dig selv. Find i det mindste en ny.

@Kære Mogens, jeg havde egentlig ikke ment det var spørgsmål, du ville afkræve et svar, men jeg skal gerne kommentere det, jeg har nummereret dem. Ad 1. Ja, men ikke ud over de enkelte klimagassers levetid. Lburde ikke benytte GWP100, men måske 10 eller 20 år. Ad 2. ?. Hverken pøblen eller mange klimaaktive kan forstå hvad der kan optræde som klimagas efter at gassen er atomiseret. For metans vedkommende er der den hage, at dets absorptionsspekrum ligger udenfor det optiske vindue, altså enten metan er tilstede eller ej, så vil de tilhørende stråling ikke kunne passere ud i verdensrummet! Ad 3. Nej. Politikerne tænker i stemmer, ikke i klima. Ad 4. Du har ikke ret. Dr. Christy har gennemtestet over 100 klimamodeller, alle viste ret end, alle viste forkert, d.v.s. de overdrev de beregnede stigninger ganske meget. her er der plads til forbedring.

 • Ingen har kunne forklare hvilke klimagsser der kan klare metans atomisring så den samlede effekt over 100 år er 23-82 gange så stor, som for CO2. Du har leveret en gedigen artikel, hvor det fremgår, at man over 100 år åbenbart tilfører et metanmolekyle i takt med at de forscinder. Tilsammen giver det dog ikke hverken 23 eller 82 gange sp meget som CO2. Så GWP-værdierne kan ikke beregnes over så lange tidsrum på videnskabeligt plan. Ingen kar givet forklaring på metans henfaldsprodukter, EPS henviser til ozon, hvilket må være en vittighed eller mangel på viden, for ozons levetid er ca. 1 måned.

 • Ad 6. Nej, jeg har ikke miskrediteret IPCC, men derimod har jeg kritiseret klimamodellørerne og deres fejlbehæftede integrationsformel. En af de første var den nu afdøde geni, Freman Dyson, der fandt fejl i klimamodellerne bl.a. med metan! Han læste kildekoden som andre læser andre løser et Anders And-blad. Der var intet om overlapning eller metan i kildekoden.

  Jeg kan konstatere at over 30.000 videnskabsfolk indenfor Oregon Petition er meget skeptiske overfor dele af IPCCs rapporter. Der er plads tl forbedring. I øvrigt har de, der nu arbejder indenfor IPCC, ikke ansvar for disse spørgsmål længere, de har andre opgaver end de rent fysiske.

  Håber det dækker, og tak igen for en god henvisning, der fortsætter med et nyt metan når det "gamle" er atomiseret.

  166
  11. oktober 2020 kl. 18:55

  Så lykkedes det (vistnok) endelig ?

  165
  11. oktober 2020 kl. 14:43

  Hvilken tidshorisont synes du så vi skal koncentrere os om?

  Fin tabel, dog plejer GTP 100 for metan da vist at ligge på 4?

  Jeg vil sådan set sige, at alle tidshorisonterne skal tages med, hvilket selvfølgelig gør det hele mere besværligt at regne på, når pludselig den tidligere udledte gas har aftagende virkning.

  Alt i alt har GTP-værdierne et langt bedre link mellem koncentrationen af metan (forcing) og temperaturen, som også kendes fra udtrykket for climate sensitivity. Dvs at det afgørende er at kigge på koncentrationen af metan, og man behøver blot at vurdere om en given udledning fører til stigning eller fald i koncentrationen. Dertil kommer selvfølgelig også bidrag fra produceret CO2.

  Kan anbefale denne præsentation af K. P. Shine, der der forklarer problematikken.https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/mtdocs/pdfiles/1805_Geneva/07_Keith_Shine.pdf

  164
  10. oktober 2020 kl. 22:31

  I diskussionen af metans 'klimaeffekt' kan jeg ikke se noget odiøst i at kigge på de faktiske temperaturstigninger, istedet for hele tiden at dreje det over i GWP beregninger, som netop ikke har hele fysikken med. Det er trods alt temperaturen der er hovedfokus i AGW.

  Nej det er da fint nok at du vil tale om det. Taget herfra er GTP for CH4:


  GTP of CH4 (pulse emission) value at different time horizons Time horizon(year) 1 5 10 15 20 25 30 40 50 100 500 GTP10590 6648 3424 16 7.8 3.60.070

  Hvilken tidshorisont synes du så vi skal koncentrere os om?

  162
  10. oktober 2020 kl. 17:19

  Hej Kim Madsen

  De 4 bar svarer til standard trykket fra en åben vandhane, så se det i den sammenhæng.

  Altså 4 barg?

  Om tanken er fuld eller udluftet må være ligegyldigt når vandet har løbet længe nok.

  Hvis man starter med en tom (luftfyldt) tank vil man fylde vand ind indtil vandet når afgangsstudsen. Luften over afgangsstudsen vil så komprimeres, indtil der opstår en ligvægt hvor det samlede trykfald ove de 2 studse vil være 4 bar plus det hydrostatisk tryk af vædsksøjlen i tanken. For at regne det udkræves viden om placering af afgangsstudsen. Hvis man lufter ud er regnestykket noget nemmere.

  Hvordan tønden flyttes har ikke relevans for opgaven.

  Tanken flyttes 5 m på 1 s. Jeg ser 3 alternativer:

  1. Tanken bevæger sig med konstant hastighed 5 m/s

  2. Tanken starter med 0 m/s, flyttes 5 m og slutter med 0 m/s

  3. Tanken starter med 0 m/s og flyttes 5 m

  For alternativ 2 og 3 vil man så ikke vide hvorledes accelerationen er.

  Og jeg er stadig uklar over hvorledes denne quiz siger noget om havstrømme.

  161
  10. oktober 2020 kl. 16:59

  Mangles der ikke informationer i denne simple quiz?</p>
  <p>Trykket er det overtryk? og det hydrostatiske tryk? Er tanken fuld og udluftet? Hvordan flyttes den 5 meter? etc

  De 4 bar svarer til standard trykket fra en åben vandhane, så se det i den sammenhæng. Om tanken er fuld eller udluftet må være ligegyldigt når vandet har løbet længe nok. Antag at vandet ikke slukkes. Hvordan tønden flyttes har ikke relevans for opgaven.

  160
  10. oktober 2020 kl. 16:49

  Hej Kim Madsen

  Hvad er svaret på flg. simple quiz?

  Mangles der ikke informationer i denne simple quiz?

  Trykket er det overtryk? og det hydrostatiske tryk? Er tanken fuld og udluftet? Hvordan flyttes den 5 meter? etc

  Jeg synes det er interessant da denne kunstige opstilling illustrerer (i meget simpliciferet form) hvad der sker i havsystemerne.

  Det her mangles også lidt info; er tanken et billede på hele jorden eller ...?

  158
  10. oktober 2020 kl. 15:04

  Utroligt så langt nogen vil gå for at (forsøge at) få ret - suk

  Ingen kan vel være i tvivl om, hvad der menes, når man taler om størrelsen af en havstrøm: Nemlig den mængde vand der passerer dens tværsnit per tidsenhed.

  Yderligere kom hele denne problematik jo udelukkende op på grund af en enhedsfejl fra en journalist - hvorfor dog den langhalm på det - det har jo absolut intet at gøre med problemstillingen, nemlig CO2’s transport over Ækvator.

  156
  10. oktober 2020 kl. 14:15

  Hej Torbjørn Søndergaard

  Fra den store danske:</p>
  <p>"vandføring

  Nu skriver jeg om transport, ikke vandføring.

  Fra den store danske: Transport

  https://denstoredanske.lex.dk/transport_-_generel_oversigt

  "Transport, (tilbagedannelse fra lat. transportare, af trans- og lat. portare 'bære'), flytning af varer og personer fra et sted til et andet, normalt vha. transportmidler, fx biler, tog, skibe og fly."

  Altså fra et sted til et andet. Afstanden mellem de to steder, må nødvendigvis være en parameter.

  155
  10. oktober 2020 kl. 13:29

  I diskussionen af metans 'klimaeffekt' kan jeg ikke se noget odiøst i at kigge på de faktiske temperaturstigninger, istedet for hele tiden at dreje det over i GWP beregninger, som netop ikke har hele fysikken med. Det er trods alt temperaturen der er hovedfokus i AGW.

  154
  10. oktober 2020 kl. 11:16

  Hej Niels Peter Nielsen

  Fra den store danske:

  "vandføring

  Den Store Danske Geografi og historie Geografi Naturgeografi Hydrologi Vandføring, det vandvolumen, der pr. tidsenhed passerer igennem et givet tværprofil vinkelret på strømretningen i et vandløb.

  Vandføringen, der ofte angives Q, kan bestemmes ved at gange tværsnitsarealet (m2) med middelhastigheden (m/s) og opgives i l/s eller m3/s. Strømhastigheden er nul ved bund og bredder og størst i midten, nær overfladen. Middelhastigheden bestemmes derfor ud fra målinger af hastigheden i en række punkter, målt med en såkaldt propelstrømmåler, hvor strømmen drejer en propel, som er forbundet med et tælleværk. Antallet af omdrejninger pr. tidsenhed er proportionalt med strømhastigheden. Vandføringen kan for små vandvolumener bestemmes direkte ud fra en opsamling af vandet i et måleglas i løbet af en bestemt periode. For simple tværsnitsformer, fx trekantede, kan vandføringen bestemmes alene ved måling af vandstanden.

  Ovennævnte målinger giver vandføringen til et bestemt tidspunkt, nemlig måletidspunktet. En kontinuert registrering af vandføringen kræver mange målinger. Normalt etableres der en empirisk sammenhæng mellem vandstand og vandføring. Når denne er fundet, kan vandføringen bestemmes ud fra kontinuerte målinger af vandstanden.

  Middelvandføringen i Danmarks vandrigeste å, Skjern Å, er ca. 30 m3/s, mens den for verdens største flod, Amazonas, ved udmundingen i Atlanterhavet er ca. 180.000 m3/s."

  sætter du derimod en finger i hver ende af slangen og flytter rundt med den vil længden være relevant... Men altså ikke når transport i et åbent system måles.

  151
  10. oktober 2020 kl. 10:28

  øh... slangens længde og diameter er irrelevant. hvor stortet rumfang der passerer et givent punkt pr sekund er målet for transporten. tænk på et vandur... dimentioner af til- og fraløb er uden betydning for hvad uret måler... kun rumfanget af vand gennem uret er relevant.

  150
  10. oktober 2020 kl. 10:18
  147
  9. oktober 2020 kl. 19:40

  Det kaldes en allegori.

  Fair nok :)

  En anden allegori kunne lyde: "Den meget gamle far er bekymret for sin også aldrende søn, der er ved at blive forkølet. Han synes sønnen holder en lige lovlig lav temperatur sit hus. Faderen selv har i alle sine dage haft radiatoren indstillet på 1 kW, og har nu som altid haft en rigtig fin temperatur i hjemmet. 'Og den radiator skal nok holde i århundreder' - som faderen plejer at sige. Sønnen fortæller, at han jo siden han var lille har haft sin radiator skruet op på fuld, 86 kW. Det gav i starten en vældig varme og høj temperatur, men hurtigt begyndte radiatoren at varme svagere, og allerede for 30 år siden var der kun nogle få kW tilbage. Igennem hele perioden er sønnens hus bare blevet koldere og koldere, og radiatoren er nu nærmest helt slukket. Og så er der jo ingen varme.

  Så sagde den gamle far: Ja, lyt til det grå guld - godt nok har du over årene tilført meget mere varme til dit hus, men den højere temperatur har jo bare forøget varmetabet tilsvarende. Der er kun minimal ophobning af energi i jprden, og nu er det hele gået tabt."

  Ja, der er så den anden yderlighed.

  146
  9. oktober 2020 kl. 10:58

  haveslange

  Se der var kommunikationsbristen igen.

  Der stod ikke haveslange noget sted i mit oprindelige indlæg. Du læste det ind ved, at jeg skrev alm 1/2" slange. John synes at 1/4" er en mere almindelig slangediameter. Og hvem kan sige at han tager fejl?

  Når sådan en simpel ting kan debatteres SÅ meget, så tror da pokker at debatter om store, komplekse emner (med store følelser involveret), løber amok.

  PS i f.eks. gartnerbranchen er 3/4" normen. Men så er "haveslange" måske heller ikke den rette betegnelse.

  143
  9. oktober 2020 kl. 09:33

  1/4''

  Det kommer vel an på, om man arbejder i et laboratorium eller som brandmand ;)

  Jeg så en haveslange for mig. Og jeg tror kun, jeg er stødt på 1/2 og 3/4" slanger til det formål.

  God fredag :)

  141
  9. oktober 2020 kl. 09:10

  ps. Ja, mit eksempel er endda underdrevet (fejlregnet) med en hel orden.

  140
  9. oktober 2020 kl. 08:22

  Kommunatiopn, drenge. Det er en svær ting.

  Tag en vandslange på 20 meters længde og almindelig halv tommes tykkelse. Tænd vandet, så der løber 1 cm3 ud i sekundet.

  Du transporterer nu 1 cm3/sek.

  Tag så en tykkere slange på 40 meters længde. Tænd igen vandet, så der løber 1 cm3 ud i sekundet.

  Samme transport: 1 cm3/sek.

  Jo der befinder sig mere vand i den store slange. Man kan f.eks sige at den transporterer 5 liter vand imod den lille slanges transport af 1 liter vand.

  Men det er ikke relevant i den her sammenhæng.

  Humlen er at én debatør refererede en artikel der sagde at transporten var 1 m3/sek. Altså 1000 liter istedet for 0,01 liter [1]. Nogen påpegede fejlen. Nr 1 blev bare sur og fortsatte med den forkerte enhed istedet for lige at kigge på det og sige "Nåh ja". Nogen regnede lidt på hvad det ville betyde, hvis nr 1 havde ret. Hvor får sekunder der ville gå inden Atlanterhavet ville blive tømt, f.eks. Nr 1 holdt fast og blev endnu mere sur. Andre havde svært ved at holde masken og fortsatte. DET er essencen af det skænderi. Og ja, det er åbenbart niveauet for dele af debatten på ing.dk

  [1] faktisk 55 mio kubikkilometer istedet for 55 mio kubikmeter, mine tal er bare for at forsimple eksemplet.

  138
  8. oktober 2020 kl. 22:30

  Nej Kim, når du anvender termen volumen/sekund, kan du ikke gøre det uden at definere hvor dette volumen passerer.</p>
  <p>Du kan - med en vis rimelighed - sige, at Golfstrømmen indeholder xxx km3 vand i bevægelse - men ikke per sekund.

  Hmm... Hvis du laster en lastvogn med 20 m3 gods, fordelt over 18m længde, kan man godt fastslå at lastvognen bevæger sig 5 meter / sekund. Det plejer ikke at være et problem. Derfor kan man også godt fastslå at lastvognen med de 20m3 gods har bevæget sig med en hastighed af 5 meter / sekund. Uanset at jeg sagtens forstår din indvending, så må det stadig være korrekt at påstå at den samlede volumen af vand har flyttet sig x m/sekund.

  136
  8. oktober 2020 kl. 15:54

  Nå man taler om strømningshastighed

  For det første var min beregning (temmeligt tydeligt) ikke et forsvar for den påståede værdi på 55 mill. km3. Men for det andet så skriver du:

  "og så samtidig fortælle os, hvor en populær"videnskabelig" artikel, der siger, at Golfstrømmen transporterer 55 millioner km3 vand / sekund kan bruges"

  Læg mærke til ordet "transporterer". Der står ikke strømningshastighed i din kommentar som jeg besvarede.

  Så det er (hvis man ellers kan påstå noget så luftigt kan være korrekt) altså korrekt, at Golfstrømmen transporterer 4500km3 i sekundet.

  135
  8. oktober 2020 kl. 15:15

  Et andet eksempel er dine absurde påstande om mit navn - hvor du bl.a. påstår, at du har læst min dåbsattest og skoser mig for ikke at kunne stave mit eget navn - mage til frækhed skal man lede længe efter !</p>
  <p>Per; Jeg vil gentage mit råd til dig: søg lægehjælp - dine skriblerier forekommer mere og mere usammenhængende !

  Når man skærer gennem al vreden, så tror jeg at Per kommenterer på, at du er ligeglad med de store bogstaver i dit navn. Det er selvfølgeligt meningsløst at begynde at diskutere den slags. Især når man ikke skriver specifikt at det er den del man kommenterer på.

  Jeg vil gerne dele sørens råd. I bedste og oprigtige mening. Per. Du fremstår som én med symptomer, som jeg desværre selv har oplevet tæt på: Begyndende Alzheimers. Jeg ved, at det er ekstremt grænseoverskridende at få den slags at vide fra en fremmed på nettet. Men jo før det bliver opdaget, jo bedre mulighed er der for at bremse forløbet.

  134
  8. oktober 2020 kl. 14:36

  hvis metan efter 100 år skal kunne have en 23-82 gange så stor klimaeffekt som CO2. Intet svar, ikke et eneste forslag.

  Der var engang en fodboldspiller der diskuterede løn med sin far. Faderen var 88 og arbejdede stadig en smule som konsulent. Faderen sagde så: "Min søn, jeg tjener stadig 10000 kr om måneden! Du, derimod, har ikke arbejdet siden du var 32!. Det er klart at jeg over hele mit liv har tjent meget mere end du!"

  Sønnen bøjer hovedet og svarer: "Ja far, i dine gode år tjente du godt og du har arbejdet i mange år. Så over hele dit liv har du tjent godt 30 mio kroner. Det er ikke dårligt alt taget i betragtning. Jeg derimod har ganske rigtig ikke tjent noget de sidste 30 år. Men ved du hvad? Alene i mine tidlige år tjente jeg 20 mio om året. Så alt i alt set hen over hele mit arbejdsliv kommer jeg nok til at tjene mest. Med mindre du bliver meget gammel, Metusalem."

  Det kaldes en allegori.

  133
  8. oktober 2020 kl. 14:27

  Kom gerne med et eksempel på at jeg lyver,

  Læs her : https://ing.dk/artikel/danske-forskere-vil-lukke-munden-paa-klimaskeptikere-med-ny-orkanmodel-230094#comment-980571

  Et andet eksempel er dine absurde påstande om mit navn - hvor du bl.a. påstår, at du har læst min dåbsattest og skoser mig for ikke at kunne stave mit eget navn - mage til frækhed skal man lede længe efter !

  Per; Jeg vil gentage mit råd til dig: søg lægehjælp - dine skriblerier forekommer mere og mere usammenhængende !

  132
  8. oktober 2020 kl. 13:58

  @Kim:

  Nå man taler om strømningshastighed, taler man om hvor meget der flyder gennem tværsnittet af strømmen. Uanset hvor langt et vandrør er, ændrer det ikke på, hvor mange liter/sekund flowet er, så din udregning giver ingen mening.

  Golfstrømmen transporterer i størrelsesordenen 40-90 millioner m3/sekund afhængig af hvilken kilde man bruger.

  Tallet på 55 millioner km3/sekund er en (let gennemskuelig) fejl begået af en journalist, og stammer jo heller ikke fra en videnskabelig artikel. (enhedsfejl fra m til km - og når det så er i rumfang, bliver fejlen naturligvis en faktor 10^9.

  131
  8. oktober 2020 kl. 13:31

  og så samtidig fortælle os, hvor en populær"videnskabelig" artikel, der siger, at Golfstrømmen transporterer 55 millioner km3 vand / sekund kan bruges

  https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/gulf-streamhttps://oceanservice.noaa.gov/facts/gulfstreamspeed.htmlBaseret på ovenstående links (som ikke er enige om hastigheden), medfører at der i snit "flyttes" 100.000m (b) x 1000m (d) x 6m/s (w) = 600.000.000m3 per sekund ind i (og ud af) grolf strømmen, svarende til 0.6km3 per sekund. Men total vandmængde transport skal jo multipliceres med Golf strømmens totale længde for at beregne den totale mængde vand der transporteres per sekund.

  Med https://scijinks.gov/gulf-stream/ kan man groft estimere Golfstrømmens længde til at være ca. 7500km hvis man måler fra mellem Amerika til nord øst for Island. Det giver så 4500km3 vand som flyttes totalt set hvert sekund. En ganske anseelig mængde.

  At man så overhovedet ikke kan gøre det særlig præcist op eftersom Golfstrømmen ikke er en totalt isoleret og veldefineret vandvej, er en anden sag.

  130
  8. oktober 2020 kl. 13:10

  Alligevel fortsætter du uanfægtet med at spørge om det samme, du kan ikke finde den i din dansk eudgave,

  Jeg har ikke nogen dansk udgave. Mine referencer har altid været til IPCCs officielle rapporter som er skrevet på engelsk. Jeg går ud fra det er et sprog du kan forstå?

  Oven i købet citerede jeg den pasus der omtaler 'hiatus' - og linkede og citerede fra en nyerevidenskabelig artikel der forklarer hvorfor der ikke har været en pause.

  Videnskab er kendetegnet ved at der hele tiden kommer nye resultater. Desværre skrev IPCC i AR5 om den såkaldte hiatus fordi en flok godt betalte reklamefolk havde fået banket ideen ind i hovedet på de mindre engagerede. Det var en fejl. Og jeg er sikker på at IPCC i AR6 nok skal få rettet misforståelsen. Indtil da er det tilladt for andre at følge med i forskningen på området, og den er fuldstændig klar:

  Der er ikke, og har ikke været, nogen 'pause' i den globale opvarming.

  129
  8. oktober 2020 kl. 11:27

  Junges forskning kan ikke bruges her.

  Kan du ikke fortælle os hvorfor ikke?

  • og så samtidig fortælle os, hvor en populær"videnskabelig" artikel, der siger, at Golfstrømmen transporterer 55 millioner km3 vand / sekund kan bruges - - -
  128
  8. oktober 2020 kl. 11:25

  Som gammel forsøgsmand vil jeg altid se på målereultater, der er ingen.

  Jo, der er måleresultatet med krypton85, som uden nogen form for tvivl viser, at der er fuld opblanding. Der sidder jo ikke et filter ved Ækvator, der tillader krypton85 men ikke CO2 at passere - og eftersom (stort set) al krypton85 udledes på den nordlige halvkugle og koncentration er (stort set) ens på begge halvkugler, og krypton85 ikke opløses (nævneværdigt) i havvand, der være fuld luftbåren opblanding.

  Kan du ikke prøve at argumentere imod disse meget enkle måleresultater.

  127
  8. oktober 2020 kl. 11:20

  Er der nogen, der har behov for rigtig dokumentation på nogle af punkterne, så sig endelig til.

  @Flemming, jamen jeg tager dig på ordet igen, igen. Men der sker aldrig noget. hvor længe vil du benægte de tidligere varmeperioder, varmeperioden i 1930-erne, alle er veldokumenterede. Men ligesom kreationisterne afviser at jorden er ældre end godt 6000 år, så fortsætter du med benægtelserne. Jeg har leveret masser af dokumentation fra geologer, der harmålt disse perioder. Jeg kar dokumenteret det ved linkene ovenfor, men jeg kan jo ikke tvinge nogen til at læse på forskningens resultater, når man hellere vil se på amatørsiden SkepticalScience o. lign.

  Mit gæt er at Flemming ikke er i stand til at komme med dokumetnationen, han lover at fremskaffe. Hvem tør tage et væddemål? Kom nu Flemming, lad vær emed at spørge, du kan da bare levere materialet, som du plejer at kopiere efter andre, eller har du noget selv? Junges forskning kan ikke bruges her.

  126
  8. oktober 2020 kl. 11:20

  @Dan, du vil hellere spørge om det samme end at svare på spørgsmål! Jeg har fodret denne og andre tråde med masser at links til forskere, der alle som en påviser, at CO2 blander sig på kloden via havstrømmene, masser af links.

  Nej - som skrevet ovenfor har du udelukkende linket til kilder, der slår fast, at der eksisterer havstrømme. Det vidste vi godt i forvejen. Ikke et eneste sted i dine kilder er der blot så meget som en antydning af, at disse havstrømme skulle resultere i en udligning af CO2 niveauet på de to halvkugler.

  Derimod har Dan til fulde dokumenteret, at der er fuld luftbåren opblanding mellem de to halvkugler - ved brug af krypton85 som sporgas - dette har du ikke forholdt dig til.

  125
  8. oktober 2020 kl. 11:13

  Igen: Giv os en reference til een eneste ædruelig forsker der påstår dette.

  @Dan, du vil hellere spørge om det samme end at svare på spørgsmål! Jeg har fodret denne og andre tråde med masser at links til forskere, der alle som en påviser, at CO2 blander sig på kloden via havstrømmene, masser af links. Du har henvist til Junge, de for 70 år siden fandt spor af lidt blandinger på tværs af ækvator, jeg har gjort opmærksom på, at der intet, absolut ingen målinger var vedrørende hvor meget der var tale om. Som gammel forsøgsmand vil jeg altid se på målereultater, der er ingen. Prøv at sætte en ingeniør til at faktachecke Junge mht. dette punkt! At finde lidt krypton er ikke nok, det har ingen adresse. Et godt råd, læs alle mine referencer igen. Og så vil du hellere spørge end at svare. Jeg har bedt om en reference til hvilke klimagasser, der efter ca. 30 års forløb skal kunne overtage metans og dens nedbydningsprodukter, som er helt væk, hvis metan efter 100 år skal kunne have en 23-82 gange så stor klimaeffekt som CO2. Intet svar, ikke et eneste forslag. Jeg konkluderer, at der ingen svar er. Det meste af metans postulerede store klimafangst sker hos "regnedrengenes" løsning af et integral, hvor afdøde gasser fortsat fanger en masse strålingsenergi.

  Du har fået kilden med sidenummer på den IPCCs udgave, hvor Hiatusperioden er omtalt, den har jeg efter en norsk klimaforsker. Alligevel fortsætter du uanfægtet med at spørge om det samme, du kan ikke finde den i din dansk eudgave, jamen det er fordi at B. Snater har fjernet den, du må ind i den rigtige kasse. Servicen med at vise perioden med en vandret streg skyldes Flemmings bastante og vedvarende råberi om den ikke har eksisteret, IPCC mente noget anden dengang. Som enhver kan se, så er stregen vandret = ingen opvarmning. Vi var et par stykker, der efterlyste den manglende globale opvarmning i en debat på en af "Ingeniørens blogs". Det var vist før du var "klimaaktiv"? Mit bud er at du ikke kan/vil svare på spøgsmålene jeg stiller, men jeg kan anbefale du læser mine referencer vedrørende havstrømmene igen. Du er nogt uenig med fagkundskaben på området. Der kommer ikke CO2 på tværs af Ækvator, de føres som [HCO3]- rundt om planeten. De føre med havstrømmene, prøv nu lige at indse virkeligheden.

  124
  8. oktober 2020 kl. 11:11

  Jeg har dokumenteret med masser af forskningsresultater der viser, at CO2 blandes på kloden via havstgrømmene.

  Nej, du har henvist til artikler (de fleste af dem langt fra videnskabelige) der viser, at der er havstrømme, og at der opløses CO2 i vand. Det har du så (som nok den eneste i verden) brugt som grundlag for at konkludere, at CO2 på halvkuglerne opblandes ad den vej (selv om havstrømmene faktisk sørger for en netto transport af CO2 fra den sydlige til den nordlige halvkugle) Ikke et eneste sted i dit tæppebombardement af mærkværdige kilder står der noget som helst om transport af CO2 fra den nordlige halvkugles atmosfære den sydlige.

  Du har (utallige gange) henvist til en "artikel" på faktalink.dk, der (indirekte) siger, at Golfstrømmen har en hastighed på 68.000 kilometer i sekundet (De famøse 55 millioner km3 / sekund). Forholdt det indlysende tåbelige i dette har du blot gentaget det.

  Du har fået forklaret brugen af krypton85 som sporgas. Den viser utvetydigt, at der er en fuld luftbåren opblanding af atmosfæren på de to halvkugler. (godt nok med en højere tidskonstant end på de enkelte halvkugler). Forstår du overovedet konsekvensen af krypton85 observationerne?

  Hvis der er noget af ovenstående du ikke forstår - eller er uenig i, så prøv at kvantificere det helt kort - uden at forurene indlægget med hverken Nansen, Vikinger, Metan eller ligenende, så vi kan afklare dette ene punkt støjfrit.

  Dette indlæg kan du betragte som en lakmusprøve (igen) på, om du er villig til at forsøge reel debat. Hold fokus på bolden, som her er CO2 udveksling mellem halvkuglerne.

  123
  8. oktober 2020 kl. 10:50

  Jeg har - utallige gange - forsøgt at råbe moderator op, både af hensyn til debatten og for at sikre mod yderligere ydmygelse

  @Flemming, du kunne i stedet prøve at argumentere, jeg har f.eks. overøst dig om andre med forskers resultater, du svarer aldrig på spørgsmål. Hvad var f.eks. meningen med at henvise 5-6 gange til Dans reference med Junge? Jeg har dokumenteret med masser af forskningsresultater der viser, at CO2 blandes på kloden via havstgrømmene. Hvad har du gjort? Intet. prøv at læse lidt på de links, jeg har fodret dig med. Moderatorens opgave er da ikke at tage stilling til argumenterne, men derimod af gribe ind når en debattør overfuser en anden eller f.eks. betegner vedkommende som en løgnhals, uden at du kan dokumentere det. Foreløbig har du intet gjort i den retning. Du har fået en række facts, dem tør du vist ikke tage stilling til, i stedet snakker du om noget andet. Læs afsnittet om "dogmer" igen.

  122
  8. oktober 2020 kl. 10:44

  I hvert fald hænger dine udfald mod bl.a. mig mindre og mindre sammen, og jeg begynder at få ondt af dig.Beklager !

  @Søren, du tager fejl, det er dig, der har overøst mig med uberfettigede anklager. Først fuskede du med et link til en statistik fra prof. Landsea, det fik du til at være en eller anden Schiller institut, som jeg hverken kender eller har i mit lager overhovedet, så kalder du mig ustandselig for at være løgner, men kan end ikke komme med et eneste eksempel ligesom Flemming heller ikke er i stand til at løfte bevisbyrden. Din måde at debattere på et noget underlig. Klik på linket, ingen Schiller her, vel?https://www.dropbox.com/s/ooqkacwmvs77w9j/EkstremtVejr.jpg?dl=0

  Kom gerne med et eksempel på at jeg lyver, som du efteraber fra Flemming, når han ikke kan klare sig i debatten. En løgn er et usdagn med en bevidst usandhed. At sige noget andet end det du tror på er ikke en løgn, det kan jo f.eks. være dig, der ved for lidt om emnet?

  121
  8. oktober 2020 kl. 10:21

  er der selvfølgelig ikke hold i noget af Per A's sludder, hvilket hans "kildemateriale" jo i den grad understreger.

  På tods af rigtig mange "dogmer" så kan Flemming end ikke komme med et eneste ædruelige svar eller kommentarer til de mange punkter. Ikke et eneste. Der er mange dokumentationer, men Flemming kan ikke klare et eneste! Det falder fint i tråd med mine erfaringer, er en debattør ikke inde i stoffet, så snakker man udenom. Hve har nogensinde set Flemm. Rass. komme med en eneste henvisning til videnbskaben, her undsiger han endda hvad IPCC har skrevet.

  120
  7. oktober 2020 kl. 16:36

  Jeg har - utallige gange - forsøgt at råbe moderator op, både af hensyn til debatten og for at sikre mod yderligere ydmygelse.

  118
  7. oktober 2020 kl. 14:08

  Det essentille er, at Peter staver sit navn på en anden måde end hans dåbsattest. Blot en morsom bemærkning for en række spam fra hans side, hvor han påduttede mig at have lagt et billede op, som ikke findes hos mig.

  Jeg er lidt usikker på, om Per A. Hansen har pillet ved min dåbsattest og nu ændret mit navn til Peter ??

  Per A. Hansen; Jeg er ikke læge og kan ikke stille diagnosen "dement", men måske skulle du opsøge en ekspert udi den disciplin ...

  I hvert fald hænger dine udfald mod bl.a. mig mindre og mindre sammen, og jeg begynder at få ondt af dig.

  Beklager !

  mvh søren ploug (mit navn , som det fremgår af min dåbsattest, som du ALDRIG har set)