Glyphosat fundet i seks gange så mange tyske urinprøver som for 15 år siden

Sprøjtemidlet glyphosat, som er den aktive ingrediens i bl.a. Roundup, har en stadigt stigende tendens til at havne i urinen hos helt almindelige mennesker – især mænd - uden kontakt til landbruget.

I Tyskland viser en ny undersøgelse, at koncentrationerne i urinen hos folk i 20’erne har været stærkt stigende siden 2001. Faktisk lå koncentrationen over kvantifikationsgrænsen i knap seks ud af ti prøver i årene 2012 og 2013, hvorefter et beskedent fald siden er set.

Det er prøvebanken UPB under det tyske miljøagentur, som har foretaget og analyseret prøverne, som stammer fra 200 mænd og 199 kvinder i byen Greifswald i årene 2001-2015. Det ser dog ud til at være forskellige mennesker, der har deltaget fra år til år.

Læs også: Glyphosat-rester i de 14 populæreste tyske øl

Prøverne fik målt indholdet af hhv. glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA, og de viste bl.a., at ud af de 399 prøver lå samlet set næsten hver tredje prøve over kvantifikationsgrænsen (LOQ) på 0,1 mikrogram/liter. For fire ud af ti lå koncentrationen af AMPA over LOQ.

Kvantifikationsgrænsen er som regel sat ud fra, hvilken mængde stof, der er stor nok til, at præcise sammenligninger kan foretages.

Højeste koncentrationer sås i 2012, da 57,5 procent af prøverne indeholdt glyphosat over grænsen, mens den lå på 56,4 procent i 2013.

Tallene var faldet en smule igen i 2014 og 2015, hvilket forfatterne på artiklen om analysen ikke har et bud på årsagen til, andet end at stramninger omkring brugen af sprøjtemidler i landbruget kan spille en rolle.

Læs også: Politikeres urin testet: Alle indeholdt glyphosat-rester

Sætter man tallene ind i en helbredssammenhæng, behøver der imidlertid ikke være fare på færde, understreger forfatterne.

Den europæiske fødevaremyndighed EFSA har sat en grænse på 0,5 mg pr. kg kropsvægt som det højest anbefalede daglige indtag af glyphosat. Det betyder omregnet, at man med en kropsvægt på 60 kg burde kunne tåle koncentrationer i urinen på 3000-4000 mikrogram/liter – altså langt over den i undersøgelsen benyttede kvantifikationsgrænse på 0,1 mikrogram/liter og den højest målte koncentration på 2,8 mikrogram/liter.

Når forfatterne alligevel finder tallene vigtige, skyldes det bl.a., at WHO’s kræftagentur i foråret 2015 bekendtgjorde i en stor analyse, at der var en kræftrisiko ved glyphosat, som burde blive nærmere undersøgt, før glyphosat kunne beholde sin frikendelse på markedet.

Diskussionen mellem EFSA og IARC var gennem en længere periode så ophedet, at politikerne, der i sommer skulle forlænge licensen til salg af glyphosat måtte droppe at få en forlængelse på de foreslåede 15 år, men måtte nøjes med en midlertidig forlængelse på 18 måneder, mens stoffet nu bliver nærmere undersøgt.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

ja glyphosat blev jo sidste år godkendt til salg igen i EU på et mærkeligt grundlag ingen stemte imod det så derved var fremtidig salg sikret, der kan man se hvad lobbyister kan gøre med bestikkelse. landbruget er miljøsvin der vil gøre livet meget surt for fremtidige generationer vand 50,kr literen i Danmark i Holland er drikkevand blevet til havvand der renses i Tyskland bruger man kloakvand til drikkevand

 • 10
 • 7

Når grundvandet forurenes af de stoffer, som politikerne tillader, bliver det vandværkernes forbruge, der betaler gildet.

Politikerne burde have så megen tiltro til klogskaben i egne beslutninger, at de også påtog sig, at finde finansiering til følgeomkostningerne.

Med venlig hilsen Uffe Gottschalk Formand for Hvedstrup Vandværk

 • 10
 • 3

men politikerne har kun borgernes penge at tage af så hvad hjælper det for 70 år siden var alt grundvand rent. på 70 år har bønder og industri forurenet 40 procent af alt drikkevand de kommende generationer vil tænke over hvilke simple og umoralske mennesker der levede i det 20 og 21 århundrede, om 50 år skal alt vand kemisk renses

 • 12
 • 6

Du har forstået budskabet, men du har ikke placeret ansvaret det rette sted!

Skal vi herefter kalde "bønder og industri" for "retmæssige brugere", for at holde en pæn tone og indikere ansvarsplaceringen?

De retmæssige brugere vil fremover kun anvende de stoffer, som politikerne tillader. Hvem synes du, skal tage ansvaret og finansiere følgerne, når de retmæssige brugere eller producenterne ikke kan identificeres?

Efter min mening, er det dem, der tager den overordnede beslutning, der skal stå til regnskab for følgerne.

Det er urimeligt, at hver enkelt vandværksbestyrelse skal inddrive midler til udbedring af skader, som retmæssige brugere har forårsaget fordi uansvarlige politikere har tilladt de risikable stoffer.

 • 11
 • 1

jeg kender til mange bønder specielt hollændere der køber forbudt medicin forbudte sprøjtegifte gemt i foder de køber i hjemlandet og sendt med lastbil til Danmark det faktureres bare som noget andet foder eller lignende. danske bønder køber mest igennem Tyskland. tager man som bonde ansvaret for at sprøjte gift ud på marken for at tjene ekstra penge. må man også tage regningen for forurening.

 • 7
 • 7

I følge artiklen er der målt koncentrationer mellem 0,1 og 2,8 mikrogram/liter. EUs fødevaremyndigheder mener at en person på 60 kg kan tåle op til 3000-4000 mikrogram/liter. Er de målte værdier så farlige for folks sundhed ? Der skrives om mistanke om kræftrisiko. Hvor store koncentrationer skal der til før der er risiko for kræft ?

Når det kan måles i folks urin, betyder det vel at kroppen udskiller de her stoffer- Bliver noget af det optaget i kroppen eller er det stoffer som kroppen ikke kan optage, så det ryger lige igennem ?

 • 5
 • 1

For glyphosat gælder der det at det hele reelt ryger lige igennem kroppen og bliver udskilt igennem urinen temmelig hurtigt og uden at blive optaget i resten af kroppen, når det bliver indtaget i restmængder igennem føde.

Hvis vi snakker landmanden der sprøjter og risikerer at inhalerer stoffet direkte ned i lungerne, så ser det muligvis anderledes ud, hvorfor de lave grænseværdier sat i EU primært er påtænkt landmanden og folk der håndterer stoffet dagligt og ikke forbrugerne.

 • 7
 • 1

Det undrede mig at undersøgelsen kun kom op på godt 50%, men Rolf kommer med forklaringen, at det hurtigt udskilles gennem urinen.Hvis glyphosat blev ophobet, burde alle jo hurtigt komme over den lave dosis der kan detekteres.

 • 4
 • 1

At forbyde eller reducere landbrugets mulighed for at sprøjte med Roundup vil alt andet lige være til ulempe for landbruget. Landbruget eksporterer for over 150mia. Det er et stort beløb som det er svært at forholde sig til, men vi kan fx. holde det op mod import af personbiler. Hvis en importeret personbil gennemsnitligt koster 50.000, svarer landbrugets eksport til at vi importerer 3 mio personbiler - om året.

Var det ikke bedre at gøre alt for at støtte op om landbruget, gøre det mere intensivt, øge indtjeningen så landmænd hellere vil investere i Danmark end i udlandet.

 • 4
 • 6

@Uffe, vedrørende glyphosat /AMPA, så stammer de fleste fund i drikkevand fra vandværket selv. Mange har sprøjtet vandværksgrunden med rygsprøjte for at holde ukrudtet nede. I modsætning til landbrugsjorden, der fastholder glyphosat særdeles kraftigt, så siver det let ned langs boringen. At der findes et stigende antal prøver med det ret harmløse stof AMPA; er måske ikke så sært, da mange vaskemidler indeholder AMPA. For nogle år siden fandt man mange prøver forurenet med AMPA, det stammede fra de midler, man rengjorde reagensglasset med. Artiklen kan sikkert findes i ingeniørens artikelarkiv.

 • 5
 • 5

for 70 år siden var alt grundvand rent. på 70 år har bønder og industri forurenet 40 procent af alt drikkevand de kommende generationer vil tænke over hvilke simple og umoralske mennesker der levede i det 20 og 21 århundrede, om 50 år skal alt vand kemisk renses

@Jens, det er noget sludder, du skriver. For 70 år siden var det meste vand forurenet med kolibakterier, arsenik oma. Faktisk er danske drikkevand renere end destilleret vand. At "bønderne" (husk endelig det nedsættende udryk, der tager afstand fra denne uudviklede del af menneskeheden) forurener drikkevandet er et populært udtryk, men det dækker over en generel uvidenhed. De fleste lukkede drikkevandsboringer skyldes stoffet BAM, som landbruget ikke har anvendt. Men hvorfor ikke tørre egne forureninger af på de dumme bønder? BAM stammer fra et totalmiddel, som private grundejere, kommuner, DSB anvendte for at fjerne uønsket græsvækst langs veje, fortove og mellem fliser. Det er gentages så ofte, at også Jens burde have forstået det.

 • 5
 • 6

@Jørgen Jensen, hvis du kender bønder der omgår reglerne, går jeg da ud fra at du tager en snak med dem. Anmelder dem hvis du har ret i din anklage, såfremt de fortsætter. Det er vel ikke rimeligt at forbyde bilkørsel, (som forøvrigt påvirker miljøet negativt og er direkte årsag til flere hundrede dødsfald hvert år) fordi der er nogle få der f.eks kører spritkørsel.

 • 4
 • 0

skulle jeg anmelde kunne jeg ikke bestille andet. det er ikke BAM der er i grundvandet det er roundup.ja noget forbandet sludder at grundvandet var forurenet for 70 år siden der havde industrien endnu ikke klaret det og bønderne startede først rigtigt der med deres gifte. landbruget eksporterer for 150 milliarder men modtager 50 milliarder i tilskud 350,000,kr pr person i landbruget.de ødelægger uvurderlig grundvand for 100,milliarder hvert år fjorde og hav lider. den var god henning Thorkildsen foruren alt jord og sug vandet op fra skoven..du tror ikke at giftene bevæger sig ind under skovene må jeg bruge din baghave til lidt atomaffald der kunne jeg godt se lidt profit som bønderne

 • 3
 • 5

@Jørgen Jensen: Det lyder utroligt, jeg kender ingen bønder der har en adfærd som den du giver udtryk for. Ud over det etiske har det store økonomiske konsekvenser hvis det blev opdaget. Men jeg har flere gange haft en snak med private kunder hos Fleggaard, der har købt sneglegift der har været forbudt at anvende i danmark i rigtig mange år. Jeg synes du skal kigge på statistikken på hvor vandboringerne lukkes på grund af forurening. Lokalt havde vi en landmand der blev anmeldt af en nabo for at forurene naboens vand, da kommunen undersøgte sagen, viste det sig at det var naboens egen septiktank der løb i boringen.

 • 5
 • 2

..Landbruget eksporterer for over 150mia...

..suk, igen samme rille med pludder.

Landbruget modtager ~15 mia. som direkte støtte hvert år. Landbruget har som sektor i utallige år været på overførselsindkomst, og var uden støtten forlængst gået rabundus.

Kun en del landbrug er og har været rentable (som landbrug), og de vil kunne leve uden overførselsindkomst og andre fiksfakserier.

De resterende brug er totalt set en fallitforretning set over åremål pga. utallige år med underskud på underskud og kun få år med overskud.

 • 4
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten