Grønlands indlandsis vil sætte ny smelterekord i dette århundrede

Illustration: Jason Briner

At den grønlandske indlandsis smelter, har vi hørt og fået fortalt mange gange. Og at afsmeltningen vil fortsætte i dette århundrede er sikkert og vist. Spørgsmålet er kun med hvor meget, og det er der stadig usikkerhed om.

En ny simulering foretaget af en en international forskergruppe under ledelse af Jason Briner fra University of Buffalo i USA og med deltagelse af bl.a. Ole Bennike fra Geus vurderer i denne uge i Nature, at afsmeltningen i dette århundrede fra den vest-sydvestlige del af iskappen (se figur nederst i denne artikel) vil blive mellem 8.800 gigaton og 35.900 gigaton.

Spændet er bestemt af de forskellige scenarier for koncentrationen af drivhusgasser. Det vil give en stigning i verdenshavene mellem 2 og 10 cm i 2100.

De lave værdier er knyttet til det såkaldte RCP2.6-scenario beskrevet i IPCC’s klimarapporter, der holder den globale temperaturstigning på 2 grader, mens den høje værdi er knyttet til RCP8.5-scenariet, hvor emissionerne af drivhusgasser fortsætter uændret – en situation som ingen forestiller sig i dag.

Isen smeltede også hurtigt 10.000 år siden

Det er ikke første gang, at iskappen trækker sig tilbage. I perioden, fra vi kom ud af sidste istid for ca. 12.000 år siden og til for ca. 7.000 år siden, var der også stor afsmeltning i Grønland, ikke mindst den vest-sydvestlige del af iskappen, men afsmeltningen nåede dog aldrig over 6.000 gigaton pr. århundrede.

At det 21. århundrede vil blive det nye rekordårhundrede, er hovedkonklusionen i den nye videnskabelige artikel.

De historiske data for temperaturudviklingen i Grønland henter Jason Briner og Co. fra en artikel i tidsskriftet Climate of the Past fra juli i år med Jessica Badgeley fra University of Washington i USA som hovedforfatter. Sammen med de to øvrige forfattere til artiklen er hun også medforfatter på den nye Nature-artikel.

Men kan vi stole på undersøgelsen?

Men som det også gælder alle andre simuleringer er det store spørgsmål, om de er til at stole på. Der indgår mange usikkerheder og approximationer i alle modeller – det er jo hensigten med i det hele taget at lave modeller.

Andy Aschwanden fra University of Alaska Fairbanks, der har været en af peer-reviewerne på den nye videnskabelige artikel, skriver i en kommentar ligeledes i Nature, at en af de bedste måder til at bedømme dette er ved at teste på historiske data,

Det sker ved at bruge kendte eller meget godt estimerede historiske data og se, hvordan disse så vil matche observationer. Denne test har Briner beskrevet i en tidligere artikel i Geophysical Research Letters med godt resultat.

At modellen har klaret denne test, er der dog ingen garanti for, at den også vil være lige så god til at estimere udviklingen i fremtiden, noterer Andy Aschwanden.

»Men takket være Briner og hans kollegers arbejde er vi nu et skridt videre målet at bestemme massetabet fra indlandsisen med stor nøjagtighed og sikkerhed, og vi er er i stigende grad sikre på, at vi vil opleve hidtil usete istab fra Grønland, medmindre udledninger af drivhusgasser reduceres kraftigt,« skriver han.

Undersøgelsens resultater kan opsummeres i denne illustration.

Illustration: Bob Wilder / University at Buffalo
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Spændet går fra 9000Gt til 36000Gt over 100år, svarende til et årligt tab på 90 til 360Gt. Det er vist ikke så forskelligt fra det vi ser nu.

Det er en dårlig formulering om modeller: "Men som det også gælder alle andre simuleringer er det store spørgsmål, om de er til at stole på. Der indgår mange usikkerheder og approximationer i alle modeller – det er jo hensigten med i det hele taget at lave modeller."

Det kan læses som at hensigten er at få mange usikkerheder og approximationer med, men det var nok ikke meningen.

 • 7
 • 27

Kære Svend Ferdinandsen.

Hvorfor stoler du ikke på videnskaben og den videnskabelige metode?

Tror du mere på Bernard Gui, og lignende?

 • 20
 • 10

Som året før blev 2018 endnu et år med lav afsmeltning af Indlandsisen

http://polarportal.dk/fileadmin/user_uploa...

Fra samme kilde:

Til sammenligning er den lavest målte SMB på 38 Gt i 2012. Det viser bl.a., hvor stor variation, der kan være i SMB fra det ene år til det andet. [...] Selvom det samlede SMB for sæsonerne 2016-2017 og 2017-2018 ligner hinanden, så har udviklingen i de to sæsoner været meget forskellige. Sidste års sæson lagde ud med at vinde meget masse om vinteren, mens udviklingen i SMB fra sommeren og frem fulgte langtidsgennemsnittet. I sæsonen 2017-2018 fulgte SMB gennem- snittet fra 1981-2010 frem til sommeren, hvorefter udviklingen i SMB lå over gennemsnittet...

Hvis jeg ikke husker meget forkert, oplyste prof. Jason Box i et interview i DR for få dage siden, at isafsmeltningen var lav i årene 2013 - 2018(?) (Har ikke orket at slå det efter, men det kan gøres her:

http://polarportal.dk/en/news/2018-season-... )

 • 6
 • 15

OT:

Denne test har Briner beskrevet i en tidligere artikel i Geophysical Research Letters med godt resultat.

Det var da godt for Briner, at beskrivelsen havde et godt resultat [=forståelig for læserne];-) Det er langt fra alle forundt: at lave en beskrivelse med godt resultat.

Læs: jeg tror #2 misforstår #1. Om det er bevidst kan jeg dog ikke afgøre. Jeg siger ikke at #1 skulle have været mailet til skribenten, som jeg mener normalt klarer sig bedre. Jeg vil nødig undvære Svends skarpe blik for sproget med vildfarelser.

BOT (Back On Topic):

»Men takket være Briner og hans kollegers arbejde er vi nu et skridt videre målet at bestemme massetabet fra indlandsisen med stor nøjagtighed og sikkerhed, og vi er er i stigende grad sikre på, at vi vil opleve hidtil usete istab fra Grønland, medmindre udledninger af drivhusgasser reduceres kraftigt,«

Det er vist tydeligt nok. Se eventuelt illustrationen.

 • 8
 • 2

Hvor meget er 35900 gigaton?

Der er ca. 2,7 millioner gigaton vand i den grønlandske indlandsis. Med en afsmeltning på mellem 8800 gigaton og 35900 gigaton svarer afsmeltningen til hhv. 0.3% og 1.3%. Det betyder selvfølgeligt ikke at afsmeltningen ikke er større end tidligere, på den anden side er vi langt fra et grønt isfrit grønland.

 • 7
 • 15
 1. Man bruger "modeller" som matches med observationer gennem en årrække. Men ingen modeller har været i stand til at forudsige de naturlige variationer man ser overlejret over den globale opvarmning, som har fundet sted siden den kolde periode ophørte omkring 1850. Derfor kan man ikke hævde at modellen er nøjagtig etc., hvad man heller ikke gør når man læser de besværgelser fra en reviewer, som Ingeniøren citerer:

"At modellen har klaret denne test, er der dog ingen garanti for, at den også vil være lige så god til at estimere udviklingen i fremtiden, noterer Andy Aschwanden.

»Men takket være Briner og hans kollegers arbejde er vi nu et skridt videre målet at bestemme massetabet fra indlandsisen med stor nøjagtighed og sikkerhed, og vi er er i stigende grad sikre på, at vi vil opleve hidtil usete istab fra Grønland, medmindre udledninger af drivhusgasser reduceres kraftigt,« skriver han."

Bemærk at der slet ikke er "nogen sikkerhed" for at modellen er rigtig . man hører i stedet lidt komiske udsagn som --"ingen garanti i for at modellen vil være lige så god til at estimere udviklingen i fremtiden".... eller "--vi er i stigende grad sikre på ... at vi vildefineret som responsen i temperatur på en fordobling af CO2 nivaeuet oplebve hidtil usete massetab"---- altsammen yderligere baseret på en formodning om at modellerne kan bruges til at simulere CO2s virkning. Hvad ingen model har kunnet indtil nu - de forudsiger en alt for stor følsomhed, med en faktor 2-3 for meget, når man sammenligner med deres hindcast simuleringer af den hidtidige udvikling gennem det sidste århundrede til dato. Se denne reference og denne, som omtaler diverse artikler af Richard Lindzen og Roy Spencer (med links til originalartiklerne i refrencerne, som findes bagerst)

 1. Hans Henrik Hansen efterlyser data for massetabets udvikling, han kunne ikke lige finde det, her er der referencer som tydeligt viser at det er reduceret drastisk fra omkring 2015 Se [figur 3 som indeholder direkte massemålinger](FO satellitter) af tabet i Grønland med GRACE og GRACE FO satellitter. Eller denne reference . se figur 2 (h) hvor man ser "Accelerationen i maasetab" , som jo slet ikke akcellererer men aftager og bliver stort set stabilt i de sidste år (det stemmer jo slet ikke med det man ser i massemedierne!, inklusive Ingeniøren)
 • 4
 • 16

I de sidste 20.000 år er havet steget med 120 meter. Det svarer til en gennemsnitlig stigning på 0,6 m per 100 år. Så hvad nyt er der i at havene stiger? Det er jo altid lettere, at give miljøet skylden for vores manglende hensyntagen til de kommende havstigninger.

 • 4
 • 17

At der smelter is i Arktis ved alle, men ikke allve ved, at der dannes mere is en der afsmelter. Fra 2008 til 2019 er der sket en afsmeltning af Indlandsisen lang kysten, men man overser helst at der er dsannet mere is længere inde i landet. Men det er mere populært og politisk korrekt at nøjes med at fortælle den først ehalvdel af historien. (Kilde. Ny Viden )

Lars: havstigningerne fra før isdst Istid er kke relevant, lad os nøjes med at se på de seneste 10.000 år. Siden sidste Istid har vi haft 4-5 perioder med varmere klima end det vi ser i dag. Pt. er vi på vej op mod normale globale temperaturer, i følge geologerne.

 • 3
 • 18

men ikke allve ved, at der dannes mere is en der afsmelter.

.. og så overser du bekvemt massetabet ved sublimering og gletchierkælving.

Faktum er at den totale massebalance år for år for den grønlandske indlandsis er negativ.

Men tydeligt aftaget siden 2013 i forhold til de ca 20 år med data man har med massemålinger fra satellitter (GRACE og GRACE-FO), samt data i de links jeg gav i indlæg #9.

Hvis du tager surface mass balance (SMB) minus tabet ved kælving og direkte afsmeltning af is i kontakt med havet skulle man få samme resultat. Her viser data fra DMI , vist i www.polarportal.dk, at man kan se samme tendens i SMB. Kælving og direkte afsmeltning af is i kontakt med havet er ikke vist nogen steder så vidt jeg ved . Men der er nylige artikler som viser at gletcherne nu er på vej frem og øgetr tykkelsen ved udmunding i fjordene, hvor de før viste tilbagetrækning af gletcherfronter. Det omtales ikke meget i medierne. Men viser jo at den akcellererende udvikling er en avisand, som også bruges af politiserende forskere og interesseorganisationer med hang til katastrofer og verdens undergang - medmindre vi laver drastiske ændringer i samfundet.....

Man kan se målinger af udviklingen i f. eks. den reference jeg gav ovenfor, https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/do... se Figur 2 (h) som viser akcellerationen i massetabet med støtte i GRACE og GRACE FO satellitternes direkte målinger af massevariationer i Grønland.

 • 4
 • 16

men der fattes belæg for at betegne massetabet som accelererende,

Er du nu sikker på det - jeg husker dig stadig konkludere ud fra fire måneders data sammenlignet med tilsvarende måneder for seks-syv cherrypickede år, at havisen i Arktis havde det fremragende.?

Kunne det tænkes, at du kun søger den information, der passer med dit verdensbillede?

Jeg mener, at hvis man tager overskriften for pålydende, er der jo tale om acceleration - - -

 • 16
 • 3

Hans dogme om, at vi lever i en koldere tid end gennemsnittet siden seneste stid, er naturligvis ikke sand. Tværtimod oplever vi i øjeblikket den højeste globale temperatur siden seneste istid - og ikke mindst en stigningstakt, der ser ret så skræmmende ud:

https://covcan.uk/heading-for-14c-temperat...

Et hurtigt google - og jeg har ikke kvalitetssikret kilden på nogen måder - men de kurver man finder, tegner alle samme billede (undtagen dem man finder på dodgy benægtersites, som ikke inkluderer stigningen siden pre-industriel tid)

Grunden til at jeg ikke svarer ham direkte er, at historien viser, at dialog ikke er mulig.

 • 15
 • 4

stemmer vel ret godt overens med:

Kunne det tænkes, at du kun søger den information, der passer med dit verdensbillede? 

???

Det er faktisk ikke utænkeligt. Både Google og Fakebook lever af at give folk mere af det de allerede har responderet positivt på. Lige for øjeblikket racer vi med 120 i timen direkte imod middelalder 2.0, bl.a. fordi vores "venlige" internet ikke leverer neutral information. Sidder man først i kaninhullet, så er det fanme svært at komme op igen, men mindre man da ændrer sine netvaner.

Lad være med at tage informationen fra Fakebook og Google alvorlig - den er ikke neutral - den er skræddersyet til at matche dine allerede identificerede behov.

Mit råd er: Luk din FB konto og anvend neutrale søgemaskiner som duckduckgo eller startpage. (Jeg kan i øvrigt anbefale koncepterne "bøger" og "aviser" for dem der vil prøve at smide den digitale narresut og rigtig slå til Søren. )

 • 11
 • 6

.. og så overser du bekvemt massetabet ved sublimering og gletchierkælving.Faktum er at den totale massebalance år for år for den grønlandske indlandsis er negativ.

@Dan, jeg overser intet som helst, jeg refererer blot til en artikel i "Illustreret Videnskab", som er kendt for at smid folk ud fra debatter, hvis de ikke lige siger det politisk korrekte. . Det er vistnok en række af de oftest anvendte klimafolk, der overser denne detalje. Gletscherkælvning er inkluderet, den blev i øvrigt forstærket da Irmingerstrømmen blev forøget med en større del for en del år siden. Det skete før journalist C. Hedegåård (dengang minister) arrangerede klimasafarier med helikopter til isfjorden så politikerne kunne se klimaændringerne. Inuitterne rystede lidt på hovedet, de vidste at isen smeltede fra neden af, altså Golfstrømmens temperatur er ikke steget.

I 1930-erne skete der forresten en noget større afsmeltning, som også mange benægter skete, på trods af mange beretninger fra forskerne dengang - se f-eks. Kamikposten. Den største miljømæssige konsekvens er ikke så meget massen, men derimod forureningen med støv, der forårsager øget afsmeltning pga mindre reflektion.

 • 4
 • 15

Hans dogme om, at vi lever i en koldere tid end gennemsnittet siden seneste stid, er naturligvis ikke sand. Tværtimod oplever vi i øjeblikket den højeste globale temperatur siden seneste istid - og ikke mindst en stigningstakt, der ser ret så skræmmende ud:

@selvfølgelig er den sand, ellers bragte jeg den ikke, det gælder i øvrigt alle mine indlæg.

Jeg refererede blot til en artikel i "Illustreret Videnskab", det er her man skal henvende sig, teknikken mede at skyde budbringeren er en forkert teknik, uanset hvor ofte den anvendes.

Jeg refererer altid til eksperter, her er det geologerne. Men jeg kan da godt igen, igen levere dokumentationen på fakta, selv om det det er en ret ensidig proces, jeg leverer fakta, andre leverer protester mod fakta, det kan kaldes dogmer:

https://sermitsiaq.ag/hedeboelge-arktis-19... Vedrørende fortidens temperaturer, prøv nu at se på den i stedet for at benægte fakta gang på gang!

https://www.dropbox.com/s/gzwp344e9po5gr5/...

Prøv at læse lidt om fortiden, denminoiske periode var drønende varm, der smme var Bronzealderen. (For en ordens skyld, kilderne kan som altid ses på klip´ene! Det var blot et lille udpluk af en større samling.?

Så det eneste dogme der er usandt er dogmet om at vi lever i en periode med den største globale temperatur siden sidste istid. Den nuværende stigning skyldes dels naturens egen regulering med hjælp af menneskets forurening og enorme energiforbrug.

Så dogmet om at vi lever i dn vameste periode sidste istid må jeg altså betegne som en stor misforståelse. Grønlands problem er ikke CO2, men støv og snavs fra Kinas enorme kulforbrug. Da jeg var ui Kina i 2004 blev der sat et kulværk på ca. 1000 MW i drift hver uge! De har forresten ca. 1000 stk. planlagt, så sneen på Grønland vil fortsat være misfarvet.

 • 4
 • 15

Alt hvad han leverer omkring klimadebatter (og alt andet?) herinde er noget forfærdeligt usandt sludder.

Han forstår simpelthen ikke kildekritik, matematik eller fysik.

Ovenstående eksempel, hvor han tager Illustreret Videnskab som sandhedsvidne over en rigtig artikel, jeg linker til, er bare et eksempel.

??

Og så den tåbelige retorik om ikke at skyde budbringeren. Jo, selvfølgelig skal han skydes (ned), når han konsekvent forurener debatten med sit gentagne uvidenskabelige sludder.

Et andet eksempel er hans tåbeligheder omkring Golfstrømmen. Han har nu mindst 10 gange linket til et antal kilder, der angiver dennes flow. Alle disse kilder har et nogenlunde sandt estimat for den undtagen en, som er en faktor 1.000.000.000 forkert. Selvfølgelig er det, den eneste, Per A bliver ved med at referere tallet fra, selv efter at flere debattører har pointeret den åbenlyse fejl (Pers A's flowrate vil kræve en hastighed på 20% af lysets for at hænge sammen).

Men fordi Per A ikke kan regne, holder han stædigt fast i dette tåbelige tal.

Alt i alt er det med til at tegne et billede af en bundutroværdig person.

Heldigvis kan de øvrige debattører sagtens se dette (??), de få positive tomler, Per A får, er jo - helt indlysende - fra de benægter trolls, der gerne vil holde gryden i kog i og med man (naturligvis) aldrig har set en debattør bakke op om sludderet i et egentlig indlæg.

Her kunne man så pointere, at dette indlæg så i bedste fald er formålsløst og i værste fald også blot tjenende til at fyre op under gryden - men sludder og vrøvl om vores klima skal ikke have lov at stå alene på mit fagblads debatspalter!

Jeg vil (som altid) efterlyse andre metoder til at sikre en mere vidensbaseret debat til afløsning for det evindelige sludder og den lige så evindelige tilbagevisning af det.

Hvis nogen tredjepart skulle have et behov for at få belyst det tåbelige i Per A's dogmer (kort nævnt her: https://ing.dk/artikel/nobelpris-modtager-... , så sig endelig til.

mvh Flemming

 • 13
 • 4

Alt hvad han leverer omkring klimadebatter (og alt andet?) herinde er noget forfærdeligt usandt sludder.Han forstår simpelthen ikke kildekritik, matematik eller fysik.Ovenstående eksempel, hvor han tager Illustreret Videnskab som sandhedsvidne over en rigtig artikel, jeg linker til, er bare et eksempel.

@Flemming, tør nu lige frådene af munden. Jeg refererede til en artikel, det mindste man kan gøre er da at læse den inden man overfalder folk med ukvemsord. Du glemmer helt at kommentere min referencer der viser du bestandig og hver gang gribes i at poste foprkerte oplysninger om klimaet, sikkert fordi du kun har hafte den interesse i kort tid? Om artiklens sandhedsværdi har jeg ikke nævnt, jeg har alene peget på at der er andre meninger, som du åbenbart mener ikke skal frem, jfr. Sovjetunionens gamle dogner. jeg er uenig. Vedrørende klimaet de sidste 10.000 år, hvor du skiftevis mener er korrekt/ noget forfærdelig utroværdigt sludder, så er der mange forskere, der er uenig med vor nye klimakespert.

https://www.dropbox.com/s/s6zl6acdwyet3i6/...

De høje spidser betyder varmere, de nederdste koldere klima. Her er Svensmarks forskning i samme:

https://www.dropbox.com/s/ez91o59zz6cxq6d/...

Jeg mindes et sted hvor du skrev meget bastant, at du på alle debattører vegne kunne sige, at ingen var i tvivl om fortidens mange varmeperioder. Det ser ud til at den bemærkning er glemt? Eller er du bare "Per modsat"?

 • 2
 • 14

Hvis nogen tredjepart skulle have et behov for at få belyst det tåbelige i Per A's dogmer (kort nævnt her: https://ing.dk/artikel/nobelpris-modtager-... , så sig endelig til.

@Jamen det skal jeg da gerne gøre. Jeg har efterlyst, hvilke dogmer Flemming hentyder til. Flere gange. Jeg har præciceret, hvilke "dogmer" jeg står for, men det vil FR ikke høre tale om. Flemming har endu ikke kunne leveret et eneste eksempel, men blot henvist til de mange "Tomler", som han målrettet går mod. jeg vil hellere bruge tiden på at levere skudsikre og korrekt oplysninger, men referencer. Flemming leverer sjældent referencer, opfordringer hertil negligeres. Lad og gerne få rerencer til ILL. Videnskabs artikel, der modbeviser at der ophobes is. Personligt er jeg ligeglad om der smeltet mere eller mindre is, det gik jo fint i 1930-erne efter sigende, hvor der afsmeltede så store mængder, at et stort amerikansk blad spurgte i en artikel (oversat) "Smelter Nordpolen?" Klimadebatterne er underholdene, der er gået sport i at benægte nogle ting og kun at læse om steder, hvor der sker opvarmning. Her en lille sag, hvor jeg har yden den gratis service at vise, hvad "Hiatusperioden" var en betegnelse for, ca. 17 år uden global opvarmning. Hvad kan den bruges til? Sikkert ingenting, kun at vise at nogle benægter den kraftigt. https://www.dropbox.com/s/wn8uqiudvw2xfz4/...

Jeg tror ikke at man er færdig med Grønland og indlandsisen endnu, men klimaeksperten Al Gore mente den ville være forsvundet nu, man kan da konstatere han tog en smule fejl, ikke Flemming?

 • 2
 • 13

Bliver i gamle nisser aldrig træt af det her?

Hver eneste gang, der kommer en artikel om klimaændringerne, kommer de samme 2-4 pensionister og fortæller, at hele klimaproblematikken er opspind, eller ihvertfald stærkt overdrevet. Ofte ved at plukke en lille detalje ud og pille den fra hinanden og samle den på ny.

Og så dukker der 2-4 almindelige og begavede læsere op (ud af en lidt større mængde som tilsyneladende skiftes lidt) og forklarer hvorfor de tager fejl. Og så kører møllen ellers derudad.

Det var en gang, hvor jeg opdagede Ing.dk. Wow, et sted med gode artikler, blogs og ikke mindst et kommentarspor, som man kunne blive klogere af igen og igen. Det er vist udelukkende af gammel vane, at jeg stadig kommer her.

Hvor finder jeg de unge ingeniører, som er ved at opbygge deres karrierer? Hvor drøfter de ny teknologi og andre spændende emner online?

 • 22
 • 5

Kunne man ikke oprette en seniorklub hvor aldrende "Einsteins-in-spe" i fællesskab kunne dele en flok flasker rødvin og hygge sig med at spinde de ender sammen der stadig hænger efter et langt og travlt arbejdsliv?

 • 8
 • 1

.....der har problemer med at deres religion og helgener bliver krænket

nu må du sør'me kke besudle klimakirken, Bjarke! :)

Throughout the Western world, the two creeds that used to vie for popular support – Christianity and the atheistic belief system of Communism – are each clearly in decline. Yet people still feel the need both for the comfort and for the transcendent values that religion can provide. It is the quasi-religion of green alarmism and global salvationism, of which the climate change dogma is the prime example, that has filled the vacuum, with reasoned questioning of its mantras regarded as little short of sacrilege...

https://financialpost.com/opinion/carbon-w...

Artiklen har nu fem år på bagen - men det er ikke blevet meget bedre siden da... tværtom, kunne man sige!

 • 4
 • 10

Bliver i gamle nisser aldrig træt af det her?

Man skal åbenbart være ældre end de fleste her for at kunne se det absurde i at debattere klimavidenskab i det uendelige i et teknikerforum hvor man ellers skulle tro at det var løsningerne på problemerne det handlede om? For man kunne jo bare sige skråt op med videnskaben og overlade den til forskerne og så beslutte at menneskeheden burde reducere sit CO2-udslip, og koncentrere sig om hvordan man gør det!

Men lige nu ser det ud til at de mest nærliggede løsninger i de nærmeste år hedder sådan noget som Hualong og Guohe, med andre ord ikke noget som overhovedet angår en dansk debat, så egentlig er hele debatten spild af tid, og handler da sikkert også mere om nye skatteobjekter end om klima! Derfor undrer jeg mig lidt over dine "almindelige og begavede læsere"?

Så måske burde alle slå koldt vand i blodet: https://www.youtube.com/watch?v=y564PsKvNZs

Hvor finder jeg de unge ingeniører, som er ved at opbygge deres karrierer? Hvor drøfter de ny teknologi og andre spændende emner online?

Prøv f. eks. at google:

Thomas Jam Pedersen, Troels Schönfeldt

 • 5
 • 11

menneskeheden burde reducere sit CO2-udslip, og koncentrere sig om hvordan man gør det!

Men lige nu ser det ud til at de mest nærliggede løsninger i de nærmeste år hedder sådan noget som Hualong og Guohe, med andre ord ikke noget som overhovedet angår en dansk debat,

Så du advokerer for at vi i DK ingenting skal gøre? Flot.

Jeg har en anden ide: Lav om på afgiftsystemet for el, sørg for at udbygge sol+vind+udlandsforbindelser mest muligt. Tilføj midler til udvikling af teknologier til lagring af el.

Der er sikkert flere, men det er en start.

I Danmark er vi begunstiget af naboer der hellere end gerne vil sælge os strøm når vinden ikke blæser (det er nemlig en god forretning for dem) og vi har rigeligt med arealer til at opstille vindmåller og solceller så hvis man virkelig ønsker 70% målet hedder løsningen kapitalismen: Fjen eller nedsæt elafgiften og træd to skridt tilbage.

Mit gæt er at resultatet vil være overvældende.

 • 12
 • 5

reducere

JAH

Men det er jo min pointe. Hver gang skal debatten tvinges over om det nu også er et problem og om det er noget vi kan gøre noget ved. Istedet for at drøfte løsningerne.

Copenhagen atomic er spændende og jeg læser deres blogs med interesse. Jeg ville ønske de faktisk kunne svare på de kritiske spørgsmål, de får. Men det jeg spurgte efter var jo ikke konkrete projekter men et online forum, Facebook gruppe eller lignende, hvor jeg kan læse med når nutidens generation af ingeniører drøfter de ting og tanker, de bakser med. Det sted findes måske ikke. Og måske holder de det bare hemmeligt og internt.

Skulle Greta Thunberg være et argument for bare at skide det hele et stykke som et trodsigt børnehavebarn? Hun fik sat fokus og sat tingene på spidsen. Og nu er hun vendt tilbage til sin skole. Og godt for det.

PS ja, mine egne indlæg er heller ikke ligefrem konstruktive. Men jeg er så ked af at det her forum er gået helt i hundene. Og jeg håber stadig det bliver bedre engang.

 • 9
 • 2

Måske fordi der ikke var en pause som du påstår?Men myten lever videre i de betalte lejesvendes propaganda.

Dan, det er ikke mig der påstår det, jeg refererer blot hvad andre, bla. IPCC meget tøvende, har måttet konstatere. Det varede længe, måske fordi der skiftes meget ud i personkredsen?

Dan, se på figuren, jeg har markeret perioden, som en del klimabenægtere ikke rigtig vil erkende. Punktet blev ivrigt debatteret i en blog her i bladet for ca. 10 år siden (det var før du interesserede dig for klima?) , hvor en svoren tilhænger længe ignorerede kendsgerningerne.

Dan, lad nu være som der fornuftige menneske du er, at benægte kendsgerningen, som ses på grafikken over de målte tal. Der er en pause. Vi kan så måske debattere hvorfor, måske har det noget med ENSO at gøre?

Og jeg har stadig ikke set nogle eksempler på, hvad der i praksis får absorptionen fra metan til at fortsætte længe efter den og dens nedbrydningsprodukter er døde? Såvidt jeg kan bedømme, så er der en stor diskrepans mellem praksis og de matematiske beregninger. Mit bud er, at man vist må se på formlens forudsætninger.

 • 2
 • 11

Smider Illustreret Videnskab tågehorn ud af deres debat? OK, de har lige fået et par stjerner i min bog. Jeg har åbenbart taget fejl af dem, hatten af for dem.

@Dan, de beholder tågehornene, men smider folk ud der formaster sig til at tage andre ting end den hellige gral - CO2 - ind i debatterne. Det har forrresten meført en del ballade hos politikere, idet bladet får store tilskud, men ikke for at prædike en bestemt holdning. Men du må ikke forveksle debatterne med bladets artikler, det er netop en af deres artikler jeg henviser til. Du må klare diverse kreationistiske debatter med bladets skribenter. Jeg har blot henvist til en artikel uden kommentarer, nemlig at nogle har målt at der dannes mere is end der afsmelter.

 • 2
 • 12
47

Men det er jo min pointe. Hver gang skal debatten tvinges over om det nu også er et problem og om det er noget vi kan gøre noget ved. Istedet for at drøfte løsningerne.

Det er deprimerende at høre sådanne forslag på et ingeniørforum, hvor man skulle tro, at det gjaldt om at finde problemets størrelse, en eventuel årsag og derefter et middel der vil virke. Men nej. lad os nu bare gøre noget uanset hvad, når nu vi er bragt i en form for kollektiv panik, berettiget eller ej.

Efter min mening, vil det bedste vi kan gøre være, at hver person i Danmark en gang om dagen går udenfor og vifter med armene i et minut. I ved sommerfuglen og orkanen eller den manglende orkan. Der er sikkert nogle forskere der kan optimere denne viften, så den får optimal god effekt. Så gør vi da noget, og det var jo hensigten.

Jeg kan egentlig ikke se meningen med at redde regeringens ansigt, hvis det ikke hjælper på andet end ansigtet.

 • 5
 • 14

. At kalde ham klimaekspert er endnu en Per A løgn

@Peter, du har det postulere løgn for indlæg, der ikke lige følger din egen tro? Du ved ikke helt klart, hvad en løgn er, vel? Det er ganske enkelt udsagn med bevidst udtalte usandheder. Det er ikke løgn at sige at CO2 blæser over Ækvator, hvis man selv tror på det. Det er ikke løgn, det er blot almindelig uvidenhed om emnet.

At jeg betegner Al Gore som klimaekspert sker på baggrund af hans utallige foredrag, film etv.

Al Gore har holdt foredrag om klima overalt på kloden, han har stået for en klimafilm etc. etc. Han har holdt mange foredrag kloden rundt, men han ville ikke svare på spørgsmål. Det gør man ikke uden man er ekspert, vel? At hans film er forbudt som undervisningsmateriale af det engelske højesteretssystem er en anden sag. Jeg er klimaekspert, udnævnt at et landsdækkende dagblad, jeg svare rigtige på 11 af 12 spørgsmål! Så du skal ikke tro at dine egne private meninger om hvem der er ekspert eller ikke, er gangbare.

 • 2
 • 14

strengt taget var det vist havisen (i arktis), han udtalte sig om!? :)

@HHH, som altid skarp! Faktisk har han udtalt som jeg refererede, ifølge mange udlægninger. Jeg tror ikke Al Gore Der har medført en del indlæg diverse steder, ja man skal passe lidt på hvad man siger eller skriver, men ingen har vist taget Al Gores klimaskræmning alvorligt. At han selv udledte CO2 som en mindre stationsby, ja det er da småting. Det klarede han ved at lægge nogle få solceller på taget. Efter nogle mening er han blevet klimamilliardær på at handle med CO2-kvoter, så der er penge i spil! Jeg garanterer ikke for dette rygte.

 • 3
 • 13

Dan, lad nu være som der fornuftige menneske du er, at benægte kendsgerningen, som ses på grafikken over de målte tal. Der er en pause.

Der er ikke nogen pause. Der er en naturlig variation i udviklingen som også er set tidligere. Da først rigtige matematikere med viden om tidsserier og statestik fik set på tallene kunne de mane pause ideen i jorden. Desværre er deres videnskabelige artikler ikke lige så sexede i overskriftform som fossilindustriens massivt støttede 'der har været en pause' tvivlspredende budskab.

Du er så åbenbart enten en del af den betalte flok der udbreder denne usandhed[1] eller også er du naiv nok til at fortsætte med at fremsætte påstanden selvom den er tilbagevist.

[1] Synonymer for usandhed:

 • and,
 • bedrag,
 • krønike,
 • løgn,
 • løgnehistorie,
 • opspind,
 • røverhistorie
 • 13
 • 3

Skulle nogen have lyst til / behov for at få uddybet, hvorfor ALT, hvad han skriver om klimaet, er noget forfærdeligt sludder, så sig endelig til.

Nævn blot hvilket af hans mange dogmer, der er tvivl om, og vi skal finde de videnskabelige fakta frem igen.

 • 10
 • 3

Jeg har forstået at din mening er at vi ingenting skal gøre. Fint nok, men er du sød at træde lidt til siden så de der ikke har din defaitistiske anskuelse kan komme til?

Misforstå mig ikke. Der er mange gode grunde til at være lidt sparsommelig, også med fossilerne, men klimaet i dansk kontekst er ikke en god grund. Jeg træder gerne til side, men ønsker ikke at blive spændt for en vogn, og betale for det, uden andet formål end at køre. Særligt ikke når føreren hele tiden taler om kriser og katastrofer, selvom alt udenfor ser behageligt og fint ud.

Fortæl nu endelig hvilke goder vi får af at opnå dette 70% mål i 2030. Jeg bliver skoset for ikke at ville gøre særlig meget, men jeg savner virkelig de gode historier om hvad vi opnår ved alle anstrengelserne.

 • 4
 • 12

hvilke goder vi får

Der var en hund, der kom til at skubbe til mig, så der sneg sig vist et par tastefejl ind i mit forrige indlæg. Her er hvad jeg prøvede på at skrive :

Jeg er naturligvis godt klar over at i troller. Men jeg bider på.

Man kan vel næppe tale om goder. Men lad os f. eks. sige: Vi kan prøve på at hindre at vores børn skal bruge milliarder på at flytte eller vandsikre vores hovedstad. Undgå at vores del af verden bliver oversvømmet af klimaflygtninge som ikke kan overleve i deres egne lande længere. Der er faktisk lande, som står til helt at forsvinde fra havets overflade. Prøve at undgå at den nordamerikanske østkyst bliver hærget af stadig værre orkaner år for år. Bare for at nævne et par småting.

Jeg er godt klar over at der ikke når at komme de store forandringer i jeres levetid. Men det forekommer utroligt forkælet at forvente, at de afbødende tiltag ikke kommer til at have negative konsekvenser for vores livsstil. Ligefrem goder. Pff. Vil i være stolte af at få en udskrift af sådan en tråd som den her delt ud til jeres efterkommere? Vi har lukket øjnene og trukket tiden ud i mindst 40 år. Den går nok ikke meget længere.

Nej, Danmark kan ikke redde en dyt på egen hånd. Men hvad med de 5 milliarder mennesker, som kigger misundeligt på os og vore fæller. Og som står over for at få råd til de der luksusting som typisk koster en masse co2 og også metan? Vi må gå forrest. Eller i det mindste i førergruppen.

 • 11
 • 4

hvilke goder vi får

Fucking forkælede lortehoveder! Havde jeg nær sagt.

Nu sagde du det altså. Det er vel ikke urelevant at spørge om hvad vi opnår ved det vi skal yde. Gratis bliver det ikke, som intet i livet, men der er måske en generel gevinst fra indsatsen. I modsat fald er det fornuftige intet at gøre.

Kom nu ud af gemmet og fortæl hvad det er vi opnår. Så svært kan det vel ikke være, når så mange synes vi skal transformere hele samfundet.

 • 3
 • 15

fortæl hvad det er vi opnår

Du har overhovedet ikke overvejet hvad der sker for dig (og de andre gamle røvhuller) hvis der ikke gøres noget. De gamle leminger styrer med stor tiltro til egen ufejlbarlighed flokken ud over kanten ...

I mine næste indlæg vil jeg skrue op for de vulgære og nedladende udtryk indtil der kommer en reaktion fra ing.dk - det kunne være at bandlyse mig fra debatten - eller slette det hele - eller ..... men denne debat er en skændsel.

 • 15
 • 3

men denne debat er en skændsel.

Karsten - jeg er fuldstændig enig !

Jeg, som er født i midten af 1900-tallet, skammer mig på min generations vegne.

Svend Ferdinansen & konsorter ser det som en selvfølgelighed, at de kommende generationer rydder op efter os og sikkert finder løsninger på alverdens problematikker : klima - "smarte" kemikalier overalt i luft, jord og vand og vore kroppe - radioaktivt affald - udpining af jordens resourcer ...

Hvis ikke Svend Ferdinansen "opnår noget" vil han til sin død forplumpre, forsure og forvirre al debat om (blandt andre) ovennævnte problematikker.

SUK ...

 • 18
 • 5

Svend: Du spørger hvilke goder der er i vente... Det er efter min mening en forkert anskuelse. Vi har nydt goderne de sidste mange år i form af, ret beset, overflod. Det er så at sige regningen der er lagt på bordet. Der er ikke umiddelbart goder i vente... Men nogle gange handler man jo for at undgå ubehageligheder.

 • 14
 • 3

Men jeg er så ked af at det her forum er gået helt i hundene. Og jeg håber stadig det bliver bedre engang.

Mogens Kjær (1000):

Man kan vel også sige "Lad falde hvad ikke kan stå"? for jeg har svært ved at se hvad vi skal med debatter om noget som vi ikke har den fjerneste indflydelse på?

Og med hensyn til at gøre noget, finde løsninger, så går jeg ud fra at det kun bør handle om løsninger som virker, ikke bare symbolske tiltag eller aflad som når man tror at danske CO2-afgifter gør nogen forskel!

Desværre er det sådan at netop den løsning som virker og som verden nu begynder at forstå nødvendigheden af er nærmest forbudt at beskæftige sig med i lille Danmark! Det kunne jo være en del af årsagen til at vi har disse absurde debatter om videnskabelige petitesser i stedet for reelle debatter om mål og midler!

Så egentlig synes jeg at vore klimadebatter mere er endt som et interessant psykologisk eksperiment: Hvad sker der i et ekkokammer når den der først udsendte støjen er væk, om guruen blev fyret eller blot fandt et andet sted at meditere er underordnet, men vi ser en masse små ekkoer forsøge at opretholde støjniveauet og forsøge at overdøve uenigheder. Jeg tror det klinger ud med tiden, lige efter at han forsvandt kunne jeg få over 50 tomler ned fra tommeltosserne, nu ser det ud til at jeg kun får 8 hver gang, så mon ikke det langsomt dør ud?

Spørgsmålet er så om det er muligt at genrejse ing/debat hvis støjen om klimaet engang er forstummet?

 • 4
 • 13

Jeg bryder mig ikke om ordet, men alarmisterne har grebet det helt forkert an. De spår om katastrofer og kriser i fremtiden, hvis vi ikke gør som de siger. Det de glemmer er hvad håb kan gøre. Du kan faktisk få mennesker til at udholde mange trængsler, hvis de ser et håb om at det kan blive bedre, men det eneste vi får er, at det bliver værre hvis vi ikke gør noget. Bedre bliver det aldrig, for ifølge klimafolket er det nuværende klima optimalt, eftersom enhver klimaændring ifølge dem altid vil gøre det værre.

I øvrigt har vi fået så mange dommedagsforudsigelser de sidste 40 år, som aldrig har materialiseret sig, så en vis skepsis er på sin plads. Bare søg på "failed predictions" eller lignende.

Det er for ynkeligt at tale om børn og børnebørn. Hvis de agerer som de mest højtråbende agiterer for, så er problemet jo løst. Jeg ser ingen grund til at være mere curlingforældre end nødvendigt. De må alligevel lære at klare ærterne selv, rage kastanierne ud af ilden, og så dårlig en verden har vi altså heller ikke efterladt dem. Uanset hvad vi gør, så ændrer klimaet sig meget langsomt, og om 20 år så er det vores børn der bestemmer.

Som jeg siger i spøg: Vi kan roligt brænde alle fossilerne af, for vores børn vil ikke bruge dem.

 • 4
 • 18

vores børn

Så det du siger er at vi faktisk er på vej ud i problemer. Men at du ikke gider være med til at tage ansvaret for dem. Det er jo sådan set fair nok. Men kan du så ikke bare tie stille og nyde dine bøffer og charterferier i fred. Istedet for at udbrede dig her med ravage som primært formål?

 • 12
 • 4

Jeg ser ingen grund til at være mere curlingforældre end nødvendigt. De må alligevel lære at klare ærterne selv, rage kastanierne ud af ilden, og så dårlig en verden har vi altså heller ikke efterladt dem.

På samme måde som du og din generation sørgede for at rydde op?

 • Høfde 42, Harboøre Tange
 • Cheminovas gamle fabriksgrund, Harboøre Tange
 • Rønland – den nuværende fabriksgrund, Harboøre Tange
 • Kærgård Klitplantage
 • Grindsted-forureningerne
 • Collstropgrunden
 • Lundtoftevej 150 - 160
 • Naverland 26A-B
 • Vestergade 5, Skuldelev
 • Himmark Strand

Jeg er ikke specielt imponeret.

 • 12
 • 2

Jeg er ikke specielt imponeret.

Og i din (vores) tid, microfiber, nano partikler, gummi partikler, fosfater, nitrater, e-waste, forsaltning af dyrknings arealer, cadmium udslip, brug og smidvæk syndrom (møbler (IKEA), elektronik (telefoner, batterier, computere), kemikalie dumps i 3.verdens lande (hvor vi vælger at sender vores lort hent, så vi ikke længere dumper det i DK), miljø ødelæggelse ved mining af materialer til "grøn" teknologi.

Forskellen fra "dengang" til nu, er at vi i vores lille andedam ikke længere rigtigt ser lortet, men har valgt at "eksportere" problemet til andre lande, enten direkte ved faktisk at eksportere vores affald, alternativt ved at købe produkter som fremstilles i udlandet, ofte med langt mindre tanke for forurening.

IKEA slår sig op som en ganske miljøvenlig virksomhed, og det er de nok egentlig også hvis man ser på forurening per leveret møbel, men da de leverer så fantastisk mange møbler, og disse i rigtig mange tilfælde ikke er designet til at have et langt liv, hvor genbrug kommer på tale, så medfører det oceaner af affald (hvoraf dele ikke er miljøvenlige).

 • 8
 • 3

i rigtig mange tilfælde ikke er designet til at have et langt liv, hvor genbrug kommer på tale, så medfører det oceaner af affald

Fuldstændig enig.

Og jeg håber meget at vi efterhånden kan få presset igennem at ting skal have en lang designmæssig levetid og at de kan repareres. Det er nemlig det mest miljøvenlige. Og producenterne gør det ikke frivilligt. De lever af at lave brug-og-smid-væk produkter lige fra møbler til bærbare computere.

 • 10
 • 1

Men istedet valgte charterrejsen, rødvinen og bøfferne? Og sendte regningen endnu en generation frem? Med renter?

Lomborg, og mange andre inklusive en Nobelpris modtager netop på klimaområdet med sine økonomiske analyser (han blev en hadet figur hvor han før var deteret i CAGW kredse, da han gik mod strømmen og adopterede Lomborgs synsvinkler på tiltag)- er helt uenige.

Regningen er meget større og ødelæggende hvis CAGW fortsætter mod afgrunden, mens Kina, Indien og andre langsomt kvæler "CAGW idealisternes" helt nyttesløse "foretagsomhed"

 • 1
 • 13

absorptionen fra metan til at fortsætte længe efter den og dens nedbrydningsprodukter er døde?

klimagas kan samle varme 90 år efter den er død og borte.

Efter ca. 30 år er alt væk, man fortsætter ufortrødent både 70

man beregner klimaeffekt over 100 år af en klimags med en levetid på ca. 10 år

Kære Per

Jeg antager at du gang på gang refererer til brugen af GWP100, selvom det ikke klart fremgår. Du har tidligere fået mindst tre forskellige analogier, som du blot har ignoreret. Nu har jeg brugt en del tid på det her i weekenden på at studere og fordøje det for dig. Det har været lærerigt for mig, men mit håb er selvfølgelig at du også lærer noget af det (Ellers er der måske nogle andre, der gør det).

Det korte svar er, at det svarer til brugen af wattimer for elektricitet. Det giver et redskab til at sammenligne vildt forskellige effekter og tidsrum på en meningsfuld måde. 5 volt/2 ampere jævnt over en time eller 240 volt/4 ampere i ti minutter giver begge dele 10 watttimer. Watttimer egner sig fint til nogle ting som f.eks at opgøre en elregning. Men dårligt til andre ting som f.eks. at dimensionere kabler og sikringer. Derfor bruger man forskellige metrikker i forskellige sammenhænge. (GWP20, GWP100, GWP500).

Tilsvarende har CO2 og metan vidt forskellig effekt og levetid. Men man er interesseret i at kunne sammenligne de to og opstille pæne grafer som inkluderer begge gasser (og andre klimagasser for den sags skyld, men det er metan du fokuserer på). Det gør man ved at konvertere de andre klimagasser til CO2 ækvivalenter, da CO2 er en velkendt størrelse både blandt forskere og lægfolk. Klimaet er en tung og langsom størrelse. Så derfor vælger man ofte en metrik kaldet GWP100 (svarende til Watt-århundrede). Der tager man simpelt hen og midler gassens virkning ud over et helt århundrede. Man tilfører altså ikke en effekt, som ikke er der, man fordeler bare den sindssygt store spike i de første år ud over hele perioden. Det giver mening, fordi efterhånden nogle molekyler forsvinder, kommer der nye til. Man sidder altså ikke og regner på enkeltmolekyler som for længst er gået til grunde. Metrikken fungerer i hvert fald så længe tilførsel og afgang balancerer nogenlunde. Men nu er det meget svært for mennesker og måske navnlig politikere at tænke så langt frem. Så derfor bruger man også en anden metrik kaldet GWP20, som midler CO2 ækvivalenten over (surprise) 20 år i stedet. Bruger man en kort tidsskala, kommer man nemt til at undervurdere effekten af langlivede gasser som CO2, og bruger man en lang tidskala, kommer man nemt til at undervurdere de kortlivede som metan. Så ingen enkelt metrik, vi kender, er ideel.

Her er en artikel[1], som går kritisk til GWP som metrik: Link https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtm...

Kig i den. Læs dele af den, men ignorer den ikke.

Artiklen sammenligner en bunke alternative metrikker (dem har jeg ikke selv læst). Men den konkluderer, at der ikke er nogen af dem, som er bedre end GWP. Forfatterne anbefaler at man ikke bruger nogen af dem, men i stedet rapporterer CO2 og metan individuelt. Og hvis man vil bruge en metrik, at man så bruger både GWP20 og GWP100. Der findes ikke en bedre metrik.

Hvad synes du nu, Per? Giver det mening at konvertere til CO2 ækvivalenter? Hvad er dit alternativ, hvis ikke? Hvilken af de andre metrikker i artiklen foretrækker du? Kan pøblen forstå de rå, individuelle data? Kan politikerne? Husk lige at de klimamodeller, som er blevet fremstillet hen over de sidste 40+ år, faktisk viser sig at være nogenlunde korrekte, så måske er det vi har, faktisk ok.

Nu kan du simpelt hen ikke længere være bekendt at påstå, at der ikke er nogen som har forklaret dig det med de 100 år. Det er en stråmand, du længe har brugt til at miskreditere IPCC og klimaforskning generelt. Det er på tide, at du stopper dig selv. Find i det mindste en ny.

[1] Artiklen er såmænd finansieret af et datterselskab til Shell, men nægter ikke nogen klimaeffekter. Om den er lidt farvet alligevel, tør jeg ikke sige. Men til grundlag for debatten af GWP100/20 som metrik, synes jeg den er fin.

 • 9
 • 2

5 volt/2 ampere jævnt over en time eller 240 volt/4 ampere i ti minutter giver begge dele 10 watttimer.

Du må lige til tasterne å lommeregneren igen ;o)

240 volt casen giver 160 Wh (240 * 4 * 10/60)

Men analogien (som selvfølgelig er konceptuelt rigtig) er brugt - flere gange - før i forsøg på at kommunikere, at resultatet efter (100) år er en integration af, hvad der er sket i alle 100 år - inklusive de år, hvor der intet sker.

Det hjælper dog ikke - - -pladen er kørt fast i samme rille

 • 10
 • 2

160 Wh

Damned. Jeg skulle nok lige have dobbelttjekket. Jeg synes bare jeg havde brugt nok tid på det indlæg allerede.

Men jeg har heller aldrig påstået at jeg var ingeniør eller for den sags skyld, særligt klog. Jeg ville helst bare kunne være med på en lytter, mens de voksne snakker om spændende ting.

Nå, men måske min regnefejl kan bidrage til at det giver mening at forsimple regnestykkerne lidt, når det kommer til at præsentere dem for lægfolk og politikere.

 • 8
 • 1

Jeg ville helst bare kunne være med på en lytter,

Det er jo netop på grund af dem, der måtte være med på en lytter, det er så vigtigt for mig ikke at lade nonfaktuelt sludder om klimaet stå alene. Selv om langt de fleste herinde er helt med på, hvordan tingene hænger sammen, vil jeg ikke have, at nogen skal kunne linke til et uimodsagt debatindlæg på ing.dk, hvor der (for eksempel) står at GWP(100) for CH4 ikke giver mening/kan beregnes.

 • 7
 • 2

at nogen skal kunne linke til et uimodsagt debatindlæg på ing.dk, hvor der (for eksempel) står at GWP(100) for CH4 ikke giver mening/kan beregnes.

Denne artikel (af div fremstående IPCC forfattere) argumenterer på det nærmeste at GWP(100) for CH4 ikke giver mening.

https://iopscience.iop.org/article/10.1088...

We demonstrate that GWP(*) provides a useful indication of warming, while conventional application of GWP100 falls short in many scenarios and particularly when methane emissions are stable or declining, with important implications for how we consider 'zero emission' or 'climate neutral' targets for sectors emitting different compositions of gases.

 • 2
 • 1

Denne artikel (af div fremstående IPCC forfattere) argumenterer på det nærmeste at GWP(100) for CH4 ikke giver mening.

Det er måske lige stærkt nok udtrykt ;o) De skriver vel nærmere, at de har fundet en bedre regne/modelleringsmetode.

Og i hvert fald kan nævnte artikel på ingen måde bruge til at retfærdiggøre PerA Hansens vrøvl.

Som jeg læser artiklen, har de udarbejdet en ny term GWP( * ), som kan "lappe på" de indbyggede fejlkilder der ligger i GWP(100) - specielt for kortlivede gasser.

Bemærk dog følgende pasus fra artiklen: "As noted above, GWP100 can variously over- or under-state the impact of methane emissions"

Så at bruge artiklen til generelt at påstå, at GWP(100) for CH4 er overestimeret, er ikke korrekt - jeg ved heller ikke, om det er din pointe Kristian?

Og det er da dejligt at se, at folk der anerkender AGW stadig arbejder videre med at forbedre modellerne og forståelse af fysikken.

 • 5
 • 2

Så jeg må ikke påpege at dit udsagn om at børnene skal tage sig af forældrenes synder forekommer at klinge en anelse hult på de områder hvor børnene kunne have ageret?

Men istedet valgte charterrejsen, rødvinen og bøfferne? Og sendte regningen endnu en generation frem? Med renter?

Pas lige på, for der er altså tale om to forskellige regnskaber.

Det ene regnskab er lidt diffust, og drejer sig om den lille opvarmning vi sender videre til vores børn og børnebørn. Til gengæld får de en rig verden, som de kan bruge af til eventuelle tiltag.

Den anden regning kan blive en gevaldig gæld forårsaget af alle vores tiltag mod den lille opvarmning. Det absurde er, at det for Danmark og 70% målet, ikke ændrer på opvarmningen.

 • 4
 • 13

Der er ikke nogen pause. Der er en naturlig variation i udviklingen som også er set tidligere. Da først rigtige matematikere med viden om tidsserier og statestik fik set på tallene kunne de mane pause ideen i jorden. Desværre er deres videnskabelige artikler ikke lige så sexede i overskriftform som fossilindustriens massivt støttede 'der har været en pause' tvivlspredende budskab.Du er så åbenbart enten en del af den betalte flok der udbreder denne usandhed[1] eller også er du naiv nok til at fortsætte med at fremsætte påstanden selvom den er tilbagevist.

@Dan, hverken du eller andre har tilbagevist mine indlæg, det gælder f.eks. CO2s vandring på kloden via havstrømme. Derimod har du ikke kunne præstere er faktacheck på Junges tese om flytning af luftmasser over Ækvator. Jo, der har været en pausen, kaldet "Hiatus", det lyder mere vindekslabelig med latiniseringen.

Der er endnu ingen der har kunnet komme med en ædruelig forklaring på hvad der kan speede metans drivhuseffekt op 90 år efter den er væk, og 80 år efter dens biprodukter, vanddamp og CO2, er forsvundet. Dyb tavshed overalt. Jeg må konstatere der ingen forklaring er.

Heller ikke nu kan du andet end remse nogle ord op, som ingen mening har. Jeg kan tilbagevise dem alle som jeg plejer. Lad os se på teserne: Din afvisning af "Hiatusperioden" må skyldes manglende læsning af en IPCC-udgave, her fra en norsk kilde: FNs klimapanel skriver selv i siste hovedrapport fra 2013 (WG1AR5, kap 11, side 1010) om trenden i temperatur før og etter pausen som startet i 1998 «~0.26°C per decade for 1984–1998 and ~0.04°C per decade for hiatus period 1998–2012»

Jo, der har været en pause, hvorfor ikke erkende det? Du har derimod fundet en udgave, eefter at B. Santer har været inde og fjerne et afsnit, at afvise Hiatusperioden er vist det man kalder for "klimabenægtelse"? Her er et par beviser på hændelsen: https://www.klimarealistene.com/2020/04/06...

Her er en meget morsom udgave af "Hiatus-perioden med en lidt længere periode. Kilde: US Bureau og meteorology Data. Hiatus2006 https://www.dropbox.com/s/9thbjyrw92st5hm/...

Til gengæld har Ill. Videnskab en artikel om afsmeltning af Antarktis, der vil have en effekt på Danmark, hvorimod de mener at Danmark ikke mærker til Artis afsmeltning, som så har vist sig at være en netto-isdannelse. Jo, der er meget god underholdning i klimadebatter.

Skrønen om at det er den fossile industri der planter misinformationer er ikke korrekt, det er derimod en stor gruppe fanatikere, der planter misinformationer om klodens er ved at forgå. Jeg har peget på, at vi faktisk kun er på vej mod normale temperaturer på kloden, det er der ingen, der kar kunne modbevise, selv om der er sket enkelte forsøg på det. Sig mig, tjener du penge på denne slags informationer?

Historierne om mere ekstreme vejrhændelser er forlængst modbevist.

Tilbage er det essentielle, kloden skal have udfaset de fodsisle brændstoffer. Metoder er velkendte og foreslåede, men ingen er særlig interesserede. 1. Al tung skibstrafik skal foregå med små PWR-reaktorer ligesom hangarskive, u-både og isbrydere. 2. Al el skal fremstilles af vand, vind og atomenergi. 3. Al persontransport skal foregå med el-motorer. Det meste skrev jeg en artikel om for ca. 30 år siden. Ingen respons.

Husk nu lige de par punkter, jeg har nævnt flere gange, tak. Det kan en så dygtig person som du sagtens klare?

 • 1
 • 9

Så at bruge artiklen til generelt at påstå, at GWP(100) for CH4 er overestimeret, er ikke korrekt - jeg ved heller ikke, om det er din pointe Kristian?

Ddet synes som om Flemming ikke rigtig kan læse indlæggene? Den sædvanlige tomme retorik, mens jeg som sædvanlig piller hvert eneste lille argument fra hinanden, det må da være lidt træls?

Jeg har alene henvist til en artikel fra Ill. Videnskab, jeg har ikke kommenteret den, heller ikke artiklen om at Antarktis smelter. Jamen det er ved at være ret trivielt, jeg har utallige gange forsøgt at få nogen til at fortælle, hvilken/hvilke drivhusgasser, der hjælper metan med at opfange 23-82 gange så meget varmmeenergi ca. 80-90 år efter metan og dens henfaldsprodukter er forsvundet! Intet, intet som helst er kommet frem. Pøv nu Flemming at være en smule kvik og hjælp lidt til i stedet for at står i baggrunden og huje lidt af ingenting. Den eneste ting der kræver er at kunne forstå en grafisk visning af klimagassernes absorbtion.Metans absorbtion er lille, kun ca. 30% totalt. Og så efterlyser jeg et faktacheck over tesen om at CO2 oa. gasser strømmer over Ækvator, ekstra interessant da alverdens forskere mener at det er havstrømmende der udfører dette job. Bare nogle enkelte målinger udført at videnskabsfolk. Jeg gætter på total tavshed som det plejer, i stedet får vi bekræftet bondemanden der sagde: "Så megen hyl og skrig for så lidt uld", da han havde klippet sin so!

At de rikke er konstateret flere umormale vejrforekomster på kloden er vel velkendt, ikke? Det er ellers en af IPCCs udsagn, som ikke er målt.

 • 2
 • 9

Denne artikel (af div fremstående IPCC forfattere) argumenterer på det nærmeste at GWP(100) for CH4 ikke giver mening.https://iopscience.iop.org/article/10.1088...

@Kristian, en meget interessant indlæg. Noget kunne tyde på, at man indenfor IPCC-kredsen har lyttet lidt til andre udenfor? Det er en nyhed. Det ændrer dog ikke ved det aktuelle, idet man faktisk anvender GWP-værdierne som vanligt, altså generelt over 100 år. Men lad os nu høre eksperterne, Dan og Flemming, som jeg flere gange har anmodet om at fortælle, hvilke potente drivhusgasser der kan pumpe metans drivhuseffekt 23-82 gange mere end CO2. Alle metans henfaldsprodukter forsvinder jo efter 10-20 år, hvad overtager så de resterende ca. 70-90 år så vi kommer op på de 23-82 gange værdien af CO2? Dilithium?

 • 3
 • 10

Men Per A Hansen er helt klart uvidende om at Al Gore ikke er klimaekspert.

Hmm, ironi kumme forekomme, den blev ikke forstået. Al Gore er mange steder betegnet som klimaekspert, det blev han da han holdt et af sine one-manns show i den lokale by. Jeg gad ikke buge tid på det men mange fik sig et billede af sig selv med Al Gore. Det tog han 100 kr. for. Jovist betegnes han som klimaekspert i visse kredse. Men nævn gerne nogle "klimaeksperter", måske Teglgaard??

 • 1
 • 8

Den anden regning kan blive en gevaldig gæld forårsaget af alle vores tiltag mod den lille opvarmning. Det absurde er, at det for Danmark og 70% målet, ikke ændrer på opvarmningen.

@Svend Enig. En anden absurditet er den kendsgerning, at vi endnu lider en smule af eftervirkningen af "Det maunderske minimum", som langsomt hat vist en stigning i temperaturerne over kloden, slev om CO2 nu gjælper lidt til, at er vi endnu ikke på linie med normalen siden sidste Istid.

 • 2
 • 8

Skulle nogen have lyst til / behov for at få uddybet, hvorfor ALT, hvad han skriver om klimaet, er noget forfærdeligt sludder, så sig endelig til.

Nævn blot hvilket af hans mange dogmer, der er tvivl om, og vi skal finde de videnskabelige fakta frem igen.

 • 5
 • 5

Derimod har du ikke kunne præstere er faktacheck på Junges tese om flytning af luftmasser over Ækvator.

Det er ikke min opgave at faktachecke videnskabelige artikler. Junges artikel er optaget i en anerkendt videnskabelig publikation og er gennemgået en peer-review proces.

Derfor er det din opgave at påpege hvor Junge og hans reviewers måtte tage fejl.

At pege på kulstofkredsløbet er ikke at modbevise Junge.

Hvis du vil argumentere mod hans konklusioner må du gå hans forudsætninger og konklusioner igennem og vise præcis hvor han tager fejl.

Men det kan du ikke.

For han havde ret.

 • 8
 • 0

Lad os se på teserne: Din afvisning af "Hiatusperioden" må skyldes manglende læsning af en IPCC-udgave, her fra en norsk kilde: FNs klimapanel skriver selv i siste hovedrapport fra 2013 (WG1AR5, kap 11, side 1010) om trenden i temperatur før og etter pausen som startet i 1998 «~0.26°C per decade for 1984–1998 and ~0.04°C per decade for hiatus period 1998–2012»

Jo, der har været en pause, hvorfor ikke erkende det? Du har derimod fundet en udgave, eefter at B. Santer har været inde og fjerne et afsnit, at afvise Hiatusperioden er vist det man kalder for "klimabenægtelse"? Her er et par beviser på hændelsen:

1) Hvorfor pege på en norsk kilde når du bare kan citere WG1AR5 direkte? Tør du ikke læse i rapporten?[1]

2) Du påstår at jeg skulle pege på en rapport der er rettet i? Det er tæt på at være ærekrænkende over for Santer.

3) Den såkaldte 'pause' er vist ikke at være der. Heldigvis er det tilladt at blive klogere. Du kunne for eksempel læse A fluctuation in surface temperature in historical context: reassessment and retrospective on the evidence[2]

Så jo. Jeg har læst IPCC AR5. Og jeg har læst efterfølgende forskning. Konklusionen er klar:

Der var ingen 'pause' i den globale opvarmning

[1] AR5WG1, p 1010

Over the last two decades the observed rate of increase in GMST has been at the lower end of rates simulated by CMIP5 models (Figure 11.25a). This hiatus in GMST rise is discussed in detail in Box 9.2 (Chapter 9), where it is concluded that the hiatus is attributable, in roughly equal measure, to a decline in the rate of increase in ERF and a cooling contribution from internal variability (expert judgment, medium confidence). The decline in the rate of increase in ERF is attributed primarily to natural (solar and vol-canic) forcing but there is low confidence in quantifying the role of forcing trend in causing the hiatus, because of uncertainty in the magnitude of the volcanic forcing trend and low confidence in the aerosol forcing trend.

[2[ Side 17:

The IPCC formalised the ‘pause/hiatus’ for the climate community in its 5th assessment report by defining and accepting it as an observed fact about the climate system (Stockeret al 2013)[Box TS.3]. Many climatologists also adopted the ‘pause’ or ‘hiatus’ into their own language about climate change. The adoption of these terms by the mainstream research community gave the ‘pause’ further legitimacy, even though they often explained that it was not unusual in the context of natural variability. Whether intended or not, this fed the public narrative that there was a ‘pause’ in global warming (Mooney2013). To complete the cycle, researchers and climate institutions have now declared the pause to be ‘over’, thereby reinforcing the notion that it once existed (Xie and Kosaka2017, Met Office 2017). In hindsight, with current GMST datasets, there is no statistical evidence for a ‘pause’. That is the case regardless of which dataset is used and even using statistical tests that inflate the significance of the results. Global warming did not pause in observations (according to any common usage of the term or in statistical terms)

 • 11
 • 1

Dyb tavshed overalt.

Her sidder man og har brugt flere timer på at læse op på en artikel for at se om den kan bruges som reference og skrive et godt indlæg.

Post nr

80

i denne tråd.

Og så er det svaret: ignorering. Du anerkender end ikke, at posten er blevet skrevet.

Du er en skidt karl, Per og du gjorde mig oprigtigt ked af det lige i øjeblikket da jeg så din post.

Men lad mig spørge igen: hvilken anden metode foretrækker du til at beskrive klimagasserne under ét frem for GWP100 , suplleret med GWP20?

Suplerende spørgsmål, som kan bruges til at spore sig ind på svaret på spørgsmålet ovenfor: Kan man omregne de mindre bidragende gasser til CO2 ækvivalenter og så beholde de store bidrag uden at en graf bliver for svær at læse for en almindelig borger eller politiker? Kan de overskue en graf hvor hver bidragsyder har sin egen farve? Kan man få et budskab igennem på den måde?

 • 16
 • 1

Per og du gjorde mig oprigtigt ked af det lige i øjeblikket da jeg så din post.

Hej Mogens

Det skal du ikke blive. Det giver ingen mening at prøve at forstå hans indlæg eller bevæggrunde for samme. Betragt dem, som det de er: Noget forfærdeligt faktaforladt sludder. Ethvert forsøg på dialog med ham ender altid i samme skure, nemlig endeløs gentagelse af de åbenlyst usande dogmer, som jo er så lette at pille fra hinanden.

Også @Dan: Hiatus dogmet er jo også skudt ned for længe siden. Enhver der kigger på på kurver over globale temperaturer (og forstår kurver), kan jo se det. Overhovedet at gå ind i det igen, er blot at bede om endnu 217 indlæg om alle de "videnskabsmænd" og "kilder", der er enige med ham.

Dialog med ham giver ikke mening - min erfaring er, at de simple generelle afvisninger af dogmerne efter hver tirade har en mere dæmpende effekt på sludderet. Og en detaljeret afvisning er jo helt unødvendig - alle er jo enige. Kun hvis tredjepart skulle være i tvivl og spørge ind, giver det imho mening at gå i detaljer/forklaringer.

 • 12
 • 2

Også @Dan: Hiatus dogmet er jo også skudt ned for længe siden. Enhver der kigger på på kurver over globale temperaturer (og forstår kurver), kan jo se det. Overhovedet at gå ind i det igen, er blot at bede om endnu 217 indlæg om alle de "videnskabsmænd" og "kilder", der er enige med ham.

Ja, alle er vel efterhånden enten klar over at der ikke har været en pause eller er betalt for at mene noget andet.

Jeg er dog ikke så nervøs for mit lange videnskabeligt baserede og korrekt referede indlæg - det tager forbløffende lidt tid at lave det (formodentlig kortere end troldens - er det så trolde troldning?] og er forhåbentlig medvirkende til at øge det generelle niveau i debatten.

I længden bliver det lidt ensformigt at stå og råbe 'du er dum' - og da kan det være på sin plads at vise hvorfor et udsagn er himmelråbende dumt. Også når det bliver gjort 8. gang.

 • 10
 • 1

Du er en skidt karl, Per og du gjorde mig oprigtigt ked af det lige i øjeblikket da jeg så din post.

Lad endelig ikke Per A's kommentarer ødelægge dit humør eller lyst til at skrive gode, velinformerede indlæg, her på ing.dk, Mogens.

Per A har så længe jeg kan huske, ignoreret alt hvad der ikke passer ind i hans obskure verdensbillede, og aldrig stået tilbage fra at cherrypicke eller fabrikere sine egne "fakta" - og en af hans klassikere er netop kommentaren "ingen har tilbagevist...", om tråden så end er én lang række af tilbagevisninger - så det er kun forventeligt med ham.

Bare husk at, når du diskutterer med typer som Per A, så er der en del andre der læser og lytter, og som både suger din information til sig, og samtidig bliver vidne til hvor lavt disse obskuranter er parat til at synke, i deres forsøg på at holde sammen på deres tvivlsomme verdensbilleder.

 • 14
 • 3

Her sidder man og har brugt flere timer på at læse op på en artikel for at se om den kan bruges som reference og skrive et godt indlæg. Og så er det svaret: ignorering. Du anerkender end ikke, at posten er blevet skrevet.

Det skal du skam ikke blive ked over. Det er 100% normalen her at vi mennesker vælger at fokusere energien på de ting der passer overens med vores egen holdning, og ignorerer det som ikke er vores holdning.

Det gælder iøvrigt generelt uanset hvilken holdning man måtte have i forhold til årsags sammenhænge/konsekvenserne vedr. global omvarmning.

 • 3
 • 1

Per A. Hansen - en løgner og fantast som gennem lang tid har stavet mit navn forkert, hvorefter han fremturer med denne anklage:

Søren Plouh, tak for din anbefaling om retsskrivningen, især da du end ikke kan stave dit eget navn som din dåbsattest viser.

Efter at bleve gjort opmærksom herpå tav han - ikke så meget som en undskyldning eller beklagelse.

Når jeg tager dette op, er det ikke fordi jeg er fornærmet, men fordi eksemplet tydeligt viser Per A. Hansens svinagtige måde at debattere på;

Først opfinder han sin egen tolkning af fakta (her: mit navn - men oftest om klimatiske og miljømæssige forhold)

Dernæst fremturer han i sine nedgørende angreb på mennesker, som tillader sig at korrigere ham.

Lykkes hans patroniserende, faktafornægtende og tåbelige angreb ikke, vælger han at fortie emnet og i stedet bringe to-tre-fire-fem lange og rodede indlæg, hvor alt blandes sammen i en usammenhængende pærevælling.

Efter min mening bør hans indlæg - i videst muligt omfang ignoreres.

( https://ing.dk/artikel/nobelpris-modtager-... )

 • 12
 • 3

Plouh

Ja, det sætter ham jo ldt i perspektiv når han forsøger at diskuttere andres menneskers navne.

I morges skrev jeg faktisk min egen Per-remse, mens jeg klarede tankerne til dagens arbejde. Nu må vi se hvor mange timer eller dage der går før end jeg føler trang til at poste den. Stay tuned, jeg tror den er meget Mogens Kjær'sk.

 • 9
 • 1

Jeg er dog ikke så nervøs for mit lange videnskabeligt baserede og korrekt referede indlæg - det tager forbløffende lidt tid at lave det (formodentlig kortere end troldens - er det så trolde troldning?] og er forhåbentlig medvirkende til at øge det generelle niveau i debatten.

@Dan, jeg har tilbagevist dine benægtelser af den af IPCCs benævnte "Hiatus-periode", jeg har vist den på grafikken, jeg har henvist til den originale tekst på IPCCs side. Alt preller af på samme måde som dokumentationen for CO2s fordeling på kloden via havstrømmene, behørigt dokumenteret med at atort antal links til videnskabelige kilder. Dan, du har ikke kunnet finde et eneste stof, der efter metans totale nedbrydning efter 20-30 år (incl. CO2 og H2O!), kan forklare metans beregnede klimaeffekt med en formel, der pumper klimaefekten op på 32-82 gange så meget som CO2! Hvorfor dog ikke erkende at jeg har ret, metan er en svag klimagas uanset hvor mange der kan misbruge en forkert model. Men jeg erkender blankt, at det kan du nok ikke gøre, for så er du sikkert lukket ude af "menigheden"? I praksis er der intet der i praksis giver klimaeffekt nu og 20 år frem, fra den metan tyskerne lukkede ud under 2. verdenskrig, vel? Og ingen har leveret "faktacheck" på Junges forskning vedrørende mængderne, vel?

 • 1
 • 10

Fremskreden demens?

Jeg kan ikke se andre muligheder - og det går hastigt ned ad bakke i øjeblikket. Intet hænger sammen mere. Som jeg har skrevet før, er det forfærdeligt synd for ham, og jeg forstår ikke, at der ikke i hans omgangskreds er nogen, der kan hjælpe ham til at indse, at den er helt gal, så han kan undgå at udstille sig selv på den måde.

 • 8
 • 2

Hans dogme om, at vi lever i en koldere tid end gennemsnittet siden seneste stid, er naturligvis ikke sand

Et dogme er en slags religiøs forestilling ligeom kreationisternes beregning af Jordens alder. Dogmer fører Flemming R. til, jeg leverer viden fra forskningen, Flemming lufter private teorier, det er dogmer.

Eksempler på Flemming-dogmer, som jeg er uening i:

a) Benægte at klodens temperaturer pt. er lavere end normalt siden sidste Istid. Påvist af masser af geologer. Eks.: https://www.dropbox.com/s/45y0d0jtezy6439/... Humlim: https://www.dropbox.com/s/9elpqgzz6jrdrnu/... Stein: https://www.dropbox.com/s/mj3f4ex78zxxx55/...

https://www.dropbox.com/s/mj3f4ex78zxxx55/...

Holocæn: https://www.dropbox.com/s/tggp2rxy852is00/...

Hiatus 1850-2006: https://www.dropbox.com/s/9thbjyrw92st5hm/...

Hvis nogen vil have flere dokumentationer, så sig bare til. Er man kun interesseret i at svine min perosn til, så er man ikke interesseret i det faglige.

b) At benægte eksistensen af den periode, som IPCC kaldte "Hiatus"-perioden, som jeg har dokumenteret oprindelig fandtes i deres beretning. Som en service har jeg trukket en vandret linie i det kurvesystem som bla. Flemming gentagne gange har vist. Det kaldes for klimabenægtelse.

b) benægte at de var en varmeperiode i 1930-erne på trods af mange forskers målinger. Dokumenteret bl.a i Kamikposten.

c) benægte den varme Vikingetid med højere vandstand end nu. Det er nemlig påvist af videnskaben. Det var i denne varmeperiode at vikingerne sejlede til Vinland og var de første der opdagede et nyt og ukendt kontinent.

d) At postulere at CO2 blander sig over kloden via blæsten over Ækvator. Det er et dogme, videnskaben mener noget andet, CO2 fordeles via havstrømme.

e) At CO2 er den betydeligste klimafaktor. Videnskaben har forlængst påvist, at fortidens klimaændringer intet havde med CO2 at gøre. Den mest effektive klimagas er hverken metan eller CO2, det er vanddamp!

f) At Nansen sejlede udenom Nordøstpassagen på Nordpolsfærden i 1019. Det dogme mangler bevis for ruten, måske mangler der sejlsportsmæssig ekspertide her i debatten. --"-- Jeg har helt opgivet et få lokket bare et par enkelte svar ud af Flemming. Der er ingen, kun tom retorik. Jeg har også opgivet at diskutere med kreationister mht. Jordens alder. Dogmer, dem tager Flemming sig suverænt af, stor ros fra mid af mht. denne sportsgren. Jeg nøjes med at konsultere eksperterne.

At der er sket en uholdbar frådseri med fossil energi har mange vidst de sidste 40-50 år, det er intet dogme, det er en fastslået virkelighed.

 • 1
 • 10

Per A har så længe jeg kan huske, ignoreret alt hvad der ikke passer ind i hans obskure verdensbillede, og aldrig stået tilbage fra at cherrypicke eller fabrikere sine egne "fakta"

Hej Søren, velkommen tilbage, som du ganske rigtig husker, så havde vi nogle holmgange. Såvidt jeg husker var det dengang, du nedsatte dig som landbrugsekspert, det har andre prøvet, f.eks. Flemming, der engang mente at hans skattepenge bla. blev brugt til landbrugsstøtte. Som du sikkert husker, så var klimaet også dengang på tapeter, der er skam kommet en masse "nye" til siden. Det er jo nødvendigt at sihe "klima", hvis man vil vælges ind i politik. Men du er da hjertelig velkommen til at kommentere de faglige ting jeg bringer på bane, de fleste er mere interesserede i min person end på emnet. Flemming har været hele Google igennem, han har dog ikke rigtig kunnet finde mit klimakapitel, så der er plads til forbedringer!

 • 1
 • 9

Hiatus dogmet er jo også skudt ned for længe siden. Enhver der kigger på på kurver over globale temperaturer (og forstår kurver), kan jo se det.

@Flemming, bortset fra den originale udgave af IPCCs beretning. Jeg kan kun anbefale at læse IPCCs rapporter, begynd hlst med FAR, derefter SAR, TAR etc. etc. Det har IPCC, der lancerede udtrykket, som B. Santer åbenbart har fjernet igen. Her er Hiatus 1860---2006 https://www.dropbox.com/s/9thbjyrw92st5hm/... Her er Svensmarks kurvesæt, jeg har markeret Hiatusperioden med en rød vandret streg. Det kan da kaldes service, ikke? I stedet for klima som du ikke helt har styr på, så er du meget bedre til at rakke folk ned som kan imødegå dine mange dogmer.

 • 2
 • 10

er der selvfølgelig ikke hold i noget af Per A's sludder, hvilket hans "kildemateriale" jo i den grad understreger.

Er der nogen, der har behov for rigtig dokumentation på nogle af punkterne, så sig endelig til.

 • 7
 • 2

@Dan, jeg har tilbagevist dine benægtelser af den af IPCCs benævnte "Hiatus-periode", jeg har vist den på grafikken, jeg har henvist til den originale tekst på IPCCs side.

At slå en streg på et diagram er ikke at 'tilbagevise' noget som helst. Jeg viste et link med en reference til forskere der har behandlet datasættet med de korrekte matematiske redskaber og konklusionen er klar:

Der er ikke, og har ikke været, nogen 'pause' i den globale opvarming.

Hvis du er uening i hvad forskerne skriver synes jeg du skal prøve at tilbagevise deres argumenter.

 • 8
 • 2

Det essentille er, at Peter staver sit navn på en anden måde end hans dåbsattest. Blot en morsom bemærkning for en række spam fra hans side, hvor han påduttede mig at have lagt et billede op, som ikke findes hos mig.

Jeg er lidt usikker på, om Per A. Hansen har pillet ved min dåbsattest og nu ændret mit navn til Peter ??

Per A. Hansen; Jeg er ikke læge og kan ikke stille diagnosen "dement", men måske skulle du opsøge en ekspert udi den disciplin ...

I hvert fald hænger dine udfald mod bl.a. mig mindre og mindre sammen, og jeg begynder at få ondt af dig.

Beklager !

mvh søren ploug (mit navn , som det fremgår af min dåbsattest, som du ALDRIG har set)

 • 10
 • 0

Jeg har - utallige gange - forsøgt at råbe moderator op, både af hensyn til debatten og for at sikre mod yderligere ydmygelse.

 • 10
 • 3

er der selvfølgelig ikke hold i noget af Per A's sludder, hvilket hans "kildemateriale" jo i den grad understreger.

På tods af rigtig mange "dogmer" så kan Flemming end ikke komme med et eneste ædruelige svar eller kommentarer til de mange punkter. Ikke et eneste. Der er mange dokumentationer, men Flemming kan ikke klare et eneste! Det falder fint i tråd med mine erfaringer, er en debattør ikke inde i stoffet, så snakker man udenom. Hve har nogensinde set Flemm. Rass. komme med en eneste henvisning til videnbskaben, her undsiger han endda hvad IPCC har skrevet.

 • 2
 • 10

I hvert fald hænger dine udfald mod bl.a. mig mindre og mindre sammen, og jeg begynder at få ondt af dig.Beklager !

@Søren, du tager fejl, det er dig, der har overøst mig med uberfettigede anklager. Først fuskede du med et link til en statistik fra prof. Landsea, det fik du til at være en eller anden Schiller institut, som jeg hverken kender eller har i mit lager overhovedet, så kalder du mig ustandselig for at være løgner, men kan end ikke komme med et eneste eksempel ligesom Flemming heller ikke er i stand til at løfte bevisbyrden. Din måde at debattere på et noget underlig. Klik på linket, ingen Schiller her, vel? https://www.dropbox.com/s/ooqkacwmvs77w9j/...

Kom gerne med et eksempel på at jeg lyver, som du efteraber fra Flemming, når han ikke kan klare sig i debatten. En løgn er et usdagn med en bevidst usandhed. At sige noget andet end det du tror på er ikke en løgn, det kan jo f.eks. være dig, der ved for lidt om emnet?

 • 2
 • 10

Jeg har - utallige gange - forsøgt at råbe moderator op, både af hensyn til debatten og for at sikre mod yderligere ydmygelse

@Flemming, du kunne i stedet prøve at argumentere, jeg har f.eks. overøst dig om andre med forskers resultater, du svarer aldrig på spørgsmål. Hvad var f.eks. meningen med at henvise 5-6 gange til Dans reference med Junge? Jeg har dokumenteret med masser af forskningsresultater der viser, at CO2 blandes på kloden via havstgrømmene. Hvad har du gjort? Intet. prøv at læse lidt på de links, jeg har fodret dig med. Moderatorens opgave er da ikke at tage stilling til argumenterne, men derimod af gribe ind når en debattør overfuser en anden eller f.eks. betegner vedkommende som en løgnhals, uden at du kan dokumentere det. Foreløbig har du intet gjort i den retning. Du har fået en række facts, dem tør du vist ikke tage stilling til, i stedet snakker du om noget andet. Læs afsnittet om "dogmer" igen.

 • 2
 • 10

Jeg har dokumenteret med masser af forskningsresultater der viser, at CO2 blandes på kloden via havstgrømmene.

Nej, du har henvist til artikler (de fleste af dem langt fra videnskabelige) der viser, at der er havstrømme, og at der opløses CO2 i vand. Det har du så (som nok den eneste i verden) brugt som grundlag for at konkludere, at CO2 på halvkuglerne opblandes ad den vej (selv om havstrømmene faktisk sørger for en netto transport af CO2 fra den sydlige til den nordlige halvkugle) Ikke et eneste sted i dit tæppebombardement af mærkværdige kilder står der noget som helst om transport af CO2 fra den nordlige halvkugles atmosfære den sydlige.

Du har (utallige gange) henvist til en "artikel" på faktalink.dk, der (indirekte) siger, at Golfstrømmen har en hastighed på 68.000 kilometer i sekundet (De famøse 55 millioner km3 / sekund). Forholdt det indlysende tåbelige i dette har du blot gentaget det.

Du har fået forklaret brugen af krypton85 som sporgas. Den viser utvetydigt, at der er en fuld luftbåren opblanding af atmosfæren på de to halvkugler. (godt nok med en højere tidskonstant end på de enkelte halvkugler). Forstår du overovedet konsekvensen af krypton85 observationerne?

Hvis der er noget af ovenstående du ikke forstår - eller er uenig i, så prøv at kvantificere det helt kort - uden at forurene indlægget med hverken Nansen, Vikinger, Metan eller ligenende, så vi kan afklare dette ene punkt støjfrit.

Dette indlæg kan du betragte som en lakmusprøve (igen) på, om du er villig til at forsøge reel debat. Hold fokus på bolden, som her er CO2 udveksling mellem halvkuglerne.

 • 7
 • 1

Igen: Giv os en reference til een eneste ædruelig forsker der påstår dette.

@Dan, du vil hellere spørge om det samme end at svare på spørgsmål! Jeg har fodret denne og andre tråde med masser at links til forskere, der alle som en påviser, at CO2 blander sig på kloden via havstrømmene, masser af links. Du har henvist til Junge, de for 70 år siden fandt spor af lidt blandinger på tværs af ækvator, jeg har gjort opmærksom på, at der intet, absolut ingen målinger var vedrørende hvor meget der var tale om. Som gammel forsøgsmand vil jeg altid se på målereultater, der er ingen. Prøv at sætte en ingeniør til at faktachecke Junge mht. dette punkt! At finde lidt krypton er ikke nok, det har ingen adresse. Et godt råd, læs alle mine referencer igen. Og så vil du hellere spørge end at svare. Jeg har bedt om en reference til hvilke klimagasser, der efter ca. 30 års forløb skal kunne overtage metans og dens nedbydningsprodukter, som er helt væk, hvis metan efter 100 år skal kunne have en 23-82 gange så stor klimaeffekt som CO2. Intet svar, ikke et eneste forslag. Jeg konkluderer, at der ingen svar er. Det meste af metans postulerede store klimafangst sker hos "regnedrengenes" løsning af et integral, hvor afdøde gasser fortsat fanger en masse strålingsenergi.

Du har fået kilden med sidenummer på den IPCCs udgave, hvor Hiatusperioden er omtalt, den har jeg efter en norsk klimaforsker. Alligevel fortsætter du uanfægtet med at spørge om det samme, du kan ikke finde den i din dansk eudgave, jamen det er fordi at B. Snater har fjernet den, du må ind i den rigtige kasse. Servicen med at vise perioden med en vandret streg skyldes Flemmings bastante og vedvarende råberi om den ikke har eksisteret, IPCC mente noget anden dengang. Som enhver kan se, så er stregen vandret = ingen opvarmning. Vi var et par stykker, der efterlyste den manglende globale opvarmning i en debat på en af "Ingeniørens blogs". Det var vist før du var "klimaaktiv"? Mit bud er at du ikke kan/vil svare på spøgsmålene jeg stiller, men jeg kan anbefale du læser mine referencer vedrørende havstrømmene igen. Du er nogt uenig med fagkundskaben på området. Der kommer ikke CO2 på tværs af Ækvator, de føres som [HCO3]- rundt om planeten. De føre med havstrømmene, prøv nu lige at indse virkeligheden.

 • 1
 • 8

@Dan, du vil hellere spørge om det samme end at svare på spørgsmål! Jeg har fodret denne og andre tråde med masser at links til forskere, der alle som en påviser, at CO2 blander sig på kloden via havstrømmene, masser af links.

Nej - som skrevet ovenfor har du udelukkende linket til kilder, der slår fast, at der eksisterer havstrømme. Det vidste vi godt i forvejen. Ikke et eneste sted i dine kilder er der blot så meget som en antydning af, at disse havstrømme skulle resultere i en udligning af CO2 niveauet på de to halvkugler.

Derimod har Dan til fulde dokumenteret, at der er fuld luftbåren opblanding mellem de to halvkugler - ved brug af krypton85 som sporgas - dette har du ikke forholdt dig til.

 • 8
 • 1

Er der nogen, der har behov for rigtig dokumentation på nogle af punkterne, så sig endelig til.

@Flemming, jamen jeg tager dig på ordet igen, igen. Men der sker aldrig noget. hvor længe vil du benægte de tidligere varmeperioder, varmeperioden i 1930-erne, alle er veldokumenterede. Men ligesom kreationisterne afviser at jorden er ældre end godt 6000 år, så fortsætter du med benægtelserne. Jeg har leveret masser af dokumentation fra geologer, der harmålt disse perioder. Jeg kar dokumenteret det ved linkene ovenfor, men jeg kan jo ikke tvinge nogen til at læse på forskningens resultater, når man hellere vil se på amatørsiden SkepticalScience o. lign.

Mit gæt er at Flemming ikke er i stand til at komme med dokumetnationen, han lover at fremskaffe. Hvem tør tage et væddemål? Kom nu Flemming, lad vær emed at spørge, du kan da bare levere materialet, som du plejer at kopiere efter andre, eller har du noget selv? Junges forskning kan ikke bruges her.

 • 1
 • 10

Som gammel forsøgsmand vil jeg altid se på målereultater, der er ingen.

Jo, der er måleresultatet med krypton85, som uden nogen form for tvivl viser, at der er fuld opblanding. Der sidder jo ikke et filter ved Ækvator, der tillader krypton85 men ikke CO2 at passere - og eftersom (stort set) al krypton85 udledes på den nordlige halvkugle og koncentration er (stort set) ens på begge halvkugler, og krypton85 ikke opløses (nævneværdigt) i havvand, der være fuld luftbåren opblanding.

Kan du ikke prøve at argumentere imod disse meget enkle måleresultater.

 • 8
 • 1

Alligevel fortsætter du uanfægtet med at spørge om det samme, du kan ikke finde den i din dansk eudgave,

Jeg har ikke nogen dansk udgave. Mine referencer har altid været til IPCCs officielle rapporter som er skrevet på engelsk. Jeg går ud fra det er et sprog du kan forstå?

Oven i købet citerede jeg den pasus der omtaler 'hiatus' - og linkede og citerede fra en nyerevidenskabelig artikel der forklarer hvorfor der ikke har været en pause.

Videnskab er kendetegnet ved at der hele tiden kommer nye resultater. Desværre skrev IPCC i AR5 om den såkaldte hiatus fordi en flok godt betalte reklamefolk havde fået banket ideen ind i hovedet på de mindre engagerede. Det var en fejl. Og jeg er sikker på at IPCC i AR6 nok skal få rettet misforståelsen. Indtil da er det tilladt for andre at følge med i forskningen på området, og den er fuldstændig klar:

Der er ikke, og har ikke været, nogen 'pause' i den globale opvarming.

 • 8
 • 2

og så samtidig fortælle os, hvor en populær"videnskabelig" artikel, der siger, at Golfstrømmen transporterer 55 millioner km3 vand / sekund kan bruges

https://www.sciencedirect.com/topics/earth... https://oceanservice.noaa.gov/facts/gulfst... Baseret på ovenstående links (som ikke er enige om hastigheden), medfører at der i snit "flyttes" 100.000m (b) x 1000m (d) x 6m/s (w) = 600.000.000m3 per sekund ind i (og ud af) grolf strømmen, svarende til 0.6km3 per sekund. Men total vandmængde transport skal jo multipliceres med Golf strømmens totale længde for at beregne den totale mængde vand der transporteres per sekund.

Med https://scijinks.gov/gulf-stream/ kan man groft estimere Golfstrømmens længde til at være ca. 7500km hvis man måler fra mellem Amerika til nord øst for Island. Det giver så 4500km3 vand som flyttes totalt set hvert sekund. En ganske anseelig mængde.

At man så overhovedet ikke kan gøre det særlig præcist op eftersom Golfstrømmen ikke er en totalt isoleret og veldefineret vandvej, er en anden sag.

 • 3
 • 9

@Kim:

Nå man taler om strømningshastighed, taler man om hvor meget der flyder gennem tværsnittet af strømmen. Uanset hvor langt et vandrør er, ændrer det ikke på, hvor mange liter/sekund flowet er, så din udregning giver ingen mening.

Golfstrømmen transporterer i størrelsesordenen 40-90 millioner m3/sekund afhængig af hvilken kilde man bruger.

Tallet på 55 millioner km3/sekund er en (let gennemskuelig) fejl begået af en journalist, og stammer jo heller ikke fra en videnskabelig artikel. (enhedsfejl fra m til km - og når det så er i rumfang, bliver fejlen naturligvis en faktor 10^9.

 • 8
 • 0

Kom gerne med et eksempel på at jeg lyver,

Læs her : https://ing.dk/artikel/danske-forskere-vil...

Et andet eksempel er dine absurde påstande om mit navn - hvor du bl.a. påstår, at du har læst min dåbsattest og skoser mig for ikke at kunne stave mit eget navn - mage til frækhed skal man lede længe efter !

Per; Jeg vil gentage mit råd til dig: søg lægehjælp - dine skriblerier forekommer mere og mere usammenhængende !

 • 6
 • 1

hvis metan efter 100 år skal kunne have en 23-82 gange så stor klimaeffekt som CO2. Intet svar, ikke et eneste forslag.

Der var engang en fodboldspiller der diskuterede løn med sin far. Faderen var 88 og arbejdede stadig en smule som konsulent. Faderen sagde så: "Min søn, jeg tjener stadig 10000 kr om måneden! Du, derimod, har ikke arbejdet siden du var 32!. Det er klart at jeg over hele mit liv har tjent meget mere end du!"

Sønnen bøjer hovedet og svarer: "Ja far, i dine gode år tjente du godt og du har arbejdet i mange år. Så over hele dit liv har du tjent godt 30 mio kroner. Det er ikke dårligt alt taget i betragtning. Jeg derimod har ganske rigtig ikke tjent noget de sidste 30 år. Men ved du hvad? Alene i mine tidlige år tjente jeg 20 mio om året. Så alt i alt set hen over hele mit arbejdsliv kommer jeg nok til at tjene mest. Med mindre du bliver meget gammel, Metusalem."

Det kaldes en allegori.

 • 7
 • 1

Et andet eksempel er dine absurde påstande om mit navn - hvor du bl.a. påstår, at du har læst min dåbsattest og skoser mig for ikke at kunne stave mit eget navn - mage til frækhed skal man lede længe efter !

Per; Jeg vil gentage mit råd til dig: søg lægehjælp - dine skriblerier forekommer mere og mere usammenhængende !

Når man skærer gennem al vreden, så tror jeg at Per kommenterer på, at du er ligeglad med de store bogstaver i dit navn. Det er selvfølgeligt meningsløst at begynde at diskutere den slags. Især når man ikke skriver specifikt at det er den del man kommenterer på.

Jeg vil gerne dele sørens råd. I bedste og oprigtige mening. Per. Du fremstår som én med symptomer, som jeg desværre selv har oplevet tæt på: Begyndende Alzheimers. Jeg ved, at det er ekstremt grænseoverskridende at få den slags at vide fra en fremmed på nettet. Men jo før det bliver opdaget, jo bedre mulighed er der for at bremse forløbet.

 • 10
 • 2

Nå man taler om strømningshastighed

For det første var min beregning (temmeligt tydeligt) ikke et forsvar for den påståede værdi på 55 mill. km3. Men for det andet så skriver du:

"og så samtidig fortælle os, hvor en populær"videnskabelig" artikel, der siger, at Golfstrømmen transporterer 55 millioner km3 vand / sekund kan bruges"

Læg mærke til ordet "transporterer". Der står ikke strømningshastighed i din kommentar som jeg besvarede.

Så det er (hvis man ellers kan påstå noget så luftigt kan være korrekt) altså korrekt, at Golfstrømmen transporterer 4500km3 i sekundet.

 • 2
 • 9

Nej Kim, når du anvender termen volumen/sekund, kan du ikke gøre det uden at definere hvor dette volumen passerer.

Du kan - med en vis rimelighed - sige, at Golfstrømmen indeholder xxx km3 vand i bevægelse - men ikke per sekund.

Hmm... Hvis du laster en lastvogn med 20 m3 gods, fordelt over 18m længde, kan man godt fastslå at lastvognen bevæger sig 5 meter / sekund. Det plejer ikke at være et problem. Derfor kan man også godt fastslå at lastvognen med de 20m3 gods har bevæget sig med en hastighed af 5 meter / sekund. Uanset at jeg sagtens forstår din indvending, så må det stadig være korrekt at påstå at den samlede volumen af vand har flyttet sig x m/sekund.

 • 1
 • 8

Kommunatiopn, drenge. Det er en svær ting.

Tag en vandslange på 20 meters længde og almindelig halv tommes tykkelse. Tænd vandet, så der løber 1 cm3 ud i sekundet.

Du transporterer nu 1 cm3/sek.

Tag så en tykkere slange på 40 meters længde. Tænd igen vandet, så der løber 1 cm3 ud i sekundet.

Samme transport: 1 cm3/sek.

Jo der befinder sig mere vand i den store slange. Man kan f.eks sige at den transporterer 5 liter vand imod den lille slanges transport af 1 liter vand.

Men det er ikke relevant i den her sammenhæng.

Humlen er at én debatør refererede en artikel der sagde at transporten var 1 m3/sek. Altså 1000 liter istedet for 0,01 liter [1]. Nogen påpegede fejlen. Nr 1 blev bare sur og fortsatte med den forkerte enhed istedet for lige at kigge på det og sige "Nåh ja". Nogen regnede lidt på hvad det ville betyde, hvis nr 1 havde ret. Hvor får sekunder der ville gå inden Atlanterhavet ville blive tømt, f.eks. Nr 1 holdt fast og blev endnu mere sur. Andre havde svært ved at holde masken og fortsatte. DET er essencen af det skænderi. Og ja, det er åbenbart niveauet for dele af debatten på ing.dk

[1] faktisk 55 mio kubikkilometer istedet for 55 mio kubikmeter, mine tal er bare for at forsimple eksemplet.

 • 7
 • 2

haveslange

Se der var kommunikationsbristen igen.

Der stod ikke haveslange noget sted i mit oprindelige indlæg. Du læste det ind ved, at jeg skrev alm 1/2" slange. John synes at 1/4" er en mere almindelig slangediameter. Og hvem kan sige at han tager fejl?

Når sådan en simpel ting kan debatteres SÅ meget, så tror da pokker at debatter om store, komplekse emner (med store følelser involveret), løber amok.

PS i f.eks. gartnerbranchen er 3/4" normen. Men så er "haveslange" måske heller ikke den rette betegnelse.

 • 8
 • 0

Det kaldes en allegori.

Fair nok :)

En anden allegori kunne lyde: "Den meget gamle far er bekymret for sin også aldrende søn, der er ved at blive forkølet. Han synes sønnen holder en lige lovlig lav temperatur sit hus. Faderen selv har i alle sine dage haft radiatoren indstillet på 1 kW, og har nu som altid haft en rigtig fin temperatur i hjemmet. 'Og den radiator skal nok holde i århundreder' - som faderen plejer at sige. Sønnen fortæller, at han jo siden han var lille har haft sin radiator skruet op på fuld, 86 kW. Det gav i starten en vældig varme og høj temperatur, men hurtigt begyndte radiatoren at varme svagere, og allerede for 30 år siden var der kun nogle få kW tilbage. Igennem hele perioden er sønnens hus bare blevet koldere og koldere, og radiatoren er nu nærmest helt slukket. Og så er der jo ingen varme.

Så sagde den gamle far: Ja, lyt til det grå guld - godt nok har du over årene tilført meget mere varme til dit hus, men den højere temperatur har jo bare forøget varmetabet tilsvarende. Der er kun minimal ophobning af energi i jprden, og nu er det hele gået tabt."

Ja, der er så den anden yderlighed.

 • 1
 • 4

øh... slangens længde og diameter er irrelevant. hvor stortet rumfang der passerer et givent punkt pr sekund er målet for transporten. tænk på et vandur... dimentioner af til- og fraløb er uden betydning for hvad uret måler... kun rumfanget af vand gennem uret er relevant.

 • 3
 • 0

Hej Niels Peter Nielsen

Fra den store danske:

"vandføring

Den Store Danske Geografi og historie Geografi Naturgeografi Hydrologi Vandføring, det vandvolumen, der pr. tidsenhed passerer igennem et givet tværprofil vinkelret på strømretningen i et vandløb.

Vandføringen, der ofte angives Q, kan bestemmes ved at gange tværsnitsarealet (m2) med middelhastigheden (m/s) og opgives i l/s eller m3/s. Strømhastigheden er nul ved bund og bredder og størst i midten, nær overfladen. Middelhastigheden bestemmes derfor ud fra målinger af hastigheden i en række punkter, målt med en såkaldt propelstrømmåler, hvor strømmen drejer en propel, som er forbundet med et tælleværk. Antallet af omdrejninger pr. tidsenhed er proportionalt med strømhastigheden. Vandføringen kan for små vandvolumener bestemmes direkte ud fra en opsamling af vandet i et måleglas i løbet af en bestemt periode. For simple tværsnitsformer, fx trekantede, kan vandføringen bestemmes alene ved måling af vandstanden.

Ovennævnte målinger giver vandføringen til et bestemt tidspunkt, nemlig måletidspunktet. En kontinuert registrering af vandføringen kræver mange målinger. Normalt etableres der en empirisk sammenhæng mellem vandstand og vandføring. Når denne er fundet, kan vandføringen bestemmes ud fra kontinuerte målinger af vandstanden.

Middelvandføringen i Danmarks vandrigeste å, Skjern Å, er ca. 30 m3/s, mens den for verdens største flod, Amazonas, ved udmundingen i Atlanterhavet er ca. 180.000 m3/s."

sætter du derimod en finger i hver ende af slangen og flytter rundt med den vil længden være relevant... Men altså ikke når transport i et åbent system måles.

 • 5
 • 0

I diskussionen af metans 'klimaeffekt' kan jeg ikke se noget odiøst i at kigge på de faktiske temperaturstigninger, istedet for hele tiden at dreje det over i GWP beregninger, som netop ikke har hele fysikken med. Det er trods alt temperaturen der er hovedfokus i AGW.

 • 2
 • 5

Hej Torbjørn Søndergaard

Fra den store danske:

"vandføring

Nu skriver jeg om transport, ikke vandføring.

Fra den store danske: Transport

https://denstoredanske.lex.dk/transport_-_...

"Transport, (tilbagedannelse fra lat. transportare, af trans- og lat. portare 'bære'), flytning af varer og personer fra et sted til et andet, normalt vha. transportmidler, fx biler, tog, skibe og fly."

Altså fra et sted til et andet. Afstanden mellem de to steder, må nødvendigvis være en parameter.

 • 0
 • 0

Utroligt så langt nogen vil gå for at (forsøge at) få ret - suk

Ingen kan vel være i tvivl om, hvad der menes, når man taler om størrelsen af en havstrøm: Nemlig den mængde vand der passerer dens tværsnit per tidsenhed.

Yderligere kom hele denne problematik jo udelukkende op på grund af en enhedsfejl fra en journalist - hvorfor dog den langhalm på det - det har jo absolut intet at gøre med problemstillingen, nemlig CO2’s transport over Ækvator.

 • 11
 • 3

Hej Kim Madsen

Hvad er svaret på flg. simple quiz?

Mangles der ikke informationer i denne simple quiz?

Trykket er det overtryk? og det hydrostatiske tryk? Er tanken fuld og udluftet? Hvordan flyttes den 5 meter? etc

Jeg synes det er interessant da denne kunstige opstilling illustrerer (i meget simpliciferet form) hvad der sker i havsystemerne.

Det her mangles også lidt info; er tanken et billede på hele jorden eller ...?

 • 3
 • 0

Mangles der ikke informationer i denne simple quiz?

Trykket er det overtryk? og det hydrostatiske tryk? Er tanken fuld og udluftet? Hvordan flyttes den 5 meter? etc

De 4 bar svarer til standard trykket fra en åben vandhane, så se det i den sammenhæng. Om tanken er fuld eller udluftet må være ligegyldigt når vandet har løbet længe nok. Antag at vandet ikke slukkes. Hvordan tønden flyttes har ikke relevans for opgaven.

 • 1
 • 8

Hej Kim Madsen

De 4 bar svarer til standard trykket fra en åben vandhane, så se det i den sammenhæng.

Altså 4 barg?

Om tanken er fuld eller udluftet må være ligegyldigt når vandet har løbet længe nok.

Hvis man starter med en tom (luftfyldt) tank vil man fylde vand ind indtil vandet når afgangsstudsen. Luften over afgangsstudsen vil så komprimeres, indtil der opstår en ligvægt hvor det samlede trykfald ove de 2 studse vil være 4 bar plus det hydrostatisk tryk af vædsksøjlen i tanken. For at regne det udkræves viden om placering af afgangsstudsen. Hvis man lufter ud er regnestykket noget nemmere.

Hvordan tønden flyttes har ikke relevans for opgaven.

Tanken flyttes 5 m på 1 s. Jeg ser 3 alternativer:

1) Tanken bevæger sig med konstant hastighed 5 m/s

2) Tanken starter med 0 m/s, flyttes 5 m og slutter med 0 m/s

3) Tanken starter med 0 m/s og flyttes 5 m

For alternativ 2 og 3 vil man så ikke vide hvorledes accelerationen er.

Og jeg er stadig uklar over hvorledes denne quiz siger noget om havstrømme.

 • 4
 • 0

I diskussionen af metans 'klimaeffekt' kan jeg ikke se noget odiøst i at kigge på de faktiske temperaturstigninger, istedet for hele tiden at dreje det over i GWP beregninger, som netop ikke har hele fysikken med. Det er trods alt temperaturen der er hovedfokus i AGW.

Nej det er da fint nok at du vil tale om det. Taget herfra er GTP for CH4:

GTP of CH4 (pulse emission) value at different time horizons
Time horizon(year)1510152025304050100500
GTP1059066483424167.83.60.070

Hvilken tidshorisont synes du så vi skal koncentrere os om?

 • 8
 • 1

Hvilken tidshorisont synes du så vi skal koncentrere os om?

Fin tabel, dog plejer GTP 100 for metan da vist at ligge på 4?

Jeg vil sådan set sige, at alle tidshorisonterne skal tages med, hvilket selvfølgelig gør det hele mere besværligt at regne på, når pludselig den tidligere udledte gas har aftagende virkning.

Alt i alt har GTP-værdierne et langt bedre link mellem koncentrationen af metan (forcing) og temperaturen, som også kendes fra udtrykket for climate sensitivity. Dvs at det afgørende er at kigge på koncentrationen af metan, og man behøver blot at vurdere om en given udledning fører til stigning eller fald i koncentrationen. Dertil kommer selvfølgelig også bidrag fra produceret CO2.

Kan anbefale denne præsentation af K. P. Shine, der der forklarer problematikken. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/m...

 • 2
 • 0

Hvad synes du nu, Per? G1. iver det mening at konvertere til CO2 ækvivalenter? Hvad er dit alternativ, hvis ikke? 2. Hvilken af de andre metrikker i artiklen foretrækker du? Kan pøblen forstå de rå, individuelle data? 3. Kan politikerne? 4. Husk lige at de klimamodeller, som er blevet fremstillet hen over de sidste 40+ år, faktisk viser sig at være nogenlunde korrekte, så måske er det vi har, faktisk ok.

 1. Nu kan du simpelt hen ikke længere være bekendt at påstå, at der ikke er nogen som har forklaret dig det med de 100 år.

 2. Det er en stråmand, du længe har brugt til at miskreditere IPCC og klimaforskning generelt. Det er på tide, at du stopper dig selv. Find i det mindste en ny.

@Kære Mogens, jeg havde egentlig ikke ment det var spørgsmål, du ville afkræve et svar, men jeg skal gerne kommentere det, jeg har nummereret dem. Ad 1. Ja, men ikke ud over de enkelte klimagassers levetid. Lburde ikke benytte GWP100, men måske 10 eller 20 år. Ad 2. ?. Hverken pøblen eller mange klimaaktive kan forstå hvad der kan optræde som klimagas efter at gassen er atomiseret. For metans vedkommende er der den hage, at dets absorptionsspekrum ligger udenfor det optiske vindue, altså enten metan er tilstede eller ej, så vil de tilhørende stråling ikke kunne passere ud i verdensrummet! Ad 3. Nej. Politikerne tænker i stemmer, ikke i klima. Ad 4. Du har ikke ret. Dr. Christy har gennemtestet over 100 klimamodeller, alle viste ret end, alle viste forkert, d.v.s. de overdrev de beregnede stigninger ganske meget. her er der plads til forbedring. 5. Ingen har kunne forklare hvilke klimagsser der kan klare metans atomisring så den samlede effekt over 100 år er 23-82 gange så stor, som for CO2. Du har leveret en gedigen artikel, hvor det fremgår, at man over 100 år åbenbart tilfører et metanmolekyle i takt med at de forscinder. Tilsammen giver det dog ikke hverken 23 eller 82 gange sp meget som CO2. Så GWP-værdierne kan ikke beregnes over så lange tidsrum på videnskabeligt plan. Ingen kar givet forklaring på metans henfaldsprodukter, EPS henviser til ozon, hvilket må være en vittighed eller mangel på viden, for ozons levetid er ca. 1 måned.

Ad 6. Nej, jeg har ikke miskrediteret IPCC, men derimod har jeg kritiseret klimamodellørerne og deres fejlbehæftede integrationsformel. En af de første var den nu afdøde geni, Freman Dyson, der fandt fejl i klimamodellerne bl.a. med metan! Han læste kildekoden som andre læser andre løser et Anders And-blad. Der var intet om overlapning eller metan i kildekoden.

Jeg kan konstatere at over 30.000 videnskabsfolk indenfor Oregon Petition er meget skeptiske overfor dele af IPCCs rapporter. Der er plads tl forbedring. I øvrigt har de, der nu arbejder indenfor IPCC, ikke ansvar for disse spørgsmål længere, de har andre opgaver end de rent fysiske.

Håber det dækker, og tak igen for en god henvisning, der fortsætter med et nyt metan når det "gamle" er atomiseret.

 • 2
 • 12

Hvilken tidshorisont synes du så vi skal koncentrere os om?

Lige et par opklarfende bemærkninger inden svaret: mener du stadig, at Dansgaard målte fejl? https://www.dropbox.com/s/sqtmo42t01encpe/... Mener du stadig, at CO2 blæser over Ækvator? https://da.wikipedia.org/wiki/Golfstr%C3%B... Mener du at denne klimaekspert tager fejl? https://www.klimarealistene.com/wp-content...

OK, måske skulle et panel se på den ca. 20 år gamle formel igen? Det kan ikke være rigtig at man regner løs på et forlængst demontere klimagasmolekyle. Desuden klarer vanddampen dette arbejde.

Du har forresten svaret i det link, som du omhyggeligt undgår at kommentere: https://www.dropbox.com/s/46qwtkyxta9et0t/... Her ses ganske klart, at metan ikke er en stærk klimagas. Men hvorfor er der ingen, der kigger lidt på drtoptiske vindue, som ses på grafikken? Ingen af de bølgelængder som metan kan absorbere, kan passere ud i verdensrummet, vel? Der er ingene mellem 8-12 my, vel? Hvis metan helt fjernes vil der ikke forsvinde nogle af disse bølgelængder ud i verdensrummet! Hvad er forskellen om metan er væk eller ikke? Det er et punkt jeg synes får lige så lidt opmærksomhed.

At forskerne er vildt uenige har vores indlæg vel vist med al ønskelig tydelighed, men geologernes forskning mener du og flere andre altså ikke man rigtig kan bruge til noget? Altså at der har være 4-5 varmeperioder siden sidste istid, hvor klimaet var varmere end nu? jeg ser en del protester, hvorfor ikke gå til geologerne at fortælle dem, at de tager fejl? Jeg kan sagtens tåle at få kritik, men ret dem dog til de ansvarlige, læs i øvrigt hvad Ole Humlum mener om sagen.

 • 2
 • 13

Lige for at understrege: Det er selvfølgelig ikke de kurver over holocæne temperaturer, Per A linker til, jeg stiller spørgsmålstegn ved - det er Per A's (og andre benægteres) enten bevidste misbrug af dem, eller totalt manglende forståelse for, hvad de viser.

 • 9
 • 3

Hvad synes du nu, Per? G1. iver det mening at konvertere til CO2 ækvivalenter? Hvad er dit alternativ, hvis ikke? 2. Hvilken af de andre metrikker i artiklen foretrækker du? Kan pøblen forstå de rå, individuelle data? 3. Kan politikerne? 4. Husk lige at de klimamodeller, som er blevet fremstillet hen over de sidste 40+ år, faktisk viser sig at være nogenlunde korrekte, så måske er det vi har, faktisk ok.

Nu kan du simpelt hen ikke længere være bekendt at påstå, at der ikke er nogen som har forklaret dig det med de 100 år.

Det er en stråmand, du længe har brugt til at miskreditere IPCC og klimaforskning generelt. Det er på tide, at du stopper dig selv. Find i det mindste en ny.

@Kære Mogens, jeg havde egentlig ikke ment det var spørgsmål, du ville afkræve et svar, men jeg skal gerne kommentere det, jeg har nummereret dem. Ad 1. Ja, men ikke ud over de enkelte klimagassers levetid. Lburde ikke benytte GWP100, men måske 10 eller 20 år. Ad 2. ?. Hverken pøblen eller mange klimaaktive kan forstå hvad der kan optræde som klimagas efter at gassen er atomiseret. For metans vedkommende er der den hage, at dets absorptionsspekrum ligger udenfor det optiske vindue, altså enten metan er tilstede eller ej, så vil de tilhørende stråling ikke kunne passere ud i verdensrummet! Ad 3. Nej. Politikerne tænker i stemmer, ikke i klima. Ad 4. Du har ikke ret. Dr. Christy har gennemtestet over 100 klimamodeller, alle viste ret end, alle viste forkert, d.v.s. de overdrev de beregnede stigninger ganske meget. her er der plads til forbedring. 5. Ingen har kunne forklare hvilke klimagsser der kan klare metans atomisring så den samlede effekt over 100 år er 23-82 gange så stor, som for CO2. Du har leveret en gedigen artikel, hvor det fremgår, at man over 100 år åbenbart tilfører et metanmolekyle i takt med at de forscinder. Tilsammen giver det dog ikke hverken 23 eller 82 gange sp meget som CO2. Så GWP-værdierne kan ikke beregnes over så lange tidsrum på videnskabeligt plan. Ingen kar givet forklaring på metans henfaldsprodukter, EPS henviser til ozon, hvilket må være en vittighed eller mangel på viden, for ozons levetid er ca. 1 måned.

Ad 6. Nej, jeg har ikke miskrediteret IPCC, men derimod har jeg kritiseret klimamodellørerne og deres fejlbehæftede integrationsformel. En af de første var den nu afdøde geni, Freman Dyson, der fandt fejl i klimamodellerne bl.a. med metan! Han læste kildekoden som andre læser andre løser et Anders And-blad. Der var intet om overlapning eller metan i kildekoden.

Jeg kan konstatere at over 30.000 videnskabsfolk indenfor Oregon Petition er meget skeptiske overfor dele af IPCCs rapporter. Der er plads tl forbedring. I øvrigt har de, der nu arbejder indenfor IPCC, ikke ansvar for disse spørgsmål længere, de har andre opgaver end de rent fysiske.

Håber det dækker, og tak igen for en god henvisning, der fortsætter med et nyt metan når det "gamle" er atomiseret.

Beklager at jeg quoter hele indlægget, men det bliver svært at finde rund ellers.

ad 1. Men hvis ikke man strækker de enkelte klimagassers levetid ud over et gennemsnit, så giver det ingen mening at konvertere til en enheds-ækvivalent. Det er jo hele pointen ved de metoder der er beskrevet i artiklen. Det giver en mulighed for at sammenligne æbler og bananer. Alle ved at det ikke er 100% præcist, men de fleste (undtagen dig, tydeligvis) er enige om at det er ”godt nok” til de modelleringer og præsentationer, hvor det benyttes.

ad 2. Du ville foretrække GWP20 frem for GWP100. Fair nok. Og så fortsætter du med at vrøvle om atomisering af molekyler. Og at methan slet ikke er en klimagas af betydning i vores atmosfære pga vanddamp. INGEN påstår at methan lever længere end det gør. GWP100 er en regnemetode, der bruges til at holde metan, CO2 mfl. inden for det samme regnestykke. Er det overhovedet GWP100 du angriber igen og igen, eller er det noget andet du ikke har nævnt?

ad 3. Se 2.

ad 4. Kilde? Min kilde siger at modellerne generelt viser rigtigt. Især når de korrigeres for at udledningerne har varieret i forhold til det projicerede. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/do... (tygget af videnskab.dk: https://videnskab.dk/naturvidenskab/klimam... )

ad 5. Igen. Det er en beregningsmodel. Det er fløjtende ligegyldigt hvor længe molekylerne faktisk lever. Vi kan godt blive enige om at GWP100 ikke er optimal for metans vedkommende. Men det er det kompromis man har valgt, vægtet efter de forskellige gassers betydning.

ad 6. Jo. Du bruger småpilleri i detaljer som denne og andre (som f.eks. hvordan CO2 flytter sig rundt på jorden) til at fremstille det som om menneskabte klimaændringer er negligerbare. En af klimabenægternes vigtigste taktikker: flyt fokus. Og jeg må indrømme at du er superdygtig til netop dette.

PS. Jesus kristus, ing.dk's formattering lugter fælt.

 • 11
 • 1

ad 2. Du ville foretrække GWP20 frem for GWP100. Fair nok. Og så fortsætter du med at vrøvle om atomisering af molekyler. Og at methan slet ikke er en klimagas af betydning i vores atmosfære pga vanddamp. INGEN påstår at methan lever længere end det gør. GWP100 er en regnemetode, der bruges til at holde metan, CO2 mfl. inden for det samme regnestykke. Er det overhovedet GWP100 du angriber igen og igen, eller er det noget andet du ikke har nævnt?

@Mogens Undskyld forsinkelsen, du stiller et par spørgsmål, som jeg gerne vil besvare. Mit udgangspunkt er klimafysikken, ikke klimamatematikken. Atomisering betyder jo, at metan ikke kan optræde som klimagas, der skal have mindst 2 atomer i molekylet. Når metan er splittet ophører dens klimagaseffekt totalt. Ifølge Dans forklaring erstatter man blot det hengangne metanmolekyle med et andet. Hverken Dan eller andre kan pege på nogle stoffer, der indirekte kan banke metans klimaeffekt op på 23-82 gange større end for CO2! Dan nævnte en række stoffer, som intet har med denne omdannelse at gøre.

D.v.s. at man over 100 år i en GWP-beregning faktisk benytter omkring 10 metanmolekyler, så den gns. effekt skal vel fordeles over de 10 stk? Bla. derfor mener jeg at GWP-100 er ubrugelig. Hvad metan i virkeligheden gør som klimagas er egentlig lidt diffust. Den returnerer lidt stråling tilbage til jorden, som så sender energien opad med varmebølger med længere bølgelængder, ikke? Klodens opvarmning sker jo fordi der returneres mindre stråling gennem "vinduet", end der kommer ind af solstråling.

Men hvad sker der med denne stråling, hvis metan forsvinder i atmosfæren? Altså den stråling, der returneres opad mod verdensrummet? Ingenting, de ligger jo udenfor det optiske vindue og kan ikke forlade Jorden, de returneres mod jordoverfladen, hvor de så udsendes som varmebølger, hvoraf nogle kan. Altså ikke nogen nettoeffekt, der sker det samme enten kloden selv returnerer varmebølgerne fra metans absorbtionsspektrum eller man lander metan gøre arbejdet, og vanddampen klarer sig fint uden metanet, der dog hjælper lidt til . Det undrer mig særdeles meget, at man selt ikke tager klimafysikken ind i debatten, det handler kun om de matematiske modeller, som har vist sig at være upålidelige. Det har mere end 30.000 forskere også fundet ud af, se "Oregonpetition". De har forresten også udgivet en artikel om metan. Læs den.

Jeg undrer mig også over, at ingen tilsyneladende kender til "Hiatusperioden", den benægtes selv om den er nævnt i en AR-udgave, men tilsyneladende fjernet igen af den altid vågne B. Santer, der ændrer i forfatternes bidrag til AR-rapporterne. Det klagede en hel række over engang for mange år siden, et ret interessant stykke litteratur at læse, den dør er forlængst lukket. Jeg undrer mig også over at man i dette forum tillægger mig forskernes tal for havstrømmenes størrelse, den ære tilfalder "Eksperemitarium". Min andel er at nævne CO2s optagelse i vandmiljøet og dens transport. At nogle mener den blæser over ækvator, ja den viden må de så gå til meteorologerne med. Og tak for en række gode indlæg, men jeg køber ikke lige de matematiske formler der anvendes uanset om klimagasserne er tilstede eller ej.

 • 2
 • 13

Faktacheck:

Ifølge Dans forklaring erstatter man blot det hengangne metanmolekyle med et andet.

Dette er decideret usandt. Det Dan og mange andre har forklaret, er, at selvom CH4 har en halveringstid på ca. otte år, giver det fysisk og matematisk mening at beregne en GWP(100). De afledte klimagasser der opstår som følge af nedbrydningen af CH4 fylder stort set intet i det regnestykke - og ingen har påstået det.

Jeg undrer mig også over, at ingen tilsyneladende kender til "Hiatusperioden",

Dette er decideret usandt. Alle kender vel til det faktum, at hvis man bruger 1998 som (cherrypicked) udgangspunkt for en global temperaturkurve og derfra kigger ca 14 (cherrypickede) år frem, kan man få det til at se ud som om, temperaturstigningen er gået i stå. Kigger man derimod på data, der ikke er cherrypickede (som f.eks. Berkeley , ser man tydeligt, at al snak om "hiatus" kun er en våd drøm blandt folk uden forståelse for dataanalyse.

Men måske har du alligevel lidt forståelse Per - du havde trods alt pli nok til at sætte "Hiatusperioden" i citationstegn ;o)

 • 10
 • 4

Ifølge Dans forklaring erstatter man blot det hengangne metanmolekyle med et andet.

Nej. Men regner på det ene molekyle og kommer frem til en GWP(100) på 28 (tallet fra AR5)

Hverken Dan eller andre kan pege på nogle stoffer, der indirekte kan banke metans klimaeffekt op på 23-82 gange større end for CO2!

Ligesom vi heller ikke forsøger at inddrage spagettimonstre eller usynlige lyserøde flyvende enhjørninger: De er ikke nødvendige: Se ovenfor.

D.v.s. at man over 100 år i en GWP-beregning faktisk benytter omkring 10 metanmolekyler,

Nej, man benytter eet. Hverken mere eller mindre.[1]

[1] Definitionen på GWP kræver at man benytter 1 kg af stoffet, men det er ren semantik og påvirker blot beregningen med en faktor 2,7[2][3]

[2] CO2 molær vægt/CH4 molær vægt: 44,01g/mol / 16,04g/mol = 2,7437

[3] Så det er ovenfor faktisk mere korrekt at sige at GWP(100) for eet molekyle CH4 er 10,2. Regn selv efter.

 • 7
 • 1

Hverken Dan eller andre kan pege på nogle stoffer, der indirekte kan banke metans klimaeffekt op på 23-82 gange større end for CO2!

Jeg kan faktisk nævne et forhold der kan øge netans effekt (eller energi).

GWP udregningen forudsætter at 1kg CO2 udledt bliver i luften næsten til evig tid. For metan regner man med en nedbrydning, men energien den har samlet op bliver ved med at være der selvom der i de sidste mange år ikke samles noget op. CO2's levetid i atmosfæren er ret kort, da det målte indhold kun vokser med halvdelen af det vi ved vi udleder, og tages det i betragtning må metans GWP blive større. Fordi 1kg CO2 efter relativt kort tid er blevet til 0,5kg. Over 100 år kan man godt regne med at den opsamlede energi fra 1 kg udledt CO2, egentlig skal regnes som energi opsamlet af 0,5kg CO2. Ret skal være ret, selvom jeg er skeptisk.

CO2 nedbrydes ikke som metan, men det forsvinder alligevel ud af atmosfæren.

 • 1
 • 4

Hvorhen.. tja bum bum. I planter, træer og i havet....ganske som det plejer.

Problemet er bare at der produceres mere CO2 end der kan optages af naturen.

 • 5
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten