Grafik: Sådan fjernes kalk fra drikkevandet

Illustration: Lasse Gorm Jensen
Emner : Drikkevand
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Natrium bliver i drikkevandet (erstatter Kalcium), men er antagelig meget langt under grænseværdien på 175 mg/l. pH = 8 er passende. pH i drikkevand skal ligge mellem 7 og 8,5. Den nedre grænse for at beskytte installationer. Det meste drikkevand i Danmark ligger mellem 7,5 og 8,0, tror jeg.

 • 3
 • 0

Svar på:

Hvad bliver der af natriumet?

kk.dk: Blødt Vand. En udredning af de økonomiske, forbrugermæssige, klima- og miljømæssige gevinster ved at reducere kalkindholdet: Citat: "... 2 Metoden der benyttes til blødgøring ... Natriumhydroxiden er af fødevarekvalitet med en koncentration på ca. 25-30 %. Ved denne øgning af pH-værdien, fra ca. 7 til ca. 9, startes kalkfældningen, som finder sted på de svævende sandkorn. Det er krystallinsk calciumcarbonat, der udfældes på sandkornene, som dermed danner de såkaldte pellets, der bliver stadigt større og til sidst falder mod bunden af reaktoren, hvor de dagligt udtømmes. ... Sammen med udfældning af calciumcarbonat udfældes fra råvandet også langt det meste af råvandets jern og mangan-indhold. Der udfældes også en stor del nikkel, i størrelsesordenen ca. 40 %. Samlet giver det nogle meget hårde hvidlige til lysebrune pellets med en størrelse på ca. 1-2 mm. ... Vandet, der løber ud fra toppen af reaktoren, har en hårdhed på ca. 7-9 dH. Det indeholder en del fine kalkpartikler, samt et lille overskud af den tilsatte natriumhydroxid, som skal fjernes inden efterfiltreringen. ... Overskuddet af natriumhydroxid skal fjernes ved tilsætning af kulsyre - CO2. Kulsyren stammer delvis fra den del af råvandet, der ikke er blevet blødgjort, den såkaldte splitstream, der tilsættes for at hæve den samlede hårdhedsgrad til den ønskede for vandet der forlader vandværket. Resten af den nødvendige CO2 tilsættes, når vandet forlader reaktoren. ..."

 • 2
 • 0

Natriumionerne forsvinder ikke. Der er tale om en ionbytning hvor calciumioner og magnesiumioner substitueres med natriumioner. Kalkmængden i form af CaCO₃(aq) og/eller MgCO₃(aq) øges i vandet bl.a. pga. opløst CO₂ (kulsyre). Og des sure vandet er des mere kalk er opløst. Mængden af calcium- og magnesiumionerne udtrykker hårdheden af vandet. Ved at tilsætte NaOH hæves pH-værdien og opløseligheden af kalk falder og kalken begynder at fælde ud.

For at få drikkevand der ikke smager af lud (NaCO₃/NaOH) tilsættes CO₂ (kulsyre) som reagerer med de overskydende hydroxidioner OH⁻ til bikarbonationer HCO₃⁻ efter flg. reaktionsskema:

OH⁻(aq) + CO₂(aq) → HCO₃⁻(aq)

I stedet for at drikke en opløsning af CaCO₃/MgCO₃ vand (hårdt vand) får man en opløsning af NaHCO₃ vand (blødt vand).

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 5
 • 0

Svar på:

Der er tale om en ionbytning hvor calciumioner og magnesiumioner substitueres med natriumioner.

Hej Peter

Det er for det meste ikke rigtigt - læs venligst hvad der står - se på illustrationen øverst til venstre ovenfor i ing-artiklen; CaCO3 sidder på sandkortet - det er faktisk ret smart. Natriumhydroxid rolle er netop at øge pH, så CaCO3 udfældes. Så der sker ingen ionbytning i den proces! (jeg kender dog ikke eventuel reaktion af NaOH med andre stoffer i vandet):

2014, kk.dk: Blødt Vand. En udredning af de økonomiske, forbrugermæssige, klima- og miljømæssige gevinster ved at reducere kalkindholdet: Citat: "... [fra papir-side 5-6:] 2 Metoden der benyttes til blødgøring ... Natriumhydroxiden er af fødevarekvalitet med en koncentration på ca. 25-30 %. Ved denne øgning af pH-værdien, fra ca. 7 til ca. 9, [] startes kalkfældningen, som finder sted på de svævende sandkorn. [] Det er krystallinsk calciumcarbonat, der udfældes på sandkornene, som dermed danner de såkaldte pellets, der bliver stadigt større og til sidst falder mod bunden af reaktoren, hvor de dagligt udtømmes. ..."

 • 1
 • 0

Hej Glenn og Peter Jeg vil give jer begge to ret i det i skriver. Det hele kommer an på hvordan man læser ordet: ionbytning. Glenn: Jeg er enig med dig i at det ikke er ionbytning i traditionel forstand, da processen ikke indeholder en ionbytter. Peter: Jeg er enig med dig i at det er en ionbytning. Altså en ombytning af ioner i vandet (fra Ca til Na). mhv Søren Lykke

 • 2
 • 0

Hej Glenn

Du skriver bl.a.: ”Hej Peter Det er for det meste ikke rigtigt - læs venligst hvad der står - se på illustrationen øverst til venstre ovenfor i ing-artiklen; CaCO3 sidder på sandkortet - det er faktisk ret smart. Natriumhydroxid rolle er netop at øge pH, så CaCO3 udfældes. Så der sker ingen ionbytning i den proces! (jeg kender dog ikke eventuel reaktion af NaOH med andre stoffer i vandet):”

Det er fint at du forholder dig kritisk til det jeg skriver. Men forhold dig venligst lige så kritisk til materialet fra HOFOR. Jeg skriver ikke at der anvendes en traditionel blødgøringsionbytter. Blødgøringsionbytter ligningen udtrykkes: 2 RNa + Ca⁺⁺ <=> R₂Ca +2 Na⁺ og jeg mener den er dækkende for den overordnede proces.

HOFOR skriver ”Vandet, der løber ud fra toppen af reaktoren, har en hårdhed på ca. 7-9 dH. Det indeholder en del fine kalkpartikler, samt et lille overskud af den tilsatte natriumhydroxid, som skal fjernes inden efterfiltreringen .** Overskuddet af natriumhydroxid skal fjernes ved tilsætning af kulsyre - CO2** . Kulsyren stammer delvis fra den del af råvandet, der ikke er blevet blødgjort, den såkaldte splitstream, der tilsættes for at hæve den samlede hårdhedsgrad til den ønskede for vandet der forlader vandværket. Resten af den nødvendige CO2 tilsættes, når vandet forlader reaktoren. Derefter beluftes vandet umiddelbart inden efterfiltreringen, der fjerner tilstedeværende såkaldte kalkfines samt omsætter vandets indhold af ammonium mv. inden vandet leveres som færdigt drikkevand. Processen kører fuldautomatisk og kontrolleres kontinuert ved hjælp af pH-målinger, konduktivitet og turbiditet, så det sikres, at der ikke sker procesfejl.”(Min fremhævning)

Men HOFOR oplyser ikke hvordan NaOH fjernes? Og det gøres ikke ved at tilsætte CO₂.

Videre skriver HOFOR: ”2.3 Vandkvalitet Den fremtidige vandkvalitet vil være påvirket af hvilke råvarer og kemikalier, der tilsættes i forbindelse med kalkfældningsprocessen. Det tilsatte kvartssand skal renses og desinficeres i en cyklon inden tilsætning til reaktoren, og det vil dermed ikke bidrage med bakterier. Den tilsatte natriumhydroxid af fødevarekvalitet vil ikke indeholde spor af andre kemikalier og dermed kun bidrage til vandkvaliteten med den mængde natrium, der tilsættes ved processen. Det resulterende natriumindhold vil holde sig pænt under grænseværdien for natrium. Den tilsatte mængde CO2 vil ikke bidrage med andet end det ønskede pH-fald samt med hydrogencarbonat til vandet. Kalkfældningen reducerer alene vandets indhold af calcium. Der ændres ikke på vandets indhold af magnesium og fluorid, der især er vigtige parametre for hjerte-karsygdomme og tandsundhed. Ved at reducere hårdheden til 10 dH undgås samtidig kemiske reaktioner, når vandet blandes med vand af anden hårdhed, ligesom tæring af rørene undgås. Smagen af drikkevandet påvirkes ikke af blødgøringen. Dette har været verificeret i forbindelse med smagstest hos akkrediteret smagspanel₅ samt ved blindtest₆ blandt forbrugerne. Den mikrobiologiske kvalitet af vandet bliver ikke påvirket ved kalkfældningsprocessen, da det tilsatte sand bliver desinficeret inden tilsætning, og natriumhydroxid og CO2 er rene kemikalier.”(Min fremhævning)

Her oplyser HOFOR så at natriumionerne alligevel ikke fjernes! Og hvad CO₂ gør ved de tilsatte hydroxidioner nemlig:

OH⁻(aq) + CO₂(aq) → HCO₃⁻(aq)

Jeg mener at det er rimeligt at skrive at der overordnet er tale om en ionbytning i det natriumionerne ikke fjernes i det blødgjorte vand.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 4
 • 0

Tak for forklaringerne!

Og er det ikke rigtig forstået - som Søren Lykke skriver ovenover - at CaCO₃ bliver erstattet bliver af NaHCO₃ (natron) i uskadelige og ikke-smagelige koncentrationer?

Men bliver MgCO₃ i vandet med deraf følgende gode og dårlige effekt på sundhed og vandets hårdhed?

 • 0
 • 0

Hej Thomas

Du kan selv gå ind på HOFORs hjemmeside og sammenligne vandkvaliteten for Brøndby Vester vandværk med vandkvaliteten for alle de andre vandværker HOFOR driver. Google ”vandkvalitet HOFOR” eller benyt flg. link.:

https://www.hofor.dk/privat/vand/bliv-klog...

HOFOR påstår at parameter som fluoridioner og magnesiumcarbonat er bevaret under ionbytningen men prøv at undersøge det selv.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten