Grøn tænketank beskyldt for fejlberegninger af sine egne medlemmer

Den grønne tænketank Concito får ballade med sine egne medlemmer, efter at den i en ny rapport har konkluderet, at biomasse i nogle tilfælde sviner mere end fossile brændstoffer.

Særligt kritikken af de træpiller, som de danske kraftværker i stigende grad erstatter kulfyring med, falder Dong Energy, Dansk Energi, Landbrug & Fødevarer, Hededanmark og Dansk Fjernvarme for brystet. De erklærer sig 'stærkt uenige' med den grønne tænketank, som de selv er medlem af.

Læs også: Tænketank: Biomasse sviner mere end kul og naturgas

I en fælles pressemeddelelse skælder de først og fremmest ud over, at Concito har brugt modelberegninger til at nå frem til sin konklusion om de klimaskadelige træpiller. De beregninger bygger på 'forkerte antagelser' om, at træpillerne bliver fremstillet af hele træer fældet til formålet.

'Men det træ, energiselskaberne bruger til energiformål i Danmark, kommer fra veldrevne skovdrifter, der leverer træ til en bred vifte af industrier, og kun lavkvalitetstræ anvendes til papir eller energiproduktion,' skriver de fem organisationer i deres pressemeddelelse.

De kritiserer også beregningerne af biogas, der fokuserer på majs, som skal levere hovedparten af energien til de anlæg, der er under planlægning herhjemme, samt på husholdningsaffald. De kritiske medlemmer så hellere, at Concito havde regnet på klimagevinsten ved at producere biogas af gylle og halm.

'Dertil er det problematisk, at Concito kun har fokus på biomasse til elproduktion og ikke samproduktion med varme som en langt mere effektiv udnyttelse af biomassen med tanke på den danske tradition for kraftvarmeproduktion,' skriver de.

Dong Energy, Dansk Energi, Landbrug & Fødevarer, Hededanmark og Dansk Fjernvarme ser helst, at der kommer internationale standarder for bæredygtig biomasse.