Google sponsorerer forskning i kold fusion: »Interessant, men uden evidens«

Fleischmann-Pons eksperimentet er underkastet en ny prøve. Hvis fusion af to deuteriumkerner til enten helium-3 eller tritium (triton) finder sted, kan det detekteres med neutron- og protondetektorer. Illustration: Nature

I år er det 30 år siden, at Martin Fleischmann fra University of Southampton i England og Stanley Pons fra University of Utah i USA lancerede deres 'opdagelse' af kold fusion.

Allerede få måneder efter lanceringen på et pressemøde var kold fusion dog erklæret for en dødfødt tanke af andre forskere. I slutningen af 1989 anbefalede et panel nedsat af det amerikanske energiministerium, at forskning i kold fusion ikke skulle støttes.

Selv om kold fusion blev latterliggjort af mange, bestod interessen i flere niche-miljøer, og under navnet low-energy nuclear reactions eller LENR har det fået nyt liv – og møder skepsis.

Mange forskere holder sig stadig instinktivt for næsen, når kold fusion kommer på banen.

For tre år siden var Google dog med til at samle og støtte en gruppe af omkring 30 forskere fra flere anerkendte universiteter i USA og Canada med henblik på at undersøge mere detaljeret, om Fleischmann og Pons nu alligevel ikke havde haft fat i noget af rigtige.

Forskerne satte sig for at afdække, under hvilke betingelser kold fusion eventuelt kunne tænkes at finde sted. For som de skriver i deres artikel, forbryder kold fusion sig ikke mod loven om energibevarelse, så det kan ikke på forhånd udelukkes, at kold fusion kan opnås med gennemtænkt brug af kemi og materialevidenskab –selv om sandsynligheden måske nok er lille.

I en online artikel offentliggjort i Nature har forskergruppen anført af Curtis P. Berlinguette fra University of British Columbia i Canada og Matthew D. Trevithick fra Google LLC i Californien nu fremlagt resultaterne af deres detaljerede undersøgelser fra 2016 til 2018.

Et interessant nulresultat

Meget kort fortalt har de ikke fundet tegn på kold fusion efter Fleischmann-Pons-opskriften, hvor palladium bruges som en katalysator for fusion af deuteriumkerner ved lave temperaturer og energier.

Forskergruppen noterer dog, at det kan være meget vanskeligt at opnå de betingelser, hvorunder man teoretisk kan forestille sig, at kold fusion muligvis kunne finde sted. Derfor var forkastelsen af tanken om kold fusion i 1989 måske præmatur, skriver de.

Forskerne udelukker derfor ikke på baggrund af deres undersøgelser fuldstændigt kold fusion som en mulighed.

De fremhæver i deres videnskabelige artikel, at deres studier i øvrigt har ført til interessant viden omkring materialer og fænomener, som man ellers ikke ville have opnået – hvis DET ikke var fordi, man havde sat sig for at studere betingelser for kold fusion.

Absorption af hydrogen i palladium er for eksempel interessant for energilagring, katalyse og sensorer, anfører de.

Rossis metode får også et eftersyn

Det er ikke kun Fleischmann-Pons eksperimentet, forskergrupper har underkastet en ny undersøgelse.

Den meget omtalte E-cat fra den italienske ingeniør Andrea Rossi hævdes at generere varme, der opstår i forbindelse med fusionsprocesser ved lav energi, der involverer hydrogen og nikkel.

Læs også: Italiensk opfinder: Nu er jeg klar til at levere varmeanlæg baseret på kold fusion

Google-gruppen har også studeret denne mulighed i forbindelse med nikkelpulver og et lithium-aluminium-hydrid (LiAlH4). I alle deres mange eksperimenter kunne de ikke observere dannelse af overskudsvarme, der kunne skyldes kold fusion eller LENR.

Forskerne erkender, at de måske ikke har undersøgt alle de mange betingelser, hvorunder varme kunne tænkes at blive dannet

De pointerer, at sådanne målinger er vanskelige, men ikke umulige at udføre. Med deres forsøgsopstilling og analytiske værktøjer, som de nu stiller til rådighed for andre, vil man dog kunne observere dem, hvis de findes, skriver de.

Ros fra Nature

I en leder skriver Nature, at forskningsprogrammet er gennemført med stringens og fuld opmærksomhed, der betyder, at vi kan have tiltro til resultaterne

Selv om der ikke er støtte at hente til de nichegrupper, der insisterer, at kold fusion er en realitet, så er det værdifuldt, at forskerne bringer det dette forskningsområde tilbage under videnskabelige streng kontrol, skriver Nature.

Nature-lederen slutter med ordene: »Derved kan dette projekt hjælpe til at gøre ansvarlig forskning inden for dette område mindre tabuiseret, selv om chancerne for at opnå kold fusion stadig synes meget små.«

Lederskribenten er dog ikke helt afklaret med, om om der er fornuft i støtte yderligere forskning i kold fusion – også selv om der kan være spin-off effekter.

Emner : Fysik
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Prøv at gå fra vakuum til medium tryk - 5 - 10 bar, med ultralyd fokuseret kavitation, og H2O2 spaltning som target. Der så jeg tegn på kold fusion for 35 år siden ved mit eksamensprojekt, der dog havde et andet fokus - ultralydkavitation for homogenisering af mælk. 2128 6303 Torben Nielsen

  • 3
  • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten