GRAFIK: Sådan skal udrulningen af ERTMS forløbe

Jernbanens nye signalsystem, ERTMS, fik sin premiere i denne uge, da strækningen mellem Frederikshavn og Lindholm overgik fra de gamle fysiske togsignaler langs jernbanen til det nye digitale system. Den videre udrulning er opdelt i etaper, der hver især kun kan sættes i gang, når der er opnået stabil drift på den forudgående etape.

Læs også: Jernbanens nye digitale signalsystem går i drift i Nordjylland

Med den aktuelle plan for signalprogrammet, som Folketinget godkendte i november sidste år, blev deadline rykket fra 2023 til 2030. Nye forsinkelser har allerede vist sig, men planen indeholder denne gang større tidsmæssige buffere for hver af de afgørende milepæle.

For eksempel skulle Banedanmark også have indviet den første ERTMS-ombyggede strækning på Sjælland, som går mellem Roskilde og Køge, i 2018. Indvielsen er forsinket til 2019, men forsinkelsen bliver først kritisk, hvis den samlede teststrækning Roskilde-Køge-­Næstved ikke bliver taget i brug i fjerde kvartal 2020.

Læs også: Signalproblemer breder sig til Nordjylland: Flere nye baner får gamle signaler

Der skal nemlig bruges ét år på at rette fejl og mangler på strækningen, og kun hvis der er dokumenteret stabil drift på teststrækningen ved slutningen af 2021, kan Banedanmark indlede arbejdet med de efterfølgende strækninger øst for Lillebælt. Lykkes det ikke, kan forsinkelsen forplante sig gennem hele udrulningen frem til 2030, hvis forsinkelsen altså ikke indhentes senere i programmet.

Forsinkelse udfordrer planen

Indvielsen af ERTMS-systemet mellem Roskilde og Køge er siden november jævnligt blevet forsinket lidt ad gangen, senest fra marts 2019 til maj eller juni. Banedanmark erkendte tidligere på året, at forsinkelserne muligvis »udfordrer planen fra november 2017«, men styrelsen regner fortsat med at holde den overordnede plan frem til 2030.

Læs også: Konsulentrapport: Umuligt at vurdere realismen i ny signalplan

»Ibrugtagning af Roskilde-Køge er planlagt til marts 2019, men udfordres af den samlede mængde af fejl i systemet. Ingen af fejlene er i sig selv blokerende, men mængden er et problem,« skriver Banedanmark i sit nyeste statusnotat til Folketinget.

Illustration: MI Grafik / Lasse Gorm Jensen