Giga: Webservices er umodne

Webservices er en teknologi, der giver mulighed for at integrere it-systemer på tværs af virksomheder og giver således mulighed for on-line informationsudveksling mellem samarbejdspartnere.

It-analysevirksomheden, Giga Information Group, har interviewet en række amerikanske virksomheder om anvendelsen af webservices og rundspørget viser, at en tredjedel anvender teknikken. Det er eksempelvis biludlejningsfirmaet Budget, der via webservices giver samarbejdspartnere mulighed for at tjekke antallet af ledige biler eller multinationale koncerner, som vil samle oplysninger centralt om ressourcer til håndtering af nye opgaver.

Virksomhederne har mere end nogen sinde brug for at kunne tilbyde deres kunder hurtige svartider, onlineservicering, information om ordrebeholdninger, om transportmuligheder for at blot nogle få eksempler.

Arbejder på tværs af it-platforme

Det geniale i webservices er, at informationerne kan udveksles på tværs af forskellige it-systemer eller rettere platforme. Det har man også kunnet tidligere, f.eks. med CORBA, men det er langt mere teknologisk tungt, og desuden kræver det firewalls.

WebServices bygger på "dokumentsproget" XML og al kommunikation foregår over HTTP, hvilket gør webserviceteknologien meget simpel og platform-uafhængig. Men selv om teknikken, der baserer sig på XML-standarder, er udråbt til at være næste bølge i integrationen af it-systemer og intelligent informationsanvendelse, er der nogle problemer i teknikkens modenhed.

Svagt udviklet informationsudvikling

Forskningschef Mike Gilpin, IT-analysevirksomheden Giga, påpegede på selskabets årskonference før sommeren i Paris, at en forhindring for udbredelsen af webservices netop er, at denne informationsudveksling på tværs af forskellige it-leverandørers systemmiljøer stadig er svagt udviklet.

Med andre ord kniber det med muligheden for interoperabilitet mellem IBM og Microsoft (eller webservices på en J2EE-platform henholdsvis .Net-platform). Hans argument er, at specifikationerne for opbygningen af webservices stadig er for brede.

Derfor forhindres den tværgående informationsudveksling – eller i hvert fald begrænser muligheder eller gør det vanskeligere. Problemet centrerer sig især om sikkerhedsspecifikationerne.

»Specifikationerne er ikke tilstrækkeligt præcise. Derfor kan hver leverandør implementere dem forskelligt, og derfor opstår der fejl ved informationsudveklingen,« siger Mike Gilpin til Ingeniøren|net.

Nødvendigt med op mod 20 standarder

Mike Gilpin mener, der er behov for enighed om 15 til 20 webservices standarder, hvor der i dag kun er tre på bordet: SOAP (Simple Object Access Protocoll), som definerer metodekald over Internettet med XML, UDDI (Universal Description, Discovery and integration), som giver information om, hvor webservices findes, og hvordan grænsefladen ser ud og endelig WSDL (WebServices Description Language), som beskriver grænsefladen til komponenten og tolkningen af XML.

Men eksempelvis mangler der standarder til sikkerhedsområdet, og Gigas interviews med virksomheder, der anvender webservices, afslører en stærk bekymring for disse mangler.

Giga konkluderer, at de fleste virksomheder nok i første omgang bør holde sig til at anvende webservices til internt brug. Altså ikke til udveksling af informationer med applikationer i andre virksomheder. Anvendelsen af webservices på tværs af virksomheder kræver erfaring med teknikken.

»Desuden oplever mange virksomheder problemer med at dokumentere forretningsværdien ved anvendelsen af webservices. Og det vil givetvis tage år for leverandørerne at efterleve kravene om værdi for investeringen,« siger Mike Gilpin.

BEA: Giga er for pessimistisk

Teknisk direktør Kenneth Skov, BEA, mener, at Mike Gilpin har helt ret, i at udbredelsen af webservices vil blive begrænset, hvis interopabiliteten mellem systemerne ikke er tilstrækkelig god. Og han medgiver også, at specifikationerne ofte er for brede i deres formuleringer, og at de enkelte leverandører derfor fortolker dem forskelligt.

»Det er dog noget, som både Microsoft, IBM og BEA har sagt, at de vil forsøge at forbedre og en af grundene til, at WS-Interoperability blev stiftet af netop disse tre parter og i dag har en meget stor vifte af medlemmer,« siger han.

Desuden mener Kenneth Skov, at Mike Gilpin er lidt for pessimistisk i forhold til gevinsten ved webservices.

»Alternativet vil jo være en for to parter fuldstændig proprietær måde at kommunikere på. Fordelen ved webservices er, at man trods alt er enig om en standard, og at der er gode udviklingsværktøjer, der understøtter webservices på markedet. Det betyder at den tid, det tager at udvikle en webservice er meget kort og derfor langt lettere end en egenudviklet protokol. Udfordringen i dag er, at man er nødt til at gennemføre komplette test med hver enkelt partner man ønsker at kommunikere med pga. de små forskelle i implementeringen af webservices,« siger han.

Webservices anvendes med succes

BEA har ifølge den tekniske direktør allerede i dag en række kunder, der anvender webservices i produktion både i udlandet og i Danmark med success. Og i forbindelse med den netop lancerede version af platformen WebLogic Platform 8.1 har BEA udvidet supporten for webservices således, at WS-Security understøttes og desuden er der "guaranteed delivery" for webservices.

»Det betyder, at grundlaget for at udvikle webservices, der understøtter forretningsgange og kræver digital signatur og høj pålidelighed, er til stede,« siger Kenneth Skov.

Han påpeger envidere, at det er en af BEAs grundlæggende målsætninger, at BEAs platform skal være i stand til at kommunikere med andre væsentlige platforme på markedet.

»Vi ønsker at være det åbne alternativ, der altid tillader kunderne at vælge "best of breed", også selvom det betyder løsninger på en Microsoft Platform.«