Grønland fortsætter med at hæve sig i takt med at indlandsisen smelter

Illustration: Finn Bo Madsen, DTU Space

Op til 20 centimeter på 12 år. Så meget har Grønland hævet sig, fordi indlandsisen smelter. Det viser nye data fra 59 GNSS-målestationer, kendt som Greenland GPS Network (GNET), der overvåger afsmeltningen ved at måle på grundfjeldets bevægelser. Målestationerne identificerer sin egne positioner via satellitsignaler, og de oplysninger bruges så til at beregne landhævninger og afsmeltningen af indlandsisen.

De nye resultater fra GNET viser tydeligt, hvor meget landet har hævet sig pga. øget afsmeltning af isen. Nogle steder er landhævningen op til 20 cm på ca. 12 år, men det forventes, at når forskerne får behandlet de sidste data, at langt større landhævninger vil gøre sig gældende omkring specielt de store isbræer.

Forklaringen på landhævningerne er, at Indlandsisen igennem årtusinder har trukket sig tilbage og dermed frigjort landområderne for sin tyngde, så de langsomt rejser sig igen. Så det er ikke selve landhævningerne, men tempoet der er afgørende. Det samme fænomen gør sig i øvrigt gældende i Danmark, der stadig hæver sig, efter at isen fra seneste istid har trukket sig tilbage.

Illustration: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Grønlands geologi og Indlandsisens udbredelse og tyngde har stor variation, ligesom i fortiden. Det er derfor forskelligt, hvor meget landet hæver sig i dag alt efter lokale variationer, der påvirkes af gletsjere og geologiske forhold. I Nuuk-området er tallet mindst og målt til 3,3 millimeter om året, mens det i Aasiaat er målt til næsten det dobbelte, 6,3 mm om året, og i Kullorsuaq endda 10,5 mm pr. år.

Fra 2013 til 2017 forsvandt omkring 220 gigaton is per år fra Grønland. Den grønlandske indlandsis har i stigende grad mistet masse siden 1990’erne, hvor der var balance mellem tilført og afsmeltet is.

Allerede i 2004 beskrev Ingeniøren, hvordan landhævningerne accelererer, særligt i den sydøstlige del af Grønland. Året før hævede området omkring lufthavnen Kulusuk sig 0,5 centimeter, men i 2004 blev det til 1,5 centimeter.

Læs også: Grønland hæver sig

Målestationer skifter hænder

Danmark overtog i 2019 ansvaret for de 59 målestationer fra USA og i dag er det Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, der varetager driften. GNET består af 59 GNSS-målestationer (Global Navigation Satellite System). Stationerne består af kraftige modtageantenner, der er placeret på 59 steder hele vejen langs den grønlandske kyst. Antennerne måler sin egen position nøjagtigt hvert 30. sekund hele døgnet rundt via GPS-satellitsignaler. Positionsoplysningerne er så nøjagtige, at man kan få et præcist og tydeligt billede af, hvordan jordmasssen, altså grundfjeldet, bevæger sig i det arktiske område i Grønland.

Data fra stationerne bidrager ud over klimaovervågning også til opmåling og landkortlægning af Grønland, hvor de kan sikre nøjagtigheden.

Læs også: Amerikanere trækker sig: Danmark overtager vigtige målestationer til klimaforskning

Modellen viser, hvor landhævningerne er størst og kan bruges til at forudse, hvor det kan give problemer, f.eks. med ændrede sejladsforhold i havne og jolleruter Illustration: Khan, Shfaqat A. et al (2016), Science Advances.

Undersøger dagligsdagsproblemer

I et nyt projekt skal forskere fra Columbia University i New York og Grønlands Naturinstitut i Nuuk de kommende år kortlægge landhævningerne bedre og undersøge, hvordan de måske kan påvirke dagligdagen i Grønland.

Projektet er finansieret af den amerikanske forskningsfond, National Science Foundation, der støtter projekter, hvor videnskaben skal undersøge, hvordan klimaforandringer påvirker dagligdagen i Arktis og knytte stærkere bånd mellem lokalsamfundet og forskningen.

Måske er der steder, hvor landhævninger allerede nu giver udfordringer og koster tid og penge? Det kan være havne, hvor skibe har svært ved at manøvrere under ebbe, når skær, sten og vrag kommer tættere på havoverfladen. Jolleruter i snævre, lave farvande kan blive vanskeligere at besejle eller må helt opgives. Byernes kloakrør løber ud nogle få meter fra kysten og ved hævning af kystområdet skal de måske forlænges. Forekomster af tang, fisk og bunddyr på lavt vand kan også tænkes at blive påvirket af ændringer i havniveauet.

Læs også: Her er hvad vi kan forvente af den nye store FN-klimarapport

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

First:

 • Der er ikke klima forandring

 • Hvis der er så er den til vores fordel

 • Modeller kan ikke bruges

 • Klimarealisme.dk

 • Antropogen drivhuseffekt findes ikke (AGW)

 • Da jeg ikke forstår videnskab så må videnskab tage fejl.

Find selv på mere inden troldene kommer

 • 37
 • 11

Grønlands iskappe har en gennemsnitlig tykkelse på 1500m og derved trykker den en del på landet. Nutidens landhævning skyldes dog en meget større iskappe i fordums tider, men hvor stor var den dengang?

 • 10
 • 19
 • kører denne debat af sporet og bliver helt skæv ? Feriekuller ?

Bortset fra det sidste afsnit, så læser jeg referat af en seriøs videnskabelig undersøgelse.

Anderledes med det sidste afsnit, som svæver frit i luften. Fordi der konstateres landhævning (som er i forhold til en geoide), så kan man ikke slutte noget som helst om vanddybder og besejling. Det kan være rigtigt, men ikke med udgangspunkt i artiklen.

 • 4
 • 0

Anderledes med det sidste afsnit, som svæver frit i luften. Fordi der konstateres landhævning (som er i forhold til en geoide), så kan man ikke slutte noget som helst om vanddybder og besejling. Det kan være rigtigt, men ikke med udgangspunkt i artiklen.

Det er faktisk utroligt relevant.

Al den is der ligger ovenpå Grønland, dvs. over vandoverfladen, vejer rigtig meget.

Masser tiltrækker hinanden og denne enorme ismasse hiver vand hen mod Grønland, hvor vandstanden derfor er ret meget højere end den ville være uden iskappen.

Det medfører det meget uintuitive resultat at hvis man smelte hele Grønlands iskappe stiger vandet på den sydlige halvkugle, mens vandstanden ikke forandrer sig nær så meget i Nordatlanten, fordi iskappen ikke længere tiltrækker vandet.

Sejladsen omkring Grønland rammes derfor dobbelt af den smeltende is: Landet hæver sig og vandet tiltrækkes mindre.

 • 26
 • 0

@PHK: Jeg er enig, men det havde været relevant at uddybe reference-punkterne for jordhævningen, nemlig geoiden, og ikke vandstanden f.eks. målt i de respektive havne.

Jeg påpeger derfor, at målingerne intet siger om vandstand.

HVIS man har en vandstandsmåling, korrigeret for tidevand og alt muligt andet, på f.eks. 120 mm så kan man måske sige: OK, 50 mm fra landhævning og 70 mm fra vandstandsændring.

 • 5
 • 0

Du mener vel i forhold til en geoides tyngdepunkt? - et tyngedpunkt som dog ikke lader sig bestemme, fordi det hele tiden flytter sig, og som i virkeligheden er det tyngdepunkt som satellitter altid drejer om, hvorfor man aldrig helt nøjagtigt kan vide hvilken position og højde over jord/havoverfladen satellitter i virkeligheden har. Bla. derfor bliver fx havniveaumålinger med satellitter ganske unøjagtige. Den ligefremme måde at måle havstigning på er jo med en målestok.

 • 1
 • 15

@BB: Ud fra mine studier af GNSS, herunder GPS, er et min opfattelse, at højder beregnes i forhold til geoiden (overflade) OG at kort er udlagt på denne flade i alle tre dimensioner.

Jeg ved ikke om og hvordan geodæter, som du antyder, benytter et andet referencepunkt som udgangspunkt.

Her er ihvertfald nogle forklaringer. https://sdfe.dk/saadan-arbejder-vi-med-dat...

 • 5
 • 0

Ding Ding Ding 🤑🤑🤑🤑

Så er det tid til at uddele præmier i denne uges benægterbingo - steeeep rigth up hvis du har hele pladen fuld:

Præmierne er:

 1. En T-shirt med "Jorden er flad"
 2. En agurk
 3. Et medlemsskab af klimarealisme.dk
 • 18
 • 5

Danmark hæver sig også stadig efter sidste istid visse steder, der er intet unaturligt i det.

Har nogen tænkt den tanke at noget af hævningen her også kunne være en konsekvens af sidste istid, og dermed også en del af opvarmningen som i den henseende så er et naturlig klimaskifte indtil det måske igen går den anden vej og vi får en ny istid?

 • 2
 • 15

Men de passer desværre ikke rigtig ind i de professionelt faktaresistentes mantra:

Dialogen:

Hvordan kan man korrigere klimamodellerne, mens beregningsresultaterne før/efter begge er fakta?

->Fakta er fakta!

Hvis nu der eksisterer flere modeller der giver forskellige resultater, hvad er så mest faktuelt?

->Fakta er fakta!

Men det kunne da være spændende at høre noget andet end den hårdkogte klimabekymrede liga disker op med. Prøv noget andet end hån og "fakta er fakta".

 • 2
 • 20

Men så længe en flok idioter (og fossilindustriens marionetter) kører en kampagne for, at det overhovedet ikke er nødvendigt, bliver det jo ikke nemmere -

Jeg undrer mig altid over at disse få "klaphatte og marionetter" kan have så stor indflydelse at hele skoven af forskere og folk med de "rigtige" meninger ikke kan modvirke det.

Jeg har en lumsk mistanke om, at hvis vi holdt vores kæft ville der ikke blive flere fremskridt. Så måtte man vel finde nogle nye syndebukke at give skylden. Minder i uhyggelig grad om historiske erfaringer.

 • 1
 • 15

Jeg undrer mig altid over at disse få "klaphatte og marionetter" kan have så stor indflydelse at hele skoven af forskere og folk med de "rigtige" meninger ikke kan modvirke det.

Jeg har en lumsk mistanke om, at hvis vi holdt vores kæft ville der ikke blive flere fremskridt. Så måtte man vel finde nogle nye syndebukke at give skylden. Minder i uhyggelig grad om historiske erfaringer.

 • De få klaphatte har ret store budgetter
 • Det er lettere at sælge historien om at du bare skal blive ved med at gøre som nu

Tror du tobaksprodukter i dag ville være tilladt i den vestlige verden, hvis ikke industrien (tobaks-) siden 1950'erne havde postet enorme summer i tvivlsindustrien?

Den samme tvivlsindustri der idag - godt hjulpet på vej af de nyttige idioter[1] - sælger deres ydelser til fossilindustrien?

[1] Er det ikke det man ynder at kalde dem der er uenige med en?

 • 11
 • 2

Den samme tvivlsindustri der idag - godt hjulpet på vej af de nyttige idioter[1]

[1] Er det ikke det man ynder at kalde dem der er uenige med en?

Nej, det er en term der beskriver tosser, der forsvarer en sag de ikke helt forstår. Den passer egentlig ret godt på den naive og udbetalte del af fossil-fossilerne, der er manipuleret til at være loyale soldater i en krig der ikke er deres. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Useful_idiot

Jeg har en lumsk mistanke om, at hvis vi holdt vores kæft ville der ikke blive flere fremskridt. Så måtte man vel finde nogle nye syndebukke at give skylden.

??Fremskridt??

Minder i uhyggelig grad om historiske erfaringer

Der må jeg give dig ret, "nyttig idiot" er et koldkrigsudtryk. Dukkeføren er en anden, metoderne en smule mere moderne, men slutproduktet er det samme.

 • 9
 • 1

De få klaphatte har ret store budgetter Det er lettere at sælge historien om at du bare skal blive ved med at gøre som nu

Måske budgettet pr klaphat er større men tilsammen er det småting imod hvad der postes i den etablerede klimaforskning. Det ses jo også i mængden af artikler, men videnskaben afgøres vel hverken af penge eller antal artikler.

Hvor det tavse flertal er henne vides ikke fordi de er tavse. Formodentlig er de ligeglade. I de sidste mindst 20 år er de blevet bombarderet med mere og mere skingre advarsler om katastrofer, men det har jo ikke rigtig manifesteret sig. Vejret er som det plejer at være og 1 grad højere middeltemperatur kræver avanceret måling og databehandling for at detektere.

Hvor længe kan en katastrofe vare før det blot bliver dagligdag, eller før man tænker hvilken katastrofe?

 • 3
 • 17

Måske budgettet pr klaphat er større men tilsammen er det småting imod hvad der postes i den etablerede klimaforskning. Det ses jo også i mængden af artikler, men videnskaben afgøres vel hverken af penge eller antal artikler.

Og det er selvfølgelig noget, du kan dokumentere?

At der udgives(væsentlig) flere artikler, der underbygget AGW end det modsatte, kunne jo skyldes, at det trods alt er lettere at få udgiver noget, der holder vand.

Klaphattenes agenda er jo ikke at udgive artikler - men derimod at sælge tvivl - og deres målgruppe er jo ikke (hvad man tydeligt ser herinde) folk med forstand på videnskab.

 • 11
 • 3

Hvor det tavse flertal er henne vides ikke fordi de er tavse. Formodentlig er de ligeglade. I de sidste mindst 20 år er de blevet bombarderet med mere og mere skingre advarsler om katastrofer, men det har jo ikke rigtig manifesteret sig. Vejret er som det plejer at være og 1 grad højere middeltemperatur kræver avanceret måling og databehandling for at detektere.

Er du både døv og blind?

https://nypost.com/2021/07/27/shocking-vid...

Hedebølge op til 50C i Canada. De højeste temperaturer nogensinde målt i både Canada og USA.

Tørke og skovbrande i USA, Australien, Tyrkiet, Libanon... Mange steder raser lige nu de mest udbredte skovbrande som nogen sinde er registrret.

Avanceret måling min bare... Ved du hvordan et termometer virker? Kender du til at opsamle en måleserie og beregnet et gennemsnit? Det er ikke mere avanceret end hvad der kan laves i et Excel ark!

 • 12
 • 3

Til Peter Larsen om temperaturmåling: Tænk dig lidt om før du skriver noget. Din øjeblikkelige harme står i vejen for din tankevirksomhed.

Avanceret måling min bare... Ved du hvordan et termometer virker? Kender du til at opsamle en måleserie og beregnet et gennemsnit? Det er ikke mere avanceret end hvad der kan laves i et Excel ark!

Det må du hellere fortælle de organisationer som beregner den globale temperaturanomali.

 • 2
 • 16

Du glemte kulden i Sydamerika: https://joannenova.com.au/2021/08/jet-stre...

Hold da op, hvor for du det fra?? Endnu en benægter, med sin egen selvstændige side.....

A science presenter, writer, speaker & former TV host; author of The Skeptic's Handbook

https://en.wikipedia.org/wiki/Joanne_Nova

She self-published[8] the book The Skeptics Handbook, which rejects the scientific consensus on climate change and promotes various falsehoods about climate change.[11] The book argues that temperatures have not increased, and that greenhouse gases do not contribute to climate change

Jeg læste nogle af kommentarene under post'en, de er fyldt med rygklappere som ikke fatter det mindste af det de skriver om, og som overbeviser hinanden om at videnskab og modeller, vjer og klima altsammen er hoax'es.

Svend sidder du virkeligt og læser det bavl? Og er enig med det? - jeg følte nærmest min IQ blev suget ud af hoved så dumme var kommentarerne på siden!!!

Det er frygteligt at folk med vilje kan holde sig så uoplyste i denne tidsalder. Hvor der jo opstår en kløft imellem videnskab og højreradikaliserede benægtere - der er ingen mellemvej.... Og når man først er faldet ned i det kaninhul og tager sølvpapirshatten på, så er man jo i en kult hvor ens mangel på intelligens og forståelse bliver belønnet af at alle er enige med en - det ender med at være frivillig hjernevask, da der ikke er nogen negativ feedback.....

Goddamn der er godtnok kaninhuller rundt omkring på nettet......

 • 17
 • 1

Sidder og reflektere over hvorfor benægtere ofte er gamle, enddog meget gamle mænd. Træder man et skridt tilbage og kigger på I-landende så er det overordnet mit indtryk at religion specielt den kristne er gået meget tilbage henover de seneste år.

Samtidig er ektremismen f.eks. fundamentalistisk Islam vundet frem.

Selv kan jeg ikke begribe hvorledes man kan bekende sig til f.eks. ISIS, men igen sidder jeg med sådan en nagende fornemmelse for at der måske er en kobling imellem religionernes tilbagegang i den vestlige verden, og benægternes fremgang?

Måske er mennesket instinkter indrettet således at vi har behov for at tro på noget, også selvom det vi tror på er en sammensværgelse? Kigger man bagud har religionen jo stået for troen, men her nu i internettets tidsalder, nærmest uden religion, hvad skal mennesket tro på, og har vi behov for tro og trosfæller? Ind på scenen træder minikult/trossamfund med at jorden er flad, vacciner er hoaxes, AW-benægtere osv.

Det bringer mig tilbage til hvorfor er det ofte gamle mænd som er benægtere? Er det fordi de søger noget at tro på i deres sidste leveår - erstatter denialist-kulturen religionen som mange søger imod i deres sidste år - erstatter kaninhullerne trosfællesskabet?

Der burde være et par antropologi-papers i analyse af den bevægelse.

 • 13
 • 2

Goddamn der er godtnok kaninhuller rundt omkring på nettet......

Jeg tror, at vi herinde skal se det som en skøn blanding af faktaresistente idioter og deciderede internet trolls.

Jeg havde ikke en gang gidet følge Svends link, da udsagnet jo ikke en gang var en modsigelse af AGW. At kilden så (som sædvanligt) var så ringe, understreger jo kun pointen.

Jeg tror stadig, at Svend primært troller - alternativet er simpelthen for ynkeligt.

 • 12
 • 1

Har du noget (mere) konkret at basere dét indtryk på?

F.eks. dette, udsagn fra Wiki-Kirken :-) https://en.wikipedia.org/wiki/Church_atten...

Church attendance in advanced industrial societies is in gradual general decline with people shifting from weekly to monthly or holiday attendance. Sociologists have attributed this trend to a number of reasons, starting from a simple boredom during services and lack of motivation, to generational incompatibility of belief systems and social changes attributed to modernity.

Så der er nok noget om det.

klima-/bæredygtigheds-/biodiversitetskirken! :)

Ja, det er jo dommedags-profetien - og der er sikkert nogen som har det som erstatning for et trosfælleskab. Generelt har denne side dog med den vigtige forskel fra en dommedagskult, at det kan undgås, og så er det jo ikke dommedag længere.....

 • 14
 • 1

hvorfor tror du, jeg med omhu skrev 'kunne måske tænkes'? ;)

Når jeg læser dine indlæg, er det aldrig omhu, jeg får som association - - -

(jeg husker stadig din skråsikre påstand om, at isen i Arktis havde det rigtigt fint - baseret på din omhyggelige analyse af meget få, særligt udvalgte datapunkter)

Men du kunne jo starte med at svare på, hvorfor du TROR, videnskaben tager fejl mht. AGW - måske svaret kunne finde anvendelse i et antropologistudie?

 • 10
 • 1

Sidder og reflektere over hvorfor benægtere ofte er gamle, enddog meget gamle mænd. Træder man et skridt tilbage og kigger på I-landende så er det overordnet mit indtryk at religion specielt den kristne er gået meget tilbage henover de seneste år.

Jeg tror, du tager fejl her Nicolai. Kigger på på mit link til dst, vil du se, at der netop blandt de helt gamle stadig er ekstremt stor tilslutning til folkekirken.

Jeg tror, at udbredelsen af tåbelige konspirationer primært skal tilskrives den øgede kommunikation mellem de potentielle tosser via internettet - og det er skræmmende. Det kan meget vel blive en konspiration - som f.eks. Trump won, der på kort sigt bliver en større trussel end både Covid-19 og AGW.

Jeg tror nærmere, det er den omvendte effekt. Konsprationstosser er tværtimod religiøse mennesker - og er qua det meget mere tilbøjelige til at være til fals for tro end for viden

Og her ligger der måske en Nobelpris og venter en dygtig antropolog?

Mit fromme (pun intended) håb er stadig, at på AGW-fronten vil disse fossilfossiler dorholdsvis hurtigt uddø, og blive erstattet af folk med sund fornuft - ungdommen er jo heldigvis ikke nær så faktaresistente, som de typer vi ser herinde.

Men det løser selvfølgelig ikke problemet med konspirationer af Trump won-typen, og her har jeg særdeles svært ved at se en vej ud - og er glad for, at jeg trods alt også er i gammel mand-segmentet og formentlig slipper for at se det gå ad helvede til

 • 11
 • 1

Du glemte kulden i Sydamerika: https://joannenova.com.au/2021/08/jet-stre...

Det fik i meget skæg ud af at jeg fandt disse billeder/videoer hos joannenova. Men det er hverken hende eller ham der lagde dem op som har fabrikeret dem. Det er målte fakta og ændres ikke af kommentarerne.

Hvor blev kommentarerne af til Peter Larsens vrøvl om at temperaturanomalien kan klares med et regneark? Der var heller ikke kommentarer til at det brændte areal i USA ligger under gennemsnittet de sidste 10 år?

I opfører jer som trolle.

 • 2
 • 13

starte med at svare på, hvorfor du TROR, videnskaben tager fejl

hvis du kigger dig omkring her (der skal nok sorteres lidt!):

https://ing.dk/bruger/43116

, vil du annamme essensen af. hvad jeg mener om (dele) af '(klima)videnskaben'...happy hunting! :)

Jeg bruger citationstegn for at understrege det faktum, at 'videnskaben' er særdeles langt fra at være unison (gudskelov for dét!) - hvorfor det principielt er vildledende at omtale den i bestemt form.

Iøvrigt har jeg aldrig gjort gældende, at AGW er ikke-eksisterende; derimod har jeg ofte hævdet, at CAGW er ufunderet, samt i alt væsentligt et medieskabt fænomén:

Når nogen affærdiger en forsker som »klimabenægter« eller omvendt som »klimaalarmist«, så er vedkommende ude i et politisk eller propagandistisk ærinde. Og hvis nogen bruger ordet klimaforandring uden at skelne mellem naturlige og menneskeskabte forandringer, er det et udtryk for sjusk. Og hvis nogen refererer til en påstået 97-procents konsensus, så er den overbevisende tilbagevist. At sammenblande vejr og klima udløser også et rødt flag. Hvis et vejrfænomen er indtrådt for lang tid siden, hvor den menneskelige faktor var meget svagere, betyder det, at naturlige ændringer må spille en større rolle end antaget. At undlade tal udløser også et rødt flag. At tale om, hvor meget havet vil stige, uden at nævne, at stigningen har været 30 centimeter i de sidste 150 år, er også misvisende. Helt overordnet skal man gøre sig klart, at der ikke er grundlag for bombastiske konklusioner om klimaet i fremtiden. For videnskaben er stadig unsettled

http://hansogoline.dk/WA_2021/WA2421.htm

Min vurdering er, at AGW er et faktum, men at den antropogene influens er ringe ift. naturlige klimavariationer (ENSO, NAO, normalisering efter 'lille istid etc. etc.).

 • 0
 • 15

Min vurdering er, at AGW er et faktum, men at den antropogene influens er ringe ift. naturlige klimavariationer (ENSO, NAO, normalisering efter 'lille istid etc. etc.).

Og det er så hamrende forkert. Den antropogene del af opvarmningen siden midten af forrige århundrede er efter alt at dømme mere end 100% - i og med mange af de naturlige cyklusser (f.eks. solpletaktiviteten) rent faktisk burde trække temperaturen nedad. ENSO er jo et helt tåbelige eksempel at hive frem - i og med der ingen trend er på den de seneste 100 år - hvilket (stort set) også gælder NAO

Træk nu hovedet ud af busken - og læs noget rigtig videnskab - og prøv på ikke ukritisk (som en papegøje) at gentage, hvad du samler op på ikke videnskabelige benægter-sites.

 • 10
 • 1

Ja, det er jo dommedags-profetien - og der er sikkert nogen som har det som erstatning for et trosfælleskab

ja, mon ikke?:

How is it that much of the Western world, and Europe in particular, has succumbed to the self-harming collective madness that is the climate change orthodoxy? It is difficult to escape the conclusion that climate change orthodoxy has in effect become a substitute religion, attended by all the intolerant zealotry that has so often marred religion in the past, and in some places still does so today. Throughout the Western world, the two creeds that used to vie for popular support – Christianity and the atheistic belief system of Communism – are each clearly in decline. Yet people still feel the need both for the comfort and for the transcendent values that religion can provide. It is the quasi-religion of green alarmism and global salvationism, of which the climate change dogma is the prime example, that has filled the vacuum, with reasoned questioning of its mantras regarded as little short of sacrilege

https://business.financialpost.com/opinion...

 • 0
 • 14

Det bringer mig tilbage til hvorfor er det ofte gamle mænd som er benægtere? Er det fordi de søger noget at tro på i deres sidste leveår - erstatter denialist-kulturen religionen som mange søger imod i deres sidste år - erstatter kaninhullerne trosfællesskabet?

For det første er det (desværre) ikke udelukkende gamle mænd, som nægter at se realiteterne i øjnene.

For det andet gælder det for de "gamle mænd", at de ville være nødt til at indse, at ikke alene har deres generations eksorbitante svineri med klodens ressourcer skabt nu- og fremtidens problemer, og at realiteterne ( ~ et klima som udvikler sig højest uheldigt for livet på kloden) bliver sværere og sværere at ignorere.

Det må være hårdt at indse, at den "religion" (~"forbrug, forbrug - ingeniørerne finder på noget - hvis der opstår problemer"), som de har præket og levet efter i deres lange liv, er uholdbart og ødelæggende. Derfor kæmper de med næb og kløer imod enhver, som stiller spørsmål ved deres "forbrug mest muligt-filosofi".

Med Henrik Ibsen (norsk forfatter) : "Tager du livsløgnen fra et gennemsnitsmenneske, tager du også lykken fra det" ...

Det er vel også derfor, at de konstant snakker om, at ANDRE er "religiøse, dyrker klimakirken, er socialistkommunisthippienazister osv. osv." - et så elementært psykologisk begreb som projektioner er dem komplet ukendt og IHVERTFALD ikke noget DE lider af - vel ?

 • 10
 • 2

Typisk trolleri

Host host projektion host

Jeg må altså se at få gjort noget ved den Tourette 😉

Eller: Hvad savner du dokumentation på Svend -vel og mærke noget, der ikke er dokumenteret til hudløshed herinde - fordi du ikke gider følge med/bevidst ignorerer uønskede indlæg, kan du ikke forlange, at vi andre - igen og igen - skal finde de samme referencer frem igen.

Vel og mærke referencer, du selv kunne finde på no time, hvis du gad søge (uden skyklapper).

Men er det ikke netop en af trollerens værktøjer at blive ved med igen og igen at bede om svar på det samme?

Og husk: Det er dig og ikke mig, der åbent har indrømmet at trolle herinde - - -

PS: De tre indlæg er ikke noget, der kræver dokumentation fra min side - de stiller blot (åbenbart umulige for dig at besvare) spørgsmål til dine(åbenbart retoriske) indlæg.

 • 8
 • 2

Trolden skriver:

Til Peter Larsen om temperaturmåling: Tænk dig lidt om før du skriver noget. Din øjeblikkelige harme står i vejen for din tankevirksomhed.

Kan du ikke detaljere det lidt? Umiddelbart er resultatet en temperatur. Hvis jeg tænker mig om bliver det også en temperatur. Hvad forventer du?

Avanceret måling min bare... Ved du hvordan et termometer virker? Kender du til at opsamle en måleserie og beregnet et gennemsnit? Det er ikke mere avanceret end hvad der kan laves i et Excel ark!

Det må du hellere fortælle de organisationer som beregner den globale temperaturanomali.

Jeg tror de organisationer har fuldstændigt styr på hvad de laver.

At du ikke tror på at man kan regne et gennemsnit af en talserie i et regneark burde ikke overraske, dine manglende evner taget i betragtning!

Her er opskriften for dummies:

Man opsamler målinger fra en lokation over et år, f.eks. en måling pr. time. Det giver rundt regnet en talserie på en 8000 - 9000. Dem sætter du ind i en kolonne i regnearket, og beder regnearket om at beregne middelværdien. Samtidigt registrerer man hvor stort et areal talserien dækker.

Man gør det samme for en lang række andre målepunkter, og nu beregner man en samlet middelværdi vægtet mod arealet af hver måleserie.

Dertil medtager man temperaturmålinger fra satellit og måleusikkerhed fra de forskellige serier, og ender med en global middeltemperatur, samt måleusikkerheden på denne.

Man vil nok ikke bruge regneark i praksis, men jeg er overbevist om at det ville være muligt.

Hvor blev kommentarerne af til Peter Larsens vrøvl om at temperaturanomalien kan klares med et regneark? Der var heller ikke kommentarer til at det brændte areal i USA ligger under gennemsnittet de sidste 10 år?

Kan du ikke lige forklare hvad en temperaturanomali er? Hvordan måles den, og hvilket instrument benyttes?

Det er muligt at det brændte areal i USA ligger under gennemsnittet pt, men tørke og meget høje temperaturer er et faktum som du ikke kan bortforklare!

Du glemte kulden i Sydamerika: https://joannenova.com.au/2021/08/jet-stre...

10 til 15 grader koldere end normalt for årstiden.

Lige som Flemming undersøgte jeg det ikke nærmere, da jeg fandt det irrelevant i forhold til AGW.

Men Nicolai undersøgte det og fandt ud af at du skamløst viderebringer en løgn!

 • 13
 • 2

Typisk trolleri. Det er FR der altid kommer med alle pengene til kritikerne, men selvfølgelig uden at dokumentere det, eller bare sandsynliggøre det.

Jeg synes egentlig, denne fortjener en uddybning:

Jeg har aldrig påstået fossil funding af en af de såkaldte forskere - uden samtidigt at linke til information, der underbygger det, hvilket jeg også lige har gjort i tilfældet Koonin. Denne information er (indtil nu) uimodsagt af benægtersekten.

Mht trolling: Jeg har gennem alle mine indlæg i klimadebatten været helt klar i spyttet om, at min agenda er at minimere mængden af non-faktuelt sludder. Det er jo faktisk det stik modsatte af trolling, hvis formål jo er at holde "debatten" kørende. Hvis det havde været mit ønske, havde jeg næppe så aktivt gjort, hvad jeg kunne, for at få fjernet PAH og BM fra sitet. Du derimod har åbent indrømmet trolling herinde - så lad dog være med at forsøge at projicere dine dårligdomme over på andre - det er både ret patetisk og ikke mindst særdeles gennemskueligt.

 • 11
 • 3

Kan du ikke lige forklare hvad en temperaturanomali er? Hvordan måles den, og hvilket instrument benyttes?

Anomalien er forskellen mellem middelværdien i et givent tidsrum og de målinger man har i den ønskede periode. Anomalien er næsten uafhængig af hvor målingen foretages, ved havet eller i bjergene. Den globale reelle middeltemperatur er alt for afhængig af placering og flytning af målere. For hver station regnes dens anomali ud for hele den ønskede periode (100 år eller mere) og derefter foregår en kompliceret midling af anomalierne med eventuelle justeringer for "fejl" og areal. Derfor kan gamle beregnede anomalier ændre sig når et nyt år lægges til, for det hele gentages hvert år med de stationer der er til rådighed. Stationer som nedlægges eller kommer til er et kapitel for sig. Ligeså er døgnets middeltemperatur som af historiske årsager oftest er middel af maks og min måling. Softwaren til beregningerne opdateres jævnligt, så man får V1, V2 osv af globale anomalier plus lokale anomalier. De lokale anomalier kan ofte være ret forskellige fra de lokale målte temperaturer. Et godt eksempel er Reykjavik.

 • 3
 • 7

Anomalien er forskellen

Ok, men det er bare en konstant som man lægger til målingerne. Det ændrer næppe ret meget på beregningerne.

At man niogen steder midler mellem min og max er nyt for mig. Men gør man det konsekvent år efter år for samme station, så vil målingerne fra år til år stadig være sammenlignelige.

 • 8
 • 1

Igen: Stiller du spørgsmål ved, at den globale temperatur er ca. 1,2 grader oppe i forhold til pre-industrielt niveau?

Og ikke mindst: Ved at denne stigning langt overvejende er antropogen?

Hvis du gør, kunne være - endda særdeles - interessant at se noget dokumentation, der bakker denne kontroversielle (som i strid med videnskabelig konsensus) holdning op.

Hvis ikke, er alle dine indlæg vel - i bedste fald - whataboutism, men mere realistisk: Ren trolling.

 • 11
 • 3

Igen: Stiller du spørgsmål ved, at den globale temperatur er ca. 1,2 grader oppe i forhold til pre-industrielt niveau?

Nej, men jeg er lidt kritisk grundet at gamle målinger ændres. Det er dog ikke meget og ser man serierne samlet, som Ole Humlum viser dem, er forskellen lille, måske dog mærkbar i forhold til de 1,2 graders stigning.

Der er en pudsig korrektion for hvornår min/max termometeret aflæses og resettes (TOB). Den er rigtig nok, men meget afhængig af lokaliteten og lokale daglige temperatursving.

Så vidt jeg ved har man beholdt min/max målinger af kontinuiteshensyn, også selvom man har hyppigere målinger døgnet rundt.

Men gør man det konsekvent år efter år for samme station, så vil målingerne fra år til år stadig være sammenlignelige.

Ja sammenlignelige, men nu prøver man jo at ramme korrekt over 100 år eller mere uanset ændring af udstyr og metoder.

 • 2
 • 11

interessant at se noget dokumentation, der bakker denne kontroversielle (som i strid med videnskabelig konsensus) holdning op

absolut:

The atmospheric temperature effects of greenhouse gases are far less than what the models show. Christy, et al., compared four different satellite datasets, four different weather balloon datasets, and four sets of weather reanalyzes with the average of model simulations used in the Fifth Assessment Report of the IPCC. The researchers found the models grossly overestimate actual atmospheric temperature trends and that the disparity is increasing. Global climate models may be useful teaching tools, but they are not useful for government policy on greenhouse gases...

https://www.jioforme.com/comments-on-feder...

 • 3
 • 15

absolut

Christy og Lindzen er stadig Ikke klimaforskere og er stadig på olieselskabernes lønningsliste og er stadig komplet utroværdige hvad alt omkring klimaet angår.

Der findes tusindvis af klimaforskere, og hver gang hiver I disse fire fem - for længst pensionerede - ikke klimaforskere, som er til fals for ussel mammon frem - suk.

Og deres “forskning” desangående er blevet debunked hver eneste gang.

At tage dem alvorligt svarer - bogstaveligt talt - til at tro på, at Trump vandt.

Når jeg kommer på en PC, skal jeg nok finde nogle rigtige klimaforskeres reaktion på ovenstående sludder.

 • 12
 • 1

KG:

Spar dig selv.

Du har ret - det ville jo være at "bide på".

Igen finder jeg det besynderligt, at vi i denne tråd har 4-5 stykker, som er contrarians (uenige i videnskabelig konsensus) imod alle vi andre. Disse 4-5 har dog hver deres eget alternativ til virkeligheden, og stort set det eneste de er enige om, er, at alle vi andre (og ikke mindst hele det videnskabelige samfund) selvfølgelig tager fejl.

Jeg ved, jeg har sagt det før, men: Dunning-Kruger?

Og hvorfor er det mon så vigtigt for nogen at leve i dette paralelle "univers"? Giver det dem en eller anden form for identitet at "være noget særligt" - at være de eneste, der "har gennemskuet den globale konspiration"? Men det er vist for en helt anden faggruppe at gøre sig klog på?

Som ofte skrevet før: Var konspirationen uskadelig, var det meget lettere at lade det fare, men dette er alvorligt - ikke mindst for vores efterkommere - og løsningen er jo (i store træk) lige for, og de eneste der kommer til at lide (alvorligt) under den, er fossilindustrien.

Nå, som (også) skrevet så ofte før: De argeste contrarians (både her på sitet og globalt) er heldigvis i en alder, hvor problemet løser sig selv på ret kort sigt. 😀

 • 13
 • 5

Nå, som (også) skrevet så ofte før: De argeste contrarians (både her på sitet og globalt) er heldigvis i en alder, hvor problemet løser sig selv på ret kort sigt. 😀

Netop, og det er påfaldende, som skrevet ovenfor.

Måske er det noget med at men i det sene liv har behov for at tro på himmerige på jord og deroppe hvor CO2 bliver tynd :-), og at man ikke har gjort ondt & skade på Gaia? Hvis man tror på reinkarnation er det ihvertfald bedst at tro på at jorden er uforanderlig.

Bare for at springe lidt i det, så skal vi jo være glade for at vi ikke har den modsatte ende at spektret her på siden - alle de nyudklækkede unge'Woke' fra veganerpartiet.

Ingeniørmæssig snusfornuft, modellering, og korrektioner i udledningen, så finder vi en vej. Det er måske blå-øjet, men jeg har nu stadig lidt tiltro til at det kan rettes uden at vi skal leve som i bogen 'Agenda 21' baseret på:

https://en.wikipedia.org/wiki/Agenda_21

https://www.goodreads.com/book/show/158260...

 • 9
 • 3

Stiller du spørgsmål ved, at denne ændring langt overvejende har antropogene årsager?

Ja, det gør jeg, selvom du har modereret dig lidt. Jeg mener du har sagt at det antropogene bidrag kan være større end 100%. Vi blive sikkert aldrig enige, selvom "videnskaben" ikke er helt så sikker som du er. Det er også fint nok, for der er ikke nogen facitliste.

Hypotesen er fin og nydelig, men den bygger på korrelationer og modeller. Korrelation sandsynliggør kun en sammenhæng, og modellerne er bygget til kun at reagere på klimagasser.

De politiske vinkler og meget personlige opfattelser gør det nok svært at opnå videnskabelige fremskridt i en overskuelig fremtid.

 • 3
 • 18

Typisk trolleri.

Hvorfor bruger du egentlig dette udtryk Svend? Man har jo alle dage kunnet fremføre sine synspunkter i diskussioner, indenfor regelsættet forstås, hvilket blandt andet betyder fravær af personangreb, som på civiliserede debatfora. Så ingen ordentlige mennesker kalder de andre for dumme og tilsvarende nedladende betegnelser, og især ikke højtuddanede akademikere, som vi ved er bedre mennesker end dem som ikke er ingeniører.

Så krydres debatten på specielt ing.dk med nye betegnelser som whataboutism, trolling og andre begreber, som naturligvis har til formål at udstille de andre som slette væsener. Det er specielt enkeltpersoner, som er plaget af disse vederstyggeligheder, og der er endda set besvær med at skelne mellem disse blandt begrebernes fanboys. Det giver dem heldigvis ret til at anvende andre uforskammetheder i indlæggene. Ordforådet med saglige argumenter er åbenbart utilstrækkeligt trods det høje uddannelsesniveau. Hvis det ikke slår til så lancerer man nye udtryk, som har til hensigt at placere de formastelige hvor de hører til, nemlig udenfor disse debatsider så man kan opretholde sin private ejendomsret over visse emner i fred.

Hint; pH-værdi.

Man kunne håbe på at moderatorerne ville gøre hovedrent.

 • 4
 • 15
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten