Greenpeace: Begrav atomskrottet ved Risø

Det danske atomskrot skal ikke ud på lastbiler og skibe til den endelige gravplads, men derimod stedes til hvile ved Risø, hvor det var i funktion.

Sådan lyder det fra miljøorganisationen Greenpeace. Den protesterer i et brev til Folketinget over, at Risø ikke er med i de seks placeringer, som er i spil til at huse det danske slutdepot for radioaktivt affald.

Først og fremmest er Greenpeace utilfreds med, at udvælgelsen af de seks placeringer, alle uden for Sjælland, ikke tager højde for den øgede risiko for ulykker ved lang transport af atomskrottet.

Læs også: Her er de seks steder til depot for radioaktivt affald

Greenpeace fremhæver, at Sundhedsstyrelsen i sin rapport om placeringen af slutdepotet har vurderet risiciene ved de modellerede ulykkesscenarier til at være 'små og dermed acceptable'. Men ifølge miljøorganisationen indeholder selve rapporten ingen beregninger af ulykkesrisikoen som funktion af den afstand, som atomskrottet skal transporteres.

Greenpeace finder det uforståeligt, at Sundhedsstyrelsen ikke refererer til et arbejdspapir fra Statens Institut for Strålehygiejne. Det henviste i 2005 til en norsk rapport om atomaffald, som konkluderede, at 'transporten var det mest kritiske'.

Sundhedsstyrelsen gør også selv opmærksom på, lyder det fra Greenpeace, at risikoen for ulykker stiger proportionalt med længden af transporten.

Greenpeace forlanger derfor, at Risø kommer med blandt de placeringer, som bliver undersøgt nærmere.

Risø blev fravalgt, fordi området ligger lavt.

»De lavtliggende dele af Risø-området (omkring kote 1 m, red.) vil meget sandsynligt være sårbare over for havstigninger og stormfloder, og der vil ligeledes kunne ske erosion i morænelersklinten på halvøen. Området er det eneste, hvor en - om end lille - seismisk aktivitet i undergrunden er registreret,« står der i den fælles opsummeringsrapport.

De seks mulige placeringer for det danske atomskrot ligger derfor i andre dele af landet.

Dokumentation

Greenpeaces brev til Folketinget

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Atomaffaldet skal væk fra Risø. Det er naturligvis helt uacceptabelt hvis radioaktivt materiale fra affaldet kan skylles ud i Roskilde Fjord som en konsekvens af havvandsstigninger.

Hvorvidt affaldet så skal placeres et andet sted i Danmark eller det skal transporteres til et udenlands depot er et andet spørgsmål.

Umiddelbart er det min holdning, at affaldet bør eksporteres til et sikkert depot i udlandet eks. Tyskland, hvor de har meget erfaring med opbevaring af den slags affald.

 • 0
 • 0

Buldrehovederne fra Greenpeace skal vist bare i medierne. Undersøgelserne viser, at de stråledoser, der kan forventes fra transport i Danmark, er meget små.

"De højeste individuelle doser, der er beregnet for en ulykkessituation, er i størrelsesordenen 1 mSv for vejtransport [...] forudsat at de pågældende personer opholder sig i 24 timer indenfor de nærmeste 30 meter fra ulykkesstedet. Disse stråledoser er 1-10 gange den gennemsnitlige dosis, en person får årligt fra baggrundsstrålingen i Danmark (Radon ikke medregnet)." Citat fra det nyeste nr. af Geoviden fra GEUS.

 • 0
 • 0

Det lyder ikke til at risikoen er særlig høj, formentlig får Greenpeace mere strålesikkerhed ved at aflægge besøg hos alle antikvarer i Danmark med en geigertæller. Der er sikkert en del gamle urer med radium-beklædte urskiver som formentlig er væsentlig farligere:-)

 • 0
 • 0

I så fald: hvad så med at tage det for det mediestunt det er? Vi har begge læst denne artikel og kommenteret den = sagen har fået opmærksomhed = succesfuldt GreenPeace-event.

Anders

 • 0
 • 0

@Jørgen Partsch

-------"Umiddelbart er det min holdning, at affaldet bør eksporteres til et sikkert depot i udlandet eks. Tyskland, hvor de har meget erfaring med opbevaring af den slags affald."---------

Hvilken erfaring skulle det være? Indtil nu har man da kun produceret skandaler med uforsvarlig lagring!

 • 0
 • 0

Normalt kan jeg ikke forlige mig med selvbestaltede pressionsgrupper, herunder Greenpeace, men må her tilslutte mig: Lad det blive!

Nu har det været på stedet i rum tid, så hvorfor dog flytte med det? De udpegede områder, alle vest for Storebælt, vil da have lige så gode argumenter for ikke at have affaldet.

Lad det blive.

 • 0
 • 0

Det er jo ganske ufarligt i små dosiser, så hvorfor ikke findele det og sprede det fra en flyver ud over hele landet. Problemet løst og de næste generationer har ikke problemerne med vores affald. At grave det ned, er jo at lave en ny historie, om klitgård plantage.

 • 0
 • 0

Der er faktisk udført et seriøst stykke analysearbejde for at vurdere, hvilke lokationer der er bedst egnede til deponi. Grunden til, at kun 2 af de 22 bedst egnede lokationer ligger på Sjælland er, at der her findes store mængder drikkevand i undergrunden.

Reklame: Jeg kan stærkt anbefale et (i øvrigt fuldkommen gratis) abonnement på bladet Geoviden, der formidler forskningsresultater indenfor geologi og geografi. Det produceres af GEUS, Geologisk Institut, Geologisk Museum og Inst. for Geografi og geologi - og det er super-godt og seriøst!

 • 0
 • 0

Reklame: Jeg kan stærkt anbefale et (i øvrigt fuldkommen gratis) abonnement på bladet Geoviden, der formidler forskningsresultater indenfor geologi og geografi. Det produceres af GEUS, Geologisk Institut, Geologisk Museum og Inst. for Geografi og geologi - og det er super-godt og seriøst!

Ja - og endnu bedre - det kan læses på nettet: http://geocenter.dk/publikationer/geoviden...

Det er resursbesparende i forhold til både papir og distribution, og så kan man "bogmærke", "klippe-klistre" og derved holde orden på sin dokumentation i debatter og rapportskrivning.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

selvbestaltede pressionsgrupper,

Du foretrækker professionelle lobbyorganisationer? Sådan nogen som dem her måske: ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Total S.A., Koch Industries, Chevron Corporation, and ConocoPhillips

Men organisationer som lever af at almindelige borgere stiller deres penge og arbejdskraft til rådighed i sympati med organisationens i fuld åbenhed fremlagte formål - kan du ikke lide. Sådan nogen som dem her: Greenpeace, Danske Naturfredningsforening, Amnestri International

Har jeg forstået det rigtigt? Eller er der en anden grund til at Greenpeace som en af den eneste der stiller op mod de store industrier altid skal have på tæven her i debatten.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Hvor mange år skal der føres opsyn med affaldet, før det er brugbart som bolsjer til vores børn? Hvorfor skal det graves nede, det er da nemmere at føre tilsyn med hvis der er tilgang til inspektion?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten