Gode råd til at bo trygt

Det Kriminalpræventive Råd har udgivet et hæfte med råd om, hvordan man ved renovering kan øge trygheden i større boligbebyggelser. Dels ved fysiske midler, dels ved at øge beboernes ansvarsfølelse og give dem større lyst til at opholde sig udendørs.

Der er råd om indgangspartier, kældre, skure, parkering, fælleshuse, grønne områder etc. Samt henvisninger til mere litteratur. Hæftet på 32 sider kan bestilles gratis på 43 44 88 88 eller downloades fra www.crimprev.dk