Global opvarmning får vandstanden i Arktis til at falde

3. juni 2013 kl. 07:1917
Jyllands-Posten: Havet ved Grønland kan falde helt op til 100 meter, hvis indlandisen smelter, samtidig med at troperne bliver oversvømmet.
Artiklen er ældre end 30 dage

Efterhånden som isen smelter i Grønland, så falder vandstanden. Det sker, fordi de store iskapper har en enorm tiltrækningskraft på vandet, hvilket får vandet til at søge andre steder hen, når iskapperne bliver mindre. Hvis alt isen skulle smelte, vil det betyde, at havniveauet omkring Grønland falder med 100 meter.

Samtidig vil Island opleve, at vandstanden falder med 10 meter i det omkringliggende hav.

»Teorien er rigtig nok, og et fald i vandstanden omkring Grønland på 100 meter skal nok være rigtigt. Da teorien første gang blev lagt frem, vakte det megen debat, bl.a. fordi FN's klimapanel, IPCC, ikke havde lagt så megen vægt på det i sine beregninger af fremtidens vandstandsstigninger,« forklarer professor Eigil Kaas fra Københavns Universitet, der forsker i klimaforandringer.

Til gengæld må Sydamerika kæmpe med vandstandsstigninger på op til 10 meter, hvis hele indlandsisen skulle smelte. Er det derimod Vestantarktis, der smelter, må USA, Det Indiske Ocean og Australien forberede sig på en fremtid med langt mere vand.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Et af problemerne er, at hvis både Grønland og dele af Antarktis smelter – sådan som det er tilfældet lige nu, hvor Vestantarktis også mister masse – så vil vandet flyde mod troperne, ækvator og de kontinenter, der har størst massefylde. Derfor har det vakt ekstra stor bekymring i mange af østaterne i Det Indiske Ocean og i Stillehavet,« forklarer Eigil Kaas.

Mange steder i Europa vil havene også stige, men slet ikke så meget som den gennemsnitlige vandstandsstigning.

Dokumentation

Jyllands-Postens artikel

17 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
16
3. juni 2013 kl. 23:50

Jeg er lidt usikker på beregningerne, da is faktisk er lettere end vand, og klipper er meget tungere. Det tyder næsten på at havoverfladen kunne være ustabil efter følgende logik: Hvis overfladen synker et sted, så bliver tyngdekraften mindre, og det medfører at overfladen sænkes endnu mere osv osv. Tilsvarende hvis overfladen steg, så ville tyngdekraften vokse og få overfladen til at hæve sig endnu mere. Hvor meget medkobling er der egentlig i havoverfladens dynamik? I øvrigt forstår jeg ikke rigtig at postglacial rebound skulle få verdenshavet til at stige lidt ekstra, som der korrigeres for, for hvis noget land hæver sig må andet vel sænke sig. Der kan vel ikke pludselig bliver mere eller mindre Jord totalt set.

15
3. juni 2013 kl. 19:34

Læs dog mere her:

.10. jul 2012, Grønland hæver sig som isen smelter. Den smeltende indlandsis er en del af årsagen til, at Grønlands grundfjeld hæver sig med op til 3 centimeter om året. En konsekvens af vokseværket kan blive flere jordskælv langs landets kyster:https://ing.dk/artikel/gronland-haever-sig-som-isen-smelter-130664Citat: "... Hun påpeger, at geologiske undersøgelser i det nordlige Skandinavien har vist, at der her opstod mange kraftige jordskælv omkring den seneste istids afslutning. ..."

Re: Tidsfaktoren:https://ing.dk/artikel/gronland-haever-sig-som-isen-smelter-130664#comment-269111Citat: "... Jeg har i flere omgange været på vandretur i Vestgrønland. Der er mange strandterrasser i pæn højde, i hvert fald op til 100m over nuværende havniveau. Det er ret interessant at finde strandvolde, muslingeskaller osv. så højt oppe. Så landhævningen siden istiden har været betydelig.

Mvh. Peter ..."

17 August 2011, Melting Glaciers Alter Earth's Gravity:https://www.livescience.com/15605-melting-glaciers-alter-earth-gravity.htmlCitat: "... The investigators discovered that water from ice melting in Greenland and Antarctica is apparently altering the Earth's gravity field. Mass once concentrated as ice at the poles is flowing into the oceans and spreading fairly quickly across the globe. ... This meltwater is drawn away from the poles toward the equator because of the rotation of the Earth. (Imagine a ball of pizza dough — it gets flatter when you spin it, as dough flies outward.) ..."Our study helps narrow the time uncertainty somewhat — it says that the mid-1990s is roughly when the behavior of the ice sheets started to change."..."

Postglacial rebound. This page was kindly contributed by Dr Pippa Whitehouse from Durham University:https://www.antarcticglaciers.org/recovering-from-an-ice-age/Citat: "... But it wasn’t just sea level that was different; the enormous mass of ice that was sitting on the continents, over 3 km thick in places [2], squashed the land downwards so that the whole shape of the Earth was altered. The land beneath the thickest ice was pushed down by up to half a kilometre, while the land outside the ice sheets bulged upwards by several hundred metres (Figure1a)...." Figure 2: Rates of present-day postglacial rebound. Courtesy of Glenn Milne:https://www.antarcticglaciers.org/wp-content/uploads/2012/09/milne_shennan_fig11.png

13
3. juni 2013 kl. 15:04

Artiklen handler om den ændrede fordeling af jordens tyngdefelt som følge af afsmeltning af isen - prøv nu lige at læse lidt op, inden du gør dig selv (mere) til grin.

Det/den eneste der er "helt i skoven her" er stort set dig - - -

Ing.dk er et forum for ingeniører og andre teknisk funderede personer - ikke for tom retorik baseret på indlysende fejlopfattelser.

mvh Flemming

12
3. juni 2013 kl. 14:56

Det kan da ikke lade sig gøre at vandet stiger 10 meter i troperne og falder 100 m ved Grønland !!!!!

Det er på sin vis forløsende at se de sædvanlige vrøvlehoveder afsløre deres totale mangel på greb om helt fundamentale naturlove som Newtons tyngdelov.

Det er både en nødvendig og helt og aldeles tilstrækkelig forklaring på hvorfor debatten om CO2-forureningens konsekvenser kører helt i skoven her på ing.dk

Det andet jeg vil påpege, er at det er fire år siden vi første gang hørte om det her på ing.dk: https://ing.dk/artikel/hvor-kommer-vandet-til-stige-mest-nar-polarisen-smelter-95570

For det tredje er forskellen på havoverfladen allerede ca. 150 meter idag, højest ved New Guinea, lavest ved Sri Lanka: https://sealevel.jpl.nasa.gov/education/classactivities/onlinetutorial/tutorial2/

11
3. juni 2013 kl. 14:23

Artiklen handler om ændringer i vandstanden i arktis pga. issmeltning på Grønland - ikke om Jordens tyngdefelt! Derfor er diskussionen helt i skoven.

10
3. juni 2013 kl. 14:12

Jeg synes debatten er helt i skoven

Den lader vi lige stå lidt - - -

  • prøv evt at læse artiklen og sæt dig ind problematikken, inden du selv kommer med "helt i skoven" kommentarer.

Det handler ikke om hverken landævning/sænkning eller regnskyl. Det handler om den ændrede massefordeling på jorden som følge af, at store mængder vand (is) flyttes fra Grøndland til resten af verden - og at jordens tyngdefelt dermed ændres.

9
3. juni 2013 kl. 14:04

Jeg synes debatten er helt i skoven. Vandstanden i havet er relativ og skal måles i forbindelse med en kyst og den ændrer sig hurtigt hele tiden på grund af tidevand, regn og storme mv. Landhævninger/sænkninger giver langsomme ændringer. I midten af Atlanten er der ingen vandstand men havdybde!

8
3. juni 2013 kl. 13:57

Svinger vandstandens middelværdi fra en perfekt kugle ikke mere end 20 meter her på jorden?

Jo i allerhøjeste grad - alene formen af jorden giver en forskel på godt 40km som er forskellen på diameter ved ækvator og gennem polerne. At operere med middelvandstand giver kun mening i forhold til geoiden (som ændrer sig med tiden) - eventuelt jordens centrum - eller fix-stjerner. Så 'p hansen' har altså - lynhurtigt - beregnet en ny geoide baseret på den omfordeling af masse en smeltning af isen bevirker - og fundet ud af at der ingen effekt er - godt gjort!!!

7
3. juni 2013 kl. 12:03

Svinger vandstandens middelværdi fra en perfekt kugle ikke mere end 20 meter her på jorden?

6
3. juni 2013 kl. 11:30

Er det ændringerne i jordens tyngdefelt der er årsagen, eller en helt anden kraft? Jydepottens artikel var heller ikke klar på dette punkt. Når forklaringen er så diffus, fristes man til at affeje det som endnu et klimapolitisk udspil.

5
3. juni 2013 kl. 11:05
  1. Jordens tyngdekraft felt ændres næsten ikke af at der forsvinder noget is. Det er væsentligt bestemt af selve jordkernen og kappen. De relative forskelle der er i dag vil derfor ikke ændres..

I dag er der vel ikke mere end 20 meters forskel jorden rundt, pga. forskelle i tyngdekraft, selv om vi har nogle steder med hele kontinenter og andre steder med have på 8 km dybde. I den sammenhæng er ismasserne på Grønland ubetydelige. Så skulle vandstanden rundt om Australien da være flere hundrede meter højere end midt i Stillehavet. 2. Man behøver da bare at læse om de 90 meters forskel på vandstanden ved Island og Grønland, for at se hvor forvrøvlede artiklens præmisser er.

3
3. juni 2013 kl. 10:40

p hansen, vandoverfladen følger geoiden, dvs. den lokale tyngdekraftskurve. Det kan jo være, at deres analyse, af hvordan det ekstra vand fordeler sig, er fejlbehæftet, men geoidens form kan og vil ændre sig, hvis isen smelter, og derfor vil vandet ikke fordele sig ligeligt.

2
3. juni 2013 kl. 10:20

Det er dog det vildeste vrøvl der er skrevet længe om de såkaldte klima ændringer.

Hvis det ikke er gået op for J.P.og Ingeniøren, så er vand FLYDENDE og vore have hænger alle sammen.

Det kan da ikke lade sig gøre at vandet stiger 10 meter i troperne og falder 100 m ved Grønland !!!!!

Det vil også blive vanskeligt at sejle mellem Island og Grønland, idet der vil være en 90 meter kant, af vand, der skal passeres. Det er da helt til grin.

1
3. juni 2013 kl. 09:23

klimaforskernes fantasi og skiftende vurderinger. Først kom man med alarmerende at havet stiger flere meter, og mange lande bliver oversvømmede. Nu siger de så at vandet kun stiger nogle steder og falder andre steder. Hvem kan efterhånden tage dem alvorligt? De rager jo i blinde og for at få penge til fortsat forskning kommer de med skiftende og alarmerende meldinger. Alle ved at hvis Grønland mister sin is så vil landet hæve sig og alene derfor vil der være længere til havoverfladen - i hvert fald fra toppen. Er det landet der rejser sig eller havoverfladen der sænker sig. Det er en smagssag!