Gobi-ørken fyldt med solceller skal sætte strøm til Asien

Sidste års atomkatastrofe i Fukushima har banet vejen for kræfter, der vil forcere udbygningen af vedvarende energier i Japan og andre dele af Asien.

Sidste måned indgik Desertec Foundation således en samarbejdsaftale med den ny japanske organisation Japan Renewable Energy Foundation (JREF) om at udvikle en asiatisk pendant til det ambitiøse europæiske projekt.

Desertecs mål er at forsyne Europa med vedvarende energi fra Nordafrika og Mellemøstens ørkenområder. Og det koncept vil man nu overføre til de asiatiske lande.

Hvor det i det oprindelige projekt primært er Sahara, der skal være kilden til grøn strøm, så sætter man i Asien sin lid til Gobi-ørkenen.

Det over 1 mio. kvadratkilometer store område i Centralasien anses for at være en af verdens bedste kilder til produktion af solenergi, og det rummer også gode forudsætninger for vindkraft.

De amerikanske National Renewable Energy Laboratories (NREL) anslår, at de mongolske stepper har potentiale til at generere over 2.600 GW ydelse fra vedvarende energier.

Nyt net af HVDC-forbindelser

Planen er, at energien transporteres ud til asiatiske storbyer og industricentre via Asia Super Grid, som bliver et fremtidigt net af HVDC-forbindelser, der skal forbinde Mongoliet, Kina, Japan, Korea, Rusland og eventuelt også Vietnam, Thailand, Laos, Cambodja og Myanmar.

Sådan ser idéen ud på papiret. Men ser man på de faktiske forhold i Asien, synes vejen til et ørkenstrømmekka og super-elnet at være både lang og stenet:

Mongoliets aktuelle energi-output ligger ifølge NREL på kun 878 MW, svarende til et enkelt mellemstort kulkraftværk. Der skal altså investeres massivt, før produktionen når eksportniveau. Noget lignende gælder for HVDC-nettet, som ligeledes er i et meget tidligt stadie - hvis man ser samlet på de lande, der tænkes involveret i projektet.

Kina ligger længst fremme i udviklingen, bl.a. med den 1.418 kilometer lange forbindelse mellem Yunnan og Guangdong og den 2.100 kilometer lange forbindelse mellem Jinping og Sunan, der er under opførelse.

Japan og Sydkorea barsler aktuelt med et 250 kilometer langt søkabel, der ses som første spæde skridt i den asiatiske Desertec-aflægger. De to landes øvrige HVDC-projekter ligger i omtrent samme størrelsesorden. I andre dele af Asien er elmotorvejene blot en vision.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ved godt at der her er snakke om HVDC, men kan ikke lade være med at tænke på om vi en dag går tilbage til DC-forbindelser... I starten mellem lande, senere mellem byer og til sidst ud til det enkelte hus...

Der er mange fordele ved DC, men der er også mange ulæmper...

 • 0
 • 0

Det er selvfølgelig, teoretisk set muligt, i praksis har det nogle økonomiske konsekvneser der på nuværende tidspunkt er uoverskueligt.

Desuden er transformation af DC spænding svært og virker derfor, for mig, som noget man ikke kan anvende i et forsyningsnet, til andre formål en der hvor man allerede nu anvender DC spænding, nemlig til søkabler.

Til privat forbrugere kunne solceller koblet paralelt på en akumulator godt være en løsning til et lavspændings system til fx. belysning, elektriske apperater osv.

 • 0
 • 0

Først hentede vi unge mænd og kvinder, som blev slaver i den rige verden. Så drev vi minedrift under elendige miljøforhold. Så hentede vi deres fossile brændsler. Og nu vil vi stjæle solenergien fra dem og transportere den til Europa/den rige verden, fordi befolkningen dér ikke kan leve med en minimal risiko fra kernekraft. Hvis der kan laves strøm i Sahara, så skal den bruges på stedet til afsaltning af havvand og opdyrkning af jorden. Eller vil Desertec og EU kommissionen kombinere dette røveri af strøm fra fattige mennesker med etablering af et elektrisk hegn, som kan holde klimaflygtninger væk fra Europa? FØJ! Oh hvor er alle "de hellige" henne i denne sag?

 • 0
 • 0

Der er ikke de store problemer med at transformerer DC med nutidens teknologi. Der hvor problemet er, er at vi allerede har et udbredt AC-net. På forbindelser over lange strækninger og store effekter, er HVDC allerede billigst og efterhånden som det bliver mere almindeligt at overføre store effekter med HVDC, vil prisen falde og de lavere spændingsniveau vil overgå til HVDC...

 • 0
 • 0

Solceller er en god ide, men hvad med alle de sandstorme i ørkner? De kan på få timer totalt dække solcellerne, og sandstøv kan vel også give en nedsættende virkning, og slibe solcellerne helt væk.

 • 0
 • 0

Der sættes en del solceller op i Europa. Der er mange tage, hvor der er god plads, og det er dejligt tæt på forbrugeren. Vi har desværre det problem, at der er mest brug for energi, når solen ikke skinner. På det punkt har de de samme svagheder som mange andre miljørigtige energikilder, de er ikke stabile. Vi mangler en eller anden måde at lagre energien på.

 • 0
 • 0

Om Europa nödvändigtvis vill använda storskalig solenergi, så borde alperna vara oändligt mycket bättre än Sahara och då med tillverkning av H2, inte ström på ett dyrt elnät, som varierar efter solen och inte elanvändningen.

Jag har aldrig förstått de som propagerat för solceller i Nordafrika, för storskalig elproduktion till Europa.....

Jag tror att Jordanien fattat det mest realistiska beslutet för att konstbevattna öknen och öka produktionen av elektricitet, nämligen inköp av kärnkraft.

Nu bidrar även Ryssland med att erbjuda fyra reaktorer till Amman med betalning genom elförsäljning till marknadspris.

Kärnkraft är det snabbaste sättet att skapa välstånd och därmed välfärd.

Solceller i öknen med sandstormar, ofta instabilt politiskt, dyra överföringar och dyrt underhåll, får ses som det är, ett hugskott från den människofientliga Romklubben.

 • 0
 • 0

Lagring af opsamlet enegi (sol, vind eller bølge) skal løses, før man kan sige, at man er overgået til vedvarende energi. Så længe vi ikke har det, er der stadig behov for en back-up svarende til det maksimale behov. Vedvarende energikilder (undtaget geotermi) er desværre underlagt naturens luner. De er ikke altid der, når og hvor vi har brug for dem.

Er der kendte (store) projekter, der adresserer lagringsproblemet?

 • 0
 • 0

Hans Eriksen antager, at sol er noget vi har når vi ikke har brug for energi. Det stemmer slet ikke. Energiforbruget er klart højest om dagen. Særligt i troperne, hvor der udover produktion også er behov for air condition.

Her i Nordeuropa er det geniale ved sol at det matcher vindenergi, der leverer mest om vinteren og det også hjælper kulkraft, der er ekstra dyr om sommeren, hvor der ikke er afsætning for fjernvarme.

HVDC kabler vil forbinde mange energiproducerende systemer over lange afstande med lille tab, så med HVDC infrastruktur på plads, så kan man trække strøm fra Gobi ørknen eller Atlanten eller hvor der nu er strømproducenter, der er tilknyttet GRID.

Bertel Lohmann Andersen burde se mere positivt på det. Det er jo ikke en given ting at leje af ørkner er gratis og der vel også lokale jobs i en sådan udbygning af ny kraftværkskapacitet.

 • 0
 • 0

Lagring af opsamlet enegi (sol, vind eller bølge) skal løses, før man kan sige, at man er overgået til vedvarende energi. Så længe vi ikke har det, er der stadig behov for en back-up svarende til det maksimale behov.

Nej, når man når over synoptisk skala, er der betydeligt overlap mellem kilderne. Jo flere uafhængige kilder, desto højere bundniveau. Tibet har også betydeligt solpotentiale, og sammen med havet øst for Kina er man dermed oppe på 4 uafhængige kilder. Det er i underkanten, men en start. Fuldstændig vedvarende ligger mere end 100 år ude i fremtiden såvidt jeg kan se fordi omkostningen falder så langsomt.

Dermed kan samtidig elmangel være så sjælden at det kan klares med nedsat forbrug mens de gamle vandkraftværker klarer overgangen - de er jo også vedvarende.

Er der kendte (store) projekter, der adresserer lagringsproblemet?

Den gammelkendte pumpekraft har over 100 GigaWatt på verdensplan. Tyskland har 10 projekter på vej som nævnt i http://ing.dk/artikel/128654-energiskifte-...

 • 0
 • 0

Jag har aldrig förstått de som propagerat för solceller i Nordafrika, för storskalig elproduktion till Europa.....

Araberne skal have en måde at träkke rente ud af den vestlige ökonomi efter olien slipper op - eller bliver overflödig. Ellers dör de. Bogstaveligt talt, for de har outsourcet hele värditilväksten på råolien til "vesten".

Kineserne og Gobi örkenen er noget andet end det ustabile nordafrika: Kina vil ikke ende som Araberne. Kineserne er ganske ligeglade med den vestlige ökonomi og vestlige behov, hvis opfyldelsen af dem ikke hjälper Kina.

Kineserne har i stigende grad andre "vitale interesser" end vesten har og det ser ud som om at Kina opfatter Asien som stedet man skal väre. Holdningsskiftet understreges af at Japan og Kina nu pludseligt kan ignorere generationers nedarvet had, mistro og racisme for at arbejde sammen.

Jeg er heller ikke sikker på at Kina synes at energilagring er et forfärdeligt problem. Det er Kina, ikke Köbenhavn: Man kan bare diktere at fabrikkerne körer og folk möder på arbejde når energien tilfäldigvis er der. Kina er stadigväk et landbrugssamfund af den gamle skole, man har ikke glemt at arbejde indrettes efter årstider, vind & vejr og hvad feudalherren mener!

 • 0
 • 0

Du nævner selv geotermi, det må jo være naturens egen måde at oplagre energi. Den bliver jo konstant 'opladt', så hvorfor gør vi ikke noget mere i det? Er det for dyrt, for svært, eller hvad? For mig at se kan det ikke være simplere: Bor et hul, hæld vand i og vupti! så har du masser af (kogende) varmt vand.

 • 0
 • 0

Hej Niels-jörgen

Geoenergi är kärnkraft, jordens livsviktiga smältreaktorer har effekten 30TW, till det kyls jorden med runt 10TW, då temperaturen fallit nog, slutar konvektionen i jordens inre och därmed försvinner jordens skyddande elektromagnetiska fält, varvid solvinden kommer blåsa bort atmosfären som på Mars.

Nu blåser solvinden bara bort delar av atmosfären vid polerna, där försvinner både helium och syre tillsammans med väte som försvinner över allt.

Jordens inre kärnreaktorer alstrar inte bara värme som resulterar i konvektionen utan även är allt helium ett resultat av dem.

Då man borrar efter olja och gas kommer som regel först heliumgas, det är alfastrålning som följt samma väg upp genom jordskorpa och havsbotten och på vägen tagit upp elektroner.

Jag är övertygad om att majoriteten av den olja och gas som utvinns, är organiskt material som följt havsbotten ner i alla subduktionszoner.

Havsbotten rör sig likt en rulltrappa, ny smälta stiger upp i mitten av haven och i subduktionszonerna dras gammal ner, det går allt fortare och fungerar som ett sorteringsverk, vilket gör att havsbotten blir allt yngre (220miljoner år nu) tunnare och tyngre (som regel med den dubbla specifika vikten mot kontinenterna. Kontinenter blir allt äldre och tjockare av denna effekt. Dessutom flyter haven och kontinenterna i jämvikt enligt Arcimedes princip, därför stiger inte haven av erosion, eller geologiskt långsam avsmältning av inlandsis.

Vattnet som följer med ner i subduktionszonerna tränger upp genom havsbotten som superkritiskt, tar sig fram som ånga men är i vätskeform och löser metaller på vägen.

Då vattnet tränger upp genom havsbotten bildas metallrör av att metallerna fälls ut då temperaturen faller, dessa rör bildar skogar som kommer konkurrera ut de flesta gruvor på land, just nu vet jag bara om ett företag som bedriver utvinning av koppar och guld kommersiellt från havsbotten, men många ligger på tur, i samma takt som teknikutvecklingen gör det allt billigare.

Mina funderingar styrktes häromåret då Max Planck institutet fann att många av skorstenarna utanför Azorerna släppte ut gigantiska mängder metangas.

Då stämmer teorierna att det mesta olja och gas vi utvinner är fossilkol som är miljontals år gamla, men de tränger upp genom havsbotten och kontinenter i många fall.

Det är heller inte konstigt att man numer kan borra ner mot 7000m och finna kolväten med organiskt ursprung. (liten sannolikhet att organiskt material inkapslats uppifrån i stället för att trängt upp underifrån och mött ett lock.)

Jag brukar räkna på nybildningen. Jorden mottar 175.000TW från solen kanske 125.000TW mot haven, 0,3 återstrålas av jordens albedo..men med 1% i effekt för fotosyntesen och att det skulle hamna på havsbotten blir det runt 1000TW... bara 100TW är kanske runt vad vi utvinner nu)inte vet jag men allt organiskt material som följer med ner kommer upp liksom vatten och sten med dubbla massan för granit.

Ryssland har länge utvunnit olja efter liknade funderingar, de letar bara efter ett poröst lager med ett tätt lock över, senast är utvinningen utanför Vietnam enligt det.

Så är det med geoenergi, det är livsviktig kärnkraft och så är det med olja och gas, de är förnybara energier som produceras av energi från solen, men inte i samma takt som vi utvinner dem, ty det mesta läcker upp genom havsbotten och försörjer hela ekosystem. I mexikanska golfen lever borstmaskar på framvällande olja, men det finns många organismer som är beroende på den olja som naturligt läcker upp.

 • 0
 • 0

Hej Frithiof Andreas Jensen

Energipolitik är i sanning människans viktigaste politikområde.

Jag tror på solceller, men då småskaligt samt i länder med höga energiskatter.

Storskalig elproduktion med solceller har liten chans att klara konkurrensen.

Kinas populäre premiärminister Wen Jiabao, gick i mars ut med ett tal där han förkunnade att Kina ska satsa på vattenkraft och kärnkraft, på bekostnad av solceller och vindkraft.

Snart blir det ett politiskt skifte i Kina, så vad som helst kan hända, men de har satsat 175G$ på Nuclear City där kärnreaktorer ska masstillverkas.

Redan bygger Sydkorea GenIII som omvandlar kärnenergi till elektricitet till totalkostnaden 20öre/kWh.

Indien och Ryssland laddar nu varsin stor civil natriumkyld fbr GenIV, den Indiska kommer drivas av dagens kärnavfall och tillverka nytt kärnbränsle av utarmat uran och eller torium.

Den Indiska är för dyr, elektriciteten kommer kosta 36öre/kWh om avsaltat vatten och nytt kärnbränsle är gratis, men redan nästa år startar bygget av fyra till i Indien, de kommer ner till 25öre/kWh, aningen för dyrt, men nära.

Ryssland startar bygget av två till i Kina nästa år och räknar vara klara med konstruktionen av en effektivare (BN-1200) 2017 för driftstart 2020, den ska klara att producera elektricitet för 15öre/kWh.

Sydkorea är 2014 klara med konstruktionen av en högtemperatursreaktor som klarar 950C och ska tillverka H2 för förening med CO2 och tillverkning av syntetiska drivmedel 2020, Kina startar två högtemperatursreaktorer 2015 för massproduktion kompletta i fabrik (jag är aningen skeptisk mot transporten av grafitkulorna, det är samma tyskar som låg bakom Tysklands toriumreaktor som tillverkar grafitkulorna).

Storskalig solenergi har kanske en chans som solugnar för just tillverkning av H2.

Vad gäller arabvärlden så kanske det blir som Gaddafi en gång sade, de kommer bli lika fattiga efter oljan som före, leva som nomader i öknen.

Jag hoppas att deras turismsatsningar och investeringar i omvärlden kan ge dem en inkomst nog stor om än de inte kommer kunna äckla sig med hysteriska dollarbuntar.

Det många som vurmar för storskalig solcellsenergi missar är att bara energiöverföringen blir avsevärt dyrare än skiffergas, underjordisk förgasning av kol och kärnkraft GenIV.

Jag fattar inte att så många tror att just energiomvandling av alla industrisektorer ska utvecklas negativt, då väl dyr olja är utkonkurrerad.

Så många baserar sin energipolitik på att drivmedel och elektricitet bara blir dyrare.

Sanningen är att teknikutvecklingen har fört mänskligheten från ett kort hårt liv i grottor till ett långt och behagligt på Internet.

Teknikutvecklingen driver ekonomin som i sin tur skapar förutsättningen för politiken, tyvärr har politiker oftare ekonomer än tekniker med ekonomisk bildning, till rådgivare, därför kommer politiken fortsätta med kraftiga kast från sida till sida, i stället för en rak väg mot ökad livskvalitet för människor, djur och natur.

 • 0
 • 0

Dette lyder af meget Danmarks bruttoenergoforbrug er af størrelsesordenen 27 GW, og nettoforbruget ca. 21 GW. Danmark har 5 millioner indbyggere. De i artiklen nævnte lande har vel tilsammen mindst 2 milliarder indbyggere. Energien fra Gobiørknen ville vel række til 500 millioner mennesker. Hvis projektet ikke blot er et luftkastel lige som alt det andet.

Et langt erhvervsliv har lært mig, at et fællestræk hos mennesker, der altid skal have nyt legetøj, istedet for at få noget ud af det, de har til rådighed er uduelighed,

 • 0
 • 0

Et af problemerne må være fornuftige prisansættelser. Selvgølgelig bør den strøm man selv producere ikke rage staten. Det burde heller ikke rage staten, hvad elselskaberne vil betale for privat produceret strøm. Men hvis private producenter også vil have offentlig strømforsyning, når solen ikke skinner, må de bidrage til elselskabernes faste omkostninger i forhold til deres "trækningsret". Jeg tvivler stærkt på, at solceller vil være attraktive under disse rimelige betingelser. Men lad markedet, og ikke politikerne afgøre det.

 • 0
 • 0

Et af problemerne må være fornuftige prisansættelser. Selvgølgelig bør den strøm man selv producere ikke rage staten. Det burde heller ikke rage staten, hvad elselskaberne vil betale for privat produceret strøm. Men hvis private producenter også vil have offentlig strømforsyning, når solen ikke skinner, må de bidrage til elselskabernes faste omkostninger i forhold til deres "trækningsret". Jeg tvivler stærkt på, at solceller vil være attraktive under disse rimelige betingelser. Men lad markedet, og ikke politikerne afgøre det.

Søren Din tvivl vil hurtigt blive gjort til skamme hvis du regner lidt på det. Transportbidraget er 27,44 øre http://www.energifyn-net.dk/da/el-priser-o... Lokale solcelleanlæg er og bliver en sumoptimering, men kan stadig være fornuftige både privat- og samfundsøkonomisk. Og naturligvis kan man ikke blive ved med at bruge elnettet gratis til udveksling.

 • 0
 • 0

Jeg har kun noget imod solceller, hvis de fordyrer min el- eller andre regninger. Tilsvarende gælder min holdning til vindmøller, biogas, bølgekraft etc.

Kort sagt. Energiministerens og andre fantasters visioner lader mig aldeles kold. Og jeg betaler ikke frivilligt en krone til deres virkeliggørelse.

 • 0
 • 0

Jeg har kun noget imod solceller, hvis de fordyrer min el- eller andre regninger.

Hvad med forurening og miljøskader. Er det en omkostning som du godt vil betale for - sammen med alle os andre?

Social cost of Carbon se her: http://www.e3network.org/papers/SocialCost...

Cost of pollution in China: "the combined health and non-health cost of outdoor air and water pollution for China's economy comes to around $US100 billion a year (or about 5.8% of the country's GDP)" (NB: social cost of carbon ikke inkluderet):

http://www.worldbank.org/en/news/2007/07/1... eller hele rapporten:

http://siteresources.worldbank.org/INTEAPR...

 • 0
 • 0

Det enda Danmark kan göra mot miljöbelastning globalt, är att ta fram billigare teknik som dessutom är renare. (vilket sker med bl.a. avsaltning av vatten och många andra områden, men inte energiomvandling, det viktigaste)

Märk att under de 20 år klimatkriget ökat sin resursanvändning från de tappra befolkningarna som stöder CO2-hotet, så har den globala ökningen av mänskliga utsläpp av fossilkol till atmosfären ökat med 50%.

Generalerna bör verkligen se över sin krigsstrategi.........

Det utvecklas nu energisystem som är avsevärt mindre miljöbelastande och billigare än den vanligaste kolkraften (som ökar motsvarande 150 stora kärnreaktorer/år) men Danmark hjälper inte till.

Sydkorea ligger kanske längst fram i västvärlden, Indien och Ryssland för övrigt?

Det är verklighetsfrämmande att förespråka dyrare energisystem eller att minska den globala energianvändningen, redan gör bristen på energi att konfliktrisken ökar snabbt.

Hur miljöbelastande tror du att det tredje världkriget blir?

Hur mycket tror du att dansk energipolitik minskar risken för ännu ett världskrig?

Märk att om hela EU sparade in all mänsklig miljöbelastning och avlivade hela sin befolkning, så blir det bara ett hack ner i oljepriset och redan efter 7 år är jordens befolkning lika stor som idag.

Att däremot ge full gas och bara satsa på energisystem som har potential att priskonkurrerar ut olja och kol, skulle öka den globala välfärden och därmed minska, befolkningsökningen, konfliktrisken och miljöbelastningen.

Försiktighetsprincipen är i detta fall full gas, vilket även gäller ekonomiskt för länder som hamnat i hopplösa negativa spiraler som Grekland och Zimbabwe t.ex.

Det vore trevligt om du orkar ge mig genomtänkta motargument.

 • 0
 • 0

Her i Nordeuropa er det geniale ved sol at det matcher vindenergi

Dette er forkert. Selv hvis den rå pris på vindenergi og solenergi var lige dyrt per kWh (hvilket sandsynligvis ikke kommer til at ske i nordeuropa nogensinde), så ville det i praksis være meget lidt solenergi der skulle kombineres med vindkraft, før det blev suboptimalt i forhold til forbruget i forhold til at opstille mere vindmøller i stedet.

Og det er helt fraregnet, at vandkraft og eksisterende atomkraft allerede er kilder, som om sommeren har sværere ved at afsætte deres potentielle produktion end om vinteren.

 • 0
 • 0

Og nu vil vi stjæle solenergien fra dem og transportere den til Europa/den rige verden, fordi befolkningen dér ikke kan leve med en minimal risiko fra kernekraft.

Hvad er det for noget vås!

Der er tale om Gobi-ørkenen, som ligger i Kina - et område hvor ingen bor, og som ikke kan bruges gtil noget som helst fornuftigt, udover at udvinde solenergi.

Skulle området kunne bruges til andet, vil det netop kræve store mængder energi, som solenergien sandsynligvis er det eneste der kan levere til det formålet.

Jeg kan ikke se hvordan "vi" (underforstået Japan og andre energitunge asiatiske lande) kan "sjæle" strømmen fra Kina.

Jeg kan heller ikke se hvordan man i dag kan opfatte verdens mest magtfulde økonomi som, som et hjælpeløst fattigt land, som vi nu vil 'kolonisere' ved at installere solenergi i måske et par promille af Gobi-ørkenen?

Man kan selvfølgelig investere i solenergi i Kina, ligeså vel som Vattenfall kan investere i atomkraft i Tyskland (uden svenskerne dermed har koloniseret Tyskland og stjålet deres energi), og på den måde få lidt del i gevinsten af den solstrøm de selv importerer fra Kina.

Vinderen er dog under alle omstændigheder Kina, som om nogen selv har behov for strømmen, og som selv står i første række til at købe strømmen, producere solcellerne og installere parkerne og transmissionsforbindelserne, og de vil med garanti ikke lade strømmen passere grænserne, uden det på nogen måde kommer dem selv tilgode!

At japanerne i dag fortrækker sådanne løsninger, frem for mere af det du her forsøger at prakke dem på, med din tårevædede antikolonist-retorik, er absolut forståeligt!

 • 0
 • 0

Transportbidraget er 27,44 øre http://www.energifyn-net.dk/da...aspx Lokale solcelleanlæg er og bliver en sumoptimering, men kan stadig være fornuftige både privat- og samfundsøkonomisk. Og naturligvis kan man ikke blive ved med at bruge elnettet gratis til udveksling.

Privatøkonmisk: JA - såfremt man fortsat slipper for den elafgift alle andre privatforbrugere betaler for at bruge strøm fra nettet.

Samfundsøkonomisk: NEJ - med mindre solcellers CoE kommer langt ned under de teknologier, der skal generere vores strøm om vinteren.

 • 0
 • 0

Først hentede vi unge mænd og kvinder, som blev slaver i den rige verden. Så drev vi minedrift under elendige miljøforhold. Så hentede vi deres fossile brændsler. Og nu vil vi stjæle solenergien fra dem og transportere den til Europa/den rige verden, fordi befolkningen dér ikke kan leve med en minimal risiko fra kernekraft. Hvis der kan laves strøm i Sahara, så skal den bruges på stedet til afsaltning af havvand og opdyrkning af jorden. Eller vil Desertec og EU kommissionen kombinere dette røveri af strøm fra fattige mennesker med etablering af et elektrisk hegn, som kan holde klimaflygtninger væk fra Europa? FØJ! Oh hvor er alle "de hellige" henne i denne sag?

Indlæg fra dig som det ovenstående gør at det er helt umuligt at tage dig seriøst. Ethvert argument for atomkraft og imod alt andet, som du kan konstruerer vil blive brugt, ligegyldigt hvor anstrengt eller - for at sige det ligeud - pinligt det er vil du bruge i det hellige måls tjeneste. Det er ulig de fleste andre fortalere for atomkraft i Danmark, som jeg bare er uenig med, men som ikke bruger direkte absurde argumenter for at fremme deres synspunkt.

Hvordan du har kunnet få fire anbefalinger for den post, det er ud over min fatteevne.

1) Hvad vi ville “stjæle” (bedre kendt med det andet ord købe) med Desertec er brugsretten over 2500 kvkm (et område på størrelse med Fyn). Ud af Saharas 12 mio kvkm kunne vi nok finde 50*50 km, som de nordafrikanske lande ikke i Uoverskuelig fremtid har planlagt til egne energiprojekter, om nogen anvendelse overhovedet.

2) Ja, afsaltningsprojekter (hvis de virker) ville være en rigtig god anvendelse af den energi, som skinner ned over Sahara. Men grunden til at nordafrika ikke er plastret til med disse anlæg er - diplomatisk sagt - ikke at Europa skal bruge energien i stedet. Den benhårde økonomiske kalkule har gjort at ingen med penge har villet investere i sådanne projekter og dem der vil ikke har penge til at gøre det.

3) Om noget, så ville Desertec FREMME landenes mulighed for at bygge afsaltningsanlæg. Dels ville Desertec kunne bidrage med nødvendig infrastruktur, dels ville lejen af de 50*50 kvkm om noget fremme muligheden for at bygge afsaltningsanlæg, enten som et direkte krav for benyttelsen af området eller ved at fremskabe det nødvendige økonomiske grundlag for at staterne selv ville kunne finansiere disse anlæg.

 • 0
 • 0

Karl Marx skulle himla med ögonen om han visste hur några få intressegrupper kan tvinga hela befolkningen till kollektiva lösningar som ofta är mer miljöbelastande och avsevärt mindre samhällslönsamma. Varför kan inte den förmenta grönmaktrörelsen tala klarspråk, De är emot individers egna val? Därför ogillas energisystem som tillverkar syntetiska drivmedel från dagens kärnavfall och som producerar billig stabil elektricitet utan att släppa ut CO2.

Det märkliga är hur de lyckas hålla liv i det vetenskapligt avvisade CO2-hotet och samtidigt sprida lögner och skräck om kärnkraft GenIV.

 • 0
 • 0

Privatøkonmisk: JA - såfremt man fortsat slipper for den elafgift alle andre privatforbrugere betaler for at bruge strøm fra nettet.

Samfundsøkonomisk: NEJ - med mindre solcellers CoE kommer langt ned under de teknologier, der skal generere vores strøm om vinteren.

Søren Privatøkonomien hænger faktisk også sammen, selvom man skulle betale ca. 80 øre pr kWh i elafgift. Om det er rimeligt er så en helt anden debat, som vi vist har haft før. Men tilbagebetalingstiden er stadig kortere end den tekniske levetid. Så lang tid solceller fortrænger fossile brændsler, så kan der argumenteres for at samfundsøkonomien vil blive positiv http://www.ens.dk/da-DK/Info/TalOgKort/Fre...

 • 0
 • 0

Lagring af opsamlet enegi (sol, vind eller bølge) skal løses, før man kan sige, at man er overgået til vedvarende energi. Så længe vi ikke har det, er der stadig behov for en back-up svarende til det maksimale behov. Vedvarende energikilder (undtaget geotermi) er desværre underlagt naturens luner. De er ikke altid der, når og hvor vi har brug for dem.

Er der kendte (store) projekter, der adresserer lagringsproblemet?

Vi skal bare have bygge den ækvatoriale elmotorvej. Der skal så også være nogle solceller midt ude i Stillehavet.

 • 0
 • 0

Svend aukens og de radikales ide med kuldioxidafgiften var netop dette. Jeg bor i en mindre by, der efterhånden er blevet et udkantsområde. Men vi har også i de sidste 15 år fortrængt ca. 1000 energitunge industriarbejdspladser bare fra mit lokalområde til Kina og andetsteds. De nødvendige varer skal jo stadig produceres, og nu skal de tilmed transporteres. Så Svend Auken og Co. har virkelig gjort noget for den globale kuldioxidproduktion. Og givet flere kunder til de stærkt forurenende kinesiske kulkraftværker

 • 0
 • 0

vi har også i de sidste 15 år fortrængt ca. 1000 energitunge industriarbejdspladser bare fra mit lokalområde til Kina og andetsteds. De nødvendige varer skal jo stadig produceres, og nu skal de tilmed transporteres. Så Svend Auken og Co. har virkelig gjort noget for den globale kuldioxidproduktion.

Hvad har Svend Auken o.a. energiministre, med den sag at gøre, når faktum er at strøm for en erhvervsvirksomhed koster stort set det samme i Kina som i Danmark???

Kan vi ikke snart få sat en stopper for det ævl?

Jeg har selv været beskæftiget med outsourcing siden midt i 90'erne, og været bosat i Hong Kong i 2006-2008, beskæftiget som outsourcingkonsulent for en række danske industrivirksomheder.

Jeg kan forsikre, at jeg ALDRIG har hørt om de danske elpriser som årsag til outsourcing!

Det har suverænt drejet sig om lønninger, lønninger og lønninger!

 • 0
 • 0

@ Jakob [quote]Og naturligvis kan man ikke blive ved med at bruge elnettet gratis til udveksling

Det er der nu ikke noget naturligt i, danske veje bruges også gratis til udveksling - det er kun et spørgsmål om hvilket samfund man ønsker.

Skal infrastruktur stilles gratis til rådighed for borgerne, eller ønsker man brugerbetaling hver eneste gang der forekommer en eller anden form for aktivitet i samfundet.

@ Søren

Det har suverænt drejet sig om lønninger, lønninger og lønninger!

En af grundene til at lønningerne er så høje, er blandt andre de meget høje priser på el. ;o) [/quote]

Preben Elnettet er de fleste steder privatejet, ofte organiseret i private A.m.b.a' er, som f.eks. også ved det link jeg tidligere referede til mht. priser. Skulle nettet vedblive med blive stillet gratis til rådighed ville der reelt være tale om ekspropriation, og så skal der betales erstatning. Mht. Søren's indlæg så var postulatet jo netop at energipriserne var ret ens. Det var lønningerne som initierede outsourcingen. Samme erfaring har jeg fra vores nabo, som er en i Danmark boende kineser, som driver rådgivningsvirksomhed vedr. etablering af virksomheder i Kina. Lønniveauet i Kina er hastigt stigende i "kendte" industriområder primært i den sydøstlige del af landet. Flere virksomheder har derfor overvejelser om at flytte længere ind i Kina, hvis ellers infrastrukturen var acceptabel.

 • 0
 • 0

Mht. Søren's indlæg så var postulatet jo netop at energipriserne var ret ens. Det var lønningerne som initierede outsourcingen. Samme erfaring har jeg fra vores nabo, som er en i Danmark boende kineser, som driver rådgivningsvirksomhed vedr. etablering af virksomheder i Kina. Lønniveauet i Kina er hastigt stigende i "kendte" industriområder primært i den sydøstlige del af landet. Flere virksomheder har derfor overvejelser om at flytte længere ind i Kina, hvis ellers infrastrukturen var acceptabel.

Eller flytter “hjem” igen, skal man tro pressen. Hjem til fabrikker, hvor de endeløse rækker af arbejdere er erstattet af effektiv automatisering, som ikke kræver mindre energi for at køre.

 • 0
 • 0

@ Søren [quote]Det har suverænt drejet sig om lønninger, lønninger og lønninger!

En af grundene til at lønningerne er så høje, er blandt andre de meget høje priser på el. ;o) [/quote] Nok ikke prisen på el, men snarere skatten på el, ikke sandt?

I den forbindelse gør det jo ingen forskel om denne skat er pålagt elforbruget eller lønnen, så det er kun forbrugerprisen uden afgift og moms der, der er interessant i denne sammenhæng.

Når jeg sammenligner elprisen i Kina og andre lande med Danmark, medregner jeg altid PSO, da denne jo er en del af betalingen for elproduktion og transport. Det er moms og de øvrige afgifter ikke.

Så kan vi altid diskutere om vi får for meget i løn, eller betaler for meget i skat, både på løn og på elforbrug, men det er IKKE prisen på el, der har medført outsourcing til Kina.

 • 0
 • 0

[quote]Mht. Søren's indlæg så var postulatet jo netop at energipriserne var ret ens. Det var lønningerne som initierede outsourcingen. Samme erfaring har jeg fra vores nabo, som er en i Danmark boende kineser, som driver rådgivningsvirksomhed vedr. etablering af virksomheder i Kina. Lønniveauet i Kina er hastigt stigende i "kendte" industriområder primært i den sydøstlige del af landet. Flere virksomheder har derfor overvejelser om at flytte længere ind i Kina, hvis ellers infrastrukturen var acceptabel.

Eller flytter “hjem” igen, skal man tro pressen. Hjem til fabrikker, hvor de endeløse rækker af arbejdere er erstattet af effektiv automatisering, som ikke kræver mindre energi for at køre.[/quote] Hej Anders,

Da min kone og jeg drev vores outsourcingservice i Hong Kong, var det i partnerskab med min svogers agentur i Danmark. Da han døde i 2008, havde jeg valget mellem at gøre en uvis stor indsats, for at tilknytte hans kontakter til vores kundekreds, eller at opgive foretagenet, og søge nyt job i Danmark.

Jeg valgte det sidste, udfra den kendsgerning at lønfordelen ganske enkelt ikke længere er stor nok til at dække de store omkostninger der i øvrigt er forbundet med outsourcing i traditionel forstand.

Outsourcing har m.a.o. udtjent sit oprindelige formål i kina, da det udviklet landet fra et ekstremt fattigt land, med masser af ung, energisk og intelligent - men uuddannet - arbejdskraft, til et land der nu nærmer sig vestlig levestandard.

Vi hører derfor i stigende grad begrebet "insourcing" anvendt i danske fremstillingsvirksomheder.

Outsourcing går ikke længere ud på at kunne fremstille varerne billigere til det vestlige marked, men på at kunne markedsføre varerne på det kinesiske marked, hvilket oftest kræver at produktet er fremstillet i Kina.

Da Danske virksomheder har været blandt de fremmeste til at benytte Kinesisk outsourcing, har det i dag medført en kæmpe markedsfordel for Danmark på det kinesiske marked.

 • 0
 • 0

Jakob Kan du ikke fortælle lidt mere om hvilke private net, der stiller sig gratis til rådighed i øjeblikket?

Er pointen med dit indlæg, at det er umuligt at have infrastruktur, der stilles gratis til rådighed, eller hvad er det præcist du prøver at give udtryk for?

Mener du generelt at omkostningsniveauet ikke har indflydelse på lønningerne?

Der er, som jeg ser det, ikke et eneste fornuftigt holdepunkt i dit indlæg :o(

Preben Jeg kan forstå, at du ikke har set på din elregning fornyligt ! Og så nok heller ikke mit tidligere link. Så ville du nemlig bemærke at der i din elpris også indgår en transportbetaling for brug af netselskabets net. http://www.energifyn-net.dk/da/el-priser-o...

Der er ikke nogen form for infrastruktur der er gratis, det er bare et spørgsmål om hvem og hvordan der betales for den.

 • 0
 • 0

Da Danske virksomheder har været blandt de fremmeste til at benytte Kinesisk outsourcing, har det i dag medført en kæmpe markedsfordel for Danmark på det kinesiske marked.

Tja - men der er stadig en enorm protektionisme på det kinesiske marked. Der er absolut ikke fri adgang til det kinesiske marked, og vi kan undres over om vi simpelthen er for dumme, at tillade import af kinesiske varer til Danmark på den måde vi gør, når danske varer ikke får de samme vilkår i Kina ?

 • 0
 • 0

Svend Aukens begrundelse for kuldioxidafgiften for godt 20 år siden var citeret efter hukommelsen, men med sikkerhed dog ret præcist, at man skulle "flkytte beskæftigelse fra energiintensiv til arbejdskraftintensiv."

Der har ganske rigtigt været andre grunde end energipriserne til, at arbejspladser er flyttet fra Europa og USA til Asien. Toneangivende kredses foragt for industrivirksomhed har været en anden. Tænk for eksempel det absurde udtryk "videnvirksomhed" i et samfund, hvis skolevæsen har gjort uvidenhed og sproglig uformåenhed til en dyd.

Jeg skal hilse og sige, at det kræver temmelig meget viden at producere tekstiler , papir , kemikalier og iøvrigt alt muligt andet.

 • 0
 • 0

Der har ganske rigtigt været andre grunde end energipriserne til, at arbejspladser er flyttet fra Europa og USA til Asien.

Ja, det er der sikkert.

Men hvorfor nævner du så ikke dem i stedet, fremfor at have SÅ travlt med at give elpriserne skylden, når disse under ingen omstændigheder er grunden?

I parantes, har jeg dog heller aldrig oplevet at "Toneangivende kredses foragt for industrivirksomhed" eller lign. skulle grunden.

Måske enkelte virksomhedsledere skulle være drevet af den slags politiske følelser. Har ikke selv mødt dem, og de er sandsynligvis hurtigt blevet klogere! ;-)

Jeg har heller aldrig hørt at danske medarbejderes "uvidenhed og sproglig uformåenhed" skulle være årsagen - måske i håb om at kineseres viden og sprogformåen skulle være bedre ??? :-))

Heldigvis er danske virksomhedsledere da anderledes rationelt tænkende, og jeg gentager gerne de årsager jeg kender til:

1) Lønninger 2) Lønninger 3) Lønninger 4) Access til det kinesiske marked

Der gælder følgende grundregler for outsourcing i Kina:

1) Man får præcis hvad man betaler for i Kina. Det man ikke får, må man selv stille med derude.

2) De kan lave ALT hvad du beder dem om, i præcis den kvalitet du ønsker. Du skal bare selv tage ansvaret og fortælle dem hvordan de skal lave det - hele tiden, vel at mærke!

3) Når du kommer tilbage til samme fabrik efter tre måneder, er halvdelen af de personer du satte ind i sagerne der som regel ikke længere.

De er i mellemtiden blevet ansat til den dobbelte løn, i en anden virksomhed, som gerne vil lave produkter mage til dine.

Rigtig god fornøjelse! ;-)

 • 0
 • 0

@ Jakob Dine indlæg kan jeg ikke forholde mig til - du forstår åbenbart ikke hvad jeg skriver.

@Preben Hvis du heller ikke kan forholde dig til din egen elregning, så tror jeg også at vi lige så godt kan stoppe debatten om betaling for brug af elnettet. Jeg mente ellers at det var et pædagoisk godt eksempel, hvor alle kunne se at infrastruktur IKKE er gratis.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten