Grøn tænketank: Sats på naturgas i stedet for træpiller

Vi har hørt det igen og igen: Vi skal gøre os fri af fossile brændsler -olie og naturgas - og satse på vind, sol og biomasse i stedet.

Men nu undsiger den grønne tænketank Concito det mantra og tager naturgassen til nåde. Det er, mener tænketanken, langt bedre på kort sigt at skifte kullene i kraftværksovnene ud med naturgas end med træpiller.

Meldingen kommer, efter at Concito i en ny rapport har sået tvivl om klimagevinsten ved særligt træpiller, som Danmark sidste år importerede cirka 1,5 millioner ton af fra udlandet. Træpiller er ikke CO2-neutrale, og i de første 38 år fører de til højere CO2-udslip end selv kul, konkluderer rapporten.

Alligevel lægger regeringen i sit udspil til en ny klimaplan op til at fordoble forbruget af biomasse, hvoraf hovedparten kun kan komme fra skove i Østeuropa og Nordamerika.

»Naturgas reducerer CO2-udslippet med 40 til 50 procent i forhold til kul. Så hvis det kan lade sig gøre at skifte kullet ud med gas, så kunne vi næsten halvere CO2-udslippet fra kraftværkerne på den korte bane,« siger videnschef Torben Chrintz.

»Jeg vil våge den påstand, at naturgas er langt bedre for klimaet end træpiller,« tilføjer han.

Torben Chrintz henviser til, at Energinet.dk er ved at anlægge en ny naturgasledning til Tyskland. Derfra er igen forbindelse til blandt andet russisk gas, og det giver store muligheder for at hente naturgas til Danmark, uafhængigt af den faldende produktion i Nordsøen.

Ifølge Concito fordobler handlen med CO2-kvoter problemet med træpiller. For kraftværkerne, der fører med pillerne, får lov til at sælge deres kvoter videre til andre værker, som kan udlede mere CO2.

»Vi kommer derfor til at udlede dobbelt så meget CO2 som med kulfyring. Det er helt absurd,« mener Torben Chrintz.

Han er heller ikke meget for, at danskerne installerer træpillefyr derhjemme. Dem vil der komme endnu flere af, hvis regeringen kommer igennem med sit forslag om at forbyde salg af nye olie- og naturgasfyr i 2015.

»Det er ikke en god idé at erstatte naturgas- eller oliefyr med træpillefyr. Derfor skal forbuddet føles op med ordninger, som gør det mere attraktivt at vælge varmepumper i stedet,« mener videnchefen.

På lang sigt skal Danmark i højere grad benytte blandt andet vindmøllestrøm og sørge for at udnytte den begrænsede biomasse langt bedre, mener Concito.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

»Vi kommer derfor til at udlede dobbelt så meget CO2 som med kulfyring. Det er helt absurd,«

Prisen på CO2 kvoter er jo faldende. Derfor er vi vel nødt til at producere mere CO2 for at bevare provenuet fra salget af kvoter så "vi" ikke mister "velfærd".

 • 0
 • 0

Nææh, sats hellere på teknologi der kan opbevare den gratis energi, naturen forsyner os med i så rigelige mængder.

Der taler du desværre imod bedre videne samt fysikken love, fordi naturen forsyner os ikke med noget gratis og vi kan heller ikke opbevarer energi gratis.

Men det der med at tale imod bedrevidene er desværre ret udbredt iblandt folk der tror vi kan forsyne os med 100% VE så let som ingenting...

 • 0
 • 0

Der taler du desværre imod bedre videne samt fysikken love, fordi naturen forsyner os ikke med noget gratis og vi kan heller ikke opbevarer energi gratis.

Fysikkens love er kun brudt, hvis du inkluderer hele solsystemet i dit krav til VE. Og du laver et afgørende fejlcitat, når "opbevare den gratis energi" bliver til "opbevarer energi gratis".

 • 0
 • 0

Jeg vil godt have en af jeres gratis vindmøller og også meget gerne et af jeres gratis energi lager, så jeg kan forsyne min lejlighed med gratis VE;) Går selfølgelig ud fra at det er 100% vedligeholdelsesfrie og kan holde uendeligt, ellers er det jo ikke rigtigt gratis vel;)

Wuhuu hvor er verden dog bare fantatisk heroppe mellem de lyserøde skyer i VE fantasternes land.

 • 0
 • 0

Atomenergi er ikke billigt. Det koster 50000års deponeringsleje. Og det er så frygteligt dyrt at evakuere en million mennesker af gangen.

Arhmed nyere teknologier er vi nede på 600års deponering, og med thorium reaktorer er vi nede på 300år.

Men hvor lang tid er det så du mener at de 15ton epoxy affald per 1MW vindmølle skal opbevares? Eller det affald forsvinder selvfølgelig selv, den store VE ånd kommer og puster det ud i rummet ikk;)

 • 0
 • 0

"....siger videnschef Torben Chrintz.

»Jeg vil våge den påstand, at naturgas er langt bedre for klimaet end træpiller,« tilføjer han."

Svært at vide om det er videnchefen eller journalisten der ikke ved, at en våge er et hul i isen.

Consitos rapport er stærkt kritiseret af kompetente fagfolk i andre indlæg her, så hvad kan man egentlig forvente i en debat der ser bort fra dette ?

 • 0
 • 0

Concito har ingen steder sået tvivl om klimagevinsten ved anvendelse af træpiller.

Tvivlen er udelukkende blandt tænketankens medlemmer. Et kvalificeret gæt kunne være medlemmernes begrænsede viden om skovens økosystem.

 • 0
 • 0

Tak for gentagelsen af de tidligere beskrevne behov:

Re: Og hvis man nu skulle være endnu mere..

Nææh, sats hellere på teknologi der kan opbevare den gratis energi, naturen forsyner os med i så rigelige mængder.

med flere positive kommentarer.

Henrik Stiesdal har beskrevet et nødvendigt lager for dansk vindkraft, og jeg har i al enkelhed regnet på, hvor meget Østersøen skal sænkes for al dansk el med sikker vindkraft i "ØSTERS"-trådene.

Hvis man er interesseret i vandkraftens behov af magasiner kan man lige nu studere de europeiske floders mangel på vand. Vandkraften langt fra ekvator har endnu større krav på magasiner end vindkraften, hvis den skal stå for en sikker elforsyning.

Vandkraften er så "gratis", at det kan betale sig at anlægge og drive industrier og lade disse stå stille med arbejdsløshed, når der mangler vand.

Mvh Tyge

 • 0
 • 0

Grøn. Så udskift naturgassen med ny akraft teknologi, så slipper vi også med at være pryglekarpe for Ruslands udenrigspolitik:)

Det er da næppe tilladt at prygle karper, og hvad skulle det også gøre godt for.

Tænk at gøre en stakkels fisk til prygelknabe. Rasmus: Udtrykket er tysk, og knabe betyder dreng. En karpe er en fisk.

 • 0
 • 0

Man må skelne mellem gammel og ny CO2. Hver gang man forbrænder kul, olier eller naturgas, som man har hentet op af undergrunden, tilfører man ny CO2 til atmosfæren – skadeligt. Hvis man afbrænder træ, er udslippet baseret på gammel CO2, og dermed tilføres atmosfæren ingen ny CO2. Lader man biomasse i skove gro uhindret i stedet for at bruge råstofferne til brændsel, bliver de nedbrudt i en proces der slipper lige så meget CO2 ud i atmosfæren, som hvis stofferne blev nyttiggjort til varme eller el-produktion. Derfor skal man selvfølgelig fyre med træet i stedet for at lade det rådne op. Derved sparer man jo også fossilt brændsel, lig med at tilføre atmosfæren ny CO2. Det med at afbrænding af træ, fremfor at lade det rådne op, fremskynder CO2-udslip til atmosfæren, er et tvivlsomt argument, som jeg mener er det Concitos resonnement bygger på.

 • 0
 • 0

Der er et firma der har udviklet en gas fyr der ud over varme + varmt vandt og producere optil 17.000 kwh eletricitet per år.

Sjovt nok er det vores love der forhindre at vi bruger dem, kunne det være fordi vores kære regering og elselskaber ikke kan se hvordan de skal tjene penge på at folket laver deres egen og naboes strøm.

Så det kan godt være regeringen siger at vi skal være grønne, men kun hvis det kan tjene penge på det.

http://www.youtube.com/watch?v=Q_QjreYaakc http://www.cfcl.com.au/BlueGen/

Med hensyn til Biomasse, så er det da et forfærdeligt spild hvis man brænder det til aske.

Hvorfor kikke man ikke på inkaernes opdagelse for mange år siden.

Biokul / Agrichar / Boichar og nej kullet skal ikke brændes bagefter! http://www.youtube.com/watch?v=nzmpWR6JUZQ

Fordele ved Biokul.

1.: Under produktionen dannes syngasser som kan bruges til at producere eletricitet. http://www.stirling.dk/page_content.php?me...

2.: Ved at tilsætte vores landbrugsjord/have/parker/skove denne biokul opnår vi disse fordele.

2.1, Fastlåsning af Co2 i jorden, i mange hundrede måske tusinder af år. 2.2, Biokul virker som en svamp og suger vand, fosfor, nærringstoffer til sig, det bliver ikke udvasket 2.3, Biokuls struktur er det perfect levested for jordens mikro organismer. 2.4, Og en masse andre fordele, ingen minusser!

I Danmark indsamles over 600 tusinde ton haveaffald per år, nu bliver det lavet om til kompost, men koposteringen frigiver Co2 samt metan gasser. Haveaffaldet/komposten vil over en 12 årig periode have frigvet alt sin oplagerede Co2 + en masse metangas. Biokul = Ingen metangasser + produktion af eletricitet ved productionen + Co2´en i kullet forbliver bundet i jorden.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten