Gigantrenovering af vitalt naturgasfelt lukker dansk produktion over to år

23. marts 2017 kl. 10:0721
Gigantrenovering af vitalt naturgasfelt lukker dansk produktion over to år
Illustration: Maersk Oil.
En ny aftale mellem staten og Mærsk sikrer Tyra-feltet, hvor stort set al dansk naturgas går igennem. Feltet skal igennem en ombygning for et tocifret milliardbeløb, og det indebærer, at Danmark i to år må importere naturgas.
Artiklen er ældre end 30 dage

En af landets største ingeniøropgaver venter i Nordsøen 232 km vest for Esbjerg, når Maersk Oil i spidsen for DUC-konsortiet først skal nedrive og derefter genopbygge Tyra-feltet.

Over 90 procent af den danske produktion af naturgas går igennem Tyra, som Mærsk havde truet med at lukke, med mindre selskabet fik en mere lempelig beskatning.

Læs også: Mærsk gør alvor af truslen: Nu lukker vi hanen til det danske naturgaseventyr

Det skete i går med den aftale om nordsøolien, som samtlige partier i Folketinget, undtagen Alternativet og Enhedslisten, bakker op om. Aftalen bliver skrevet under af energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) og Mærsk, mens denne artikel bliver til.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med aftalen lover Mærsk at sikre Tyra-feltet. Hvordan det helt nøjagtig skal foregå, er ikke kommet frem, men store dele af den eksisterende infrastruktur skal fjernes og bygges op på ny. Det skyldes, at undergrunden er sunket fem meter, i takt med at Mærsk har pumpet gas og olie op.

Esbjerg-borgmester: Vi får 4.000 nye arbejdspladser

Ifølge Finansministeriets pressemeddelelse vil Mærsk og DUC-partnerne investere et tocifret milliardbeløb i feltet. En række medier skriver, at det nøjagtige beløb er 30 milliarder kroner.

Ifølge Jyske Vestkysten vurderes aftalen at betyde 4.000 nye job, hovedsageligt i avisens hjemby, Esbjerg, hvor også Venstre-borgmester Johnny Søtrup jubler.

»Der faldt en stor sten fra mit hjerte - det var den første reaktion. Jeg vil sige, at da jeg fik en sms fra Martine Rune Pedersen (driftschef for Maersk Oil, red.) om, at den var skrevet under, så fik jeg kuldegysninger. Det er lykkeligt for Danmark og for Esbjerg, for aftalen handler ikke kun om Tyrafeltet. Det handler om en fuld genopbygning, og det sikrer ikke kun beskæftigelse de næste par år, men oliegasindustrien 10-20-30 år ud i tiden,« siger han til den lokale avis.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lars Chr. Lilleholt affærdiger allerede i sin pressemeddelelse den miljøkritik, som har regnet ned over regeringen, siden aftalen blev offentliggjort.

»Det er i Danmarks interesse at fortsætte olie- og gasproduktionen i Nordsøen, så vi opretholder vores forsyningssikkerhed og uafhængighed af energi fra ustabile egne af verden. Regeringen har sat et ambitiøst mål om at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler i 2050. Det kræver store investeringer i de kommende årtier. Her vil indtægterne fra Nordsøen være et vigtigt bidrag,« siger han.

Vi får godt to år på russisk gas

Her sigter ministeren til langsigtet uafhængighed, for på kort sigt sker der under alle omstændigheder det modsatte: Tyra-feltet lukker fra december 2019 til marts 2022, mens Mærsk genopbygger feltets faciliteter.

I den periode vil Danmark skulle importere gas fra Tyskland, og den kommer i hovedsagen fra et af de lande, som ministeren gerne vil gøre sig fri af: Rusland.

Læs også: Analyse: Vi kan stadig få nok naturgas, selv om platformen Tyra lukkes

Maersk Oil skriver i sin pressemeddelelse, at selskabet nu begynder den detaljerede planlægning af, hvordan Tyra-feltet skal rives ned og genopbygges.

Læs også: Maersk Oil: Tyra kan fornys på flere måder

Nogle af opgaverne vil blive sendt i udbud, og så skal den endelige beslutning om investeringen træffes sidst på året.

Ingeniøren forventer at skrive meget mere om nordsøaftalen og genopbygningen af Tyra-feltet i den kommende tid. Redaktionen har imidlertid ikke afklaret, hvilke synsvinkler vi vil anlægge, og vi vil derfor sætte pris på, hvis brugerne bidrager med deres input i debatten, både hvad angår den tekniske genopbygning, konsekvenserne for klimaet, økonomien og sammenhængen med den forrige regerings togfond, hvis primære finansiering skulle komme fra beskatningen af olie og gas i Nordsøen.

21 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
21
24. marts 2017 kl. 12:00

Re: Aftalen er trist læsning</p>
<p>Globalt bruges der flere penge på at understøtte fossil energi end der bruges på sundhedsvæsenet, men det glemmer man ofte at regne med</p>
<p>Og hvor mange penge bruges der på at understøtte VE.
Regnet per KWh, nok en hel del mere.

I det link fra IMF skelnes der ikke mellem EV og fossil. Men ca. halvdelen af eksternaliteten på 5,3 billioner $ om året er lokal luftforurening, så det er måske ikke primært fra vind og vandkraft...

20
24. marts 2017 kl. 10:26

Det gør man sandsynligvis grundet risikoen. Tyra platformene og deres process udstyr er, grundet subsidence, i fare fra høje bølger. I løbet af vinter månedernes storme er man derfor nogle gange nød til at fabrikken derude ned, hvis bølgerne går for højt, så det giver vel god mening at lukke i den periode, hvor man alligevel kan forvente at blive tvunget til at lukke alligevel.

Vi har i danmark 2 gas lagre, Stenlille og Lille Torup. Ifølge Energinet kan de i fyldt tilstand klare leverancen i cirka 60 dage.https://www.energinet.dk/DA/ANLAEG-OG-PROJEKTER/Generelt-om-gasanlaeg/Sider/Gaslagre.aspxSå er vinteren jo så godt som overstået.

18
24. marts 2017 kl. 08:05

@ Anders Jensen.</p>
<p>Det kan godt være jeg er lidt tungnem, men kan du ikke forklare mig hvordan det kan være en dårlig forretning samlet set for det danske samfund, at vi vedligeholder vores infrastruktur til vores olie og gas forekomster i Nordsøen.
som jeg har læst så koster det i omegn af 30mia at få Thyra platformen renoveret,
Hvormange af de penge går tilbage til den danske statskasse i form af arbejdspladser.</p>
<p>OK Mærsk få en skatterabat, men hvis nordsøfelterne lukker, får vi ingen skat, og al den knowhow der findes i den danske olieindustri bliver bare lukket ned.</p>
<p>Så er der valuta balancen, som idag er i fin form, men skal vi til at importere store mængder olie og gas, så kan det hurtigt komme til at se anderledes ud.</p>
<p>Og vi kan ikke bare skifte olie og gas ud med VE.
Store dele af transportsektoren køre på olie, og det kan ikke laves om i løbet af et pr. år.</p>
<p>Hvis vi skal nå co2-målene fra Paris, hvor en forudsætning er at halvelen af det tilbageværende fossil bliver i jorden, så kan Danmark ikke have en seriøs strategi om at hente 'hver en dråbe' op af jorden.</p>
<p>Nu kan vi i Danmark godt nå vores Paris mål, selvom vi bruger vores eget olie.
De 2 ting har intet med hinanden at gøre.
Paris har noget at gøre med politisk mod til at udfase fossilerne i forbrugerleddet</p>
<p>Økonomisk giver beslutningen ingen mening, fordi det er verdens dyreste dråber. Ud fra et økonomisk synspunkt skal vi overlade det til andre at udvinde fossil, fordi vi kan få et større afkast i andre sektorer. Vi kan få energien langt billigere med import eller VE.</p>
<p>Kan du ikke anskueliggøre at overnævnte beskrivelse er korrekt. Jeg har mine tvivl.
Der er mange lag der skal afdækkes, før man kan få det rette overblik.
F.eks, hvad vil det betyde for Mærsk, en af DK store virksomheder, hvis Olieforretning lukkes i DK. Vil det ikke afstedkomme et anseelig tab, også for staten i form af tabte arbejdspladser?
Og når du skriver skattelettelser, så må der jo stadig betales noget i skat, ellers var der jo tale om skattefritagelse.
Har du set et estimeret skattebetaling for de næste 25år?
Som jeg anskuer det så er markedsværdien af al den olie og gas der hentes op, divideret med de nettoudgifter der er for samfundet ved arrangementet et udtryk for om projektet samfundsmæssigt er rentabelt.
Det skulle undre mig meget hvis den ikke er et stykke over 1.
Så længe vi bruger Olie og Gas, så lad os da bruge vores eget.</p>
<p>Og den der med at hvis der ikke skulle bruges arbejdskraft på olie industrien, så skulle den nok blive brugt et andet sted, den anser jeg lidt som fugle på taget.
Det har man også sagt om arbejdskraften til vindmølle industrien, og jeg kan ikke se hvor alle de menneske skulle arbejde idag hvis ikke i vindmølle industrien.

Helt kort så er der forskel på samfundsøkonomi, Statens finanser og DUCs økonomi.

  1. Du skriver du tror der er en positiv samfundsøkonomi, men der er ikke en samfundsøkonomisk beregning i Regeringens materiale, så jeg ved ikke hvor du har det fra. Jeg tror den er negativ, da det er meget dyr energi og eksternaliteterne er meget negative. Globalt bruges der flere penge på at understøtte fossil energi end der bruges på sundhedsvæsenet, men det glemmer man ofte at regne med: https://blog-imfdirect.imf.org/2015/05/18/act-local-solve-global-the-5-3-trillion-energy-subsidy-problem/Jeg synes det er kritisabelt, at der ikke er nogen samfundsøkonomiske betragtninger i det offentlige aftalegrundlag.

  2. Statens finanser vil måske blive forbedret lidt med aftalen. Det er meget små beløb og aftaleparterne skriver direkte, at det er meget usikkert. Jeg mener der er andre ting, der giver højere afkast.

  3. DUCs økonomi er DUCs økonomi og den har jeg ikke en særlig interesse i. Der står dog i aftalen af deres afkast bliver højere end markedets, men at der er betragtelig risiko.

17
24. marts 2017 kl. 07:04

Hvor mange MWe og MWt effekt kan der anskaffes ved at købe atomreaktorer for de penge?</p>
<p>I øvrigt forudser jeg en potentiel EU retsag om ulovlig statsstøtte og konkurrence forvridning.

Vi kan vel få i om egnen 1,5x af det finske OL-3 men med fradrag for forfejlede danske politikere der vil styre alle store offenlige projekter, derved dobbelt op i pris. Altså kan vi for 30 mia, få ca. 3/4 dele af et moderne atomkraftværk.

Og tidligst om 25-35 år grundet den politiske proces.

Jeg tror du har ret i din tanke om EU retsager, men med forbehold for den politiske joker der hedder EU's frygt for russisk gas.

16
24. marts 2017 kl. 02:32

Hvor mange MWe og MWt effekt kan der anskaffes ved at købe atomreaktorer for de penge?

I øvrigt forudser jeg en potentiel EU retsag om ulovlig statsstøtte og konkurrence forvridning.

15
24. marts 2017 kl. 00:10

Jeg så lige at Energistyrelsen forventer at der stadig er Olie og Gas for over 500mia nutids kroner i den danske del af Nordsøen. såh, mon der ikke stadig er god økonomi i at investere 30mia, i en ny platform

14
23. marts 2017 kl. 23:47

@ Anders Jensen.

Det kan godt være jeg er lidt tungnem, men kan du ikke forklare mig hvordan det kan være en dårlig forretning samlet set for det danske samfund, at vi vedligeholder vores infrastruktur til vores olie og gas forekomster i Nordsøen. som jeg har læst så koster det i omegn af 30mia at få Thyra platformen renoveret, Hvormange af de penge går tilbage til den danske statskasse i form af arbejdspladser.

OK Mærsk få en skatterabat, men hvis nordsøfelterne lukker, får vi ingen skat, og al den knowhow der findes i den danske olieindustri bliver bare lukket ned.

Så er der valuta balancen, som idag er i fin form, men skal vi til at importere store mængder olie og gas, så kan det hurtigt komme til at se anderledes ud.

Og vi kan ikke bare skifte olie og gas ud med VE. Store dele af transportsektoren køre på olie, og det kan ikke laves om i løbet af et pr. år.

Hvis vi skal nå co2-målene fra Paris, hvor en forudsætning er at halvelen af det tilbageværende fossil bliver i jorden, så kan Danmark ikke have en seriøs strategi om at hente 'hver en dråbe' op af jorden.

Nu kan vi i Danmark godt nå vores Paris mål, selvom vi bruger vores eget olie. De 2 ting har intet med hinanden at gøre. Paris har noget at gøre med politisk mod til at udfase fossilerne i forbrugerleddet

Økonomisk giver beslutningen ingen mening, fordi det er verdens dyreste dråber. Ud fra et økonomisk synspunkt skal vi overlade det til andre at udvinde fossil, fordi vi kan få et større afkast i andre sektorer. Vi kan få energien langt billigere med import eller VE.

Kan du ikke anskueliggøre at overnævnte beskrivelse er korrekt. Jeg har mine tvivl. Der er mange lag der skal afdækkes, før man kan få det rette overblik. F.eks, hvad vil det betyde for Mærsk, en af DK store virksomheder, hvis Olieforretning lukkes i DK. Vil det ikke afstedkomme et anseelig tab, også for staten i form af tabte arbejdspladser? Og når du skriver skattelettelser, så må der jo stadig betales noget i skat, ellers var der jo tale om skattefritagelse. Har du set et estimeret skattebetaling for de næste 25år? Som jeg anskuer det så er markedsværdien af al den olie og gas der hentes op, divideret med de nettoudgifter der er for samfundet ved arrangementet et udtryk for om projektet samfundsmæssigt er rentabelt. Det skulle undre mig meget hvis den ikke er et stykke over 1. Så længe vi bruger Olie og Gas, så lad os da bruge vores eget.

Og den der med at hvis der ikke skulle bruges arbejdskraft på olie industrien, så skulle den nok blive brugt et andet sted, den anser jeg lidt som fugle på taget. Det har man også sagt om arbejdskraften til vindmølle industrien, og jeg kan ikke se hvor alle de menneske skulle arbejde idag hvis ikke i vindmølle industrien.

13
23. marts 2017 kl. 22:19

Når jeg læser aftalen, så står der sort på hvidt at Staten kommer til at tabe penge på skattelettelserne, hvis olieprisen forbliver som i dag. Ja, faktisk skal den stige til 110$ i 2042 (2017 priser), hvis det skal hænge sammen (s. 3). 2042 er kun 8 år før vi skal være et fossilfrit samfund.

Fuldstændig urealistisk pris, eftersom sol- og vindenergi allerede er billigere og falder kraftigt. Dette er ikke bare en dårlig handel for miljøet og klimaet - det er slet og ret en dårlig handel.

Og hvordan vil man så finansiere disse skattelettelser? Man vil tage pengene fra Danmarks innovative eksportvirksomheder (s. 4) - fx vindindustrien. Skandaløst kortsigtet.

Hvis vi skal nå co2-målene fra Paris, hvor en forudsætning er at halvelen af det tilbageværende fossil bliver i jorden, så kan Danmark ikke have en seriøs strategi om at hente 'hver en dråbe' op af jorden.

Økonomisk giver beslutningen ingen mening, fordi det er verdens dyreste dråber. Ud fra et økonomisk synspunkt skal vi overlade det til andre at udvinde fossil, fordi vi kan få et større afkast i andre sektorer. Vi kan få energien langt billigere med import eller VE.

Beslutningen giver kun mening ud fra en nationalt sikkerhedssynspunkt/selvforsyning, men er det virkelig den bedste måde? Jeg synes det der står tilbage er, at Regeringen ikke har en strategi for Nordsøen - og slet ikke for en omstilling af samfundet.

En krølle der giver mening er at der er en kamp om Esbjerg-området blandt de store partier lige nu (V, S og DF) og det taler de jo meget om i medierne ifm. arbejdspladserne. (Det har desværre også allerede kostet forbrugerne i København 2 mia. kr. til Amager Bakke-værket.)

12
23. marts 2017 kl. 19:37

Man kan ikke sende gassen igennem rørledningen til land for det har fået en vis behandling.

11
23. marts 2017 kl. 18:37

Gasbehandlingsanlæg ikke klare opgaven? Hvis ikke - hvorfor? Jens Høy

10
23. marts 2017 kl. 17:28

Så ekstraudgifterne er 6,6 mia. Resten dækkes af markedsprisen på el som i øvrigt nok får et ekstra tryk man egentlig burde modregne. 30 mia. / 6,6 mia. = 4,5 havmølleparker.

Så kablerne til at hente strømmen i land og forbinde til det øvrige elnet skal ikke medregnes. Ej heller den støtte der betales for at gøre vindmøllerne rentable for ejerne. Så jo mere direkte støtte vi giver firmaerne bag VE, jo mere konkurrencedygtige er VE. Hmm.

9
23. marts 2017 kl. 17:15

Tja. Hvis vi ser på Kriegers Flak. Verdens billigste havvindmølle park.</p>
<p>Opførselspris 8,2 milliarder.
Infrastruktur 3,1 milliard.
Brugerbetalt støtte 3,5 milliarder.
Kapacitet 600 MW</p>
<p>Så uden støtten, så kan du få 2,7 havvindmølle parker.
Med støtten får du kun 2 havvindmølle parker.

Jeg tror det regnestykke er sat forkert sammen. Fra

https://ing.dk/artikel/historisk-billig-havvind-vattenfall-vil-bygge-kriegers-flak-372-oere-pr-kwh-188121

De samlede støtteomkostninger til at opføre Krigers Flak forventes i alt at udgøre 3,5 mia. kr. for hele støtteperioden fra 2019-2032. [...] Hertil kommer ilandføringsomkostninger på 3,1 mia. kr.

Så ekstraudgifterne er 6,6 mia. Resten dækkes af markedsprisen på el som i øvrigt nok får et ekstra tryk man egentlig burde modregne. 30 mia. / 6,6 mia. = 4,5 havmølleparker.

Men nu er sammenligningen med havmølleparker i øvrigt ikke særlig relevant, tænker jeg, da det her handler om gas som mig bekendt ikke er konkurrencedygtigt på pris når det gælder el, andet end til at udfylde produktionshuller. Så det ville være mere relevant at sammenligne med gas-alternativer til opvarmning og spidslast. F.eks. kabler til Norge + elpatroner/varmepumper/solvarme/damlagre.

8
23. marts 2017 kl. 13:22

Gad vide hvor langt man vil kunne komme med den grønne omstilling for 30 mia. kr.?

Tja. Hvis vi ser på Kriegers Flak. Verdens billigste havvindmølle park.

Opførselspris 8,2 milliarder. Infrastruktur 3,1 milliard. Brugerbetalt støtte 3,5 milliarder. Kapacitet 600 MW

Så uden støtten, så kan du få 2,7 havvindmølle parker. Med støtten får du kun 2 havvindmølle parker.

Så har jeg ikke medregnet udgifterne til import af gas fra Rusland. Og heller ikke omkostningerne ved at miste mange tusinde arbejdspladser. Og heller ikke omkostningerne ved en reduceret olieproduktion som lukningen uundgåeligt vil medføre.

7
23. marts 2017 kl. 13:04

Og hvor er det skandaløse lige?? Hvis Mærsk og partnere beslutter ikke at investere pengene, så hjælper det jo ikke af have favorable skatte og afskrivnings mugligheder.

Derudover kan jeg godt forstå at de ikke vil give en ubetinget forpligtigelse. Det ville stille den i en dårlig forhandlings position overfor de firmaer der skal byde på milliard kontrakterne Mærsk kommer til at udbyde.

Det er jo ikke et offentligt selskab vi snakker om, Mærsk vil nok gerne kunne forhandle sig til bedre kontrakter end DSB kan finde ud af! Så jeg har meget svært ved af se "skandalen".

5
23. marts 2017 kl. 12:44

"Tyrafeltet lukker fra december 2019 til marts 2022" Jeg antager, at gasforbruget er højest om vinteren. Hvis opgaven tager 28 måneder, hvorfor lukker man så ikke feltet fra maj (19/20) til august (21/22)?

4
23. marts 2017 kl. 12:03

Gad vide hvor langt man vil kunne komme med den grønne omstilling for 30 mia. kr.?

Og interessant at læse at Danmark skal gøres uafhængig af fossile brændsler i 2050 - og for det skal man bruge pengene fra .... forøget udvinding af fossile brændsler.

Hmmm

3
23. marts 2017 kl. 10:52

og nu hvor du sider og er lidt små sur over at Mærsk har fået en ny aftale i hus, vis ikke dette var sket hvad skulle alternativet så være, russisk gas måske det ville Putin jo elske.

2
23. marts 2017 kl. 10:45

Og sætte fart på denne gas ide (se link) - så Polen får mulighed for flere gas leverandører. https://ing.dk/artikel/polsk-ambassadoer-baltic-pipe-mere-end-blot-gas-193208 Og - Hvis man bygger en Maglev linje fra Esbjerg - Billund - Århus S - Samsø - Kalundborg - Ringsted - ( og videre til Høje-Tåstrup ) - så vil man kunne "" sammen tracere "en ny gasledning" og "en Maglev bane" "". En Maglev TR09 bane ( eller TR09-NG(HVCD) kan bygges hurtigt - da den laves af færdigproducerede betonelementer ( lidt som at sætte store LEGO klodser sammen ) ... OK - 100 udfordringer med en sådanne ide ... men måske ?

1
23. marts 2017 kl. 10:34

Med den skandaløse Nordsøaftale er vejen banet for Mærsk der nu sidder med alle kortene på hånden. De har fået en skatterabat uden at forpligtige sig til fuld genopbygning af Tyra feltet. Læshttps://finans.dk/erhverv/ECE9451721/nordsoeaftale-er-faldet-paa-plads-staten-sikret-milliarder/?ctxref=ext#commentsNæste punkt bliver at de får presset kraftige lempelser igennem omkring sikkerhedsstillelse for udvinding i svanefeltet. Et område med højrisiko for miljøkatastrofe ved uheld omkring styring af boreprocessen under det enorme tryk der skabes på de dybder hvor gassen ligger. Vi har set hvor galt det er gået for Total flere gange på elginfeltethttps://finans.dk/finans/erhverv/ECE9316560/gigantisk-gasfelt-kan-blive-ny-joker-for-maersk-i-hoejspaendte-nordsoeforhandlinger/?ctxref=ext

Totals uheldhttps://www.theguardian.com/business/2015/dec/22/oil-company-total-fined-1m-north-sea-gas-leak