Google-algoritme bringer os et skridt tættere på fusionskraft

Ved hjælp af en algoritme er det lykkedes forskere at optimere fusionseksperimenter lavet på apparatet C-U2. Illustration: Tri Alpha Energy

En synsbesværet person går til sin optiker og prøver to forskellige par briller. Optikeren beder den synsbesværede se på en række bogstaver med skiftevis det ene og det andet par briller og herefter vælge brillerne, med hvilke bogstaverne fremstår skarpest.

Præcis på samme vis virker ‘The Optometrist Algorithm’ (optiker-algoritmen), som Google har udviklet i samarbejde med fusionsteknologi-virksomheden Tri Alpha Energy. Men i stedet for at forbedre en læseoplevelse optimerer algoritmen fusionseksperimenter.

Og det gør algoritmen godt. I en artikel i Scientific Reports præsenterer de to virksomheder, hvordan det er lykkedes dem at reducere energitabet i en række fusionseksperimenter med over 50 procent.

Læs også: Kompliceret fusionsreaktor er kommet perfekt fra start

Dermed har Google og Tri Alpha Energy rykket ved én af de store udfordringer ved at udnytte energien fra fusion: Energien, der skal tilføres systemet for at få fusionen til at forløbe, er ofte i samme størrelsesorden som den mængde energi, der kan høstes fra fusionen.

Plasmaet i centrum

Idéen om at kunne have fusion som en ubegrænset og fossilfri energikilde har gennem årtier fået forskningsmidlerne til at strømme til dette fysiske felt. Eksempelvis bidrager Danmark via sit medlemskab af EU til aktiviteterne på den internationale fusionsreaktor Iter.

Læs også: Fusionsreaktoren Iter er havnet i ny omkostningskrise

Centralt i feltets forskning er kontrol med plasmaet bestående af gas ved ekstremt høje temperaturer. Temperaturer, som er en forudsætning, for at fusionen forløber glat. Dette har også været i centrum for eksperimenterne med brugen af ‘The Optometrist Algorithm’, der har været lavet på Tri Alpha Energys fusionsapparat C-2U.

Ifølge The Register og The Guardian foregik eksperimenterne på følgende vis: Først blev et 20 meter langt kammer i C-2U fyldt med et plasma bestående af ioner og elektroner. Dernæst blev plasmaet sprængt af en stråle af brint og holdt i spin i et magnetisk felt i op mod 10 millisekunder. Efter otte minutter kunne forsøget gentages.

For hvert forsøg målte forskerne på energitabet fra maskineriet, den samlede energi i plasmaet og temperaturen af ionerne. Og ud over at mindske energitabet fra hele systemet lykkedes det også at hæve både plasmaenergien og iontemperaturen.

Læs også: Aarhus Universitet kobler sig på omstridt projekt om kold fusion

En computer som optiker

Det lod sig gøre ved en gentagen optimering ved hjælp af ‘The Optometrist Algorithm’, der trækker på det bedste af computeres regnekraft og menneskers dømmekraft.

Ifølge den videnskabelige artikel indeholder fusionseksperimenterne et utal af input- og kontrolparametre, hvorfor optimering af plasmaet betyder optimering af, for et menneske, uoverskueligt mange ikke-lineære og koblede parametre. Men samtidig er opsætningen af fusionseksperimentet så følsomt, at en computer ikke alene kan regulere på parametrene uden risiko for at ødelægge maskineriet.

Derfor agerede en computer optiker for de fysikere, der gennemførte fusionseksperimenterne. Ved hjælp af algoritmen kunne computerne præsentere fysikeren for to forskellige justeringer af parametrene og de deraf følgende eksperimentelle udfald. Og ganske som den synsbesværede hos optikeren kunne fysikeren vælge den justering, der gav det bedste output.

Ved hele tiden at have den bedst kendte opsætning som reference kunne forskerne gennem gentagne forsøg gradvist optimere eksperimentet ved brug af algoritmen.

Læs også: Ny rapport: Amerikansk kæmpelaser er næppe vejen til fusionsenergi

Viden til yderligere forskning

På den måde fandt forskerne en opsætning, hvor systemets energitab blev udlignet i en grad, så plasmaets samlede energi steg i få millisekunder.

Dette er endnu kun et lille skridt på vejen til at gøre fusion stabil. Men alligevel håber forskerne ifølge The Register at kunne bruge resultaterne, når de snart skal i gang med at lave fusionseksperimenter på C-2U’s storebror, fusionsapparatet Norman.

Principperne i ‘The Optometrist Algorithm’ kan læses af pseudo-koden, som kan findes i den videnskabelige artikel:

Illustration: Tri Alpha Energy