Giftulykke i Lejre lukker drikkevandsboring

Efter en traktor mandag væltede med 4.000 liter plantegift i Lejre, har Vandselskabet Hofor valgt at lukke en drikkevandsboring og holde skærpet tilsyn med to kildepladser. Ulykken fandt sted kun 150 meter fra drikkevandsboringen.

Traktoren trak en marksprøjte med 4.000 liter af fortyndet Roundup, og den væltede ifølge Lejre Brandvæsen, da den mistede hydrauliktrykket og sank sammen på en lille bakke. Gravemaskiner har arbejdet både i dag og i går på at fjerne den forurenede jord fra området.

Omfanget af ulykken er endnu ukendt, men hvis Hofor bliver nødt til at lukke drikkevandsboringen helt på grund af forurening, vil forsyningsselskabet overveje at sagsøge Vallø Stift, som er ansvarlig for driften af jorden. Ikke mindst fordi det ifølge planchef Jens Andersen fra Hofor er en utrolig vigtig boring, da drikkevandet er i særdeles god kvalitet.

Hofor henter årligt 2,6 mio. liter vand fra boringen og leverer som landets største vandforsyningsselskab drikkevand til over en million mennesker i hovedstadsområdet, skriver Lorry.dk.

Emner : Drikkevand
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er det bare mig eller var konfiskation af traktor + vogn + jorde ikke mere på sin plads samt selvfølgeligt total oprydning incl. grundvands pumpning i en år række. Det samme burde være sket i de mange gylle "udslip" der har lagt vandløb og åer øde for liv. Halløj jeg er sur det må være varmen, for det er da helt rimeligt at splitte vor jordklode af bare spørg Connie, dong, BP og for den sags skyld Auken. - det er jo bare et spørgsmål om afskrivning

 • 6
 • 8

Traktoren trak en marksprøjte med 4000 liter af fortyndet Roundup, den væltede ifølge Lejre Brandvæsen, da den mistede hydrauliktrykket og sank sammen på en lille bakke.

Doseringen er formentlig 4 liter 36% glyphosat i 150-200 liter vand. Da boringer skal være beskyttet mod indtrængning af overfladevand (der her er tale om), burde det ikke være fare for nogen større forurening.

Om årsagen til fald i hydrauliktryk? Er der sprunget nogle rør, pakninger eller slanger?

Der er trods alt proportioner i sagen, der burde være nogle fakta på hvorledes jorden er forurenet og hvor hurtigt det tilsatte nedbrydes. Der mangler desuden indblik i viden hvordan nedbrydningen fremskyndes, for eksempel med valle(mælkesyrebakterier).

Hvor meget hydraulikolie er mon spildt set i forhold til ca. 40 liter aktivstof..

Desuden modtager hver borger i hovedstaden blot 2 liter vand fra boringen årligt, det er ikke mange ml dagligt.

 • 6
 • 4

Jan har fat i det helt rigtige. Det er uheldigt den er væltet lige der, men tag lige en mundfuld frisk luft og se hvad der egentlig er sket. De lukker boringen af sikkerhedshensyn / (måske har de vejret lidt medieinteresse). Hvordan skal 4000 liter vand" løbe 150 m og derefter finde helt ned i brønden? langt det meste vil da blive opsuget i jorden inden det når så langt. Og hvis de venter på det skal sive igennem jorden, så er det ikke lige på den korte bane (20-50 år), der kommer resultat... Der står 100-vis af giftgrunde/losspladser som ingen har lyst/råd til at rydde op. Der ligger masser af gamle utætte olietanke. Thomas Kristensen, skal man så konfiskere grundejerens hus og bil? og skal kommunerne have konfiskeret rådhuset og den gamle borgmester der har tilladt en lossplads, trækkes i pension?

 • 5
 • 3

Jan vil gerne have proportioner og angiver: "4 liter 36% glyphosat i 150-200 liter vand." Det får jeg til, at der var 4000x4/(175x3) kg glyphosat i sprøjten. Det er 30 kg. Korriger mig, hvis det ikke er rigtigt forstået, Jan. Grænseværdien for glyphosat i drikkevand er 100 ng/l eller 0,0000000001 kg/l eller 10i -10ende kg/l. Der er dermed nok til at gøre 3*10i 11te l grundvand ubrugeligt til drikkevand. Det er 300 mio. m3 eller indvindingen fra den omtalte boring i over 100 år! Det kan godt være at en stor del af det sprøjtemiddel, der anvendes på markene adsorberes og nedbrydes, men det sker kun i meget ringe omfang, hvis der tilføres så stor mængde på et lille areal. Det er også derfor at der ALTID er en væsentlig forurening, hvis man samme sted år efter år har blandet sprøjtemidler og skyllet sprøjterne. Proportionerne kan man kun tale om, hvis man kender konsekvenserne.

 • 4
 • 1

Det kan godt være at en stor del af det sprøjtemiddel, der anvendes på markene adsorberes og nedbrydes, men det sker kun i meget ringe omfang, hvis der tilføres så stor mængde på et lille areal.

Det er netop en antagelse, mere sandsynlig ift. de forsøg der er foretaget, er det en brøkdel af de 30-40 kg der kan risikere at sive ned. En peak vil formentlig kunne ses om 20 år omkring eller under grænseværdien. Hvis der ses noget, så vil det højest være lidt AMPA.

Det er lidt af en selvmodsigelse at indrømme størstedelen adsorberes og nedbrydes, for derefter at påstå at det sjældent er tilfældet. Der findes trods alt forsøg med midlerne, så hvorfor ikke bruge dem?

 • 2
 • 4

Nej, det er ikke selvmodsigende. Det er tilfældet med sprøjtemidler som med opløsningsmidler. Jorden har en vis kapacitet for at tilbageholde stoffet. Når "pladserne" på leroverflader og på humuspartikler er besat, vil resten af stoffet sive med vandet. Kapaciteten til adsorption er selvsagt meget afhængig af jordens sammensætning, men alle jorde har en max. kapacitet. Når opløsningen når så langt ned i jorden, at der ikke er ilt og biologisk aktivitet, sker der for de fleste stoffer kun en meget, meget ringe nedbrydning. Jeg hører meget gerne om de forsøg, du nævner. Der er i hvert fald flot, at du har lavet en hydrogeologisk model her til morgen - og kan forudsige "en peak om 20 år" - med eller uden indvinding? Måske har du ret, men jeg ville nu gøre som HOFOR: Bruge nogle mio. kr. på oprydning NU, frem for at forlade sig på din "beregning".

 • 6
 • 1

Bruge nogle mio. kr. på oprydning NU, frem for at forlade sig på din "beregning".

Selvfølgelig ser det proaktivt ud at bruge mio kr. nu, Derfor er det stadig tale om sølle 4 kbm vædske (hovedsageligt vand). Hvad er lige markkapacitet for jorden? På de ca. 100 kvm svarer det til en kraftig regnbyge på 40 mm. Et sølle påskud på at vælte årsagen til en omkostning på et jordarbejde der måske alligevel skulle gøres for at sikre boringer mod forureninger fra overfladevand, grundet sprækker omkring boringerne.

De hydrologiske modeller findes i de fleste lærebøger, mit "overslag" er derfor ikke andet end et kvalificeret gæt.

 • 0
 • 6

Jeg kan forstå, at man kan have forskelligt syn på risikoen ved regelret anvendelse af sprøjtemidler, al den stund, at midlerne er undersøgt og godkendt med disse doser. Der laves endvidere markforsøg som overvågning. Men at nogen kan have så ringe respekt for vores grundvand, at en punktudledning af dette omfang bagatelliseres, viser kun, at de ikke bør betros at arbejde med disse stoffer. Blandet op i alle Danmarks vandværkers indvinding i et år, ville koncentrationen overstige grænseværdien.

 • 5
 • 1

Når du har dokumenteret dine påstande for 9 timer siden, kan du passende henvise til data fra en tilsvarende hændelse hos GEUS/DGU. Og til Karsten: Mig bekendt er "pesticid" en fællesbetegnelse ligesom "plantebeskyttelsesmiddel" - som bl. a. omfatter herbicider og fungicider og insekticider ... NB Jeg har i ovenstående beregninger anvendt 2,6 mio. m3/år. Det er en rigtig god boring - til gengæld er en boring med årlig indvinding på 2,6 mio. l = 2600 m3 vist ikke noget HOFOR samler på.

 • 2
 • 0

Nogle marksprøjter har en stor beholder med de pesticider, der sprøjtes med, så sprøjteføreren ikke skal fylde dunke i tanken, hver gang der fyldes vand på. Hvis sprøjten er væltet og tanken med koncentreret sprøjtemiddel er tømt, kan der være tale om en betydelig større forurening.

 • men landbruget melder vel som sædvanligt, at det kan ikke nå ned i grundvandet, og hvis det gør, betyder det ikke noget.........
 • 3
 • 0

Hvis sprøjten er væltet og tanken med koncentreret sprøjtemiddel er tømt, kan der være tale om en betydelig større forurening.

De fleste sprøjter bruger færdigblandet fra tanken. Enkelte som Danfoil kører med rent vand i tanken, hvor midlet tilsættes løbende med en mikropumpe fra dunken. Eventuelt er vandet tilsat ammoniumsulfat, men dette fremgår ikke. Det er også uklart hvorfor der skulle køres med en eller flere dunke.

 • 1
 • 2

Udslippet, der skete efter at en traktor i mandags væltede med hele 4.000 liter fortyndet liter plantegift og 50 liter koncentret plantegift, - taget fra TV2-artiklen, kan sagtens have den lille sproglige fortalelse at "og" skulle erstattes af "der indeholder" Min udregning højere oppe på baggrund af Jans blandeanvisning giver godt 30 liter virksomt stof. Det kan være denne mængde, der er forsøgt sagt med "50 liter koncentreret plantegift" Jan; din henvisning til maskinbladet er da helt irrelevant i forhold til det aktuelle uheld. Det er beklageligt, at GEUS ikke har (eller får) oplysninger om lukning af boringer og årsagen, men manglende statistisk opgørelse betyder ikke at problemet ikke eksisterer. POg den omhandlede boring bør jo da endnu ikke figurere i nogen statistik over forurenede eller sløjfede boringer. Din henvisning til en rapport fra 2003, der anbefaler neddrosling af kildepladsen. Hvad siger den? Har HOFOR tænkt sig at følge anbefalingen? Måske har de reduceret indvindingen? Mig bekendt har man i forbindelse med vandplaner helt andre tanker for at tilgodese vandløbene uden at reducere vandindvindingen væsentligt. Til Karsten - så blev jeg også klogere - på desinfektionsmidlerne.

 • 2
 • 0

Er det ikke lidt maltplaceret at reagere på 4000 l vand med lidt Roundup, når der er op til 300.000 gamle lossepladser over det ganske land, hvor der tilstadighed siver ting og sager ud i naturen/til grundvandet!

 • 2
 • 1

Grundvandsovervågning fra GEUS:

Pesticider i vandværkernes boringskontrol I vandværkerne er mange års faldende pesticidindhold i råvandet ophørt og andelen af pesticidpåvirket vand har stabiliseret sig lidt over 20%. I 2011 blev der fundet pesticider i 23% af de undersøgte aktive indvindingsboringer, mens kvalitetskravet på 0,1 µg/l for enkeltstoffer var overskredet i 4% af boringerne. Resultatet kan sammenlignes med fundene i årene omkring 2004, hvor fundene nåede op på 26% med 4,5% over grænseværdien. Glyphosat er analyseret i ret få indvindingsboringer i 2011, med et enkelt fund under grænseværdien svarende til 0,5% af de 185 analyserede boringerne.

Der er i 2011 gennemført en revision af analyseprogrammet for BoringsKontrollen. Det nye program skal anvendes af vandværkerne fra 2012, når vand fra indvindingsboringer analyseres. Dette program omfatter en del nye stoffer, bl.a. glyphosat og AMPA, som er fundet i grundvandsovervågningen. Som tidligere findes der flest pesticider i aktive vandværksboringer på lerede jorder og omkring de større byer, hvor især BAM er påvist.

Ellers fra Grundvandsgruppen ved GEUS: http://www.geus.dk/grundvandsgruppen/smp_4...

 • 2
 • 2

Det er forståeligt at man lukker boringen pga usikkerhed om evt. forurening. Heldigvis er glyphosat/roundup et at de mest immobile stoffer, man kender. Det bindes meget stærkt til jordpartikler og udvaskes ikke til de dybere lag i opløst tilstand, men sammen med de små jordpartikler, der er bundet til. Man kan stort set fjerne alt giftstoffet ved at fjerne de øverste jordlag. Men brug roligt af vandet sålænge prøver viser, at vandet er i orden.

 • 2
 • 3

Nu har jeg undervist i faget - og kan bekræfte at både Wiki og Gyldendals beskrivelse er korrekt. Gyldendal skriver bl.a.! Pesticider er kemiske bekæmpelsesmidler, der anvendes mod skadelige organismer i plantekulturer"

Du nævnte nogle midler, der ikke anvendes mod skadelige organismer i plantekulturer, f.eks. Rodalon eller klor anvendes til plantebeskyttelse og er ikke pesticider! Måske derfor optræder de da heller ikke i GEUS´s liste over fund i drikkevandsboringer?

 • 1
 • 4

Endnu en debat, der foregår på et ukvalificeret grundlag. Det hele starter med en vildledende overskrift - en disciplin, Ingeniøren desværre er ekspert i. Uheldet lukkede ikke en boring - det var en (hysterisk) overreaktion fra vandselskabets side. Der er ikke påvist noget i boringen og mit gæt er, at det heller ikke vil ske (på grund af uheldet). Så allerede her går debatten skævt. Og grundlaget for de foreslåede sanktioner er ikke eksisterende. Det er altid svært at putte virkeligheden i kasser. Man kan se på myndighedernes definitioner - det er man nødt til for at være operationel. Men der sker mange ting, når myndighederne putter ting i kasser og myndighedernes definitioner er langt fra altid logiske: Pesticider er stoffer (eller organismer) som man bruger til at slå "pests" ihjel med (det er ordets betydning) Plantebeskyttelsesmidler siger sig selv - stoffer man bruger til at "beskytte" planter med (i gåseøjne fordi også vækstreguleringsmider er inkluderet). Biocider er stoffer som bruges til at slå levende organismer ihjel med (og en opsamlingsgruppe, der tager alt, der ikke er plantebeskyttelsesmidler - og der er ofte stridigheder om hvor hvad hører til og derfor vedtages ting i et borderline- papir). Så logisk er både plantebeskyttelsesmidler og biocider pesticider. Og derfor er eks. rodalon også et pesticid/biocid.

Og også i denne debat synes man ikke at skelne mellem "fund" (jf. eks. andelen af pesticidpåvirket vand har stabiliseret sig lidt over 20%) og fund over grænseværdien. Det er kun interessant med fund over grænseværdien, som også er det, reguleringen retter sig imod. Sagen er, at "fund" jo er lidt af et artefakt, idet de jo er afhængige af detektionsgrænserne (som jo hele tiden ændrer sig til det mere og mere fintfølende). Alene af denne grund vil "fundprocenten" være stigende. Sagen er jo, at der ikke er et eneste pesticid, som anvendes på markerne herhjemme (og for den sags skyld i hele verden) som ikke findes i det danske grundvand i en eller anden koncentration. Den store fokus på "fund" er kun med til at fordreje debatten, så gør alle en tjeneste og glem "fund".

Endelig ville jeg bede om, at henvisning til et lignende uheld ikke sker ved et link til GEUS forside men til et sted, hvor selve uheldet beskrives.

Der opstår så let myter og i artiklen (i Maskinbladet), som der er link til ovenfor, lover DANVA at undersøge nærmere, men der er vist ikke kommet noget fra DANVA's side! Jeg har privat bedt om oplysningerne hos DANVA's Lars Fischer, men han svarer ikke. Men han er måske ikke interesseret i at mane myterne i jorden.

 • 3
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten