Grøn tænketank: Danskerne skal have meget billigere strøm

Den danske el er alt for dyr, og danske virksomheder og forbrugere skal i fremtiden kunne købe strømmen langt billigere.

Det mener den grønne tænketank Concito, som i en ny rapport slår til lyd for at sætte afgifterne på fjernvarme og især el markant ned, mens olie og naturgas skal beskattes hårdere. Det vil ifølge en ny rapport fra tænketanken nedbringe CO2-udslippet med godt halvanden millioner ton årligt.

»Når det er en politisk målsætning, at elektricitet baseret på vedvarende energi skal erstatte de fossile brændsler som den centrale energikilde i det danske energisystem, holder det ikke, at vi samtidig beskatter strømmen tre-fire gange så hårdt som fossile brændsler,« siger Concitos cheføkonom, Frans Clemmesen, i en pressemeddelelse.

Han påpeger, at Danmark er tvunget til at bruge flere milliarder kroner på at udbygge elnettet til udlandet, som med hans ord på den måde får glæde af den billige, danske vindenergi.

»Det er ulogisk at lade dansk erhvervsliv og danske husholdninger betale mange milliarder kroner om året i støtte til Danmarks ambitiøse vindsatsning for derefter at lægge en høj strafafgift på deres forbrug af den samme strøm,« mener Frans Clemmesen.

Billigere el til varmepumper - dyrere naturgas og benzin

Concito har regnet på en omlægning af energiskatterne, der giver staten de samme indtægter som dagens politik. Med Concitos forslag vil regningen for at varme et hus op med varmepumpe falde godt 4.000 kroner om året. Fjernvarme bliver 1.000 kroner billigere om året.

Boligejere med olie- og naturgasfyr skal derimod bøde omkring 1.000 kroner ekstra til statskassen. Benzin og diesel vil samtidig stige med cirka fem procent, fordi tænketanken vil fordoble CO2-afgiften på dem. Endnu højere afgifter kan på grund af grænsehandlen ikke lade sig gøre.

Desuden vil Concito lægge afgifter på brænde til brændeovnene i de danske hjem og på træpiller til pillefyrene.

Concito argumenterer med, at strøm i dag er dobbeltbeskattet, fordi elselskaberne også er med i EU's CO2-kvotesystem. Netop kvotesystemet vil sørge for, at udslippet af drivhusgasser ikke stiger, hvis vi begynder at bruge mere strøm, fordi olie og naturgas bliver dyrere, mener tænketanken.

Økologisk Råd: Så bliver det billigere at opvarme swimmingpoolen

Den første kritik af den nye rapport kommer fra et af Concitos egne medlemmer, Det Økologiske Råd. Det skriver i en pressemeddelelse, at rapporten ' bygger på den fejlslutning, at EU's CO2-kvotesystem er effektivt'.

'Men kvotesystemet fungerer ikke. Sandheden er, at EU's energiproducenter og energiintensive virksomheder slet ikke er i stand til at udlede så meget CO2, som de ifølge kvotesystemet har mulighed for. En indsats i Danmark i denne sektor fører derfor ikke til øget udledning andre steder, men i stedet til endnu flere ubrugte kvoter i 2020, som forventes at kunne overføres til efter 2020,' lyder det fra rådet.

Det Økologiske Råd advarer mod at sænke elafgifterne, fordi det nedsætter incitamentet til at spare på energien.

'Concito antager, at man har et højt forbrug, fordi man har elbil eller varmepumpe - men det kan lige så godt være, fordi man har swimming pool, terrassevarmere eller anden form for elforbrugende luksus,' mener rådet.

Ifølge rådet skal elafgifterne ikke nedsættes, men gøres fleksible, så de følger strømprisen. Det tilskynder til at bruge strøm, når den er billig, fordi vinden pisker møllevingerne rundt, og spare, når kulkraftværkerne må tage over.

Minister: De høje el-afgifter er ulogiske

Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R), der selv stiftede og var formand for Concito, kalder det ulogisk, at Danmark har så høj afgift på el, hvis vi vil elektrificere samfundet.

»Energiafgifterne i Danmark er blevet knopskydninger fra det ene energiforlig til det andet. Så der er et ganske presserende behov for at kaste de grønne afgifter op i luften og sige, at hvis de skal understøtte vores energipolitiske målsætning mest muligt, hvordan skal de så være fordelt. Jeg tør ikke love noget, men jeg tør godt love, at vi kigger på el-afgifterne, for det er en af de ting, der kan forekomme ulogisk,« siger han til Jyllands-Posten.

Dokumentation

Concito-rapporten 'Billigere energi, bedre miljø - grøn omlægning af energiafgifterne'

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg tør ikke love noget, men jeg tør godt love, at vi kigger på el-afgifterne, for det er en af de ting, der kan forekomme ulogisk

Undskyld, men oplyser ministeren ikke her, at de fundamentale i energiforliget ikke er på plads, idet økonomien ikke er afklaret.

Ellers mån man sige at Concito er sent ude i processen.

Og mon ikke at DØR skal finde deres rolle, ptl virker de som en del af skatteministeriet, men det er vist ikke nævnt i deres formålsparagraf.

Man løser altså ikke ret meget alene med at lægge afgifter på alt, der skal nogle konkrete planer til. En afskaffelse af brændeovne er nok ikke den afgørende vej.

 • 0
 • 0

afgifterne!

Concito har sådan set halvejs ret. Energiafgifterne bør sænkes.

Men at lægge afgift på brænde og træpiller.... hvad med de der selv fælder? Skal man så lige af med en plovmand? Nej - det viser hvor grotesk systemet er.

At øge afgifterne på olie og gas er sådan set ikke relevant, for hvis det er for at beholde indtægterne, så vil man nok opdage at de stille og roligt siver fordi folket er fornuftige nok til at benytte de nye billigere el-afgifter til at svinge forbruget over mod el. Jeg synes afgifterne er høje nok.

Men jeg tror vi er mange der glæder os til at der kigges på afgiftstyraniet.

 • 0
 • 0

Når man ligger på hospitalet og får lavet en tripple-bypass, udskiftet sin hofte eller bare får fjernet en blindtarm eller en mus i knæet - alt sammen gratis, så tror jeg nok at nogen er glade for afgifter og skatter. ;-)

Måske kan man sænke el-afgiften en anelse, men så lade den være afhængig i højere grad af efterspørgsel og udbud. Altså lade prisen på el "blæse i vinden" . .

 • 0
 • 0

"Og mon ikke at DØR skal finde deres rolle, ptl virker de som en del af skatteministeriet, men det er vist ikke nævnt i deres formålsparagraf."

DØR-RØD, så er den klaret.

 • 0
 • 0

Nu har jeg skimmet rapporten og har stadig svært ved at se hvad formålet er med afgiften på brænde og træpiller ?

Det øger ikke heller ikke forståelsen at den sættes til samme "27,5 kr./GJ, svarende til regeringens forsyningssikkerhedsafgift" ?

For den har jeg heller ikke forstået.

Forsyningssikkerhed - jamen det eneste jeg kan få leveret på matriklen er el og vand. Det er der "selvfølgelig" afgifter på.

Jeg køber normalt brændsel af en dansk virksomhed så der betales i forvejen moms. Men prisen skal ikke rykkes meget for at det bliver fordelagtigt at købe brændsel syd for grænsen. Momsforskellen alene kan allerede nu betale transporten. Ulempen er så blot at det fylder lidt mere at opbevare et årsforbrug ad gangen ...

Der er også et fint skema med effekten af afgiftsomlægningen. Der er biomasse hælder ikke medtaget. Jeg kan ikke se at det skulle sænke co2 udledningen at beskatte afbrænding af biomasse som træpiller og lign i et moderne fyr med høj effektivitet ... Dem der idag baserer deres opvarmning på biomasse gør det sikkert da der ikke er bedre/nemmere alternativer.

 • 0
 • 0

Tnorf! Oversættelse ønskes

Måske vi kan søsætte en ny konspirationsteori ved at diskutere om det er det nye Fnord :)

...men ellers: læs det bagfra.

 • 0
 • 0

Nu er det jo ikke os alle, der bor i eget hus. Faktisk bor omkring halvdelen af danskerne i lejeboliger eller i etageejendomme, men hvor skulle grønne cafe latte-segmant, vide den slags fra - de tager jo sig selv som udgangspunkt. Har ikke sans for, at der er nogen, der godt kunne tænke sig langt lavere priser på naturgassen, bl.a. fordi el kan vi godt finde ud af at spare på. Sværere er det pga. klimaet at skære need på forbruget af naturgassen.

Så nyt selvmål fra de velbjergede radikale i Concito.

 • 0
 • 0

Når der er overskud af strøm, skal den være billigere, men når der er knaphed på strøm, skal den være dyrere.

Det skal kunne betale sig at opvarme med el/varmepumper, men kun når det er VE i den anden ende. Oplagring af varme kan godt holde i flere døgn - hvis det tilpasses ordentligt, endda uger (bedre isolering, højre kapacitet).

Men afgiften skal derfor ændres til at

1) Være procentuel, ikke pr kWH 2) Afregnes (fastsættes) ved producenten, ikke forbrugeren 3) Differentieres alt efter forurening/CO2/import/valuta mm

Lad gerne elprisen svinge mellem f.eks. 50 og 500 øre pr kWh - det skal nok fremme alt det gode, og hindre det onde.

Trin 1) Politikerne ændrer afgifterne Trin 2) Producenter af el-udstyr og strøm og forbrugere tilpasser sig dertil Trin 3) Vi får et dynamisk og velfungerende el-net

 • 0
 • 0

Godt arbejde fra Concito.

Det er rigtig set at afgiften pr. ton udledt CO2 bør være ens uanset energiformen. Og naturligvis skal vi have fjernet nogle af de barrierer der forhindrer erhvervslivet i at gennemføre energibesparelser.

Det tæller også på plus-siden at reformerne vil medføre lavere energiudgifter for erhvervslivet, samt at det vil give lavere energiregning for dem med lavere indkomster end gennemsnittet.

Så jeg er for Concito's forslag (som der jo formentligt skal arbejdes videre med i regeringspartierne samt Enhedslisten).

 • 0
 • 0

Er der mon overhovedet nogen, der har bemærket at gennemsnits-emissionen for centrale værker i 2011 var 634g CO2/kWh el - vel at mærke efter et urealistisk stort fradrag for brændsel til varmeproduktion. 60% af dronningerigets elproduktion kommer fra disse værker.

Drømmeland er i sandhed et rummeligt sted...

 • 0
 • 0

Er der mon overhovedet nogen, der har bemærket at gennemsnits-emissionen for centrale værker i 2011 var 634g CO2/kWh el - vel at mærke efter et urealistisk stort fradrag for brændsel til varmeproduktion. 60% af dronningerigets elproduktion kommer fra disse værker.

Drømmeland er i sandhed et rummeligt sted...

Fortsæt bare drømmerierne Jens-Otto. Men opgørelsen af CO2 emmissioner er om noget så nøje defineret af myndighederne at der ikke er plads til drømme. http://193.88.185.141/Graphics/Publikation...

 • 0
 • 0

Men opgørelsen af CO2 emmissioner er om noget så nøje defineret af myndighederne at der ikke er plads til drømme. http://193.88.185.141/Graphics....htm

Huha! Godt man ikke er fjernvarmeadministrationsmand/kvinde.. Det ligner grangiveligt tung administration, at beherske kvotesystemet og den daglige administration omkring co2!

 • 0
 • 0

Det er ikke kun Økologisk Råd, der er imod CONCITOS ugennemtænkte forslag om at sætte elafgifterne ned, specielt for familier med store elforbrug. Det baserer sig på den helt forfejlede tankegang at man kan lade EU's CO2-kvotesystem tage sig af at begrænse elforsyningens drivhusgasudslip og så bruge el i forventning om at nogen andre skal begrænse drivhusgasudslippet, da der er et begrænset antal kvoter. Virkeligheden er at der er overskud af kvoter mange år frem, ifølge den seneste vurdering fra Deutsche Bank frem til efter 2020. Kvotemarkedet reagerer på de mange kvoter med uhørt lave priser, mens et antal EU-lande nægter at "reparere" systemet ved at reducere mængden af kvoter. Derfor er vi fra VedvarendeEnergi imod forslaget fra CONCITO. Istedet ønsker vi at afgiften afpasses efter det aktuelle CO2-udslip fra elproduktionen, men at summen bliver den samme, så det stadig kan betale sig at spare på strømmen

 • 0
 • 0

Hvorfor skal vi egentlig spare fossiler? Er det bedre kineserne bruger olien end at vi får gavn af dem? Ressourcerne er alligevel begrænsede, og det er vel ligemeget for klimaet hvor olien er blevet brændt af?

 • 0
 • 0

Hvorfor skal vi egentlig spare fossiler? Er det bedre kineserne bruger olien end at vi får gavn af dem? Ressourcerne er alligevel begrænsede, og det er vel ligemeget for klimaet hvor olien er blevet brændt af?

Med den egoistiske tankegang kan vi lige så godt lukke hele jorden med det samme.

Hvis vi alle startede med os selv - så ville der ske noget - men så længe energien bruges på at pege fingre af hvad ANDRE gør galt, så sker der ikke noget.

Hvis du ønsker forandring, så vær forandringen.

 • 0
 • 0

Vi vil alle sammen have billig strøm. Tak til Concito. Det er absolut nødvendigt hvis vi skal skaffe arbejdspladser i Danmark. Men der er ingen vej udenom: Hele dette dyre vindmølleeventyr gavner kun nogle få dygtige investorer, der malker os andre. OK: Måske kan vi nå at sælge Vestas til Kina. Derefter skulle vi prøve at se på realiteterne og frigøre os fra årtiers misinformation. Før eller senere vil vi alligevel gå over til Atomkraft, der er vedvarende, uden forurening og er suverænt det billigste. Og heller ikke udleder drivhusgasser. Det vil skabe flere nye arbejdspladser. Med fleksible energipriser, baseret på øjeblikkeligt udbud og efterspørgsel, kan vi opnå store besparelser for både samfundet og forbrugerne.

 • 0
 • 0

udfase de fossile brændstoffer er: 1. De vil udgøre en kontinuert mindre og samtidigt dyrere energi kilde. 2. Det vil være lettere at skifte til vedvarende energiformer mens der stadigvæk er godt overskud i samfundet - istedet for at vente til at alt er gået galt. 3. Det forurener og det er langt bedre at der dør en kineser end at jeg dør. Set fra min ende af. 4. Det næste trin på fossile brændstof nedturen er massivt forbrug af shale-oil, tar-sands og lignende - disse brændstoffer vil totalt massakrere de naturområder, hvor de udvindes. Derudover vil de forurene absurde mængder ferskvand. Og vi kan jo se, hvor gode industrien hidtil har været til at rydde op... Dvs. elendig. De har intet haft at rydde op i forhold til det som vil fremkomme ved open-pit mining og fracking af de elendigste ressourcer - hvilket vil sige - det bedste vi har tilbage...

 • 0
 • 0

lettere at skifte til vedvarende energiformer

Det er helt urealistisk at VE skal tage over. Det er sku en ommer fra din side!

Dine tossede forslag låser netop DK fast på fossiler; VE kan ikke klare opgaven og så er der kun kul tilbage. VE satsning har to følger:

1) Stor CO2 udledning 2) Ekstremt dyr el

 • 0
 • 0

[quote]lettere at skifte til vedvarende energiformer

Det er helt urealistisk at VE skal tage over. Det er sku en ommer fra din side!

Dine tossede forslag låser netop DK fast på fossiler; VE kan ikke klare opgaven og så er der kun kul tilbage. VE satsning har to følger:

1) Stor CO2 udledning 2) Ekstremt dyr el[/quote]

Selvfølgelig kan VE tage over. Men som andre teknologier, skal det udvikles.

Afgifterne skal ikke specielt tilpasses VE - de skal tilpasses SAMLET ANSVAR.

Ansvar for forurening, import/valutabalance, bæredygtighed, CO2, politisk stabilitet/uafhængighed, ødelæggelse af natur, følgesygdomme mm. Afgifterne bør fastsættes ved producenten, ikke ved forbrugeren. Selv strøm fra vindmøller og solceller betaler CO2 afgifter mm - så er det da klart det er svært at konkurrere med f.eks. kul!

FOSSILER lider af de fleste af ovenstående dårligdomme, når de udvindes, transporteres og afbrændes.

ATOMKRAFT er hverken billig, vedvarende eller ufarlig. Demokratiet i Danmark har for længst udelukket atomkraft. Dem der er så glade for atomkraft kan sikkert finde billig jord i Fukushima, det nordvestlige Ukraine og lignende steder - der er sikkert god plads. Atombrændsel er IKKE mere uendeligt eller vedvarende end olie-kul-gas var for 100 år siden, og der er tilmed affald vi skal af med. Og hvor mange miliarder dollars er det lige det koster for hvert værk at opføre, og rive ned igen? Det her er slet ikke en A-kraft diskussion, da det ikke er VE.

Med RETTIDIG OMHU kan vi godt omstille os - mens tid er. Hvis vi hver især gør vores eget til at gøre det rigtige - så kan vi godt.

Politikerne skal først fastsætte afgifterne, så de afspejler det reelle ansvar og følgevirkningerne fra hvor energi og andre ressourser kommer fra. Dernæst vil producenter og forbrugere helt automatisk rette sig ind på en bæredygtig kurs.

De teknologier som skal sikre en bæredygtig energisektor, skal nok komme helt af sig selv, med markedskræfterne, så snart det belønnes at kunne producere energi når den er knap, og optage den når den er billig.

Fossiler klarer sig fint i konkurrence med VE - fordi de ikke drages til ansvar for det svineri der følger med. Vi betaler alle sammen både helbred, økonomi og tab af fælles natur, for en egoistisk afregning uden ansvar.

Vi kan ikke bare blive ved med at bruge fossiler som vi gør idag. Men for at der skal ske noget, skal incitamentet være der, og første trin er et åbent elmarked, åbent for alle, på samme måde som alle kan købe og sælge værdipapirer. Prisen må variere meget mere end den gør i dag, før teknologier til lagring af energi, og udskydelse af forbrug giver mening. Det kommer den ikke til at gøre før 1) afgifterne fastsættes ved producenten og 2) afgifterne gøres procentuelle i stedet for faste pr kWh

 • 0
 • 0

Det Økologiske Råd har stadig ikke forstået de grundlæggende betingelser for skovdrift når de fastholder kravet om afgifter på brænde. Også fra en CO2 vinkel er en udnyttelse af skovens produkter medvirkende til reducering af CO2 udslip set over tid som er hjørnestenen i al omdrift.

Rådet overser til stadighed at Europa som den eneste verdensdel øger skovarealet. Grunden skal findes i den hårfine balance mellem økonomi, tid og drift. En yderlig afgift ud over hvad andre erhverv erlægger vil reducere skovenes værdi fordi omdriftens samlede faktorer ikke forstås af Rådet. Resultatet er velkendt. Se på resten af verden hvor værdiforringelsen sætter skovene under pres.

Overordnet set tilhører fremtiden elsamfundet og Martin Lindegaards betragtninger om det ulogiske i de høje danske elafgifter bremser udviklingen er korrekt. Varmepumper er langt mere udbredt i lande med lavere elpriser end i Danmark, så udtalelserne fra Det Økologiske Råd om luksusforbrug til terrassevarmere o.lign. er ikke relevant. Jeg føler ingen trang til at diktere folks levevis.

Der er ingen tvivl om at lavere elpriser i Danmark vil flytte energiforbruget fra de fossile kilder. Det er så op til samfundet at vælge anlæg der opfylder målsætningen om reduceret CO2 udledning samt frigørelse af afhængigheden af olie og gas. Den opgave har den private husstand ingen mulighed for at løfte alene.

Varmepumper og brændefyring kan være et udmærket makkerpar. Varmepumpen til den daglige opvarmning og brændeovnen til spidsbelastningen for at reducere elforbruget, som må antages at være ens for alle på samme location hvis de alle har varmepumpe.

I argumenterne om arbejdspladser overses den kendsgerning, at der også i Danmark findes arbejdspladser i træindustrien spændende fra forstfolk, håndværkere og forskere med praktisk erfaring der alle taler tæt sammen. Brydes kæden mistes ekspertise som er nødvendig hvis Danmark fortsat ønsker at være blandt de førende. Det er politisk snævertsynethed udelukkende at satse på enkelte fokusområder i de udfordringer hele Europa, og i særdeleshed Danmark står over for.

Faktisk har Danmark ekspertise på brændefyring som udlandet i stigende grad får øjnene op for. Derfor virker det grotesk når bl.a. det Økologiske Råd taler om udvikling af arbejdspladser der aldrig kommer fra start uden massive subsidier. Hvad Rådet i realiteten siger er: Giv mig ti fugle i hånden, og jeg skal vise dig én på taget.

Der fejler både Concito og Det Økologiske Råd grundlæggende fordi de ingen praktikere har blandt deres medlemmer. Det er trivielt at gentage det, men åbenbart nødvendigt. Har man aldrig haft et stykke træ mellem hænderne, kan man aldrig forstå dets egenskaber fuldt ud. Tænketanken og Rådets udtalelser svarer til udelukkende at læse sig til hvordan whiskey smager.

Jeg har ingen illusion om at det Økonomiske Råd nogensinde indser, at hvis ønsket om reduceret CO2 udledning, øget biodiversitet, bedre udnyttelse af ressourcerne samt fastholde og skabe arbejdspladser skal realiseres, så kræver det også en mangfoldig udnyttelse af skovenes ressourcer. Dertil har Rådet alt for grundigt malet sig selv op i et hjørne med holdningerne om brændefyring.

 • 0
 • 0

ATOMKRAFT er hverken billig, vedvarende eller ufarlig. Demokratiet i Danmark har for længst udelukket atomkraft.

Det bliver spændende at se om det bliver atomkraft eller grisefarvet dansk demokrati, der lever længst.Denne verden er for lille til dem begge.

 • 0
 • 0

Hvis vi alle startede med os selv - så ville der ske noget - men så længe energien bruges på at pege fingre af hvad ANDRE gør galt, så sker der ikke noget.

JA det er jo så foreløbig det som i 2010 hvor der var koldt såtter recorden for brændselsforbrug med hele 97,3 Twh og heraf 74 Twh fossil (kul 44 twh) for at yde boligmassen som har fjernvarme 32 Twh varme og hertil 26 Twh strøm fra kraftværker (møller 8 Twh)..

Kilde http://nhsoft.dk/work/FG22/Okt/Energistati...

Det har med andre ord en pris at spare på energi og det er for Danmark at navnlig kulforbruget eksploderer..

Bla sådan noget her, er resultatet af uhæmmet spareiver på strøm se http://www.fjernvarmen.dk/Faneblade/Nyhede... 5000 ton kul i døgnet for at opvarme århus.

 • 0
 • 0

Med ’vestlig sikkerhed’ er Atomkraft både billig, uden forurening og vedvarende. (Dvs. ’Grøn’) Hvis tvivlere tør se sandheden i øjnene, kan man gå ind på nettet og læse < Atomkraft hvad er forkert? >

 • 0
 • 0

[quote]Hvis vi alle startede med os selv - så ville der ske noget - men så længe energien bruges på at pege fingre af hvad ANDRE gør galt, så sker der ikke noget.

JA det er jo så foreløbig det som i 2010 hvor der var koldt såtter recorden for brændselsforbrug med hele 97,3 Twh og heraf 74 Twh fossil (kul 44 twh) for at yde boligmassen som har fjernvarme 32 Twh varme og hertil 26 Twh strøm fra kraftværker (møller 8 Twh).. ...

[/quote]

En af de steder hvor der bruges mest fossil energi, og hvor den er nemmest at spare, er til opvarmning af BYGNINGER, herunder privatboliger.

På TRANSPORTMIDLER er der problemer med plads og vægt, det er der ikke i samme omfang i en bygning. I fly er det sværest med ekstra vægt, dernæst kommer skibe/køretøjer. Men man kan sagtens fokusere på alle områder på samme tid. Bygninger er de lavest hængende frugter, så det er bare om at komme igang!

Det er ikke teknikken der mangler, det er INCITAMENT og VILJE.

Incitament, fordi naturen kan forurenes stort set uden ansvar, og ressourcerne udnyttes som var de uendelige, og viljen til at tænke længere end til næste energiregning hindrer investering i tiltag som sparer energi, og flytter den energi der bruges over på VE. "Min dieselhakker er billigere end din elbil" - ja, men din diesel-os deler du med os alle sammen, uden det koster dig noget.

Afgifterne på al energi og andet ressourceforbrug må reguleres derhen hvor det er afpasset den samlede konsekvens - omend det er svært at sætte pris på ren luft, natur og miljø. Import og afhængighed af fossil-eksporterende nationer kan man dog nemmere sætte tal på.

Omend træpiller, biofuel og brænde fra skoven til dels er CO2 neutrale (hvis de høstes lokalt og ikke sendes hertil fra Langbortistan), så udleder de alligevel partikler som naturen og vi selv bliver syge af. CO2 er kun en mindre, omend vigtig del, af konsekvenserne.

-

"START MED DIG SELV" - ja, det har jeg gjort, og er stadig i gang. Hvad med dig, hvad gør du, cykler til bageren i stedet for at tage bilen? Måske var der også noget andet du kunne gøre, har du ikke mere du kan hjælpe samfundet med?

Jeg er - som tidligere nævnt her på ing.dk - i gang med at vise at et 30+ år gammelt rækkehus sagtens kan bringes ned til 20% eller mindre af det energi- og ressource forbrug det har idag. Og her mener jeg opvarmning af huset, varmt vand, elektricitet OG vandforbrug.

Jeg skrev ikke MED 20%, jeg skrev TIL 20% - det var ikke en fejl!

Når jeg en gang har data nok til at BEVISE at det kan lade sig gøre, er næste trin at hjælpe andre med at kunne gøre det samme. Det er ikke raketvidenskab, det er der andre her på ing.dk der sysler med, men det kræver at tænke lidt alternativt - kombinere flere eksisterende teknologier med nye.

Der er ting i livet der er VIGTIGERE END PENGE - det her drejer sig for mig om vores alle sammens fremtid, natur, ren luft, bæredygtighed, selvstændighed ... jeg skal hverken ha patenter eller rampelys, men vil bare gerne gøre en forskel.

Hvis vi skyder skylden på politikerne, andre firmaer, andre mennesker, andre lande ... så sker der ikke en sqid!

Hvis vi alle sammen starter med os selv, med de ting vi har magt til at ændre, så skal der nok ske noget. Money talks, sh!t walks ... kom så, politikere, lav nu nogle retfærdige afgifter, så vi kan fremme det der er godt for os, og mindske det der er dårligt ... pisk og gulerod skal der til, det er kun en brøkdel der gider gøre noget frivilligt ...

 • 0
 • 0

Med " vestlig sikkerhed " mener du dermed at der igen skal skabes fiktive grænser, således at "nogen" skal afgøre hvem der må og hvem der ikke må. Det skal nok blive sjovt når vi skal ha sorteret " idioterne " fra. God fornøjelse!

 • 0
 • 0

En af de steder hvor der bruges mest fossil energi, og hvor den er nemmest at spare, er til opvarmning af BYGNINGER, herunder privatboliger.

Det er i bund og grund uforsvalig at spare på energi i boligmassen og herunder spare på strøm, når man ser på de exotbitant mængder energi som bare bortventileres ved landets fjernvarmeværker og ved industrien. Og herunder muligheder for at producere strømmen uden fossilenergi. og herunder at få mere brugbar energi ud af de brændsler som bruges i dag. Spareiveren har kun den virkning at de rigtige systemer og måder at bruge energi på fravælges til skade for miljø og herunder betalingsbalance.

Når man uhæmmet spare på energi og brændselsforbruget eksploderer, så bør man vel få lidt fokus på hvordan man spare på de brændsler man gerne ser udfaset!

Her på silkeborg kraftværk se http://nhsoft.dk/Coppermine1425/displayima... når der sendes 80 mw fjernvarme ud i byen tabes der 35 mw på værket. Hvis det samlede tab i fjernvarmenettet antages 25 %, er det samlede tab 55 Mw i Silkeborg, når der afsættes 60 Mw i boligmassen, det forekommer fuldt og helt aldeles tåbeligt, at bruge en eneste krone på at holde varme inde i boligen i silkeborg, når der er så exorbitante energikilder som bare tabes.. Der var da mere fornuft i at få disse energikilder ind i boligen og alt andet lige noget billigere. Men det fravælges højt og flot i den evige kamp for at spare på energi!

RAnders: Her bortventileres der mere energi fra områdets industrier og fra Kraftværket end den samlede fjernvarmemængde som hele Randers forbruger og det er endda hvor der fra to store virksomheder som Daka og Leca forekommer højtemperaturenergi som umiddelbart kunne omsættes til fjernvarme uden varmepumpe..

Det alt overvejende problem er spareiveren på strøm som virker til et øget brug af fossilenergi som nu her se http://www.fjernvarmen.dk/Faneblade/Nyhede... når borgerne i Århus sparer på strømmen i vinterhalvåret skal studstrup omsætte flere kul til fjernvarme som kunne have ydet strøm, men da der ingen forbrug er af strøm omsættes hele kullets energi til fjernvarme, og nu er tabet et problem i fjernvarmenettet modsat tabet i el-ledningen.

 • 0
 • 0

@ Per Egholm

Specielt ved reaktoren i Tjernobyl så man stort på sikkerheden. Hvis man havde fulgt råd fra Sverige og lavet et stenfilter, ville de 3, der døde af stråling i Fukushima, stadigt været i live.

Der har ikke været personskade på grund af stråling i forbindelse med atomkraft med de sikkerhedsnormer, der vil blive brugt om når vi til sidst, om forhåbentligt ikke for længe, frigør os fra årtiers misinformation. Hvis du tør se sandheden i øjnene, kan man gå ind på nettet og læse < Atomkraft hvad er forkert? >

 • 0
 • 0

Med " vestlig sikkerhed " mener du dermed

Der menes dermed at hvis vi afholder os fra billig energi, flytter produktionen til lande hvor sikkerheden er ringere og forureningen større.

Tag eksemplet tungmetaller fra kulkraft. En vare produceret i Kina producerer langt mere tungmetal end een produceret hos os. Forureningen lander i Arktis, hvor amning nu ofte frarådes. Var det ikke bedre produktione var blevet i Vesten, hvor vi har røgfiltre og bedre reaktorsikkerhed?

 • 0
 • 0

Selvfølgelig skal vedvarende energi være billigere end fossil energi

Mener du at producere eller forbruge? Og hvem betaler forskellen, for det ser jo ikke lige udtil den bliver billigere at producere lige foreløbig.

 • 0
 • 0

"Mener du at producere eller forbruge? Og hvem betaler forskellen, for det ser jo ikke lige udtil den bliver billigere at producere lige foreløbig".

God pointe :-) Helst, gerne begge dele - en utopi? Måske? Hvorfor blive i utopien og lægge en større afgift på fossil energi - Afgiften kan f.eks. bruge til at sænke omkostningerne ved etableringen af nye VE-projekter.

 • 0
 • 0

[quote]Er der mon overhovedet nogen, der har bemærket at gennemsnits-emissionen for centrale værker i 2011 var 634g CO2/kWh el - vel at mærke efter et urealistisk stort fradrag for brændsel til varmeproduktion. 60% af dronningerigets elproduktion kommer fra disse værker.

Drømmeland er i sandhed et rummeligt sted...

Fortsæt bare drømmerierne Jens-Otto.

Men opgørelsen af CO2 emmissioner er om noget så nøje defineret af myndighederne at der ikke er plads til drømme.

http://193.88.185.141/Graphics/Publikation... [/quote] Undskyld det sene svar. Jeg er skam fuldt oplyst om opgørelsesmetoden iht. kvoteloven - men det bliver metoden jo ikke rigtigere af. Den kan kun ses som et forsøg på djøfisering/politisering af naturlovene, hvilket i næste ombæring igen vil føre til nye fejlslutninger osv. Således brolægges vejen til at opnå små resultater med uforholdsmæssigt store omkostninger.

Men sjovt nok er metoden ikke slået igennem på fjernvarmesiden. Her baserer de miljømæssige beregninger sig fortsat på opgørelsesmetoder, der er nogenlunde teknisk korrekte - med den herlige konsekvens at der "forsvinder" brændsel med tilhørende emissioner fra miljøregnskaberne hver gang kraftvarmeværkerne leverer varme. Og således kan man jo få små resultater til at se store ud....

 • 0
 • 0

Med atomkraft vil strømmen blive både grøn og billig. Det vil blive 'vedvarende', også om natten når det ikke blæser.

Hvad så med opvarmning af boligmassen, backup til a-værkerne og herunder kraftværkskapaciteter som indsættes til at klare spidslast i nettet ud over a-værkernes grundlast, det skal være fossilenergi, og det er altså ikke småting!

 • 0
 • 0

Vind- og sol- energi burde hedde: Vedvarende Ustabil Energi (VUE).

Korrekt! OG kernekraft og kul-kraft stabil og konstant el-produktion hvor halvdelen eller mere kan ,udtages af el-nettet og kasseres...

 • 0
 • 0

@Niels Hansen

Når der er tale om vindmøller er det normalt ikke noget problem at skaffe backup. Der henvises ofte til biogas eller andet, endnu mere dyrt og luftigt. MEN Når man taler om atomkraft er dette problem pludseligt blevet katastrofalt. HVIS Vi også får priser, der fastsættes efter øjeblikkelig udbud og efterspørgsel, ja så vil forbindelser til udlandet klare resten.

 • 0
 • 0

Undskyld det sene svar.

Jeg er skam fuldt oplyst om opgørelsesmetoden iht. kvoteloven - men det bliver metoden jo ikke rigtigere af. Den kan kun ses som et forsøg på djøfisering/politisering af naturlovene, hvilket i næste ombæring igen vil føre til nye fejlslutninger osv.

Således brolægges vejen til at opnå små resultater med uforholdsmæssigt store omkostninger.

Men sjovt nok er metoden ikke slået igennem på fjernvarmesiden. Her baserer de miljømæssige beregninger sig fortsat på opgørelsesmetoder, der er nogenlunde teknisk korrekte - med den herlige konsekvens at der "forsvinder" brændsel med tilhørende emissioner fra miljøregnskaberne hver gang kraftvarmeværkerne leverer varme.

Og således kan man jo få små resultater til at se store ud....

Der forsvinder skam ikke noget brændsel. Merbrændselsprincippet opgør det som er differencen på brændselsforbruget på elværket og kraftvarmeværket. Det er differencen mellem merbrændselsforbruget og brændselsbehovet til separat el-/varmeproduktion

 • 0
 • 0

Når der er tale om vindmøller er det normalt ikke noget problem at skaffe backup. Der henvises ofte til biogas eller andet, endnu mere dyrt og luftigt. MEN

NU kunne man vel starte med at lukke ned for de kraftværke som producerer aldeles ubrugelig strøm og på den måde bevare backupen til møllerne, i og med kraftværkerne står klar til at producere se http://nhsoft.dk/Coppermine1425/displayima...

 • 0
 • 0

@ Thorkil Søe

Specielt ved reaktoren i Tjernobyl så man stort på sikkerheden. Hvis man havde fulgt råd fra Sverige og lavet et stenfilter, ville de 3, der døde af stråling i Fukushima, stadigt været i live.

Jeg har ikke før hørt at der er døde nogen af stråling ved Fukushima.

Har du en kilde

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten