GomSpace tester kommunikation til satellit-sværme

Satellitterne Ullioraq og GOMX-4B har testet kommunikation på op til 2.500 kilometer. Illustration: GomSpace

Rumfarten oplever for tiden en revolution. Analysevirksomheden SpaceWorks Commercial forudser, at der over de næste fem år bliver sendt op mod 2.600 mikro - og nanosatellitter (fem til 50 kilo) i kredsløb om Jorden.

Siden 2013 er der blevet sendt omkring 800 af den slags satellitter i kredsløb.

Mange af dem kommer til at indgå i konstellationer – en gruppe af satellitter som i cirka samme højde laver koordineret jord-observation eller kommunikerer med skibe, fly, computere og biler: En slags satellit-sværm.

SpaceWorks vurderer, at sværme i løbet af de næste fem år vil udgøre 50 procent af observations-satellitterne på markedet og 20 procent af kommunikations-satellitterne.

»Hvis man skal gøre det over hele Jorden, er det ikke nok med en satellit, så skal man have en hel konstellation af satellitter. Det er noget af det vi arbejder med,« fortæller Jacob Bach Sanden, projektchef hos danske GomSpace.

Nye krav til satellitter

Han fortæller, at virksomheden har mange kunder, som vil sende alt fra ti til flere hundrede satellitter i kredsløb. Tusinder af satellitter i kredsløb – hver i sin egen unikke bane rundt om Jorden – sætter nye krav til, hvad satellitterne skal kunne.

»Det bliver vigtigt at satellitterne kan kommunikere med hinanden. Der har vi med vores GOMX-4 mission vist, at vi kan kommunikere mellem satellitterne - også med høj hastighed. Vi har testet, hvor hurtigt man kan sende data mellem satellitterne, når de får meget lang afstand til hinanden,« forklarer Jacob Bach Sanden.

Ved at kunne snakke med hinanden, skal satellitterne blandt andet undgå sammenstød. En kollision kan være fatal ikke kun for de involverede satellitter, men også for alle andre. Vragresterne kan ramme andre satellitter og udløse en kaskade-effekt, som har fået betegnelsen Kessler-syndromet og som kan betyde, at det bliver umuligt at sende ting i kredsløb om Jorden.

Samtidig skal kommunikationen i rummet aflaste operatørerne nede på Jorden, så de ikke skal sende specifikke kommandoer til hver enkelt af de mange tusinder rumfartøjer.

GOMX-4 missionen

Projektleder Per Koch fra GomSpace kunne på rumfartkonferencen IAC i Bremen tidligere op måneden præsentere resultaterne af GOMX-4 missionen.

Missionen består af to satellitter i sol-synkront kredsløb 503 kilometer over Jorden - GOMX-4A, bedre kendt som Forsvarets Ulloriaq-satellit og GOMX-4B. Begge er udstyret med S-bånd antenner, som tager sig af at sende signaler frem og tilbage mellem Ullioraq og GOMX-4B. Satellitterne vejer hver otte kilo.

Første test fandt sted i maj. Ulloriaq og GOMX-4B sendte signaler til hinanden med en afstand på 700 kilometer og en kraft på 0,5 watt. De nåede op på en bit-rate 1 Mbps, dog med en forvrængning på 1,5 procent af de transmitterede bits.

Ved hjælp af et software kunne forvrængningen reduceres til nul, men det begrænsede samtidig bit-raten til 440 kbit/s.

Til sammenligning kan en mobiltelefon på 3G-netværket hente data med indtil flere Mbps.

2.500 kilometers afstand

I september foretog GomSpace en test på 2500 kilometer. Her kunne de sende 10 kbit/s uden forvrængning. Ved 20 kbit/s steg fejlraten til 1 procent og ved 50 kbit/s tabte satellitterne forbindelsen.

»Jo større afstanden er, desto større er spredningsfaktoren og derfor går bitraten ned. Det er der ikke så meget at gøre ved – det er fysik,« sagde Per Koch på konferencen i Bremen.

Testen viste således, at det er muligt for selv små satellitter at snakke sammen i rummet på op til 2.500 kilometers afstand.

Per Koch fortæller, at målet for GomSpace er at kunne kommunikere på op til 4.500 kilometers afstand. Virksomheden vil afprøve, om det kan lade sig gøre i den nærmeste fremtid.