Godkendt gm-majs forringer forplantningsevnen hos mus

Illustration: Wikimedia

En gensplejset majs, som EU har sagt god for, er skadelig for forplantningsevnen hos mus. Det konkluderer en rapport udarbejdet af Østrigs føderale sundhedsministerium.

Fordringsforløbet forløb over 20 uger. Forringelsen af forplantningsevnen slog for alvor igennem ved det tredje kuld, men samlet set fik de mus, der spiste den gensplejsede majs, 844 unger, mens de mus, der spiste samme type ikke-gensplejsede majs, fik 1035.

»De alarmerende resultater fra de østrigske undersøgelser bør ubestridt lede til en alvorlige skærpelse af GMO-risikovurderingen, og at ydereligere godkendelser sættes i bero,« lyder det fra Greenpeaces GMO-medarbejder, Dan Belusa i et brev til bl.a. Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg.

GM-majsen er en krydsning mellem to gensplejsede majs. En af Monsantos insektgiftproducerende GM-majs og en roundup resistent GM-majs udsat på forsøgsmarker i Danmark denne sommer.

Dokumentation

Forschungsberichte der Sektion IV: Report Biological effects of transgenic maize NK603xMON810 fed in long term reproduction studies in mice

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"De alarmerende resultater", - hvad mener de? Hvis man kunne få udbredt denne GM-majs til den såkaldte tredie verden, kunne man håbe på at fertiliteten ville blive reduceret, da befolkningstilvæksten er verdens problem nummer et. Mindre befolkningstilvækst - mindre forbrug - mindre CO2 udledning.

 • 1
 • 0

Det ville sikkert være bedre hvis mennesker med din tankegang blev overfodret med disse GM-majs så kunne vi måske få en bedre verden hvor vi kunne dele livets goder med hinanden og ikke bekrige hinanden som du og et politisk parti i Danmark lægger op til.

 • 0
 • 1

Ja en verden hvor alle render rundt med skyklapper fordi de er bange for at sige sandheden. Den kunne jo være inhuman lige som modernatur;)

 • 0
 • 0

Denne historie blev omtalt på http://www.gmo-compass.org den 12. november. Her citeres de myndigheder, som stå bag rapporten: ... this is the result of just one trial, the “results of which, can in no way be transferred to humans”.

I samme omtale står der: In the two other trials no differences between the groups were observed regarding feeding habits, weight gain or fertility.

Se hele omtalen her: http://www.gmo-compass.org/eng/news/394.do...

Hvis forskerne får samme resultat efter en gentagelse af forsøgene, kommer der vel en peer-reviewed artikel.

 • 0
 • 0

Hvis vi ad denne 'det er de andre, der er problemet' vej skulle løse verdens problemer, er det sgu' nok ikke den 3. verden, der skal fodres. Det er da alle i den vestlige verden, der forurener LANGT LANGT mest.

Så kunne vi fodre os selv med diverse lort, der forringer vores liv og overlevelsesevne, sparer vi både naturen for noget forurening og dette forum for debile indlæg.

Det interessante er så, at det jo faktisk er det, vi gør. Og vi ser allerede resultatet - livsstils sygdommene er i voldsom vækst, hvad man til gengæld ikke kan sige om befolkningen; vores sæd er ringere end nogensinde før.

Var det noget med lidt majs chips?

PS: Selvfølgelig skal vi ikke gøre noget ved det (jævnfør Inga Bach indlægget) - det er jo ikke bevist (før det er for sent). Og det ville være GANSKE urimeligt at fjerne denne indtjeningsmulighed bare fordi det kan forringe vores liv.

 • 0
 • 0

I fodringsforsøg med ekstremt høje doser (størrelsesordner højere end hvad musene i de beskrevne forsøg bliver udsat for) af de proteiner der fører til insekt- og Roundup-resistens er der ikke påvist nogen effekt på bl.a. mus. Sådanne forsøg indgår i den dokumentation firmaerne skal levere i forbindelse med godkendelse af GM-planter. Havde man lavet de insekt- og Roundup-resistente sorter ved brug af traditionel planteforædling skulle man ikke have ført bevis for at planterne ikke påvirker sundheden hos dyr og mennesker i negativ retning. Det er derfor betryggende når en bestemt egenskab er fremkommet ved brug af veldefinerede bioteknologiske metoder og gennemafprøvede gener.

Bakterier der producerer den type protein (BT-toksin) som anvendes til at opnå insektresistens i de pågældende majs, er iøvrigt også godkendt til anvendelse og bekæmpelse af insekter i de statsautoriserede økologiske jordbrug i Danmark (se http://www.netpublikationer.dk/FVM/8774/ht... ), så bruger man journalistens logik i disse sammenhænge betyder resultaterne måske også at økologiske produkter kan påvirke forplantningsevnen og det af en eller anden grund kun er de konventionelle produkter der ikke påvirker forplantningsevnen? I hvert fald kan vi i Danmark via de økologiske Ø-mærkede produkter blive "udsat" for BT-toxin-protein uanset om man dyrker eller ikke dyrker den pågældende GM-majstype i EU.

Det er faktisk almindelig kendt at de insektresistente GM-majs ikke angribes så meget af Fusarium-svampe, som konventionel majs. Fusarium angriber nemlig bl.a. majsplanen via de huller insekterne borer i majs-planten. Og når GM-majsplanten ikke indeholder sådanne huller kommer der mindre angreb af Fusarium (se f.eks. http://www.whybiotech.com/html/pdf/Bt_Corn... ). Fusarium producerer svampetoksiner hvoraf nogle er østrogene (forårsager brystkræft) og virker som P-piller. Derfor er der fastsat meget lave grænseværdier for hvad majs og andre planter må indeholde af disse stoffer. I EU har man store problemer med at overholde grænseværdierne for disse svampetoksiner (over halvdelen af majsen i EU overskrider grænseværdierne) og man prøver derfor at hæve grænseværdierne (se f.eks. http://ing.dk/artikel/79965-danmark-vil-ti... ). Måske beror problemerne med Fusarium toksin i EU på at det ikke er tilladt at dyrke de pågældende GM-majssorter? Jeg gætter på at indtagelse af GM-majs i virkelighedens verden har reddet adskillige par fra barnløshed og hindret at kvinder har fået f.eks. brystkræft.

Det er klart at dyrkes den pågældende majs under forhold hvor man ikke har de insekter som majsen er resistent overfor, vil Fusarium-angrebene af tilfældige årsager variere meget og det er så helt tilfældigt om et parti majs indeholder en høj eller lav koncentration af de pågældende toksiner. I disse sammenhænge må man altså forvente meget store tilfældige variationer i indholdet af Fusarium-toksiner.

 • 0
 • 0

Denne historie blev omtalt på http://www.gmo-compass.org den 12. november. Her citeres de myndigheder, som stå bag rapporten: ... this is the result of just one trial, the “results of which, can in no way be transferred to humans”.

I samme omtale står der: In the two other trials no differences between the groups were observed regarding feeding habits, weight gain or fertility.

Her kunne det være interessant at høre hvorfor jornalisten allerede i overskriften kan konkludere noget som forskerne tydeligvis ikke konkluderer. Hvad er formålet med at skrive noget som forskerne tydeligvis ikke mener at forsøgene viser?

Kan journalisten ikke komme med en forklaring på de forhold må konklusionen jo være at han har manipuleret med tingene (og hvorfor nu det?) eller simpelthen ikke har forstand på de ting han skriver om.

Det kunne også være interessant at vide hvorfor Ingeniøren er interesseret i den form for journalistik.

 • 1
 • 0

Forplantningsevnen forringes ved gm, og for den sags skyld gift/stress og sikkert meget andet. Svaret på overbefolkning, er altså at sætte ind med en global kamp mod naturens forplantningsevne, ved at stække det levende. Mennesket er udstyret med en hjerne, og den kan forhåbentlig foreslå bedre metoder, hvor der både er plads til den naturlige forplantningsevne og en befolkningsbegrænsning.

 • 0
 • 0

Forplantningsevnen forringes ved gm

Som måske bekendt har mange hundrede millioner mennesker (i f.eks. USA) og endnu flere husdyr indtaget GM-planter/-produkter i mange år. Mig bekendt er der ikke et eneste dokummenteret eksempel på at et eneste menneske, en eneste ko eller gris er blevet sygt eller skadet af at indtage disse GM-planteprodukter. Jeg vil derfor meget gerne have eksempler der dokumenterer det du skriver.

Som jeg anfører ovenfor er der formodentlig en masse mennesker der uden at vide det IKKE er blevet barnløse eller har fået kræft fordi de har spist GM-majs-produkter, der har haft et lavere indhold af Fusarium-toksin end det der findes i ikke-GM-planteprodukterne. På den måde skades vi måske indirekte af at vi ikke har fødevarer baseret på GM-majs på hylderne i Danmark.

Mange, herunder en internationalt anerkendt sultforsker (se f.,eks. http://abe.dynamicweb.dk/Default.asp?ID=589 ), mener at GM-planterne er en del af løsningen på overbefolknings- og sultproblemerne. Sultforskeren mener ligefrem at den negative holning til GM-planterne i velfærdslandene skader befolkningerne i udviklingslandene.

Ligeledes er det velkendt at man førhen, hvor man benyttede dyrkningssystemer der svarer til dem man i dag bruger i det statsautoriserede økologiske jordbrug, havde sultkatastrofer og hungersnød som det f.eks. er beskrevet i forbindelse med angreb af kartoffelskimmel i Irland og græshoppeplagerne i Ægypten (ref. Biblen) osv. Ja selv ødelæggelse af de enorme landbrugsområder i Mesopotamien (omfatter bl.a. det nuværende Irak, landet mellem Eufrat og Tigris) og udbredelse af ørkenområder bygger på helt gammeldags landbrugsprincipper/afgræsningsprincipper. Der findes mig bekendt ingen eksempler på at f.eks. GM-planter har forårsaget noget som helst i den retning. De gamle landbrugmetoder har ødelagt enorme landbrugsområder, men med GM-planter kan man måske genopdyrke sådanne områder - trænge ørkenen tilbage og derved undgå at man udvider landbrugsproduktionen/landbrugsarealerne mv. ved at fælde regnskoven.

 • 0
 • 0

Enig. Kun tillod jeg at putte lidt af denne spaltes overskrift ukritisk ind i mit indlæg. Vi kan ikke afvise at GM, i en eller anden form, engang kan optræde under økomærket, men hertil må området være betydeligt mere undersøgt, bl.a. m.h.t. til menneskets forplantningsevne, ikke bare undersøgelse af MANGE, men også hvordan sagen stiller sig over længere tid. GM-planter kan måske have en stor fremtid for sig. Omkring GM-dyr, er sagen mere kompliceret. Overbefolkning er måske i dag det største globale problem, og GM løser ikke i sig selv knuden.

 • 0
 • 0

Kan det undre sig, at fertiliteten falder med brugen af GMO, bisphenol A og mange andre kemikalier ? NEJ.

Til dem der ikke undre sig, så kan dette måske hjælpe, antallet af produktive sædceller, hvor normalen er faldet fra 80 millioner i 50'erne til i dag 10 millioner. Af de 10 millioner er mange allerede deforme, hvilket helt sikkert ikke leder til "normale børn" med mindre den normal også ændres.

Så til dem der mener overbefolkning er et problem, spis en masse GMO, jeg kan anbefale alle produkter med soylectin, rapslectin og andet fyldstof.

Helt tilfældigt så skrev Charles Galton Darwin allerede om brugen af netop bisphenol A, til at sterilisere "the useless eaters" i sin bog fra 1952 The next million years. Bertrand Russell skrev om sterilisation ved brug af vaccinationer, "the needle".

Så nogen efterstræber altså det sterile samfund.

Undersøg selv hvilke "selskaber" disse to personer var medlemmer af.

 • 0
 • 0

Jeg glemte lige økologien, det har WTO og FN beskrevet i deres Codex Alimentarius. Jeg gider faktisk ikke engang at kommenterer dette, for der er sikkert ikke mange der tror på det anyway! Læs selv hvad De skriver er økologisk.

 • 0
 • 0

Mig bekendt er der ikke et eneste dokummenteret eksempel på at et eneste menneske, en eneste ko eller gris er blevet sygt eller skadet af at indtage disse GM-planteprodukter.

Pas nu på Finn, nu lyder du lidt for meget som Anders Fogh! :o)

Ikke tillidsvækkende for et indlæg, som ellers er rimeligt seriøst.

 • 0
 • 1

Pas nu på Finn, nu lyder du lidt for meget som Anders Fogh! :o)

Underligt, for Fogh er absolut ikke inspirationskilden ... Mit grundlag er 1000vis af videnskabelige publikationer og den erfaring jeg har fået som økologisk landmand, leder og forsker indenfor bioteknologien og traditionel planteforædling. I dag har jeg mit eget firma, hvor jeg arbejder med traditionel planteforædling og etablering af sorter og dyrkningssystemer til en vild danske planteart, som skal blive en ny grøntsag i supermarkederne. Fogh kan jeg ikke huske, at jeg er stødt på i de sammenhænge ...

Hvorfor ikke komme med nogle eksempler på at mennesker eller dyr er blevet skadet af at spise GM-produkter? Når mange hundrede millioner mennesker har indtaget disse produkter i mange år må det være nemt at finde nogle eksempler, hvis der er væsentlige sundhedsmæssige problemer.

Jeg skriver ikke, at fordi at jeg ikke er bekendt med sådanne eksempler (på at nogen er blevet skadet af at spise godkendte GM-planter/-produkter), så eksisterer der ikke sådanne eksempler. Er der eksempler er det efter min mening vigtigt at få dem frem i debatten. Omvendt er det også vigtigt at få det frem i medierne og debatten, når der ikke er sådanne eksempler.

Jeg er tilhænger af at man bygger sine argumenter og holdninger på dokumenterede forhold, gerne på videnskabelige undersøgelser og praktiske erfaringer.

Som nævnt har jeg selv arbejdet meget med traditionel planteforædling, økologisk landbrug og genteknologi i praksis. Jeg opfatter den måde, man arbejder på indenfor bioteknologien og i forbindelse med udvikling af GM-planter, hvor man har veldefinerede gener der har en bestemt funktion og skal dokumentere at planterne ikke er sundhedsskadelige, som betryggende.

Når vi med traditionel planteforædling laver nye sygdomsresistente sorter konstanterer vi blot at den nye plantesort er blevet resistent overfor f.eks. insekter, men skal ikke dokumentere hvordan planten er ændret eller lave forsøg der viser at den nye plantesort ikke er sundhedsskadelig.

Tankevækkende nok så producerer ca. 40% af alle plantearter blåsyre (= cyanid, cyankalium) når de forsvarer sig mod insekter. Brug af blåsyre som "udsprøjtet" pesticid er for længst forbudt, da stoffet er ekstremt giftigt, er hormonforstyrrende (påvirker fertiliteten), er kræftfremkaldende og giver alvorlige skader på nervesystemet. Her skal man også tænke på at blåsyre også forekommer i planterne/fødevarerne når vi spiser dem - det gør de udsprøjtede pesticider jo ikke. GM-planternes BT-toksin-protein nedbrydes og fordøjes ligesom de helt naturlige proteiner i føden til helt almindelige sunde aminosyrer. Helt på samme måde som proteiner i f.eks. økologisk sødmælk nedbrydes og fordøjes til sunde aminosyrer.

Når man laver forædling i blinde, som man gør indenfor den traditionelle planteforædling, så vil der naturligvis være en betydelig risiko for at årsagen til at man har frembragt f.eks. insekt-resistens er at man har forøget indholdet/produktionen af f.eks. blåsyre.

Bare i forbindelse med en enkelt planteart som cassava regner man med at ca. 100 millioner mennesker er kronisk forgiftede af den blåsyre som de indtager når cassava er en væsentlig bestaddel af føden - det er endda til trods for at man forsøger at fjerne (og fjerner) det meste af den blåsyre der er i cassavaen før man spiser den.

På mig virker det som et utilladeligt ressourcespild at man så arbejder på at påvise helt hypotetiske sundhedsmæssige problemer med GM-planter der er gennemtest på alle mulige måder, når man har uløste plantefødevaremæssige problemer af den art i virkelighedens verden. Og tilsvarende problemer har man i virkelighedens verden med massevis af de plantearter der indgår i foder og fødevarer.

Og tankevækkende nok er det tilladt at bruge helt tilsvarende stoffer (BT-toksin) i det statsautoriserede økologiske jordbrug - i det tilfælde er produkterne slet ikke testede på samme måde som når BT-tosksin forefindes i en GM-plante - og det er ikke kun skadedyrerne, men alle de BT-toksin-følsomme organismer der rammes og udslettes når man udspreder BT-toksin i det stasautoriserede økologiske jordbrug.

Underligt nok er der ingen debat om anvendelsen af BT-toksin i det økologiske jordbrug. Det burde der jo være hvis man virkelig seriøst mente der er et problem. Hvor er problemet og hvad består problemet i?

Jeg synes det er utiltalende at man bliver ved med at bruge enorme forskningsmæssige ressourcer (samt spalteplads og tid i medierne) på ting der med sikkerhed kun kan have bagatelagtig betydning - i stedet for f.eks. at få styr på de veldokummenterede trusler mod vores og specielt u-lands-befolkningens sundhed. Ting som hundreder af millioner mennesker - og endnu flere husdyr er alvorligt syge af.

Danmark har verdens førende forskergrupper indenfor områderne omkring sygdomsresistens baseret på blåsyre og sennepsstoffer (cyanogene glucosider og glucosinolater), samt andre stoffer og man er godt med indenfor mykotoksinopmrådet. Disse forskergrupper arbejder på at forebedre livsvilkårerne for hundreder af millioner af mennesker, der rent faktisk er syge af at spise planter, der er fyldt med naturlige pesticider. Disse forskere vil jeg gerne hylde og det er mit håb at man fremover vil kanalisere nogle flere forskningsmidler retning af den slags forskning.

På mig virker det utiltalende og vækker afsky, når man hælder forskningsmidler i projekter der skal prøve at påvise hypotetiske problemer med GM-planter eller helt ukritisk og usagligt skal anprise økologiske produkter, når virkeligehedens løsninger og problemer er en helt anden type: de naturlige giftstoffer som stammer fra planter og skimmelsvampene.

 • 1
 • 0

Så til dem der mener overbefolkning er et problem, . . . . .

A-Hva`? Kunne godt tænke mig at vide hvilken miljøpolitisk side af Anders Fogh Rasmussen du er på.

Alene ordet "OVERbefolkning" burde antyde et problem.

 • 0
 • 0

Til dem der ikke undre sig, så kan dette måske hjælpe, antallet af produktive sædceller, hvor normalen er faldet fra 80 millioner i 50'erne til i dag 10 millioner. Af de 10 millioner er mange allerede deforme, hvilket helt sikkert ikke leder til "normale børn" med mindre den normal også ændres.

Hovedårsagen til sterilitet og barnløshed er (tidligere) infektion med klamydia : altså en kønssygdom) Der er tegn på at denne infektion også er årsag til barnløshed hos mænd. (se http://www.berlingske.dk/article/20071015/...)

Undersøgelser har vist at børn der er født via "reagensglasmetoden" (bruges når manden har dårlig sædkvalitet eller kvinden ikke kan blive gravid) er mere velfungerende intellektuelt og socialt end gennemsnitsbørn.

Man kan læse om dårlig sædkvalitet og miljøpåvirkning på http://www.sundhedsguiden.dk/article.aspx?...

Ingen af de kendte/anførte miljøpåvirkninger har med Roundup, GM-planter eller BT-toksin at gøre. Og disse ting er aldrig påvist i praksis at påvirke fertiliteten hos mennesker.

Hovedårsagerne til barnløshed er velkendte.

Hvis hundrede millioner amerikanske mænd der har indtaget GM-majs pludselig fik dårlig sædkvalitet ville man sikkert have bemærket det. I Danmark hvor vi ikke har GM-planter/-fødevarer falder sædkvaliteten foruroligende. Det kan altså ikke være GM-planter der er involveret.

Som det fremgår af den ovenfor refererede/linkede artikel om sædkvalitet og miljø-påvirkning påvirker østrogene stoffer formodentlig sædkvaliteten ved at påvirke udvikling af de sædproducerende væv i testiklerne under fosterudviklingen. Det er således måske påvirkninger af drengefostre i 70erne og 80erne, som er årsag til den del af barnløsheden som vedrører den kemiske/fødevaremæssige forringelsern af sædkvaliteten/fertiliteten hos mænd vi ser i dag.

Ud fra teoretiske betragtninger omkring den lavere forekomst af Fusarium-mykotoksiner i GM-majs må man formode at udbredelse af GM-majs vil forbedre fertiliteten og sædkvaliteten - specielt hos de mænd der er født i den periode hvor GM-majs har været udbredt. Nogle af Fusarium-toksinerne har således østrogen virkning (husdyr får ikke afkom eller får færre unger når de fodres med inficeret majs). I EU hvor det ikke er tilladt at dyrke den pågældende type GM-majs kan vi så risikere at sædkvaliteten falder yderligere når de drengefostre/drengebørn der i dag udsættes for mere og mere Fusarium-toksin vokser op. I EU forsøger man at hæve grænseværdien for disse stoffer ( se http://ing.dk/artikel/79965-danmark-vil-ti... ) så måske ender det med at de amerikanske udvandrere (der har haft glæde af GM-majsen) kan vende tilbage til et EU med færre indbyggere end dengang de rejste ud ...

Planteriget er iøvrigt rigt på stoffer der er østrogene. Sprøjter man ikke selleri og inficeres selleri med svampe producerer selleri enorme mængder østrogene stoffer. Ligeledes har man også grænser for hvor meget meget søjabønne-foder man må have i foderblandinger, fordi sojabønnens østrogene stoffer ellers vil påvirke husdyrenes fertilitet (ingen forskel på GM-soja og konventionelt soja).

Kålarter indeholder stoffer som virker anti-østrogene og påvirker dannelsen af andre centrale hormoner der igen er vigtige for at opretholde alm. mentale evner, grapefrugt hindrer nedbrydning af østrogener, testestoron og cortison osv.

Der er masser af ting der påvirker fertiliteten, ja, selv brug af stramme bukser/underbukser menes at nedsætte sædkvaliteten, da det fører til for høj temperatur i testiklerne og dermed dårlig sædkvalitet.

I forbindelse med bomuldsproduktion produceres også en enorme mængder bomuldsfrø, som bruges til foder. Bomuldfrø/-olie indeholder stoffer som påvirker sædkvaliteten så dramatisk at man har eksperimenteret med olien og de aktive stoffer i P-piller til mænd (se http://en.wikipedia.org/wiki/Gossypol)

Desuden er det også velkendt at almindelige infektionssygdomme som fåresyge mv. fører til dårlig sædkvalitet hos mænd.

I mange sammenhænge arbejder man på at frembringe GM-planter som har et markant lavere indhold af stoffer som påvirker fertilitet og sædkvalitet.

At påstå at GM-planter generelt er involveret i dårlig fertilitet/sædkvalitet synes jeg virker useriøst.

 • 1
 • 0

Underligt, for Fogh er absolut ikke inspirationskilden ...

Citatet fra Fogh er ellers rimeligt kendt, se bl.a. http://www.dof.dk/index.php?id=nyheder&s=n... - det borger ikke for pålideligheden, derfor synes jeg at det var et lidt misvisende citat.

Iøvrigt er din skriveenergi beundringsværdig, men jeg er ikke enig med dig i, at fusarium er skyld i vores reproduktionsproblemer. En af mine slægtninge har lige lavet familiens stamtræ tilbage til !600-tallet og det er en familie af bønder, hvor de ofte fik 8-10 børn (hvoraf de fleste døde tidligt...). Jeg vil gætte på, at de fik rigeligt med fusarium-toksin uden at det tilsyneladende påvirkede fertiliteten. Mon ikke det snarere er kemikalierne i omgivelserne der er problemet? Hvert år markedsføres utallige nye kemikalier, hvis sundhedseffekt slet ikke er kendt. Clamydia kunne muligvis også være en del af forklaringen, men det burde faktisk kunne afklares i forbindelse emd sædundersøgelser uden at jeg ved det præcist.

 • 0
 • 0

Klamydia spiller også en rolle ja; Hovedårsag Nej. Måske folk skulle se på Bertrand Russell's skoler hvor han opfordrede børnene til sex før puberteten og det han selv kaldte for intergenerational sex. Sikke en broder. Det med klamydia var også kendt dengang, du må regne med at mange herremænd, baroner, konger havde som regel sex med mange kvinder, mænd og drenge, så i Hr. Russell's kredse var klamydia kendt for mange år siden. Det var dog ikke derfor Hr. Russell opfordrede til sex i en meget tidlig alder, det handler om "bonding". Hvilket mange selvfølgelig ikke forstår i dag, da de fleste går op i det fysiske sex, sex, sex.

Man kan pege i mange retninger, specielt når man får en fed løn for at sidde i en af retningerne. Der peger i retning af alle mulige data Fra Herodes til Pilatus, i stedet for at kigge på toppen af søjlen.

Det er da underligt at ingen reagere når jeg nævner en person der har været president for "The Eugenics Society" år 1953-1959, Charles Galton Darwin. Familienavnet burde dæmre.

Soja planten er elsket af Eugenics Society, så nu er der masser af soylectin, i stort set alt chokolade, slik og meget andet. IMF, ville jo også kun låne penge til fattige lande, hvis de producerede soja. Så bank forbindelsen har de skam også i orden.

Svine og kvæg farmere har en anden forståelse af fertilitet og GM BT-Majs i nedenstående video, der også kommer rundt om den meget tit oversete faktor, Patenter og de forfalskede GM forsøg. Patent for a Pig: http://video.google.com/videoplay?docid=16... Ang. Monsanto, så læg mærke til om ikke Obama vælger en Monsanto mand ind i det hvide hus.

I øvrigt så er der bønder fra Indien der begår selvmord pga. valget af GMO. Sikke en hjælp.

Spis din GMO og bliv stor, stærk og smart, lige som i de mange tegnefilm børn ser. Supermand ?

 • 0
 • 1

Klamydia spiller også en rolle ja; Hovedårsag Nej.

Klamydia-infektion er ifølge lægevidenskaben hovedårsag til infertilitet: "Chlamydia trachomatis-induceret kronisk endosalpingitis er den vigtigste årsag til infertilitet og ektopisk graviditet" http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/port.... Der er en del infektionssygdomme der kan forårsage infertilitet. Udover Klamydia er der meget der tyder på at infektion med Mycoplasma genitalium (http://www.dbio.dk/neobuilder.200406011200...) også spiller en vigtig rolle i forbindelse infertilitet, HPV-infektion fører i forbindelse med behandlingen også til reduceret fertilitet (se http://www.sst.dk/publ/Publ2007/MTV/HPV/HP... ) og det er velkendt at HIV-infektion også betyder at man bør afholde sig fra at få børn. Desuden er fåresyge hos voksne mænd og infektioner der giver længerevarende høj feber forbundet med infertilitet. En vigtig faktor er desuden alder. Jo ældre, jo lavere fertilitet. Da man får børn set nutildags spiller alder en vigtig rolle for infertilitet.

 • 0
 • 0

så nu er der masser af soylectin, i stort set alt chokolade, slik og meget andet

Jeg tror du roder godt og grundigt rundt i tingene. Kan du nævne et eneste eksempel på at der er "masser af soylectin" i chokolade eller slik o.lign.?

I chokolade og slik og mange andre fødevarer forekommer ofte lecitin (f.eks. sojalecitin), som er et sundt næringsstof, der findes i stort set alle planteolier, æg og kød (se f.eks. http://da.wikipedia.org/wiki/Lecitin ). En af grundene til at nogle mennesker betragter koldpressede og uraffinerede (uklare) planteolier som ekstra-sunde er at de indeholder ekstra meget licitin. Mennesker og dyr laver iøvrigt også den slags stoffer selv, hvis vi ikke indtager dem i føden.

 • 0
 • 0

Citatet fra Fogh er ellers rimeligt kendt, se bl.a. http://www.dof.dk/index.php?id...d=32 - det borger ikke for pålideligheden, derfor synes jeg at det var et lidt misvisende citat.

Du har måske ret: noget der ikke er et citat kan måske med lidt god vilje siges at være et misvisende citat. Jeg tror du er noget mere optaget af Fogh end jeg er.

Spørgsmålet er stadigvæk: Er der dokumenterede eksempler på at GM-planter har skadet mennesker og husdyr - bare et enkelt eksempel?

Kan man ikke komme med nogle eksempler kan man selvfølgelig sige at der nok kommer nogle vanvittige mennesker og laver nogle GM-planter der vil gøre stor skade osv., osv.

Nogle af de nye GM-planter jeg har hørt om som nok kommer ud på markerne i fremtiden virker nu ikke så skræmmende på mig, f.eks.:

Golden Rice 250 000 - 500 000 børn bliver hvert år blinde på grund af A-vitamin mangel. Med henblik på at afhjælpe problemet har en af de absolut førende foskergrupper indenfor GM-planter med støtte fra et af verdens største plante-biotek-firmaer skabt Golden Rice, som er GM-ris, der indeholder meget mere beta-caroten end alm. ris. Når man har for lidt A-vitamin i kroppen omdannes beta-caroten til A-vitamin og de børn der spiser risene bliver så ikke blinde pga. A-vitamin-mangel. Se http://www.goldenrice.org/

Cassava der ikke er giftig En af de afgrøder der vokser bedst på dårlig jord og under tørke er cassava. For ca. 500 millioner fattige mennesker udgør den giftige cassava-plante hovedføden. Et meget stort antal mennesker i u-landene er kronisk forgiftede af at spise cassava, da den indeholder naturlige planteproducerede pesticider som frigør blåsyre/cyanid. I Danmark er en af verdens førende biotekgrupper ved at udvikle GM-cassava, som fattige mennesker kan spise uden at blive forgiftede. Se http://www.uk.plbio.kvl.dk/outreach/cassan... Der er oprettet et internationalt netværk, der har fokus på giftstofferne i cassava og de sygdomme man får når man bliver forgiftet. Det hedder Cassava Cyanide Diseases Network (CCDN), se http://www.anu.edu.au/BoZo/CCDN/index.html

 • 0
 • 0

En af mine slægtninge har lige lavet familiens stamtræ tilbage til !600-tallet og det er en familie af bønder, hvor de ofte fik 8-10 børn (hvoraf de fleste døde tidligt...).

Og i min familie er der stor-rygere der er 80-90 år og måske bliver 100 år gamle. Kan man så slutte sig til at afbrænding af dette tobak-naturstof og efterfølgende indånding af røgen ikke er skadelig?

"Mon ikke det snarere er kemikalierne i omgivelserne der er problemet? " Et af de mest aktive østrogene stoffer i spildevand er det naturlige østrogen. Det udskilles i urinen fra kvinder, der selv laver hormonet eller har indtaget det som medicin. I spillevandet er der er også en del ethinylestradiol, som er et syntetisk og langsomt nedbrydeligt østrogent hormon, der anvendes i P-piller. Disse stoffer er desværre også til stede efter at spildevandet er blevet renset og kan påvirke fertiliteten hos fisk mv. der lever i vandmiljøet der modtager spildevandet. Der er ingen tvivl om at både østrogen og ethinylestradiol forbigående forbigående fører til infertilitet hos de kvinder der har indtaget stofferne - det er en af hovedårsagerne til at kvinder sjældent får 8-10 børn nutildags ...

 • 0
 • 0

Kære Finn Der er vel ikke nogen der mener, at vi mennesker smitter vores landbrugs dyr med Klamydia, HIV og andre menneske viruser. I den video jeg linker til i mit tidligere indlæg, drejer det sig om føde. Meget enkelt: Når køer får GMO føde kan de ikke få kalve. Når køer ikke får GMO føde kan de godt få kalve.

Ikke nogen udenom snak med sex relaterede sygdomme. Desuden fik du sandheden om hvorfor der findes så mange med klamydia.

Du læser sjældent ingredienser på det du indtager ? Hvorfor skal jeg i øvrigt bevise noget ? Alle kan jo bare læse indholdet af det de køber. Ja til tider står der også rapslectin og jeg går ud fra at det er et GMO produkt. Du tror måske også at der skal skrives alt hvad varen indeholder ? Eller du har måske læst lovgivningen inden for WTO og Codex Alimentarius.

Marabou mjölkchoklad: Socker, kakaosmör, pulver av delvis skummad mjölk, kakaomassa, mjölksocker, smörfett, emulgeringsmedel (sojalecitin)

Brug google og søg på: sojalecitin ingredienser

Sojalectin, Soy Lectin, Soylectin, soy lecithin. Kært barn mange navne.

Ja jeg kan bare undre mig, soylectin og rapslectin bruges som emulgatorer(stabilisator). Der er ingen regler for om man skriver E322 eller et-eller-andet-lectin. E322 dækker over mange former for lectiner.

Jeg kunne f.eks. kun finde 1 chokolade uden soylectin eller spor af soylectin. Med undtagelser af de få med rapslectin.

http://humrep.oxfordjournals.org/cgi/conte... De skriver: "...men in the highest category of soy food intake had 41 million sperm/ml less than men who did not consume soy foods.."

Jeg vil tro at en Kubrick's terning ville gøre sig bedre end madpyramiden, så kan de selvudnævnte også vende og dreje den efter behag i verdensmarkedet.

Der er stadig ingen kommentarer til The Eugenics Society. Hvad er det nu de går rundt og laver ???

Puha du har travlt med at skrive, jeg kan slet ikke følge med.

 • 0
 • 0

Marabou mjölkchoklad: Socker, kakaosmör, pulver av delvis skummad mjölk, kakaomassa, mjölksocker, smörfett, emulgeringsmedel (sojalecitin)

Brug google og søg på: sojalecitin ingredienser

Sojalectin, Soy Lectin, Soylectin, soy lecithin. Kært barn mange navne.

Ja jeg kan bare undre mig, soylectin og rapslectin bruges som emulgatorer(stabilisator). Der er ingen regler for om man skriver E322 eller et-eller-andet-lectin. E322 dækker over mange former for lectiner.

Soylectin og sojalecitin/soy lecithin er altså to fuldstændig forskellige stoffer. Soylectin er giftigt (et glykosyleret protein) og sojalecitin (en slags fedtstof) er et sundt stof - nogle mener ligefrem at lecitin fra soja og raos mv. beskytter mod og/eller helbreder demens-sygdomme og de intellektuelle evner. En af komponenterne i lecitin er cholin, der som jo indgår i de processer som alm. nerveceller bruger når der sendes nerve-impulser fra den ene nerve-celle til den anden.

Stort set alle bønner indeholder fra naturens side giftige proteiner af soy lectin - typen. Det er derfor det er vigtigt at de bliver kogt i lang tid. Det står som regel på poserne med bønner - i hvert fald dem jeg kogte i går.

Læs mit svar til dig (ovenfor) igen.

 • 0
 • 0

Nu da du prøver at snakke uden om GMO prøverne der viser at GMO føde giver store problemer med fertiliteten. Du vælger at forholde dig til undersøgelser lavet af Monsanto og andre GM virksomheder. Egen revision er en dejlig ting. Derfor benægter du at dit virke er skadeligt.

Så lad os da endelig tage fat på Soy og Soja, som efter din mening er 2 tjaa, faktisk flere millioner forskellige ting. Fakta er at alle Jeres smarte navne kommer af samme plante der er berømt for sin steriliserende effekt. Soylectin findes i soja olie, soja dit og soja dat. Dvs. Sojalectin indeholder soylectin, som du selv skriver er giftigt. Lad endelig være med at læse fra dette link, du skulle jo nødigt lære noget nyt: http://www.westonaprice.org/soy/lecithin.html

Økologiske produkter indeholder jo også GMO, fordi det er tilladt.

Og da Du stadig ikke har læst Codex Alimentarius, så forstår du ikke lovgivningen på dette område. Der er mange ingredienser der ikke behøves at deklareres på fødevaren. Ja Du kan jo også bare udelade den information, du arbejder jo for branchen. De færreste ved at stort set alt dåsemad kommer med en plastik-hinde indvendigt der selvfølgelig indeholder ? syntetiske kvindelige kønshormoner. Selvfølgelig lavet for at rede menneskeheden, ligesom GMO.

Lort indeholder også en helt masse proteiner og meget andet, der i Jeres videnskab kan deles op i mange kategorier, som alt sammen er godt for mennesket. I kunne blande det op med noget andet kemi og vupti så har I lavet en sund snackbar, der kan rede menneskeheden.

Det er ret sjovt at se du skriver om alle disse "byggesten" i forskellige celler osv.. Samtidigt med at du generalisere at GMO er uskadeligt. Du skriver faktisk at du ved en helt masse uden at vide noget!?

Du mener seriøst at fordi kroppen indeholder/selv producere et stof, der ligner et stof i kan producere kemisk, så er det godt for kroppen ? Du er altså kommet på vildspor.

Golden Rice Tror du altså har noget med vitaminer at gøre ? Din information synes at være præget af at være snæversynet. A Vitamin findes i rigtig meget, hvorfor skal det også syntetisk ind i ris nu ? Med en patent ordning ingen kan leve af. For at nå det anbefalede niveau af A vitamin skal man spise 2 kg Golden Rice om dagen, du er helt gal på den. I stedet for at spise 100g radise blade, eller 50g koriander blade.

Cassava Kan vi lige få de naturlige blåsyre/cyanid forbindelser modsat de kemiske blåsyre/cyanid forbindelser. Cassava dyrkes i øvrigt tit tæt ved Vestligt ejet miner, i fattige lande der udleder farlige kemikalier som arsenik og cadmium, som Cassava planten optager.

Det handler også om ensartet kost ikke noget med det ene og det andet. Det hjælper jo heller ikke at IMF og bankerne tvinger bønder til kun at plante en afgrøde. Du ved jo godt at man lever af det man sår ik'. Prøv udelukkende at leve af havregryn hele livet. Så tror jeg nok man kan finde ting og sager i havre der er giftigt.

Jeg tror dit og mange andres problem er at videnskaben bliver opfattet som religion. Der findes ikke mere fakta i videnskab i dag, end der gjorde i religion for 1000 år siden.

GMO handler selvfølgelig ikke kun om fertilitet, det handler om at ændre mennesket genetisk, så kromosomer og DNA ændre sig.

Du famler i blinde, så måske du skulle løbe op i logen og købe dig en grad mere eller to. Så du igen kan få fortalt at det du har vist før er helt forkert.

 • 0
 • 0

Kan vi lige få de naturlige blåsyre/cyanid forbindelser modsat de kemiske blåsyre/cyanid forbindelser.

Ok nu er der så kemi og naturlig kemi?

Cassava dyrkes i øvrigt tit tæt ved Vestligt ejet miner, i fattige lande der udleder farlige kemikalier som arsenik og cadmium, som Cassava planten optager.

Jeg tror ikke du finder meget jord på denne planet som ikke indeholder lige netop kadmium og arsenik da det er en temmelig naturlig bestandel i jordskorpen.

GMO handler selvfølgelig ikke kun om fertilitet, det handler om at ændre mennesket genetisk, så kromosomer og DNA ændre sig.

Ja det sker så hver dag med eller uden GMO.

De færreste ved at stort set alt dåsemad kommer med en plastik-hinde indvendigt der selvfølgelig indeholder ? syntetiske kvindelige kønshormoner.

Se det der med at fremstille stoffer som minder om østrogen og har østrogen ligende virkning, det er naturen sjovt nok også ganske effektiv til, så om du indtager stofferne via den hakkedreng på dåse eller din økologiske ikke GMO havregryn, kan det ikke være lidt lige meget?

 • 0
 • 0

Jeg kan ikke andet end beundre de to videnskabsmænd, der tålmodigt deltager i debatten og kun fremfører saglige argumenter til trods for en - - - ja læserne kan selv finde ud af, hvad de vil kalde følgende argumentation - som jeg har klistret ind fra Rolf Petersens indlæg.

Personligt må jeg indrømme, at jeg giver op overfor den slags - men jeg burde måske ikke gøre det

Ja en verden hvor alle render rundt med skyklapper fordi de er bange for at sige sandheden. Den kunne jo være inhuman lige som modernatur;)

Kan det undre sig, at fertiliteten falder med brugen af GMO, bisphenol A og mange andre kemikalier ? NEJ.

Så til dem der mener overbefolkning er et problem, spis en masse GMO, jeg kan anbefale alle produkter med soylectin, rapslectin og andet fyldstof.

Helt tilfældigt så skrev Charles Galton Darwin allerede om brugen af netop bisphenol A, til at sterilisere "the useless eaters" i sin bog fra 1952 The next million years. Bertrand Russell skrev om sterilisation ved brug af vaccinationer, "the needle".

Så nogen efterstræber altså det sterile samfund.

Undersøg selv hvilke "selskaber" disse to personer var medlemmer af.

Man kan pege i mange retninger, specielt når man får en fed løn for at sidde i en af retningerne. Der peger i retning af alle mulige data Fra Herodes til Pilatus, i stedet for at kigge på toppen af søjlen.

Det er da underligt at ingen reagere når jeg nævner en person der har været president for "The Eugenics Society" år 1953-1959, Charles Galton Darwin. Familienavnet burde dæmre.

Soja planten er elsket af Eugenics Society, så nu er der masser af soylectin, i stort set alt chokolade, slik og meget andet. IMF, ville jo også kun låne penge til fattige lande, hvis de producerede soja. Så bank forbindelsen har de skam også i orden.

Svine og kvæg farmere har en anden forståelse af fertilitet og GM BT-Majs i nedenstående video, der også kommer rundt om den meget tit oversete faktor, Patenter og de forfalskede GM forsøg.

Ang. Monsanto, så læg mærke til om ikke Obama vælger en Monsanto mand ind i det hvide hus.

I øvrigt så er der bønder fra Indien der begår selvmord pga. valget af GMO. Sikke en hjælp.

Spis din GMO og bliv stor, stærk og smart, lige som i de mange tegnefilm børn ser. Supermand ?

Kære Finn Når køer får GMO føde kan de ikke få kalve. Når køer ikke får GMO føde kan de godt få kalve.

Du læser sjældent ingredienser på det du indtager ? Hvorfor skal jeg i øvrigt bevise noget ? Alle kan jo bare læse indholdet af det de køber. Ja til tider står der også rapslectin og jeg går ud fra at det er et GMO produkt. Du tror måske også at der skal skrives alt hvad varen indeholder ? Eller du har måske læst lovgivningen inden for WTO og Codex Alimentarius.

Marabou mjölkchoklad: Socker, kakaosmör, pulver av delvis skummad mjölk, kakaomassa, mjölksocker, smörfett, emulgeringsmedel (sojalecitin)

Jeg vil tro at en Kubrick's terning ville gøre sig bedre end madpyramiden, så kan de selvudnævnte også vende og dreje den efter behag i verdensmarkedet.

Der er stadig ingen kommentarer til The Eugenics Society. Hvad er det nu de går rundt og laver ???

The GM genocide: Thousands of Indian farmers are committing suicide after using genetically modified crops

GM Genocide, wauw stærkt og sandheden.

Nu da du prøver at snakke uden om GMO prøverne der viser at GMO føde giver store problemer med fertiliteten. Derfor benægter du at dit virke er skadeligt.

Og da Du stadig ikke har læst Codex Alimentarius, så forstår du ikke lovgivningen på dette område.. Ja Du kan jo også bare udelade den information, du arbejder jo for branchen.

De færreste ved at stort set alt dåsemad kommer med en plastik-hinde indvendigt der selvfølgelig indeholder ? syntetiske kvindelige kønshormoner. Selvfølgelig lavet for at rede menneskeheden, ligesom GMO.

Lort indeholder også en helt masse proteiner og meget andet, der i Jeres videnskab kan deles op i mange kategorier, som alt sammen er godt for mennesket. I kunne blande det op med noget andet kemi og vupti så har I lavet en sund snackbar, der kan rede menneskeheden.

Du skriver faktisk at du ved en helt masse uden at vide noget!?

Du er altså kommet på vildspor.

Golden Rice Tror du altså har noget med vitaminer at gøre ? Din information synes at være præget af at være snæversynet.

Cassava: Kan vi lige få de naturlige blåsyre/cyanid forbindelser modsat de kemiske blåsyre/cyanid forbindelser. Cassava dyrkes i øvrigt tit tæt ved Vestligt ejet miner, i fattige lande der udleder farlige kemikalier som arsenik og cadmium, som Cassava planten optager.

Det hjælper jo heller ikke at IMF og bankerne tvinger bønder til kun at plante en afgrøde. Du ved jo godt at man lever af det man sår ik'.

Jeg tror dit og mange andres problem er at videnskaben bliver opfattet som religion. Der findes ikke mere fakta i videnskab i dag, end der gjorde i religion for 1000 år siden.

GMO handler selvfølgelig ikke kun om fertilitet, det handler om at ændre mennesket genetisk, så kromosomer og DNA ændre sig.

Du famler i blinde, så måske du skulle løbe op i logen og købe dig en grad mere eller to. Så du igen kan få fortalt at det du har vist før er helt forkert.

 • 0
 • 0

Jeg ved godt at han er min navne bror og jeg måske ikke er stolt af det, men vil du ikke godt lade være med at citere mit indlæg som hans?

 • 0
 • 0

Naturlig kemi er meget enkelt naturlig kemi.

Kemi, eller forklaret mere tydeligt, GMO Eugeniks Kemi eller anden menneskelig kemi. Når man koncentrere naturlig kemi eller når man laver kunstig kemi.

Jeg vil meget gerne se et sted på kloden hvor der f.eks. naturligt ligger 6,5 tons kviksølv koncentreret på et meget lille område, eller f.eks. koncentreret kvindelige kønshormoner.

Så ja der er meget stor forskel på naturlig kemi og kemi, det kunne lige så godt postuleres, at vand er det samme som en base blandet med en syre.

Ja alt jorden i Danmark anses som forurenet, den forurening skete altså med naturlig kemi eller måske det var den menneskelige kemi ?

Omkring ændringer i DNA og celler, så er spørgsmålet om de skal ændres af eugeniks eksperter, der er kendt for deres race renheds principper eller de skal ændres naturligt uden indblanding af personer med indbygget udryddelses tanker.

Der bliver hele tiden refereret til økologi, selv om ingen har læst hvad økologi det er. Økologi er en handelsbetegnelse og har intet at gøre med sundheden i varen. Endnu engang må jeg henvise til WTO og Codex Alimentarius.

Tak for gentagelse af mine tidligere indlæg, selvom der er sket en sammen blanding. Lever man i, og af en løgn gør sandheden som regel ondt, tit meget ondt, til tider helt uoverkommelig. Der skal mange midler/penge til for at bibeholde løgnen, imens sandheden er ganske gratis men ofte svær at opdage imellem løgnene.

 • 0
 • 0

Jeg ved godt at han er min navne bror og jeg måske ikke er stolt af det, men vil du ikke godt lade være med at citere mit indlæg som hans?

Jeg beklager, at den første sætning var klippet fra dit indlæg Rolf Hansen. Når jeg ser sammenhængen var det absolut at "rette bager for smed"

 • Beklager.

Med venlig hilsen Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Jeg vil meget gerne se et sted på kloden hvor der f.eks. naturligt ligger 6,5 tons kviksølv koncentreret på et meget lille område, eller f.eks. koncentreret kvindelige kønshormoner.

Nu snakker du jo uden om, du påstår at cassava planten er giftig pga. kadmium og arsenik fra minedrift, mens jeg påstår at det meste jord på denne planet indeholder kadmium og arsenik helt naturligt.

Hvad har det med kviksølv forurening at gøre?

Desuden er en stor mængde af de kvindelige kønshormoner vi udleder i naturen skam frembragt ganske naturligt i kvindekroppen, at det så kommer ud i så store koncentrationer, har noget med overbefolkning og sammenstuvning i byer at gøre.

Så ja der er meget stor forskel på naturlig kemi og kemi, det kunne lige så godt postuleres, at vand er det samme som en base blandet med en syre.

Ja nu består vand så af brint og ilt om det er blevet til i naturen eller i et laboratorie, det er altså den samme reaktion lige meget om det er i naturen eller i et laboratorie. Kemi er sådanset ikke noget mennesker har skabt men noget naturen har skabt. Mennesker har bare lært at forstå principperne.

Omkring ændringer i DNA og celler, så er spørgsmålet om de skal ændres af eugeniks eksperter, der er kendt for deres race renheds principper eller de skal ændres naturligt uden indblanding af personer med indbygget udryddelses tanker.

Hehe mener du at naturen vil tage hånd om os og at alt hvad naturen/tilfældighederne gør er gode og vil ikke føre til udryddelse?

Nu kan jeg så fortælle dig at naturen har flest masseudrydelser på samvittigheden her.

 • 0
 • 0

Ja jeg påstår netop at Cassava planten meget ofte bliver dyrket tæt ved minedrift, jeg påstår ikke at kadmium og arsenik ikke findes i jorden. Man skal nok tænke på at det en mine ikke kan sælge på verdensmarkedet er affald, dette affald er sjovt nok koncentreret, fra det der findes i jorden, af det der ikke lige kunne sælges. Man skal nok ikke tro at det bliver gravet ned, det ligger som regel på overfladen og blæses vidt omkring, derfor er områder i nærheden af de fleste miner i verden ekstra forurenet, eller sagt pænt, overeksponeret med naturlig kemi. Det samme sker også ved store industrier, f.eks. Ved Grindsted værket (mht. kviksølvet).

Der glemmes vist lige at Danmark har 30 millioner svin i staldene, så mon ikke der kommer flere kønshormoner her fra ? Ud af de 30 millioner slagtes der 20 millioner om året, dvs. 20 millioner skal opdrattes om året. Glem heller ikke at alle køer hvor indsprøjtet GMO syntetiske kvindelige kønshormoner, så de kan opretholde en stor mælkeproduktion. Disse hormoner ender både i mælken, urin og afføring, den samme mælk ender sjovt nok i mange mennesker, der selvfølgelig også udskiller dem der ikke sætter sig i kroppen og ændre den.

Vand som jeg gerne vil kalde det, kan jeg indtage og leve af. Det kan man ikke af den kemiske formel, der er meget andet i det jeg kalder vand. Man kan måske bare drikke noget H2O, 2H2O eller 3H2O - Det er jo alt sammen brint og ilt i følge nogle. Drikker man rent 2H20 eller 3H2O, så lever man nok ikke særlig længe.

Når nu videnskaben har totalt styr på tingene. Hvad skulle der kunne gå galt - Hvorfor bygge flere Doomsday vault's ? - Mon de er til for at sikre menneskeheden mod naturens masseudryddelse, eller måske det er fordi nogle kender til den plan der er sat i værk for mange år siden.

Om naturen vil tage hånd om os, JA - Jeg er ikke blevet lavet af en maskine, det var faktisk naturen der tog hånd om at jeg blev til.

Jeg vil tro naturen spiller en stor rolle, selvfølgelig indtil alle mennesker og dyr er blevet gjort 100% sterile, dette er Deres plan og indtil videre går den som smurt. I fremtiden kan man ansøge om at få rettighed til, at måtte få lavet et barn af en maskine. Hvem mon ikke får lov ?

I øvrigt ang. Cyanid/Blåsyre forbindelser, så findes der dem der ikke er skadelige for mennesket og dem der er. F.eks. Vitamin B12 og Vitamin B17.

 • 0
 • 0

Der glemmes vist lige at Danmark har 30 millioner svin i staldene, så mon ikke der kommer flere kønshormoner her fra ? Ud af de 30 millioner slagtes der 20 millioner om året, dvs. 20 millioner skal opdrattes om året. Glem heller ikke at alle køer hvor indsprøjtet GMO syntetiske kvindelige kønshormoner, så de kan opretholde en stor mælkeproduktion. Disse hormoner ender både i mælken, urin og afføring, den samme mælk ender sjovt nok i mange mennesker, der selvfølgelig også udskiller dem der ikke sætter sig i kroppen og ændre den.

Det er jo også et symptom på overbefolkning. Men du kommer vist ikke uden om at det kvindelige kønshormon er naturens opfindelse, hvis det ikke var det, ville der heller ikke være noget problem.

Om naturen vil tage hånd om os, JA - Jeg er ikke blevet lavet af en maskine, det var faktisk naturen der tog hånd om at jeg blev til.

Jeg vil tro naturen spiller en stor rolle, selvfølgelig indtil alle mennesker og dyr er blevet gjort 100% sterile, dette er Deres plan og indtil videre går den som smurt. I fremtiden kan man ansøge om at få rettighed til, at måtte få lavet et barn af en maskine. Hvem mon ikke får lov ?

Nu går naturen jo ud på at den stærkeste overlever og den svageste bliver udryddet, så hvis vi ikke greb ind, ville det være en kynisk verden vi levede i, og jeg ville ikke spå folk som dig der vil overlade alt til naturen synderligt mange chancer, ja faktisk tvivler jeg og sjovt nok også mange eksperter på vi overhovedet havde eksisteret i dag, hvis det ikke var fordi vi tog tingene i egen hånd under den pesten.

Nå ja naturen vil os det jo kun godt:P

 • 0
 • 0

Nå ja du glemmer også en ting omkring barnløshed og forurening: De områder i hverden som er mest forurenet samt hvor de værste stoffer endnu ikke er forbudt er der sjovt nok ingen problemer med barnløshed, tværtimod.

Folk som dig glemmer også at vi måske skal søge efter svaret i os selv inden vi søger ud i kemien og ligge alt skylden på landmændene, minedriften, ceminova osv. Feks. tyder genetisk forskning på at det er vores følelser og instinkter som der er skyld i barnløshed og ikke alle stoffer vi omgiver os med(de bliver trods alt kun indtaget i meget små doser hvor der er tvivl omkring virkningen pga. minimal receptor binding).

Tidligere på året blev der holdt en kongres i genetisk forskning her i Danmark og der blev fremlagt et forsøg med bananfluer, hvor man fremavlede banan fluer af hankøn som ikke skulle konkurerer med andre hanner om hunnerne da hver han blev isoleret sammen med en flok hunner. Med andre ord fremavlede forskerne bananfluer uden basal jalouxi, hvilket de gjorde bevist fordi man i langt tid har haft anelser om at netop følelsen jalouxi, genetisk er sammenkædet med forplantningsevnen.

Ikke overraskene blev bananfluerne sterile efter få generationer.

Så måske er der en simpel genetisk grund for at forplantningsevnen er på nedtur i vesten hvor jalouxi er et tabu, men ikke i resten af verden hvor jalouxi er accepteret på ligefod som alle andre følelser.

 • 0
 • 0

Kære Rolf Hansen

Nu er handel med svin, overforbrug af kød og der til af stedkommet produkter, penge, løgn og latin og grådighed, et tegn på overbefolkning ? Get real !

Syntetisk produktion af tonsvis af kvindelige kønshormoner er ikke naturligt. Det produceres af Eugeniks eksperter med indbygget udryddelses tanker. Ergo skabes der et problem, reaktionen kommer når folk ikke kan få børn og løsningen er skam også opfundet. Altså: Problem - Reaktion - Løsning.

Du mener altså at hvis Manden kontrollere alle kvindelige kønshormoner, så er der ikke noget problem med din overbefolkning tro ? Eugeniks Selskaber og personer findes overalt i verden. At den stærkeste overlever, betyder altså ikke at den mest kyniske, psykopatiske og hensynsløse overlever. Selvfølgelig hvis man ikke kan tænke og bare betegner sig selv som et dyr. Så er det selvfølgelig svært at kende forskellen på dyr og mennesker, når man nu ikke kan tænke.

Dem der prøver at finde svaret i sig selv, sidder netop ikke og leger Gud ved unaturligt at splejse genetiskmateriale på en måde der vil tvinge menneskeheden og resten af naturen ud i afhængighed af en ny Gud styret af Psykopater.

Tidligere, altså for flere tusind år tilbage, blev historien fortalt igen, mange kender den som Plato's Cave, andre fra fortolkninger af 1001 nat og igen andre fra: "Oh, foolish man, what can you not be made to believe?". Der var også en konference i Købanhavn tilbage i 1930'erne hvor der blev udtalt noget med: "Vi siger en ting med munden, og gør en anden med vores hænder."

Konklusionen er altså, at GMO også er farligt at spise.

 • 0
 • 0

Ærlig talt synes du ikke du skulle søge hjælp? Du lider jo af alvorlig paranoia som grænser sig til skizofreni.

Mærkeligt at du kan komme med en konklusion uden noget at have fremlagt noget som helst videnskabeligt.

 • 0
 • 0

Pas på jeg er jo skizofren, Muhaha.

Nåh ja, du har helt ret. For din videnskab er jo den rigtige. Altså der hvor vand blot er brint og ilt. Cyanid kun har en forbindelse og det er giftigt. GMO er sundheden selv og GMO er helt naturligt. Osv..

Underligt du tidligere selv bruger ordet skyklapper. Det er i hvert fald ikke dig der har dem på vel ?

Nu skal du ikke drikke for meget af dit laboratorium H2O.

 • 0
 • 0

For din videnskab er jo den rigtige. Altså der hvor vand blot er brint og ilt.

Vorherre bevares. Her kan det vist ikke betale sig at gå i detaljer med den østrigske undersøgelse. Fornuften har efterhånden få fristeder.

 • 0
 • 0

Ja fornuften findes ikke længere og har nok aldrig været til stede i visse kredse.

Tænk en gang at den helt naturlige hungersnød i irland fra 1845 til 1849, den såkaldte kartoffelpest, der måske slet ikke var så naturlig, som de fleste tror.

"Potato blight, "phytophthora infestans", did spread from America to Europe in 1844, to England and then Ireland in 1845 but it didn't cause famine anywhere. Ireland did not starve for potatoes; it starved for food.

Ireland starved because its food, from 40 to 70 shiploads per day, was removed at gunpoint by 12,000 British constables reinforced by the British militia, battleships, excise vessels, Coast Guard and by 200,000 British soldiers".

Altså helt naturligt!?!?

Læs mere her: http://irishholocaust.org/

Mad er et våben og er altid blevet brugt som et våben, tro ikke at "visse kredse" har glemt denne krigskunstskab.

 • 0
 • 0

https://www.sciencedirect.com/science/arti...

Som måske bekendt har mange hundrede millioner mennesker (i f.eks. USA) og endnu flere husdyr indtaget GM-planter/-produkter i mange år. Mig bekendt er der ikke et eneste dokummenteret eksempel på at et eneste menneske, en eneste ko eller gris er blevet sygt eller skadet af at indtage disse GM-planteprodukter.

Følgende av GMO i USA behøver en ikke være forsker for å konstatere. En nordmann som er svært oppdatert om amerikanske forhold og med spesielt god forståelse for republikanere har i mange å hevdet at disse (republikanerene) verken er spesielt onde eller dumme (bare svært få av dem). Nå har han derimot konkludert at det gjelder en stor del av dem (dumme og onde). La oss håpe det er GMO som har ført til denne endringen. Da vil det være håp for fremtiden (om en gikk bort fra GMO)!

 • 0
 • 1

”Hvis Golden Rice er så fantastisk, hvorfor er det så, her tolv år senere, endnu ikke kommercielt tilgængelig?”

Den er nem at svare på. De sædvanlige NGOer har gennem disse 12 år udført en dygtig smædekampagne og saboteret markforsøg. Således er tilladelsen i Philippinerne til at dyrke risen først givet i december sidste år.

 • 2
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten