Google Earth viser vej til boringerne til ny metro

Geo-Aarsleff-konsortiet er i gang med den hidtil største sammenhængende geotekniske undersøgelse i Københavns historie. Boringerne vil give et enestående billede af Københavns undergrund.

En geologisk undersøgelse, der skal bane vejen for københavnernes kommende Metrocityring, gik i jorden i august, og nu kan interesserede se, hvor de enkelte boringer i hovedstadens undergrund bliver lavet, og hvordan Ciryringen kommer til at slange sig igennem byen.

Alle borelokaliteter er nemlig blevet overført til Google Earth, så Geo-Aarsleff-konsortiet konstant har overblik over, hvor der bores nu og næste gang, samt om arbejdet skrider frem efter planen, forklarer projektleder Jesper Furdal:

»Det giver unægtelig et andet og bedre billede af den kæmpestore opgave, som sådan en undersøgelse er, når man kan følge vejen rundt på billederne og gade for gade se, hvordan Cityringen kommer til at slange sig gennem byen,« siger Jesper Furdal.

Han sammenligninger boringerne med et puslespil, som - ud over den vidt spredte arbejdsplads - også skal tage højde for trafikken og snart også juletravlheden

Boringerne skal afsløre undergrundens bæreevne og dens sammensætning. Store lag af flintesten er eksempelvis en krævende udfordring for enhver tunnelboremaskine. Men også bløde eller meget vandførende lag kan skabe problemer under anlægsarbejdet.

»I det meste af indre by må grundvandet ikke sænkes af hensyn til byens fundamenter. Derfor er det vigtigt at vide så meget som muligt om grundvandsforholdene, inden gravearbejdet går i gang,« siger Jesper Furdal.

Der er hele tiden mellem fem og syv borearbejder i gang rundt omkring i København. De skal skaffe den viden, som er nødvendig, for at Ørestadsselskabets rådgivere kan projektere og indhente tilbud fra entreprenørerne.

Google Earth egner sig også godt til at visualisere opgaven for andre involverede i projektet, bl.a. cityringens bygherre, Ørestadsselskabet, myndigheder, ledningsejere og byens borgere og forretningsdrivende. Derfor er det på lidt længere sigt planen at vise billeder fra processen og fra Google Earth på konsortiets hjemmeside.