Gråspurven har malaria

Den velkendte gråspurv med den latinske betegnelse Passer domesticus er blevet spredt over store dele af verdenen gennem de sidste to hundrede år. Den er som bekendt også tilstedeværende i Danmark, hvor de færreste nok ville være den foruden, selvom den kan gøre et indhug i landbrugets kornproduktion. På trods af, at den tilsyneladende er i tilbagegang rent talmæssigt set over de sidste 30 år, regner man med, at den i Danmark alligevel er repræsenteret ved mere end 900.000 ynglepar.

Der er dog behov for stadig udforskning af de små spurvefugles liv og levned for at finde ud af, hvad baggrunden er for deres succes eller fiasko, og ornitologerne har nu taget lidt mere utraditionelle metoder i brug for at studere fuglens biologi. Man har således påbegyndt studier af, hvilke blodparasitter småfuglene er bebyrdet med. Under ledelse af specialisten Gediminas Valkiunas fra statsuniversitetet i Vilnius i Litauen har en gruppe fugleforskere kigget nærmere på gråspurve, og især deres blod, lige fra St. Petersborg i Rusland til østersøegnene nær Danmark. Og der er en del overraskende nyt for mange gråspurve-entusiaster, der på denne vis er kommet for dagen.

Fuglene, viser det sig, er nemlig inficeret med en række alvorlige blodparasitter, herunder den såkaldte Plasmodium-parasit, hvis slægtninge angriber mennesker og fremkalder malaria. Valkiunas og hans forskergruppe har taget blodprøver på de små fugle ved at kappe lidt af fugle-tåen og efterfølgende udsprede det fremkomne blod på et objektglas, der efterfølgende farves og studeres i mikroskopet, hvorved parasitterne let afsløres. Hele 34 procent af alle fugle var inficeret med en eller flere blodparasitter. Det er naturligvis væsentligt, at forskerne har kunnet vise, at ikke så få gråspurve lider af, hvad man burde kunne kalde fuglemalaria, for det kan jo forklare sygdomme og dødsfald af ellers uklare årsager.

Studierne giver dog også et fingerpeg om spurvenes biologi, idet de erhverver infektionerne ved at blive stukket og bidt af diverse mere eller mindre specifikke insektarter, som jo må befinde sig i miljøet, netop dér hvor gråspurvene slår deres folder. Journal of Natural History 40, 2006.[SL][/SL] [kub]