Grøn infrastruktur kan mindske byernes tørst

Illustration: Wikipedia

Vand fra oven, fra havet og fra kloakkerne presser ikke bare byer i Danmark, men også byer på den modsatte side af ækvator. Men i Afrika er det desuden et problem at skaffe tilstrækkeligt rent drikkevand flere steder.

Ifølge Verdensbankens rapport ‘The Future of Water in African Cities’en vil vandbehovet i Afrika firedobles de kommende 25 år – i en verdensdel, hvor kun 83 procent af bybefolkningen ifølge samme rapport har adgang til vandforsyning.

»Vores vandforsyning er utilstrækkelig, og vores infrastruktur til at håndtere stormfloder, sanitet og affald er i dårlig stand,« lister Martha Mkupasi op. Han har tidligere været byplanlægger i den tanzaniske millionby Dar es Salaam i ti år.

Kombinerede løsninger

Regering arbejder på flere vandforsyningsprojekter i byen, men problemer med oversvømmelser, erosion, spildevandshåndtering og affaldsindsamling overlades primært til indbyggerne selv. Med hjælp fra forskellige ngo’er og udenlandske forskere er byen dog i gang med at finde løsninger, der kombinerer oversvømmelsesbeskyttelse med vandforsyning.

»I projektet ‘Water Resilient Green Cities’ er konceptet blevet introduceret, og de involverede er enige i, at ideen er god, og at det skal indarbejdes i styringsværktøjerne. Hvis det lykkes, kan det være med til at løse vandmanglen i de områder, hvor de oplever den slags problemer,« fortæller han.

I praksis betyder det, at vandet forsinkes, ledes til naturlige reservoirer og nedsives i stedet for at blive ledt direkte ud i havet.

Men det er ikke så let at få planlæggere, typisk skolet efter vestligt forbillede, til at droppe traditionelle metoder, siger en af de danske deltagere i projektet, lektor Lise Byskov Herslund fra Københavns Universitets Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning.

»Men det kræver kæmpe investeringer, som man ikke har råd til. Så man er nødt til at tænke anderledes,« siger hun.