GRAFIK: Rusland søsætter verdens største isbryder

Illustration: MI Grafik
Emner : Skibe
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg har efterhånden opbygget en meget hård skepsis overfor denne slags annonceringer fra Rusland, for det virker som om 90% af de storslåede projekter de udbasunerer aldrig bliver til noget og kun sjældent i samme årti som det blev lovet...

 • 11
 • 5

En enkelt RITM 200 reaktor kan drive et containerskib. Ingen forurening, ingen røg og møg. 7 års sejlads på en optankning.

Brændslet er HEU og det mener mange er et kæmpe problem, men grænsen mellem HEU og LEU er netop 20 % berigelse. Mon ikke reaktoren kan fungere lige godt med en LEU kerne på 19,5 % berigelse?

 • 8
 • 8

Atomkraft er for dyrt og farligt. Skibe med atomkraft får ikke lov til at anløbe vores havne.

Godt så. Hvad er alternativet?

Hver gang argumentet imod atomfremdrift kommer på bordet, er det uden reelle alternativer. Skal 400 m lange containerskibe med plads til 18.000 teu, drives af sejl? Vindmøller og solceller? Galajslaver?

Næ, vi fortsætter med olie de næste 30-40-50 år, og dræber dyr og mennesker i milliontal, med oliespild i havet og luftforurening. Flere storbyer har forbud mod diesel biler og mange flere byer er på vej. Flere lande har forbud, eller forbud på vej mod "heavy fueloil" indenfor deres havområder. Så skifter skibene til renere olie og røgrensnings "scrubbere" som flytter forureningen direkte ned i havet.

Nej til atomkraft, er et kæmpe ja til olie og kul.

 • 12
 • 8

Dvs. at fordi nogle bilproducenter snyder på vægten og vi endnu ikke er gode nok til at rense røg, så skal vi blot lade stå til og sætte en potentiel gigant forurenings metode i kraft - blot for at spare penge - er det det du mener? Mvh Lars

 • 2
 • 4

En enkelt RITM 200 reaktor kan drive et containerskib. Ingen forurening, ingen røg og møg. 7 års sejlads på en optankning.

Det lyder besnærende. Men så skal den altså være totalt fool-proof, som i: fulde søfolk sætter ild til den og pisser på hovedtavlen til styring og pumpeforsyning, bytter om på polerne til pumpemotorerne, o.m.a

Lige præcis marinebranchen har moral som TEPCO/pi^2.

Jeg tror mere på skibe forsynet med LNG eller DME lavet på VE. Ja, det bliver dyrere, men så må vi betale 3 kr i stedet for 2 for at få transporteret et TV fra Asien til Europa...

 • 7
 • 5

Jeg tror mere på skibe forsynet med LNG eller DME lavet på VE. Ja, det bliver dyrere, men så må vi betale 3 kr i stedet for 2 for at få transporteret et TV fra Asien til Europa...

Det er svært at forudse hvad der vil ske. Der vil formentlig blive bygget begge dele. Konkurrencen og uheldsfrekvensen og deres omfang over en årrække (for begge typer) vil nok blive udslagsgivende på global skala.

I DK vil vi nok opretholde vores "atomfri zone" i lang, lang tid uanset hvad - eller ligefrem forbyde begge dele at anløbe danske havne, da et flydende gaskraftværk jo heller ikke er risikofrit nok til at tilfredstille en politiker, der jamrer "Will somebody please think of the children". Så skal vi fragte godset det sidste stykke med bane og bil eller med elbåd efter omladning.

 • 2
 • 3

...for vore børn og børnebørn ?? Atomkraft eller religion ???? At forsøge eller undlade at forsøge? En iPhone eller en Nokia 3310 ? Supersygehuse eller lokale skadestuer? Økologi eller mangel på mad? en iPhone i kombination med en cykel?

 • 3
 • 10

Med et atomdrevet turbogenerator system kan fremdriften leveres af elektriske Azipods. Det giver skibet en væsentlig bedre manøvredygtighed, der reducere brugen af slæbebådes assistance i havne og kanaler. Et sådant system anvendes ikke idag pga driftomkosningerne, til brændstof, men i en atomreaktors drift er det stort set ligegyldigt om den leverer 80-90 % kraft. Brændstof prisen er ikke den betydende faktor.

Det reducere udslippet af CO2 og NOx drastiskt under ophold i havne, da forsyningen af strøm til kølecontainere, ikke skal leveres af dieselgeneratorer ombord, som man gør idag.

Der er henved 6000 store containerskibe i drift, så potentialet for atomfremdrift er meget stort, med tilsvarende store miljø fordele.

 • 4
 • 4

Som jeg tidligere skrev er der ingen af debatørene her der kommer med reelle alternativer, fordi de ikke findes.

Thomas nævner da LNG og DME? Det er i mine øjne meget reelle alternativer, som ganske konkret ligger i mange landes energistrategier, herunder den danske... Man kan vælge at prioritere dem lavt grundet pris eller højt grundet sikkerhed; men det er da bestemt alternativer.

Atomkraft forurener ikke!

Jo, da. Det er muligt - og måske endda sandsynligt - at forureningen i forholdsvis nær fremtid kan håndteres; men indtil videre udgør både forurening og sikkerhed et issue; som vi ikke har 100% snor i.

Der er givetvis også problemer med andre alternativer til fuel end atomkraft; men det gør ikke atomkraft problemfrit, Michael.

(Og nej, det er ikke mig, der har givet dig minus, jeg giver altid kun plus eller skriver)

 • 4
 • 0

Sætter du lighedstegn mellem atomkraft fra en reaktor og atomvåben?

Det er godtnok lidt imponerende.

Kikker du så på benzintankstationerne og tænker: " Her kan godtnok fremstilles meget napalm"?

Ser du på kunstgødnigsfabrikken og tænker: "uha, her er meget amfo, sprængstof"?

Løber du skrigende væk fra pesticidefabrikkerne af frygt for at de skal fremstille nervegas og alle dør?

Hvis du tror at atomreaktorer er det samme som atomvåben, så er din frygt, ganske forståelig.

 • 4
 • 5

Ingen vil vel påstå at der i forbindelse med atomkræft er nogle spildprodukter som er "problematiske" ?

Vi behøver ikke nødvendigvis kalde det forurening men de skal håndteres, selve det brugte brændstof kan forældes, renses eller noget... problemet er bare at en del af det som er tilbage kan reelt kun bruges til fremstilling af våben. Desuden er der div. rest materiale som er bestrålet og derfor radioaktivt, det kan muligvis renses men det er ikke økonomisk.

 • 1
 • 1

Hvor i japan. Har du et link, eller er det bare tågesnak?

Tsunamien dræbte ca 16.000 mennesker, men det var ikke atomkraften der slog nogen ihjel.

Ok, har ikke en masse tid lige nu så kilde bliver wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Da...

Men der var 2 ansatte der blev benhandlet for "radiation burns", og 37 andre sårede (kan være af andre årsager end nedsmeltning og læk)

Men ja der var ikke nogen døde, men det påstod jeg streng taget heller ikke.

 • 3
 • 1

Alene mængden af det, som er en faktor 10.000 til 1.000.000, i forhold til kul og olie, gør det velegnet. Det "affald" der står opmagasineret idag, indeholder stadig 90-95 % af sin energi og kan derfor genbruges i nye reaktorer, som fx MSR, flydende salt reaktorer. At vi ikke gør det idag, er vel ingen hindring for at gøre det imorgen!

Atomkraft er den eneste energikilde hvor vi insistere på at have en løsning på hele brændstoffet, fra " vugge til grav". Det gør vi ikke med noget som helst andet, hvilket ses i naturen.

At atomreaktor affaldet kun kan bruges til bomber, er da et komplet vanvittigt argument. Hvis Danske skibe fra Mærsk, drives af atomkraft, så giver rederiet sig pludselig til at fremstille atomvåben og udslette alt liv på jorden? Der er paranoia og så er der paranoia!

Tværtimod har USA købt indholdet fra 10.000 russiske atomvåben, og bruger det som brændstof i atomreaktorer.

 • 4
 • 3

problemet er bare at en del af det som er tilbage kan reelt kun bruges til fremstilling af våben.

Det er ikke rigtigt. Det kan faktisk godt forbrændes; men det kræver mindre rentabel reaktorteknologi, som endnu kun eksisterer i testreaktorer - ikke til reel energifremstilling.

Desuden er der div. rest materiale som er bestrålet og derfor radioaktivt, det kan muligvis renses men det er ikke økonomisk.

Det reelt radiotoksiske er jo kun transuranerne - og især de stoffer, der kan optages fordi de fløjter rundt. At et stykke beton eller metal er blevet strålet på gør det ikke nødvendigvis synderlig farligt. Radioaktiv stråling ophobes ikke på samme facon som varme. Radioaktiv stråling kan ionisere materiale det rammer og i visse situationer kan dele af materialet blive omdannet til radioisotoper. Man kan ikke sammenligne problemerne med byggematerialerne med det egentlige atomaffald (altså spaltet brændsel). Det er overskueligt at tackle dekomissionering af byggematerialer, både økonomisk og praktisk og er faktisk normalt krævet indregnet som en del af opførelsen.

 • 3
 • 2

Det er simpelthen ævlebævle at høre fra atomkraftelskerne at a-kraft ikke forurener. A-kraft efterlader radioaktivt affald, som man ikke ved hvad man skal stille op med. Lige så længe man fornægter dette faktum, lige så længe vil man efterlade a-kraft uden chance for anvendelse. At man så også glemmer økonomiske fakta, og tidligere i tråden mener at 19.5% er det samme som 20% øger ikke troværdigheden.

 • 2
 • 4

2 personer med stråleskader, er et argument der afholder dig for at bakke op om atomkraft? Virkelig? Seriøst? Hvad så med riggere der falder ned under montage af vindmøller? Dem har der været 200 af, mindst. Hvad med dem der dør når solcellerne på taget overopheder og kortslutter, med bramd til følge. Hvad med dem der dør ved dæmningsbrud, når det har regnet for meget, og det super rene og pæne hydropower, ikke opføre sig som det skal

Atomkraft, er mange gange sikrere og renere end nogen anden form for energi. Det er irrationelt og ulogisk at udelukke den reneste, sikreste og kraftigste energikilde vi har.

 • 4
 • 4

Ævlebævle?

Der er ingen forurening fra atomkraft. Der er affaldsproduktet, som vi idag opmagasinerer og som vi kan genbruge.

Din holdning til atomkraft, garantere at vi fortsat brænder milliarder af tons olie og kul af istedet, de næste 30-40-50 år. Det affald hælder vi ud i naturen, og det ved vi slår millioner af mennesker ihjel.

En reaktor der køre på HEU, kan godt anvende LEU brændsel, med et mindre kraft udbytte. HEU er problematiskt, i civil brug da det anses som værende brugbart til atomvåben. Grænsen mellem HEU og LEU er 20 % berigelse, og derfor blev det forslået at reducere fra 20 % til fx 19,5 %, udelukkende for at holde sig til reglerne. Det er altså ikke fordi evnerne ud i matematik, er specielt ringe!

 • 4
 • 3

A-kraft efterlader radioaktivt affald, som man ikke ved hvad man skal stille op med. Lige så længe man fornægter dette faktum, lige så længe vil man efterlade a-kraft uden chance for anvendelse. At man så også glemmer økonomiske fakta, og tidligere i tråden mener at 19.5% er det samme som 20% øger ikke troværdigheden.

Det er jo det som er hele pointen her: det affald er (bortset fra den radioaktive egenskab) lige så genanvendeligt som PET flasker, det koster mere og operationen er farligere men det kan genbruges.

For at kikke på dit 19,5% vs 20% bemærkning så er den helt hen i vejret, uanset hvordan du vender det så er 0,5% ikke meget. Hvis vi talte om 3% eller 5% så kunne jeg forstå dig. Her var argumentet (som jeg forstod det) at den givne type reaktor nok kunne køre på 19,5% beriget brændsel i stedet for 20% beriget - så vi vil mindske berigelsen og det gør du så vrøvl over.

 • 1
 • 1

Økonomisk er atomskibe absolut ikke et alternativ. Bedre alternativer er f. eks. LNG, men selv hydrogen eller syntetiske brændsler vil være langt billigere end et atomskib.

Umiddelbart betragter de fleste et gastankskib som en sejlende bombe, men i virkligheden er gastankskibe ligesom gastanke og gasflasker ikke specielt farlige for deres omgivelse, specielt ikke hvis vi sammenligner med tilsvarende mængder olieprodukter. Hvis man kikker på statistik for søsikkerhed, er det sikreste skib en sømand kan sejle med et gastankskib. Men selv da er potentielet i et LNG-skib højest at gøre en havneterminal ubrugelig, et atomskib kan gøre en hel havneby ubeboelig i årevis.

 • 3
 • 2

Vi behøver ikke nødvendigvis kalde det forurening men de skal håndteres, selve det brugte brændstof kan forældes, renses eller noget... problemet er bare at en del af det som er tilbage kan reelt kun bruges til fremstilling af våben.

Falske oplysninger. - man kan ikke fremstille atomvåben af brugt reaktorbrændsel.

Der er ingen forurening fra atomkraft. Der er affaldsproduktet, som vi idag opmagasinerer og som vi kan genbruge.

Flere falske oplysninger. Vi kan genudvinde spaltbart materiale (U, Pu mm isotoper) der kan bruges til reaktorbrændsel, men der er ingen anvendelse for henfaldsprodukter, som cæsium-137 og strøntium-90 der er stærkt radioaktivt i mange generationer frem.

 • 4
 • 0

Som jeg ser det og sikkert mange andre, er problemet med atomenergi ikke om det forurener mere end fossile brændstoffer, men hvordan man holder skidtet væk fra terrorister.

Skulle en terrorist få fingrene i 1 kg skibsolie er det ikke det store problem, men får han fingrene i bare 200g beriget uran, så står man med et større problem.

Der er en grund til, at vi kun ser atomdrevne fartøjer indenfor militæret og disse nye isbrydere kommer da også til at høre under det russiske Ministry of Defence.

 • 4
 • 2

Med lidt færre kræfter end en VW UP! virker det lidt som et overkill at benytte atomkraft... ;-P Men jeg er enig med grafikeren i, at det er på tide at få standardiseret decimaltegnene internationalt (selvom det er sjældent at se både komma og punktum brugt arbitrært)! :-D

 • 2
 • 1

Det er rigtigt at der ikke kan fremstilles atomvåben af affaldet (uden en masse bøvl som hr og fru terrorist næppe kan gennemføre); men der kan fremstilles snavsede bomber(hvor konventionelle sprængstoffer fordeler radioisotoper over store områder), hvilket er næsten lige så skidt...

men der er ingen anvendelse for henfaldsprodukter, som cæsium-137 og strøntium-90 der er stærkt radioaktivt i mange generationer frem.

Det er ikke helt rigtigt,

Strontium har et meget dårligt ry fordi det er så stort et problem i forbindelse med a-bomber fordi det sætter sig i knoglerne og har lang biologisk halveringstid. Det er imidlertid ikke så stort et problem i affald, fordi det ikke er flygtigt. Det er i øvrigt en næsten 100% ren beta kilde (der er kun beta minus henfald både fra den selv og fra yttrium som den henfalder via på vej til en stabil isotop) og benyttes faktisk industrielt og medicinalt af den grund. Halveringstiden er ikke stor, så efter 1000 år er der under et gram tilbage af 1000 tons lagret. Det er skarpvinklet at betragte det som stærkt radioaktivt. Det er ikke i nærheden af de mest radioaktive isotoper - men heller ikke i nærheden af de mindst radioaktive. Vi kan vel kalde det middel :o) Samtidig er strålingen jo beta (partikelstråling snarere end elektromagnetisk) og kan skærmes fuldstændig med et temmelig tyndt lag metal (mm), et lidt tykkere lag plastik/træ/glas (cm) eller sågar luft.

Cæsium har lidt den samme historie; men er mere flygtigt og har både beta og gamma henfald. Til gengæld har det samme halveringstid og forsvinder dermed relativt hurtigt. Biologisk har det det langt kortere halveringstid end strontium. Selv om det er meget sværere at håndtere og skal skærmes med bly eller ret store mængder af andre metaller, bruges det i vidt omfang til alle mulige formål; men sikkert i mindre mængder end stontium. Cæsium er det helt store problem ved reaktorulykker; men det er ikke svært at håndtere i affaldet.

Cæsium og strontium er noget lort når noget går galt og når det spredes; men som affald er det ikke absolut ikke det sværeste at håndtere, det er ikke højradioaktivt og det bliver ikke liggende i årtusinder. Og det kan faktisk anvendes til mange ting. Der er andre isotoper, der giver langt større udforderinger.

 • 2
 • 0

Skulle en terrorist få fingrene i 1 kg skibsolie er det ikke det store problem, men får han fingrene i bare 200g beriget uran, så står man med et større problem.

Man kan ikke lave særligt meget ravage med 200 g beriget uran, og slet ikke hvis det kun er beriget til reaktor kvalitet,.

men der kan fremstilles snavsede bomber(hvor konventionelle sprængstoffer fordeler radioisotoper over store områder), hvilket er næsten lige så skidt...

Hvis beskidte bomber skal have nogen effekt skal man bruge så store mængder materiale og sprængstof at det ikke er et reelt terroristvåben. Men hvis man kan få myndigheder og presse til at spille med kan selv ubetydelige mængder radioaktive isotoper skabe stor panik.

Halveringstiden er ikke stor, så efter 1000 år er der under et gram tilbage af 1000 tons lagret.

Jeg kan godt tilslutte mig at man ikke kalder Sr-90 og Cs-137 stærkt radioaktive, de stærkt radioaktive isotoper har halveringtider på sekunder til få dage, og efter få år er de reelt ubetydelige, mens langlivede isotoper (herunder U og Pu) har så lavt strålings niveau at de ikke udgør det store problem. Men Sr-90 og CS-137 udsender stråling på et niveau der kræver en form for indkapsling, og med et krav om deponering i århundrede kan det absolut ikke ignoreres, 1000 år det er godt nok lang tid Danmarkshistorien. Ikke at det er et uløseligt problem, men i forhold til udsagnet: "Der er affaldsproduktet, som vi idag opmagasinerer og som vi kan genbruge" er der en alvorlig divergens.

 • 2
 • 1

Ja så længe de endnu ikke skal skaffe sig af med affaldet fra reaktoren, nok de giftigste og mest ubehagelige stoffer som menneskeheden har skabt, så er det skam da en meget ren løsning!

Det skal de rent faktisk - i direkte modsætning til nutidens ICE drevne skibe, der bare dumper det hele ud i atmosfæren :o(

Alle jer, der advokerer så kraftigt mod KK-drevne skibe er indirekte fortalere for nutidens svineri, der der ikke er andre reelle alternativer.

De *grønnes" modstand mod KK fra 70'erne og frem er kraftigt medvirkende til de enorme problemer, vi har med forhøjet CO2 og forsuring af havene.

Det er ikke nok at sige "vil ikke", hvis man ikke har et brugbart alternativ - eller er villig til at blive hulemand igen.

mvh Flemming

 • 1
 • 0

At man har forsømt at sørge for at rense de traditionelle energiformer, er jo ingen undskyldning for at forurene endnu mere på anden vis! At overlade et affaldsproblem i årtusinder til vore efterkommere, for ganske få års energiforsyning, er ikke rimeligt!

 • 0
 • 1

At overlade et affaldsproblem i årtusinder til vore efterkommere, for ganske få års energiforsyning, er ikke rimeligt!

Det er jo netop det vi har gjort ved at fortsætte med vores fossilafbrænding, til trods for, at der et et meget renere og ikke mindst meget sikrere alternativ tilgængeligt.

Vor vores landbaserede energibehov, er der heldigvis ved at komme en del VE, men der er i øjeblikket kun et muligt alternativ til ICE på store skibe, og det er KK. At sige nej til KK er stadig enten at sige ja til at fortsætte ud af den nuværende tangent - eller at acceptere, at vi må stoppe med / nedskære kraftigt på interkontinal transport.

Det er simpelt let for let bare at råbe "fy fy slemme KK", hvis man ikke følger problematikken til dørs.

Og ikke mindst: Løsning af affaldsproblemer fra KK er "kun" teknik. Jeg har været ret tæt på den Svenske model - og den kan jeg ikke se nogen problemer med.

mvh Flemming

 • 2
 • 0

Atomaffald er IKKE forurening!

Forurening er lækkende olie fra tankene i skibe hvor fra der udslipper 100.000 af tons årligt, bevidst og ved lækager.

Forurening er CO2 der udledes direkte i atmosfæren, sammen med NOx.

Forurening er gas der undslipper fra LNG drevne skibe, ved direkte lækager i brændstofsystemet og via uforbrændt gas i motoren, ud i atmosfæren. Og her er der tale om en drivhusgas der giver baghjul til CO2.

Forurening er olie-lækager fra borerigge, pipelines og havneanlæg, samt en supertanker der brænder og knækker over, sådan engang imellem.

Atomaffald, der står opmagasineret, på lagre ved kraftværker, er IKKE forurening, for der slipper intet ud til naturen. Atomreaktorer ombord på skibe, der harvarere, er heller ikke forurening, fordi de er stadig indkapslet i århundreder. Når de så tære igennem, så kommer indholdet, som ikke er vandopløsligt, ud i havet, til de milliarder af tons uran der allerede er i havet, fra naturens side. Forudsat, naturligvis, at vi ikke har samlet reaktoren op fra havbunden.

Terrorister og beskidte bomber? Hvem er det nu der har set for mange elendige amerikanske film, der som vanligt pisser på naturlovene?

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten