Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Godt råd til hospitaler: Rens vand for medicinrester og spar penge

Teknologien til at rense hospitalsspildevand findes i dag, og i det lange løb giver det hospitalerne en bedre økonomi at investere i den, for de sparer vandafledningsafgiften.

Ikke desto mindre slipper de danske hospitaler antibiotika og radioaktive stoffer urenset ud i spildevandssystemet, hvor det fortsætter ud igennem renseanlæggene og udgør en fare for havmiljøet.

For et stort hospital som Hvidovre er prisen for en membran bioreaktor omkring 11,7 millioner kroner, og den årlige udgift for at rense spildevandet 1,1 millioner kroner.

For den pris, som svarer til under en femtedel af, hvad hjerneforskernes nye MR-scanner koster, vil hospitalet være i stand til at sende spildevand ud, hvor de aktivt forurenende stoffer holder sig under grænseværdien.

Det synes Hvidovre Kommunes miljøsagsbehandler Morten Beha Pedersen ikke er særligt dyrt, og investeringen vil hurtigt tjene sig ind, siger han:

»Teknologien ser ud til at rense så godt, at spildevandet kan sendes direkte til recipient, fordi det overholder kvalitetskravene. Det betyder, at hospitalerne sparer vandafledningsafgiften, der er langt større end udgiften til at rense.« Dvs. 11 kr. pr. m3, hvor vandafledningsafgiften ligger på det dobbelte.

Bedre end urinseparering

I Miljøministeriets rapport om renseteknologier til hospitalsspildevand fra juni i år afprøver DHI sammen med bl.a. Grundfos og Lynettefællesskabet membran bioreaktor-teknologien (MBR) med ozon på Rigshospitalets spildevand.

Metoden, der af Rådet for Teknologi og Information karakteriseres som et teknologispring i forhold til traditionelle biologiske vandrenseteknologier, viste sig at forbedre afløbskvaliteten markant - i så høj grad, at rådet karakteriserer spildevand fra sygehuse, som er renset med den metode, som en ressource, der kan genbruges.

Teknologien, der er langt mere effektiv end eksempelvis urinseparerende toiletter, kan for 11 kroner rense en kubikmeter hospitalsspildevand. Vandafledningsafgiften ligger ifølge Morten Beha Pedersen på mindst det dobbelte.

Energiforbruget udgør cirka 500.000 kWh om året, hvilket svarer til cirka 55 procent af driftsomkostningerne.

I hovedstadsområdets renseanlæg, Lynettefællesskabet, undrer direktør Torben Knudsen sig over, at der ikke stilles krav til hospitalerne om at rense deres spildevand.

»Vi har forsøgt at rette fokus mod hospitalsspildevand, fordi der rent faktisk ikke sker nogen rensning. Hidtil har man ikke villet stille krav til hospitalerne, fordi man ikke kunne anvise en måde at rense på. Det forsøg, vi gennemførte, viser, at spildevandet kan renses. Og der er ingen tvivl om, at det skal renses ved kilden, dvs. ved hospitalet,« siger Torben Knudsen, der også ser membran bioreaktor-teknologien som en oplagt eksportmulighed.

Under detektionsgrænsen

I princippet er MBR et aktivt slam-renseanlæg, hvor separationen af det rensede spildevand fra det aktive slam foretages med membranfiltrering i stedet for sedimentation som i et konventionelt anlæg.

MBR-rensningen viste sig i pilotprojektet på Rigshospitalet at reducere koncentrationen af mikroorganismer, så indhold af såvel E. coli som resistente bakterier og antibiotisk effekt svandt til under detektionsgrænsen.

Og de 11 stoffer fra bl.a. kontrastmidler, som efter MBR-behandlingen stadig overskred miljøeffektgrænserne, kunne på 20 minutter fjernes ved hjælp af ozon.

Danmark slæber efter

Mens Danmark på andre områder er EU's miljømæssige frontkæmper, gælder det ikke ved regulering af lægemidlers forekomst i miljøet.

Eksempelvis er EU's grænseværdier for stoffer i smertelindrende midler i vandrammedirektivets liste en tiendedel af de danske grænseværdier for de fleste pesticider i vores drikkevand.

Og Schweiz har besluttet, at 100 af deres 500 største renseanlæg skal opgraderes med teknologi til at fjerne lægemidler og andre organiske kemikalier inden for det næste årti. Vurderingen i Schweiz er, at den bedre rensning vil øge udgifterne med 10 procent.

Dokumentation

Læs rapporten her

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Teknologien til at rense hospitalsspildevand findes, så hvorfor slipper de danske hospitaler antibiotika og radioaktive stoffer urenset ud i spildevandssystemet, hvor det fortsætter ud igennem renseanlæggene og udgør en fare for havmiljøet." Ja, det burde ikke forekomme så få det standset i en fart.

 • 0
 • 0

Nu kommer de stoffer også fra andre kilder end hospitalerne, så det kunne være at grunden til at det tager tid er at tingene er lidt mere komplekse. Hvis man vil fjerne belastningen af vandmiljøet med kemikalier, hvor lægemideler bare er en gruppe, skal man formodentligt have ekstra rensning på selve renseanlægget og så er der ikke meget ide i også at lave rensning i kælderen under hospitalet.

 • 0
 • 0

Mon ikke sammenligningen af prisen for rensning med membranbioreaktor er uden spildevandsafgifter, men den spildevandsafgift der refereres på det dobbelte både indeholder skatter og vedligeholdelse af kloakkerne.

 • 0
 • 0

Vi må være ansvarlige over hinanden og hverandre. Der findes ikke nogen bortforklaring eller undskyldning for at - det gør de andre også - Så må der tages et område ad gangen og etapevis, ellers kommer vi da aldrig videre. Tekonoloigien er jo udviklet så den dybe tallerken skal nødvendigvis ikke opfindes igen, selvom vi er ret gode til det her i DK. Jeg er ret overbevist om at de omkostninger der skal til for at finde ud af om det nu kan være sandt kan udnyttes tl bare at komme igang. Så ja det må være indlysende at gøre istedet for at tale om det :-) Det er jo både jer og mig, jeres og mine børn og børnebørn der bader i vore fjorde og jeg er også lystfisker

 • 0
 • 0

Freddy, hvis du alligevel vil tage alle kilderne så kan man da lige så godt udbygge rensningen med kemikaliefjernelse på det eksisterne renseanlæg så alt spildevandet bliver renset et sted. Hvis du så vil have tingene gradvis kunne man tage et renseanlæg af gangen og starte med de anlæg der udleder til de mest følsomme områder. Det er præcis det schweizerne har besluttet at gøre.

Sjovt nok har schweizerne også haft et større projekt om at rense hospitalsspildevand med MBR og ozon, men ikke valgt at fortsætte med den løsning.

 • 0
 • 0

Hospital wastes are different in several ways to most industrial ones in particular because they contain a good deal of radioactive materials - well diluted but present.

There needs to be consideration given to how much biological concentration will occur. In my many years in University Radiation Protection, I've come across this problem several times. However much you disapprove of the release of well diluted radioactive waste to foul water drains, the problems of biologically concentrated radioactive material (or any other mode of concentration - there several other interesting chemical and physical processes can do this but at least these are more predictable) can be much worse. Of course this may have all been taken into account, but it would be nice to know that it actually is so - not to mention what is proposed to be done with biologically concentrated radioactive material if the biology of the system suddenly changes and unexpectedly begins to concentrate these substances. Radioactive phosphorus is particularly prone to this (whether P-32 or P-33).

 • 0
 • 0

De biologiske løsninger til kildebehandling der har været afprøvet til hospitalsspildevand opkoncentrerer ikke fosfor men mineraliserer det. Biologisk fosforfjernelse kræver en aktiv styring af den biologiske spildevandsbehandling som der ikke er behov for når spildevandet efter rensningen løber videre i kloaksystemet til det almindelige renseanlæg.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten